Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Rozpočtová skladba, UZ, výkaz FIN 2-12 M, pol. 4115 a ZP

Dobrý den, upozorňuji na nové skutečnosti: 

1. Položka 4115 k náhradám od VZP - MF (ani kraje? - doslala jsme jen jeden názor od 1 kraje, nevím jak ostatní kraje) nedoporučují obcím v roce 2022 používat tuto položku, zůstáváme zatím v režimu náhrad, tj. příjmová položka 2324

Citace odpovědi od MF: V průběhu roku nejsem příznivcem měnit rozpočtové zatřídění pro územní rozpočty, kromě té dopravní obslužnosti mezi obcemi a kraji kvůli konsolidaci - viz předchozí verze, tedy pro územní rozpočty bych položku 4115 prozatím neaplikoval v důsledku změny pokynu. Na základě diskusí k výraznějším úpravám v pokynu muže být také projednáno, ale s účinností pro následující rok. 

S pozdravem Ing. Tomáš Sluka

2. Pozor na tabulku č. IX ve FIN 2-12 M s účinností za 8/22, týká se vykazování UZ i u výdajů do výkazu. Není jasné nastavení součtování řádků, není jasné jak budou řešit dodavatelé programu, musí se rovněž zahájit diskuse k UZ u vratek dotací - některé kraje od obcí značení chtějí, některé ne, bez sjednocení by tabulka byla velmi problematická. Je potřeba si tabulku vyjasnit před její účinností. 

3. Fond obnovy vodohospodářského majetku - objevují se výklady předpisů, že je povinná evidence na samostatném účtu u banky - ověřujeme, připravíme 

4. Problematika častých změn pokynu MF k RS, problematika konsolidace na výšších úrovní u vzájemných převodů mezi rozpočty (náhrady nebo dotace, položky k vratkám mimo PRK...), pravděpodobně budou změny ve FIN 2-12M od roku 2023

5. Tabulka pomoci Ukrajině pro obce - možná součást FIN 2-12M - v jednání (možné ruční značení?)

Prosím, zvažte účast na školení k RS, změny v RS jsou teď na jaře některé vyjasněné, je potřeba si vysvětlit i další problémy k rozpočtu (např. stanoviska MF k povinným RO a postupy kontrolorů). 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu