Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Na víkend pro zasmání

Dobrý den, našla jsem toto níže při hrabání se v uložených dokumentech k transferům, nejen, že mě to pobavilo, ale navíc mi to připadá poučné, jak probíhají dotace. Pro odlehčení naší práce jsem se rozhodla, že se to sem vložím, že se třeba k pátku také zasmějete. 

 

Korespondence Brusel – Česká obec

 

Brusel:                  Obdrželi jsem Vaši žádost na spolufinancování výstavby Domova pro seniory v rámci regionálního programu Východ. Jsme však nuceni Vás upozornit, že na str. 57 formuláře žádosti, kapitola „Vybavení“, jste opomenuli vyplnit kolonku „Počet židlí“.

Obec:                    Kolonku „Počet židlí“ jsme nevyplnili schválně, poněvadž dotyčné židle zajistí místní důchodce p. Šebesta. Zcela zdarma totiž opraví židle vytažené ze sutin školy, která minulý týden spadla, když jsme se po 8 letech marných žádostí nedočkali žádné finanční podpory na její rekonstrukci. Tím zajistíme i úsporu bruselských fondů, což nás naplňuje dobrým pocitem evropské sounáležitosti. 

Brusel:                  Děkujeme za Váš zájem o úspory bruselských fondů, z Vaší strany je však tato starost zcela zbytečná, neboť úspory jsou v Bruselu logisticky řízeny třemi nezávislými výbory Evropské komise tvořené několika desítkami předních ekonomů. Ohledně nevyplněné kolonky „Počet židlí“ jsme pak nuceni Vám sdělit, že na základě pravidel Výboru pro komplexní posuzování žádostí je počet židlí neoddělitelnou součástí všech projektů týkajících se jakékoliv budovy. Proto musíme trvat na vyplnění kolonky „počet židlí“.    

Obec:                    Dobře, žádáme o 44 židlí.

Brusel:                 Zaregistrovali jsme vaší doplněnou žádost o 44 židlí.  Vypracujte prosím zdůvodnění tohoto počtu Vámi požadovaných židlí.

Obec:                    Protože máme 11 stolů, každý pro 4 osoby. 11 x 4 = 44.

Brusel:                 Obdrželi jsme Vaše zdůvodnění, musíme však konstatovat jeho nedostatečnost. Vypracujte prosím detailní posouzení využitelnosti jednotlivých židlí.

Obec:                    Co to je?

Brusel:                 Koeficienty využitelnosti židlí na osobu a den pro jednotlivá roční období jsou uvedeny na str. 23 „Metodického pokynu pro podávání žádostí o podporu z evropských fondů“, který je k dispozici na příslušném ministerstvu každého členského státu EU.

Obec:                    Trhněte si a peníze si nechte. Domov pro seniory si postavíme sami z cihel ze zřícené školy.

Brusel:                 Registrujeme změnu věcného záměru Vaší žádosti z „Domova pro seniory“ na „Trhnout si...“. Pro úspěšné schválení žádosti prosím vyplňte přiložené formuláře.

 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu