Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

RS - kontroly nevhodné položky a minusové položky

Dobrý den

Informace se týká nevhodných položek (jedná se o kontrolní chod výkazu FIN 2-12M - seznam položek, které by obce neměly používat).  Informaci z MF dostaly kraje, včetně položek, které by neměly být vykazovány s minusem,  pravděpodobně Vám kraje předaly tuto informaci, ale kdyby náhodou ne, tak ji doplňujeme. 


MF zveřejnilo  nevhodné položky zde: https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace

Ale zveřejnění je trochu nepřehledné, tak raději přikládáme k této zprávě přehled položek. Prosím, není to nic neobvyklého, 99,9%  zde uvedených položek obce ani snad nikdy nepoužily, nemusíte se toho bát, jde jen o to, abyste věděli, že se při kontrole FIN 2-12M něco prostě děje. 

Z tabulek KCH MF by se mělo jednat o tento výpis nevhodných položek (týká se obcí, položky zde uvedené pro městské obvody nebo městské části mohou městské části samozřejmě používat, obce je však nepoužívají): RP 1123, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231, 1232, 1233, 1234, 1321, 1322, 1323, 1331, 1332, 1338, 1354, 1357, 1358, 1362, 1371, 1372, 1373, 1401, 1409, 1521, 1522, 1523, 1611, 1612, 1613, 1614, 1617, 1618, 1627, 1628, 1629, 1702, 1703, 1706, 2113, 2115, 2121, 2125, 2221, 2224, 2225, 2227, 2325, 2326, 2327, 2351, 2352, 2353, 2361, 2362, 2391, 2413, 2431, 2432, 2433, 2434, 2511, 2512, 2513, 4135, 4136, 4137, 4156, 4235, 4251, 5012, 5013, 5014, 5022, 5025, 5027, 5028, 5184, 5196, 5198, 5224, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318, 5322, 5324, 5346, 5347, 5423, 5425, 5495, 5496, 5497, 5498, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5611, 5631, 5632, 5633, 5634, 5711, 5719, 5901, 5903, 5991, 6333, 6334, 6335, 6343, 6344, 6361, 6362, 6363, 6411, 6431, 6432, 6433, 6434, 6711, 6901, 8116, 8300, 8301, 8302, 8413, 8414, 8417, 8418, 8427, 8428

Položky s minusem:  Jedná se o další novou kontrolu výkazu FIN 2-12M, kontrola, že příjmové nebo výdajové položky nejsou vykazovány s minusem.  Plně bude kontrola probíhat až od II. pololetí.


Co se týká výkazu FIN 2-12 M za leden a únor, tj. za období 2 dejte pozor na toto: 
S minusem mohou být tyto položky: 2143,5142 - kurzové rozdíly, 5362, 5182, 5811, položky třídy 8  - nemusíte nic řešit. 

Pozor na položku 1359, někdy vzniká minus v případě převodu vybraných poplatků za autovraky, které se převádějí v lednu SFŽP  (OURP - v případě, že se přijaté platby nestihly  převést do konce roku 2023). I když zde má minus 1359 větší vypovídací schopnost, kontrola je zavedena i na tuto položku - vhodné před předáním výkazu přeřadit do výdajů na §6409 pol. 5909. 
Energie - lze kompenzovat jen do nuly, přebývající vratky záloh zařaďte na položku 2324. Kompenzace možná je, RS časově nerozlišuje, umožňuje to i pokyn MF k RS u položky 2324. Zde však lituji ztráty zajímavé informace, jak měli dodavatelé energií nadhodnocené zálohy - asi by to zajímalo i zastupitele, ale nedá se nic dělat, položky 515X mají být vykázány jen v kladných hodnotách dle nastavené kontroly MF. Dále je také možné všechny vratky záloh dávat na položku 2324 - zde záleží na Vašem rozhodnutí, např. jak moc  potřebujete "šetřit" rozpočet na výdajové stránce. 

Platební karty - obce mají zavedené technické zápisy pro případy příjmu kartou, kdy ještě nedošlo k připsání plateb na běžné účty (platební terminály, Go Pay...apod. ). Zpravidla je to "+ " správná příjmová položka a zároveň minus položka 2328 nebo 2329. Pokud vám vyjde k 29.2.2024 minus na položce technické, tj. např. na 2329 (nebo na té, kterou používáte pro technický zápis), přehoďte na položku 8901 (ta muže být rovněž s minusem). 

Ostatní případy dobropisů a vratek meziročních - v případě vratky příjmů - volíme výdajovou položku 5909 (pokud by se jednalo o významné hodnoty, bude potřeba upravit i rozpočet na straně výdajů), v případě dobropisů a vratek výdajů volíme nejčastěji příjmovou položku 2324. Řešíme opět jen v případech, kdy nám ve výkazu FIN 2-12M vyjde na položce minus u určitého paragrafu. 

Omlouvám se za tak rozsáhlou informaci, ale bude lepší, když aspoň základní info o kontrolách výkazů v roce 2024 budete mít včas. 

Hezký den Ivana Schneiderová 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu