Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Metodika MF k rozpočtování dotací

Dobrý den, ve zprávách MF vyšla metodika k rozpočtování dotací (4 stránky), v některých případech je možnost rozpočtování dotace vázána na přijetí rozhodnutí, někde na podklady - případy jsou tam vyjmenovány. Metodika není závazný právní předpis, ale pod čarou je uvedeno, že se obdobně plánuje upravit i v zákone č. 250/2000 Sb. (není uvedeno kdy). I v Metodice je však uvedeno, že stačí metodiku aplikovat až při přípravě rozpočtu na rok 2025 (nejpozději). 

Hezký den Iva Schneiderová

Zprávy MF pro obce a kraje najdete např. zde: 

https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/uzemni-rozpocty/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje/2023/zpravy-mf-cislo-1-2023-53463

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu