Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Metodika MF k finančnímu vypořádání a k volbám

Odkaz: 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/financni-vyporadani/2022/financni-vyporadani-s-kapitolou-statniho-48865/

Tato metodika byla znovu aktualizována dne 3.1.2023, jedná se jen u upozornění na možné změny, metodika obsahuje i postup při překročení výdajů za volby v roce 2022. Vhodné k závěrce ověřit soulad Vašich postupů na tuto metodiku. 

Hezký den Tým obec účtuje 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu