Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Metodika MF - k tabulce o úvěrech a půjčkách

Dobrý den, 

MF aktualizovalo metodiku k vyplnění tabulky o půjčkách a úvěrech, jsou uvedeny příklady chyb a vzory, obcí se týká jen tabulka č. 1. Týká se vyhlášky č. 403/2021 (původně 419/2001 Sb.) ke struktuře výkazů. 

Najdete na tomto odkazu: 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2021/metodicky-pokyn-k-vyhlasce-c-403-2021-sb-43817/

Hezký advent Tým obec účtuje 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu