Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Nápoje na pracovišti

Ještě tady studujeme nápoje na pracovišti. Pitná voda - ale ne již minerálka - daňově uznatelná, povinnost zaměstnavatele zajistit.
Všechny nápoje včetně minerálek, džusů, vitamínů, nealko pivo, káva, čaj - pro zaměstnance (ne alkoholické) - jsou osvobozeny, pokud jsou určeny ke spotřebě na pracovišti z daně ze závislé, ale pro zaměstnavatele je to neuznatelný náklad.
Dle mého názoru je toto možné hradit v rámci běžných výdajů obce s paragrafem např. 6171 a pol. 5131, (nebo paragraf policie apod.) není nutné nějaké speciální schvalování orgánů obce kolik peněz se vyčlení na nápoje určené ke spotřebě na pracovišti - pokud v rozpočtu peníze jsou, je možné toto platit. Z hlediska nákladůje možné volit účet 513, aby byla ta neuznatelnost vidět. Je však možný i účet 501 s AU neuznatelného nákladu, jako velice vhodný se volí účet 528 opat s daňovou neuznatelností. Obec neuznatelnost daňovou moc řešit nemusí, DSO a PO by již na "daně" měly dávat větší pozor.

Hezký den Tým obec účtuje

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu