Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Volby v roce 2024 a nový zákon o účetnictví

1. Trochu se proslýchá, že to se zákonem o účetnictví (nový rozsáhlejší předpis) nevypadá úplně nadějně, že by se stihlo schválit,  začíná se mluvit o účinnosti až od roku 2026. 

2. Nový požadavek MF vyplývající ze zpráv 1/2023 se týká rozpočtu na běžný rok, že by již měl obsahovat výdaje a příjmy na volby, i když ve zprávách MF je uvedeno, že nejpozději ve schváleném rozpočtu na rok 2025, takže by nemusela vznikat panika :o). 

K tomu by však bylo dobré znát UZ - ty jsou ve zprávách MF č. 1/2023 také uvedeny (rovněž ve směrnicích k volbám). 

Tam je důležité si připomenout to, že jak senát, tak poslanecká sněmovna (PS) jsou komory parlamentu, takže když uvádí  parlament, tak mohou myslet jen volby do Senátu, nebo jen volby do PS a nebo také obojí.

Tak pro rok 2024 volby v červnu do parlamentu EU - paragraf 6117, UZ 98348, položka příjmová u všech voleb vždy 4111

Volby na podzim společné do zastupitelstev krajů (ZK) a Senátu : UZ 98193 a paragraf 6115 – Zastupitelstva krajů.  

I když jsou společné volby do ZK a Senátu u jedné třetiny okrsků, budou všechny obce (i tam, kde budou volby jen do zastupitelstev krajů) volit paragraf 6115, UZ 98193. 

Doplnění - Přehled UZ k volbám 

Výňatek ze zpráv MF č. 1/2023

Součástí schváleného rozpočtu ÚSC jsou také výdaje, které jsou kryté příjmy z výše uvedených neinvestičních transferů poskytovaných ze státního rozpočtu. V případě zahrnování neinvestičních transferů na základě příslušného podkladu4 nebo provedeného kvalifikovaného odhadu5 do návrhu rozpočtu, ÚSC postupují podle metodického pokynu Ministerstva financí nejpozději při sestavování návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2025

Např. dotace na úhradu výdajů ÚSC souvisejících s konáním voleb poskytovaná z rozpočtu Všeobecné pokladní správy, kterou spravuje Ministerstvo financí, podle příslušných volebních zákonů:

ÚZ 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR,

ÚZ 98010 - Společné volby do Evropského parlamentu a Parlamentu České republiky,

ÚZ 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky,

ÚZ 98074 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích,

ÚZ 98135 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v krajích,

ÚZ 98187 - Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR (asi do poslanecké sněmovny nebo i do senátu – pro oboje dvoje a zároveň do zastupitelstev v obcích,

98193 - Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů (Rok 2024),

ÚZ 98348 - Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu (rok 2024)

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu