Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Třídění rozpočtovou skladbou pomoc Ukrajině - Metodika MF

Dobrý den, upozorňuji na metodiku MF k rozpočtovému zachycení pomoci ukrajina - je rozšířena o "mimořádnou událost" kód 1 - tj. o další třídění výdajů a příjmů pro FIN 2-12M (od. 1.7.2022) a jsou v ní některé volby zatřídění více rozepsané, najdete na odkazu zde:  

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2022/pomoc-ukrajine--rozpoctove-zachyceni-pla-48081/

Upozorňuji, že metodika upravuje případy pomoci Ukrajině, kdy se nepoužije paragraf 6221 (příspěvky PO, zaměstnanci, krize, podnikatelské aktivity). 

Dále popisuje odlišené zatřídění paušální náhrady dle novely zákona č. 65/2022 a "kompenzačního příspěvku". 

V metodice je uvedena i položka pro příspěvky do sbírek - 5229 a hodně dalších příkladů zatřídění dle různých podob pomoci. Je to přínosné  - vhodné se s metodikou MF seznámit (má 7 stran). 

Hezký den Ivana Schneiderová 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu