Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Metodika MF - vypořádání s kap Všeobecná pokladní správa

Na webu MFČR je zveřejněna metodika pro vypořádání dotací s kapitolovou VPS za rok 2021.

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/financni-vyporadani/2021/financni-vyporadani-s-kapitolou-statniho-43839

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu