Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Sazby DPH - ELEKTROWIN, ASEKOL

Jen jedna informace z "terénu" - podle sdělení jedné kolegyně došlo v případě fakturace na ELEKTROWIN a ASEKOL v sazbě 15% k tomu, že firmy faktury vrátily s tím, že má být aplikována sazba 21%. Myslím si, že tato problematika bude ještě dále řešena, nicméně v této situaci je potřeba uvědomit si následující - pokud odběratel akceptuje faktury v sazbě 21 %, není problém u obce/příspěvkové organizace (potenciální problém se přesouvá k příjemci plnění). Takže za tohoto stavu by z pohledu obcí/PO byla fakturace v sazbě 21% nejpragmatičtějším řešením.

A ještě bych jen chtěl kolegyni moc poděkovat za poskytnutí aktuální informace.

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu