Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

MF k nepřímým nákladům

Zasláno z kraje (děkujeme :o)):

"Ministerstvo financí zveřejňuje prezentace z pracovního setkání se zástupci krajů na téma „Rozpočtové a účetní zachycení projektů v rámci zjednodušené metody vykazování“. Pracovní setkání se uskutečnilo dne 26. 6. 2023 on-line. Rozpočtové zachycení bylo zaměřeno na zjednodušenou metodu vykazování dotací poskytovaných z Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2021 -2027. Obdobně bude postupováno i v případě jiných projektů financovaných z EU v programovém období 2021-2027, kde je uplatňována zjednodušená metoda vykazování, samozřejmě s určitými odlišnostmi (např. účelový znak) uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo v průvodním dopisu."

https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/uzemni-rozpocty/legislativa-a-metodicka-podpora-uzemnich-rozpoctu/2023/prezentace-z-pracovniho-setkani-se-zastupci-kraju-52141

Pozn. Jedná se o paušální nepřímé výdaje vyjádřené v % k přímým výdajům. V prezentacích je uvedeno, jak je účetně a rozpočtově zachytit. Je uvedeno, že značení nepřímých výdajů nejen UZ, ale i nástrojem a zdrojem se značí jen do výše přiznané dotace. Jedná se o dva krátké soubory, nejeví se mi moc podrobné, ale aspoň něco. S našimi odpovědmi na dotazy se prezentace MF shoduje. Při výdajích se účtuje v případě přiřazení nákladu k investici jako o investiční dotaci (403), rozpočtově jako o kapitálových výdajích. Prezentace je třeba pozorně číst, jsou takové trochu stručné. Doporučuji těm, kterých se dotace na nepřímé náklady, tj. neinvestiční dotace týká, aby si prezentace vytiskli a přiložili k dokumentaci dotací, pro obhajobu volby účtu 403 k neinvestiční dotaci, případně k ocenění majetku a pro volby kapitálových položek (6xxx). 

Iva Schneiderová

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu