Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

DPH - provozování veřejných pohřebišť

Do dokumentů jsem vložil materiál od MFČR týkající se provozování veřejných pohřebišť. MFČR v něm pracuje s tím, že provozování veřejného pohřebiště by nemělo být nadále považováno za výkon veřejné správy. K tomu jsem dále připravil kratší komentář.

Zveřejňuji toto i na "pouctuje", neboť se to může dotýkat i vztahů k Technickým službám, které mohou třeba platby za užívání hrobových míst vybírat jménem a na účet zřizovatelů.

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu