Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Upozornění - novela zákoníku práce

Pod číslem 281/2023 Sb. vychází novela Zákoníku práce (z velké části účinná již od 1. 10. 2023). Oblastí pracovního práva se v rámci našeho webu nezabýváme, nicméně novela je natolik zásadní, že považujeme za důležité na ni upozornit. Domníváme se, že na webu k ní najdete řadu informací a bylo by zbytečné na ně z naší strany upozorňovat (významné změny jsou napříkla u dohod o provedení práce ...).

Na co bychom chtěli upozornit z naší strany je otázka vyplácení náhrady nákladů pokud je sjednána práce na dálku (například za spotřebu energií v domácnosti ...). Logika je taková, že by tuto náhradu bylo možné sjednat buď ve výši skutečně prokázaných nákladů nebo jako paušál za hodinu (což bude dle našeho názoru převažující řešení). U zaměstnanců odměňovaných platem by to byl paušál přesně podle vyhlášky MPSV (ta je nyní v návrhu a pro rok 2023 je zatím navržena hodnota 4,60 Kč za hodinu). Ve výši tohoto paušálu by se jednalo o příem, který by se nezapočítával do základu pro daň z přímů fyzických osob.  

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu