Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

! Neinvestiční dotace 7% z přímých zpravidla inv. výdajů

Od jedné obce jsme získali doporučení kraje pro případy, kdy se přizná dotace tzv. paušální, např. 7%, a dotace je neinvestiční, přitom se z hlediska účetnictví může jednat o investici - např. výdaj související s pořízením DM, nebo i samostatnou investiční věc. Uvádíme dotaz a řešení problematiky metodika kraje, s jehož názorem se ztotožňujeme. Setkáte se i s paušální dotací 3,5% (např. u OPŽP kanalizace apod.)

Dotaz: Prosím o radu. Mám tu takovou situaci a úplně nevím jak se k tomu postavit. Dostali jsem dotaci na RE-Use centrum. Jedná se o investici ALE fond uložil že 7 % z přímých realizačních způsobilých výdajů je neinvestičních a připadá na to projektová příprava, což je projekt, žádost o dotace, …… což se rozchází s naší směrnicí i se zákonem.

Reakce kraje: To, co popisujete, je nám již známo.

"Evropské" dotace v novém programovém období 2021–2027 jsou takto nastaveny, jsou to dopady tzv. zjednodušených metod vykazování (ZMV). Tyto ZMV měly a mají přispět ke snadnější administraci celé dotace – a to v tom smyslu, že tyto nepřímé výdaje se nebudou muset nijak prokazovat a fakticky ani žádná kontrola by se na ně neměla vůbec zaměřovat, tím pádem ani kontrolovat jejich zaúčtování.

Podstatou je opravdu to, že na tzv. nepřímé náklady (typicky projektová dokumentace, autorské dozory, technické dozory, administrace dotace apod.) se poskytuje výhradně neinvestiční dotace, i když to souvisí jinak s vyloženě investiční akcí.

Docela dost se o tomto nyní začíná diskutovat, např. včera o tomto měly kraje videokonferenci s Ministerstvem financí, kde se rozebíraly právě tyto věci. Předpokládám, že se o tom začne stále více mluvit a časem se k tomu, možná i z naší strany, objeví ucelenější metodické výklady. Nezbývá, než to vzít jako fakt a nějak se s tím vypořádat.

 

Co k tomu lze nyní uvést:

  • rozhodně nic nepřeúčtovávejte, účtujte o výdajích podle účetních předpisů – tím pádem není pochyb o tom, že např. projektová dokumentace nějaké stavby patří do vstupní (pořizovací) ceny majetku, takže bylo správné, že jste účtovala na 6121 a na účet 042 - PONECHTE ROZHODNĚ TAKTO
  • nemusíte mít vůbec žádnou obavu, že by dotace byla nějak krácena – prostě je to takto nastaveno
  • já naprosto rozumím, že se Vám to zdá nyní úplně postavené na hlavu, ale prostě to tak bude, že fakticky přijde NEINVESTIČNÍ dotace na tyto typy INVESTIČNÍCH výdajů; prostě s tím budeme nově takto muset žít
  • takže o výdajích účtujte stále stejně, fakticky podle všeho bude mít vše asi účtováno jako investiční výdaje (6121) a na SÚ 042
  • s MF je fakticky odsouhlasené, že ačkoliv přijde neinvestiční (položka 4116, 4113 apod.) dotace, bude fakticky účtována na syntetický účet 403. Tedy bude z hlediska účetních postupů fakticky dotací investiční, vstoupí na kartu majetku jako investiční dotace a bude se rozpouštět do výnosů jako hlavní investiční dotace na tu stavební část. Podobně potom ve výdajích, že pokud budeme čerpání (nástroj + prostorová jednotka + účelový znak) té neinvestiční dotace používat na krytí investičních výdajů na pol. 6121, ačkoliv tam bude neinvestiční účelový znak.

 

Nové programové období = nové postupy, na které si budeme muset zvyknout, že budou obvyklé, ačkoliv dosud to bylo něco nemyslitelného.

Doplňující poznámka po diskusi s krajem - v praxi to až tak jednoduché asi nebude, kolik dát na 388/403, jak určit kdy a co patří či nepatří k investici s tím, že značení NZUZ je jiné, než u hlavní akce...uvidíme, co přinese praxe.  

 

 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu