Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Pár informací k materiálům na stránkách

Chtěl bych jen upozornit na několik informací k materiálům na stránkách. 

a) jak asi již víte, na konci října 2022 byl do vnějšího připomínkového řízení puštěn návrh nového zákona o účetnictví (navrhovaná účinnost je 1. 1. 2024). Protože by se jednalo o naprosto zásadní změnu, vytvořili jsme novou sérii videí, která by měla začít postupně vysvětlovat klíčové záležitosti a připravit Vás tak na tuto změnu. Zatím jsou nahrána dvě videa (jedno popisuje legislativní situaci a druhé přehled změn, které vnímáme pro náš sektor za zásadní). Další doplňování této série bude následovat - předpokládám v návaznosti na vypořádání připomínek - tam bychom se již mohli dostat i ke konkrétním změnám, jak jsou navrhovány.

b) stále naražíme na řadu dotazů, které souvisí s problémy v nastavení finančních vztahů zřizovatelů a příspěvkových organizací. Moc doporučujeme dokument 3.10. 2020 věnovaný právě finančním vztahům zřizovatele a zřízené PO a na to navázaný dokument k odsouhlasení vzájemných finančních vztahů (pohledávek a závazků). Protože je to téma důležité a chybuje se v něm jak u zřizovatelů tak i u PO, založili jsme novou sérii videí věnovanou právě finančním vztahům. Nově zde najdete video k možnosti nastavení části příspěvku zřizovatele do režimu "s vypořádáním" a to ve vazbě na problém určení nákladů na energie v roce 2023. Také tuto sérii budeme postupně doplňovat o další témata.

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu