Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Změna v Pokynu MF k RS od 1.4.2024 - nevýznamná

Dobrý den, v metodikách MF k rozpočtu najdete nové znění pokynu MF k RS od 1.4.2024 - jedná se o nevýznamnou opravu, citace: 

Změny v Pokynu k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb.,
o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb., a vyhlášky č. 348/2023 Sb.
(změny od 1. dubna 2024)
V návaznosti na přijetí nové zákonné úpravy (zákon č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla), která vstupuje do účinnosti ke dni 1. dubna 2024, byla v metodickém
pokynu provedena úprava odkazu na tuto zákonnou úpravu ke stejnému datu.
Změna se týká pouze druhového třídění, konkrétně položky 2321 (odst. 3), položky 2324
(odst. 1) a položky 3121 (odst. 2). Odkazuje se na zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla bez uvedení jeho konkrétního čísla, tj. bez nutnosti upravovat odkaz v případě
budoucích novelizací.

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu