Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Metodika MF k finančnímu vypořádání za rok 2022

Odkaz: 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/financni-vyporadani/2022/financni-vyporadani-s-kapitolou-statniho-48865/

Metodika má 8 stran, jsou uvedeny finanční toky včetně krajů jako zprostředkovatelů, jsou uvedeny položky jaké při jakém vypořádání volit. Metodika se týká dotací z Všeobecné pokladní správy. Vhodné se na toto podívat. 

Hezký den Tým obec účtuje 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu