Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Metodika MF k obslužnosti a Rozpočtová skladba pro rok 2023

Dobrý den, na níže uvedeném odkazu najdete metodiku MF k třídění příjmů a výdajů na dopravní obslužnost, jsou tam i přehledné tabulky kdo a jak třídí i po krajích. 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora

Dále MF zveřejnilo poslední znění Pokynu k vyhlášce o rozpočtové skladbě, je tam 22 nevýznamných změn, větší opravy chybných ustanovení prý plánují až od roku 2024 ve vztahu k novému zákonu o účetnictví (je to trochu škoda, v Pokynu jsou některé velké nesmysly a "poťouchlostě", které se mohli snadno opravit již nyní, ale nedá se nic dělat, musíme s chybami ještě rok vydržet, je to jen pokyn :o). Dále ve vyhlášce o rozpočtové skladbě č. 412/2021 Sb. je jen jedna změna - doplněna nová kapitola 364 Digitální a informační agentura, což se obcí nijak netýká, jen kdyby z ní získaly dotaci.

Poslední znění Pokynu MF k RS a přehled změn najdete na odkazu zde: 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/vyhlaska-c-412-2021-sb-43882

Poslední úpravy pokynu z 22.1.2022  jsou uvedeny až na konci na stránce odkazu. 

Ke změnám pokynu zpracuji komentář, abyste ho začátkem ledna 2023 měli k dispozici (ale nejsou významné, jen u 2229 se obcí změna může více týkat). Knihu RS 2023 vydáme v lednu 2023 jen v elektronické podobě, změn je málo a nejsou významné.   Udělám sazbu knihy se zapracováním všech změn pokynu za rok 2022 ( byly 3 změny i s touto poslední)  a změn vyhlášky a s případnými opravami a komentáři a nabídneme  jako e-publikaci v pdf, bude to praktické, vždy bych ji po změnách pokynu MF k RS aktualizovala a posílala poslední znění. Vy si ji pak jen můžete stáhnout a uložit a bude se vám v pdf snadno vyhledávat a budete mít stále aktuální znění pokynu. 

Hezké svátky Iva Schneiderová 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu