Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

30/6 2020 Nadační příspěvek - nepeněžní plnění

Město uzavřelo s Nadací smlouvu o nadační podpoře na grantový projekt (v tomto případě rekonstrukce parku). Nadační příspěvek tvoří příspěvek na úvodní zapojení veřejnosti, na architektonickou soutěž, projektovou dokumentaci umělecké objekty a samotnou realizaci. Příspěvek na architektonickou soutěž a projektovou dokumentaci obdrží Město ve formě architektonických návrhů a projektové dokumentace (tzn. faktura bude zhotovitelem vystavena na Nadaci, Město obdrží nepeněžité plnění). Město by mělo zaúčtovat vyčíslenou hodnotu tohoto nadačního příspěvku. Domníváme se, že by bylo vhodné jednotlivé příspěvky evidovat na účtu 042. Jak celé zaúčtovat? Domníváme se, že se nejedná o transfer 403, když dle standardu je č. 703 se transferem rozumí poskytnutí peněžních prostředků a my vlastně žádné nedostaneme. Je správné účtování 042/401 dle ČÚS č. 709 4.1.1 b)?

Dobrý den, nejprve opravdu ověřit, že vám dávají nepeněžní dar, dle znění smlouvy, zda jste jakoby "příjemcem peněz" vy jako město a Nadace to jen administruje nebo zda se opravdu jedná o převod "věcného výstupu". Souhlasím s tím, že by projekt parku mohl být ve výsledku stavbou, pokud se jedná opravdu o věcný dar, tak je správně 042/401. Nevýhodou je, že to celé půjde do odpisů, ta 403 by byla s ohledem na VH obce lepší, ale nedá se nic dělat, když by to bylo takto nastaveno, že pořizuje Nadace svým jménem a na svůj účet. 

29/6 2020 prodej dřeva do Německa

Dobrý den, jsme plátci DPH, prodali jsme dřevo do SRN taktéž plátci DPH, myslela jsem, že vystavím fakturu jako dodání zboží do jiného členského státu podle §64 zákona o DPH a podám pak souhrnné hlášení s kódem 0 a v přiznání se hodnota projeví v řádku 20. Celkem byly odvezeny 3 auta dřeva, tedy 3 faktury. Odběratel nám ale vystavil 1 "Gutschrift", kde jsou uvedeny 3 data dodání dřeva a prý už nemám povinnost vystavovat daňový doklad. Můžete mi prosím poradit jak naložit s tímto dokladem? Také nevím jaký kurz použít, jestli poslední den dodání dřeva (datum uskutečnění zdanitelného plnění). Také jsem myslela, že do souhrnného hlášení se uvádí na každý řádek každé jednotlivé dodání - 3 dodávky dřeva - 3 faktury. Děkuji za odpověď

Já se přiznám, že toto jsem moc nepochopil - "Gutschrift" pokud při své chabé znalosti německého jazyka vím, je "dobropis". Nicméně tady to asi nemá být dobropis, ale že si odběratel udělal jakoby "samofakturaci" - tedy vystavil fakturu místo vás vlastně vaším jménem. Totiž vy jste v tomto případě povinni vystavit daňový doklad - v tomto s Vámi plně souhlasím. Pokud je to samofakturace odběratele, tak to potřebujeme zaevidovat pod tím číslem Gutschriftu jako vaše plnění a tím to dostat na ř. 20 přiznání (tak nevím, zda nakonec stejně neskončíme tím, že si budete muset vystavit  fakturu ...). Standardní režim by pro mne byl skutečně 3 faktury. Varianta, že se to dá na 1 fakturu, by podle mne možná byla - pokud by dodávky byly v jednom měsíci, neviděl bych to jako problém, DUZP bych dal k poslední dodávce a pro přepočet se má použít platný kurs k DUZP - to, co máte vyhlášeno v účetnictví (toto jsou přesně důvody, proč říkám, že je jednodušší vyhlásit si pevný kurs ČNB - třeba roční - potom byste toto neřešila a věděla byste, že použijete po celý rok platný kurs k 1.1.). Jestliže ale máte denní, tak souhlas - za mne denní kurs ĆNB k poslední dodávce.

Do souhrnného hlášení jde suma za odběratele a měsíc - tedy na 1 řádek by šla celá fakturace (i když by byly tři doklady), jen se píše počet plnění = počet dokladů. tedy pokud si prosadí to, že je skutečně jen jeden doklad, tak potom se do "počtu plnění" dá hodnota 1.

24/6 2020 majetek

Dobrý den, 1/ Naše ZŠ a MŠ, má dle zřiz. listiny( majetek svěřený do správy, obec na podrozvaze ). V letošním roce technicky zhodnocujeme zahradu na Odpočinkovou a výukovou zahradu. Investice bude probíhat ve 2 etapách - 1 etapa bude hrazena ve výši 650 000,- z dotace Nadace K. Komárka a zbývající prostředky cca 360 000,- budou doplaceny z rozpočtu ZŠ. 2. etapa bude hrazená z rozpočtu města (cca 650 000,-) a zbývající prostředky z nadace cca 50 000,-Kč. Chceme se ujistit o správnosti účtování - fakturace bude probíhat na 3 instituce : na ZŠ, město a nadaci. Po ukončení investič. akce město zaúčtuje 042/021 401/021 a potom převedeme na 909 a škola zaúčtuje na 021/. Celé technické zhodnocení město zaúčtuje na podrozvahu a škola na maj. účty a bude odepisovat a dotaci rozpouštět. Děkuji 2/Město uzavřelo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, předmětem této smlouvy je garážové stání v polyfunkčním domu, prodávající a kupující se vzájemně zavazují uzavřít kupní smlouvu na výše uvedené gar. stání do 90 dnů od uplynutí 20 let od kolaudace domu (což bude v roce 2021). Nevím si rady, zda tento záměr prodeje garážového státní mám mít proúčtován na reálných cenách. Kupující zaplatil částku dle smlouvy do 15 dnů od uzavření smlouvy. Město má tuto budovu na účtu 021 v celkové cca 100 000 000,- tento majetek odepisuje a rozpouští dotaci a v roce 2021 uplyne 20 letá doba od kolaudace tohoto domu a na část bytů byly uzavřeny před 19 lety smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy - měla jsem mít zaúčtované i tyto smlouvy na reálných cenách ?

1. Tady je důležité si stanovit, jak to bude a to vy máte celkem jasné - vy budete TZ pořizovat na účet 042 s tím, že ve výši, co jste vynaložili (650 tis. Kč) to pak na PO převedete 401/021 (PO nabere opačně). Není problém, aby PO své náklady (360 tis. Kč) hradila také rovnou přes účet 042 jako svou rozpořizovanou investici, nemusí vám to složitě převádět a vy zase zpátky jim, oni mohou mít také rozpořizovanou investici a pak si k ní přičtou to, co jim převedete, resp. pak je vhodné, abyste jim to případně převedli přes účet 042 (tedy zápisem 401/042) a oni si to zařadí na účet 021 (protože vy jim fakticky nebudete převádět dokončený majetek, ale jen část).

Jestli to částečně proplatí nadace formou přímé úhrady faktur, tak tam proúčtujete předpis faktury 042/321, nadační příspěvek 344/403 a zúčtujete 321/344 (tento zápis může provést buď PO nebo obec s tím, že pak účet 403 PO předáte - tedy zápis 403 MD ve výši nadačního příspěvku, zbytek 401 MD/042 D). Ale jinak uvažujete správně - TZ je účetně i právně součástí majetku, takže jim to předáte jen protokolárně (není potřeba k tomu nic schvalovat) a hlavně účetně, aby to PO zavedla na kartu budovy včetně dotace. 

Ještě si nejsem úplně jistá, kdo je právně příjemcem toho nadačního příspěvku, jestli PO, tak jí jen nezapomeňte schválit, že jako zřizovatel souhlasíte s tím, že na to přijme dar a pak může o příspěvku rovnou účtovat PO jako příjemce. 

Vy si účet 909 nezapomeňte upravit i o podíl PO, tedy ne jen o to, co jim budete převádět, ale o celou hodnotu TZ, když jej realizujete takto společně.  

2. Tady si úplně nejsem jistá, zda vím, o co vám konkrétně jde. O přecenění na RH? Pokud jste teď uzavřeli budoucí kupní smlouvu, tak by se teoreticky mohlo na RH přecenit, ale doporučujeme spíše počkat až na schválení samotného prodeje, nedávno jsme toto řešili - dotaz z 15.5.2020 "Reálná hodnota", tak se na to prosím podívejte, podrobně tam vysvětlujeme, jak je to s OUÚP u přecenění na RH. A určitě by nebylo dobře přecenit na RH 20 let před samotným prodejem, to by došlo k výraznému zkreslení, majetek by se po tu dobu neodpisoval, doporučujeme přeceňovat jen u prodejů v krátkém horizontu. Složené peníze teď účtujte jako zálohu na kupní cenu na účet 324., popř. 455 (jestli prodej za déle než rok od přijetí - nevím, jak vám to přesně vychází). 

Správně měly být nastaveny odpisy tak, aby teď k prodeji zůstatková cena odpovídala "prodejní" - ale chápu, že teď se mi to radí v logice "po bitvě je...", tak toto berte jen jako poznámku. 

24/6 2020 Dotace

Dobrý den, máme jako obec zřízeno s.r.o na hospodaření v lesích. Obdrželi jsme dotaci na škodu způsobenou kůrovcem ve vysi 4 500 000,00. Prosím o radu zda tento příjem podléhá dani a pokud ano, do kdy se musí přiznání podat. Dekuji

V dotazu nespecifikujete, o jakou daň se vám v tomto případě jedná, co je to za dotaci a dále jaká je úloha toho s. r. o., které zmiňujete.

Tedy zkusím odhadovat:

-  bavíme se o dotaci, která má vyrovnat vlastníkům lesů snížení ceny z prodeje dřeva (třeba v našem kraji či kraji Vysočina se nyní řešily roky 2017 a 2018)

- díval jsem se do vašich výkazů a tržby z prodeje dřeva byly třeba v roce 2019 na straně obce - tedy budu předpokládat, že ta dotace je nasměrována správně a to s. r. o. se vám jen o les stará, nicméně dřevo prodáváte vy. Raději to takto popisuji, protože nyní jsem sám svědkem problémových situací, kdy třeba daná s. r. o. hospodaří plně v lese - třeba na pronajatých pozemcích (má z toho výnosy, své náklady), nicméně o dotaci žádala obec jako vlastník a tím jsme se dostali do situace, že ta dotace přišla subjektu, který ji správně neměl dostat (neboť by měla kompenzovat ztráty toho, kdo v lese hospodaří). Jen toto poznemenávám - protože i v tomto by mohl být problém.

- pokud platí výše uvedené, tak prvotně z hlediska DPH - tato dotace (pokud je to ta, kterou uvádím výše) nesplňuje charakteristiku dotace k ceně - totiž sice "dodotovává cenu", nicméně nebyla povinnost poskytovat dřevo se slevou - prodávalo se za standardních podmínek a jen nastala situace, že cena byla nízká. Tedy DPH u tohoto neřešíte (není to předmětem daně).

- z hlediska daně z příjmů - zde je situace taková, že pokud dotace skutečně přísluší obci, tak v úzkém základu daně, s kterým pracujete, nejsou dotace předmětem daně z příjmů - tedy vylučují se ze zdanění (ř. 101 přiznání k dani). Pokud by ta dotace náhodou měla příslušet té s. r. o., tak u obchodních společností takovéto dotace jdou klasicky do základu daně z příjmů.

Tak snad jsme trefili, na co se ptáte - pokud ne, ozvěte se prosím ještě e-mailem: zdenek@obecuctuje.cz 

23/6 2020 sazba DPH u opravy vodoinstalace

Dobrý den, prosím o radu, přišla nám faktura s PDP za opravu vodoinstalace u vodárny v bytě. Jakou sazbu DPH máme použít? Moc děkuji

Jak to popisujete, tak by to měla být montážní práce na bytovém domě (bytě) - sazba 15%.

23/6 2020 pronájem nebytových prostor

Dobrý den, stavíme novou budovu s nebytovými prostorami. Chceme pronajímat všechny nebytové prostory, jak plátcům DPH (Pošta), tak neplátcům (lékař, kadeřnice). Nebyl uplatněn odpočet na výstavbu, nájem bude osvobozen od DPH. Ale jak s energiemi? 1. Platím zálohy, po úhradě zálohy mi přijde daňový doklad (el.energie čtvrtletně, plyn měsíčně, vyúčtování pak bývá 1 x za rok např. od dubna do dubna). Nájemci nebudou platit zálohové platby, platba bude vždy až po zjištění skutečné spotřeby, to znamená po obdržení našeho vyúčtování. Jak tedy s DPH, já si budu uplatňovat celý rok ze záloh DPH na vstupu a po obdržení mého vyúčtování vystavím nájemníkům faktury (asi podle nějakých podružných měřičů) a odvedu DPH na výstupu? 2. Když nebudou všechny nebytové prostory pronajaté, krátím DPH na vstupu dle koeficientu? Nebo raději poměrem pronajatých a nepronajatých prostor této budovy. 3. V budově budou společné prostory, např. vstupní hala a chodby, mohu si tedy uplatnit celou zálohu, nebo musím nějak krátit? Děkuji.

Na úvod mám malou poznámku – když bych stavěl takový dům, tak bych určitě uvažoval o tom, že se rozhodnu poště to pronajímat s DPH a snažil bych se uplatnit odpočet koeficientem (a snažil bych se pohlídat, aby koeficient byl co nejlepší – tedy třeba i další pronájmy plátcům k jejich ekonomické činnosti s DPH). Samozřejmě pokud by tam byla dotace, tak by to můj pohled mohlo změnit. Nicméně z těch prvních tří vět dotazu mi přišlo, že se tady může odehrávat dost významná neefektivita.

Teď k těm dotazům:

- ano – můžete to klidně udělat tak, že si průběžně uplatňujete odpočet DPH a na výstupu se to zdaní jednorázově až při vyúčtování (tím, že neplatí zálohy)

- pokud by určité prostory nebyly pronajaty – tedy nenabíhala by na nich striktně vzato spotřeba, tak by to nemuselo ještě znamenat krácení odpočtu – ale souvisí to s tím, co budu odpovídat níže

- když tam budou společné prostory, tak bych měl začít řešit, jak se budu chovat. Úplně standardní varianta by byla, že na nájemce rozúčtuji veškeré energie – i za společné prostory (je to stejná logika, jako když pronajímám například byty v bytovém domě a rozúčtuji i náklady na energie za chodby …). Pokud si tyto náklady nechám na obci, tak se najednou dostávám do režimu, že část spotřeby energií budu mít fakticky k tomu, abych tam zajistil nájem – tedy k osvobozenému plnění od daně – a skutečně by potom mohl někdo dovodit, že musí dojít ke krácení odpočtu DPH koeficientem. Tedy pokud byste měli tendenci tyto společné náklady nerozúčtovávat mezi nájemce, tak bych za sebe skoro doporučoval postavit se k tomu tak, že nebudete vůbec uplatňovat odpočet a nebudete ani zdaňovat energie na výstupu (je to postup řekněme mírně problémový, ale obecně v ČR zatím akceptovatelný).

S tím bude souviset i to, jak se postavíte k náběhu nákladů za prázdné prostory. V nich by v zásadě neměla asi nabíhat voda a elektrika, nicméně rozumím tomu, že temperovat se tam bude – teď otazník zase stejný – v takovém případě rozúčtujete spotřebu plynu mezi nájemníky nebo plyn za prázdné prostory půjde na vrub obce? Pokud na vrub obce, tak jsme zase potenciálně v koeficientu (že to jsou náklady i na zajištění "nájmu osvobozeného od daně") - a zase potom platí, že bych to raději udělal v režimu "mimo DPH" (byť ho nemám rád, ale tady by to mohlo být praktičtější).

Takže pokud zrekapituluji – být vámi, tak prvotně řeším, jak je dohodnuto to případné rozúčtování nákladů za společné prostory ... 

 

23/6 2020 MZ dotace

Dobrý den, obec získala podmíněný příslib dotace z Ministerstva zemědělství ČR a to z programu 129 390, podprogramu 129 393. Nemůže nikde najít účelový znak a zda je to dotace jen z českých nebo i evropských zdrojů. Zda bude v účtování o dotaci použit nástroj a zdroj. Děkuji za odpověď.

Informace k tomuto programu najdete na tomto odkazu:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/dotacni-program-129-390-podpora-opatreni/

Z odkazu vyplývá, že je to národní program, financuje ho jen MZe, takže nástroj a zdroj (prostorový původ) nebudete používat.

Původně to byl program 129 293, ten aktuální 129 393 je jeho druhá etapa, ale v číselníku ÚZ to zůstalo pod číslem programu 129 293 s tím, že název programu ale odpovídá, viz odkaz na číselník:

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/ciselnik-ucelovych-znaku

ÚZ je určen 29025 pro neinvestiční výdaje, pro investiční pak ÚZ 29996.

O příslibu se ale zatím neúčtuje, ani výdaje se nemají značit. Do podrozvahy zaúčtujte podmíněnou pohledávku, až budete mít rozhodnutí a od toho data i značte výdaje (popř. lze dooznačit výdaje i zpětně, ale jen v rámci roku). Ten ÚZ bude možná i v rozhodnutí uveden, tak si ho případně ověříte.

23/6 2020 Značení výdajů-COVID-19

Dobrý den, Krajský úřad nás vyzval k vyčíslení výdajů přímo spojených se zajištěním ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19 za obd. 12.3.-11.7.2020, kvůli žádosti o příspěvek z Fondu solidarity EU. Výdaje jsme vyčíslili a přehled odeslali. Máme problém se značením výdajů v rozpočtu. Výdaje šly z rozpočtů jednotlivých odborů, to znamená, že jsou na různých paragrafech (4351,6171,5512…), většina výdajů není na krizovém paragrafu včetně proplacených odměn. Protože nikde není žádná metodika, chci se zeptat, jak byste postupovala Vy ve značení čerpání rozpočtu? Máme všechny výdaje včetně odměn přeúčtovat na Pa 5213, nebo stačí k výdajům doplnit např. org. a nechat být na stávajících paragrafech? Jak doporučujete postupovat?

Záleží na podmínkách dotace, ale kdo ví, kdy a jestli vám bude nějaká přiznána. Vhodný by asi býval byl ten jednotný odpa, nejlépe by vyjadřoval účel, ale teď bych to složitě nepřeúčtovávala a zvolila nějaké jednotné vnitřní členění - ten org bude podle mě dostačující. 

20/6 2020 Majetek svěřený

Dobrý den, na podrozvaze máme evidován svěřený majetek MŠ a ZŠ. U MŠ skončila pětiletá lhůta udržitelnosti projektu (oprava MŠ a dodávka vybavení). Nyní bychom chtěli vybavení převést do majetku MŚ a podobně i některé vybavení, svěřené základní škole převést do majetku ZŠ. Je k tomu třeba souhlas zastupitelstva, je třeba sepisovat nějakou smlouvu nebo stačí předávací protokol? Eventuálně na co si dát pozor při převodu?

Pokud jim to chcete převést do majetku, pak nestačí předávací protokol, je potřeba převod z majetku obce schválit. U movitých věcí stačí schválení radou a je pak vhodné to převést nějakou smlouvou (darovací, o bezúplatném převodu), ale pokud to schválí, tak pak stačí případně  jen předávací protokol, písemná smlouva u movitých věci není povinná. Pokud by se jednalo o předání nemovitých věcí, tak je potřeba schválit převod v ZO a sepsat písemnou smlouvu a také před schválením zveřejnit záměr. Jinak účetně se to řeší tak, že zaúčtujete nejprve ukončení svěření, tedy věci vyřadit z podrozvahy a dáte si k sobě do rozvahy a obratem ve stejném měsíci jim to darujete (vyřadíte z rozvahy) zápisem 088/028 a 401/022. U DDHM by to stačilo účetně jen vyřadit z podrozvahy, ten DHM je vhodné prohnat přes účet 022, aby se dar zobrazil na účtu 401.

A případně zkontrolovat, zda jste v souladu se zřizovací listinou. Většinou doporučujeme předávat 028, 022 a nemovitosti svěřovat. 

18/6 2020 účet 403

Prosím o radu ohledně účtování dotace z MŽP na sběrný dvůr typ ex post. Rozhodnutí o poskytnutí dotace EU ve výši 3.933.766,45Kč (85%) účtování 915/999. Zařazení dvora do majetku(listopad 2019) zápis 388/403 ve výši 3.933.766,45Kč .V prosinci přišla část dotace, kterou jsme mohli dle sdělení z fondu ŽP považovat za vyúčtovanou , proto účtování: 231/374 ve výši 1.060.157,40Kč,následně 374/346 a 346/388. V roce 2020 přišlo z MŽP opatření, ve kterém nám sdělují , že dotace bude krácena z důvodu porušení podmínek o 718.402,26Kč. Protože je transfer vypořádán a znám jeho výši účtuji: 346MD 2.155.206,79/388D 2.873.609,05 a 403D -718.402,26.Nyní jsem, zjistila,že mi nejde účet 403 o 1.060.157,40Kč.V prosinci jsem asi udělala chybu , ale nevím si rady s opravou.

Jestli jste účtovala, jak popisujete, tak já jedinou chybu vidím v tom, že rozdíl od dohady jste měla v souladu s bodem 4.2.6 ČÚS 709 zúčtovat jednorázově do výnosů (na příslušnou stranu účtu 672), tzn. letos vám ke konečnému vyúčtování chybí ještě zápis 672 MD/403 D ve výši 718.402,26 Kč. Kdyby vám účet 403 ani pak neseděl, tak si ještě zápisy projděte, kde jste konkrétně udělala chybu a případně se ozvěte. Ale na účet 403 jste podle všeho účtovala jen dohadu 388/403 3.933.766,45Kč 
a pak teď při vyúčtování na minus D 718.402,26, takže pak stačí ten zápis výše a mělo by to být srovnané (a případně opravit rozpouštění, jestli tím bylo nějaký měsíc rozpuštěno z dotace méně, tak to doúčtovat). 

Na účtu 403 i na kartě majetku (tam to také případně opravte) by měla zůstat původní částka dotace, těch 3 933 tis. Kč, z toho by se mělo i rozpouštět a rozdíl od dohady se zúčtovává opravdu takto jednorázově do výnosů, účetní standardy jsou pro VÚJ závazné, byť to někdy není úplně dobře z hlediska účetních principů.

18/6 2020 Nákup a prodej kalendářů

Dobrý den prosím o účtování.Zakoupeno bylo 100 ks kalendářů za cenu 8.000,-Kč.Prodáno bylo 60 ks za cenu 50,-Kč/kus a darováno 40 ks.

Já nevím, jestli účtujete zásoby způsobem A nebo B (měli byste to mít stanoveno ve směrnici k účetnictví). Každopádně je potřeba o kalendářích účtovat jako o zboží. RS je v obou případech stejná - pol. 5138 při nákupu a pol. 2112 při prodeji. Uvedu vám pro jistotu účetní postup pro oba způsoby vedení zásob:

Způsob A:  Zde je důležité si jen uvědomit, že na sklad zařazuji a ze skladu vyřazuji v pořizovací ceně zásob. Nákup kalendářů zápisem 131/321 8000 Kč, zavedení na sklad 132/131 8000 Kč. Prodej např. 261/604 3000 Kč (60 ks á 50 Kč) a vyřazení ze skladu při prodeji 504/132 4800 Kč (60 ks á 80 kč). Darování kalendářů 543/132 3200 Kč (40 ks á 80 Kč). 

Způsob B: Když bylo v jednom roce nakoupeno i prodáno, tak se neúčtuje o skladu, protože zásoby se u tohoto způsobu účtování aktivují na sklad až k 31.12. ve výši, co zbyly. Takže nákup kalendářů zápisem 504/321 8000 Kč. Prodej např. 261/604 3000 Kč (60 ks á 50 Kč). Ve výši, co byly darovány, je přesnější přeúčtovat 543 MD/504 minus MD 3200 Kč (nebo rovnou rozdělit fakturu na 504 a 543, pokud to víte dopředu, kolik jde do prodeje a kolik se bude darovat).

Jen - jak to bylo s DPH? Dodanili jste dar nebo jste poměrově neuplatnili nárok? (To jen pro jistotu)

18/6 2020 Balená voda pro kojence

Dobrý den, jsme obec - plátci DPH, v rozborech vody nyní vyšla vyšší dávka arsenu, tudíž voda nesplňuje normy, starostovi bylo doporučeno koupit rodinám s malými dětmi vodu balenou kojeneckou. Prosím, jak účtuji? účty, paragraf, položku a řeším DPH, když u vodného/stočného ji řeším? Moc děkuji :-)

Vaše situace mě mrzí. Tak asi nebudete vodu občanům prodávat , to by nemělo smysl (to si jí mohou koupit sami, že), ale budete to kupovat pro ně jako dar. Takže pak, když je to bez protiplnění, DPH neřešíme (nebudete uplatňovat odpočet z nákupu, když to není k ekonomické činnosti a není z čeho DPH odvádět, když vám za ní nebudou platit). Do 20 tis. Kč stačí věcný dar schválit radou, popř. starostou. A nákup vody účtujte rovnou na účet 543, odpa 2310, pol. 5194. Pokud by to bylo meziročně, pak by se vody nespotřebované k 31.12. měly aktivovat na sklad a na účet 543 účtovat až v období spotřeby, ale vy teď potřebujete překlenout akutní situaci, tak nepředpokládám, že vám koncem roku nějaké budou zbývat, tak to jen spíše pro upřesnění.

Po vysvětlení situace - doporučení hygieny zajistit vodu pro nejmenší -  ještě zvažte přímo jako nákup materiálu 5139 a účet 501. Je to takový trochu vynucený dar, určitě by nikdo nevyčetl i jako přímý náklad obce. 

18/6 2020 Darování nemovitosti obci

Dobrý den, prosila bych je o kontrolu mých myšlenkových a účetních pochodů v případě obdržení daru nemovitosti od soukromého investora. (Je to dodatek k mému předchozímu dotazu ze dne 11.9.2019). Obec obdržela 12.6. 2020 darovací smlouvou, v níž není vyčíslená cena, dokončenou stavbu kaple. Před kaplí byla ještě investorem- dárcem mimo plán vybudovaná zpevněná plocha ze žulových kostek. Kolaudace stavby byla v květnu 2020. Ocenění: ocením RPC ( neuplatním ocenění 1,- Kč dle zák. 563/1991 písm. k) ). Jako RPC použiji rozpočtovou cenu z projektové dokumentace (900 tis) , dárce nám přesnou cenu nesdělil – a ani moc nechce, stálo to asi víc. Zapíšu zápisem 021/401. K této ceně připočtu naše náklady (darované dřevo a práci našich zaměstnanců), které jsem aktivovala a eviduji na účtu 042 zápisem 021/042. Bude to kombinace ocenění. Zařadím k datu podpisu smlouvy 12.6. Dotaz: stavba kaple byla částečně i stavitelem financována z materiálních a finančních darů od lidí, popřípadě slevami na díle. Má se to nějak zohlednit jako dotace?? Finanční dary se dají zjistit z transparentního účtu, který byl ke stavbě zřízen a ještě je funkční. Dary byly poskytovány staviteli, ne obci. Osobně bych to v ocenění ani na 403 nezohledňovala. 2) Odpis bych měla stanovit na 80 let, ale zdá se mi to málo…Ve směrnici máme stanoveno, že odpisovou skupinu VII ( 12.72.11 – chrámy, kostely, synagogy) odepisujeme 80 let. Nemohla bych nějakou výjimkou dát alespoň 150-300 let ?? Tyto stavby jsou dlouhodobé. Odpis od 7/2020. 3) Plochu před kaplí ze žulových kostek nemáme v darovací smlouvě zmíněnou, ale bylo myšleno, že patří ke kapli- je na našem pozemku. Zařadila bych 021/401 v ceně rozpočtu 140 tis. ( VI – 21.12.23 – parkoviště a plochy char. pozemních komunikací). Nebo má být součástí IČ kaple?? 4)I když v darovací smlouvě není zmíněno, ale kapli jsme dostali vybavenou (lavice, socha, ambon -řečnická tribuna pro kněze, obraz). Vybavení kaple bych zaevidovala jako DDHM oceněný RPC. Jen nevím, jestli mám nějak řešit zvon umístěný ve věžičce kaple? Může být brán jako součást stavby? Nedostáváme kaple každý rok, tak se raději ptám.  Na e-mail zasílám foto, ať vidíte na co se ptám a jak je krásná  . Hezký den a děkuji.

1. Tady se můžete rozhodnout. ZoÚ umožňuje, jak evidentně sama víte, ocenit církevní stavbu 1 Kč. Ve vašem případě ale můžete klidně ocenit i RPC, protože podklady k pořizovací ceně nějaké máte. Tu 1 Kč používáme spíše u "historických" církevních staveb, kde se opravdu težko dá pořizovací cena zjistit a náklady na vyčíslení hodnoty by byly neúměrně vysoké k přínosu této informace a navíc u historických věcí obecně se mohou u jednotlivých znalců odhady cen i lišit.  Sice nemáte přímo skutečné náklady, co to stálo (ty by u nové stavby byly jako RPC nejpřesnější), ale i z rozpočtu by se podle mě dalo vyjít. A pak souhlas, že k tomu přičtete ty své aktivované náklady, to jsme řešili již v minulých odpovědích.

Zařadit by se kaple měla k datu zápisu do KN - bude to podle fotek pravděpodobně stavba zapisovaná do katastru nemovistostí. Z hlediska stavebních předpisů je to asi už dokončená stavba, to asi "papírově" zajistil investor, pak byste tedy měli kapli zařadit do majetku k datu, kdy vlastnictví přešlo na vás, ne tedy automaticky k podpisu smlouvy, ale k datu , kdy na vás dle smlouvy přešlo vlastnické právo (a u staveb zapisovaných do KN k datu podání návrhu na vklad - dle ČÚS č. 701). 

Dotace se nepřebírají, to jen když je to bezúplatný převod mezi VÚJ (např. od jiné obce apod.), pak se přebírá jejich ocenění včetně případné dotace (v nerozpuštěné výši), co k danému majetku evidují. V tomto případě, kdy to máte od nějakého soukromého subjektu, nepřebíráte ocenění ani transfery, v tom je vaše úvaha také správná.

 2. Já bych se tím netrápila a nedělala výjimku z odpisového plánu. To byste museli nějak zdůvodnit, ale čím? Že zrovna u této jedné stavby dáte delší životnost než u jakékoliv jiné nové. Jedině, že máte obecně nízkou hranici, tak si stanovujete pro stavby v ÚOS VII vyšší, např. 100 let, ale to už je docela dost, to opravdu nemusíte, i v ČUS č. 708 bývala doporučená doba 80 let, tak to klidně nechte a dodržte svůj odpisový plán, není problém v průběhu odpisování dobu prodloužit, např. po nějaké výraznější opravě nebo TZ. První odpis souhlas, že od července, pokud bude kaple zařazena do majetku v červnu. 

3. Jako součást kaple bych jí nedávala, zařadila bych jí jako oddělenou majetkovou položku - zpevněná plocha před kaplí, mj. kvůli rozdílné životnosti i oddělenému nakládání. 

4. Rozklíčila bych jednotlivé věci z rozpočtu, takže ne vše nakonec půjde do ceny stavby na účet 021. Lavice - ty by měly být samostatnou věcí - do 40 tis. Kč zápis 558/649 a 028/088, nad 40 tis. Kč 022/401. Socha taktéž (jestli je zhotovení také v rozpočtu, kdyby nebyla nová, ale historická, někde získaná, pak jí lze ocenit 1 Kč a dát i na účet 032). Stejně jako sochu posuďte i obraz - samostatná věc, ale jestli je nově namalován. Tím ambonem myslíte asi ten kámen s deskou, ty byste mohli dát do ceny stavby. Zvon bych vedla jako samostatný majetek, nemusí být nedílnou součástí stavby, tzn. také pravděpodobně účet 022 a případně odděleně elektrické vyzvánění jako technologii - budete s tím tak mít v budoucnu jednodušší majetkové nakládání.

Za fotky děkujeme, je opravdu nádherná, to jsem ráda, že se ještě i v dnešní době najde někdo, kdo podobné stavby buduje.

18/6 2020 Nabíjení elektromobilů pro veřejnost

Dobrý den, vedení se rozhodlo vybudovat nabíjecí stanici pro elektromobily, kterou mohou využívat zdarma občané (obec své elektromobily nabíjí jinde - v garáži). Nabíjecí stanice je vybudována na budově radnice, má svůj elektroměr. Nyní mi přišel rozpis záloh na el. energii. Můžete mi poradit, jaký § použít. Nejdřív mě napadlo 6171, když je to na budově radnice, jenže to neslouží pro správu, ale pro občany, tak možná 3639. Nebo nějaký úplně jiný? Děkuji a přeji hodně zdraví.

Pro elektromobily je asi nejvhodnější odpa 2221. (Nemusíte děkovat a dotaz vám nebudu počítat) :o)

15/6 2020 Bezúplatný převod majetku

Místní sportovní klub začal před mnoha lety budovat na pozemku obce (se souhlasem obce) studnu na zavlažování hřiště. Studna není v současné době dostavěná a z toho důvodu není zkolaudovaná. Sportovní klub nemá peníze na dokončení a nabídl obci studnu k bezúplatnému převodu. Obec nechá provést úpravy projektové dokumentace, studnu dokončí a zkolauduje. Prosím poraďte mi, jak mám studnu převzít do majetku od sportovního klubu, když je to vlastně nedokončený majetek (vyčíslení nedokončené stavby je uvedeno v darovací smlouvě), když ji nyní zařadíme do majetku na účet 021 -stavby, budeme muset odpisovat.

Můžete převzít i rozpořizovaný majetek -  zápisem 042/401, to není problém. A na účet 021 jí zařadíte, až se dokončí.