Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Pořízení schváleného rozpočtu

Dobrý den, v současné době budete pořizovat schválený rozpočet (případně by šel odeslaný ještě opravit), jedna z kontrol MF u výkazu FIN 2-12M kontroluje, zda se v dalších výkazech FIN 2-12M sloupec schváleného rozpočtu nemění. Při chybě ve schváleném rozpočtu musí často dojít k revokaci usnesení, musí se dělat pak k výkazu komentář (přes kraj pro MF). Lepší je před odesláním pořízeného schváleného rozpočtu provést kontrolu, zda je schválený rozpočet pořízen dobře. 

Např. ověřte: Zda hodnoty ve schváleném rozpočtu souhlasí na závazné ukazatele, na příjmy, výdaje, financování. 

Zda se vám příjmové položky, které se konsolidují na úrovni účetní jednotky rovnají výdajovým položkám, které se konsolidují na úrovni účetní jednotky. Žádejte po dodavatelích programů, aby tato kontrola byla "tvrdá", bez rovnosti položek se konsolidujících, aby nebylo možné schválený rozpočet pořídit. 

U položek třídy 1, seskupení 24 (splátky půjček), třídy 4 (s výjimkou převodů, tj. paragraf  6330) a třídy 8 se nedává paragraf. 

Nástroj, zdroj (prostorovou jednotku) a UZ neschvalujte pokud možno jako závazné ukazatele. 

Hezký pracovní týden

Iva Schneiderová 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu