Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 2706 dotazů:

 • Nastavení pořizovací ceny u daru - hasičské vozidlo
  21. 03. 2023

  Naše MČ v roce 2020 převzala bezúplatně hasičské auto z roku 1998 od HZS HMP v pořizovací ceně cca 8,5 mil. Kč. Auto bylo v době převodu zcela účetně odepsáno, tj. zůstatková cena byla 0. Nebyl zpracován žádný znalecký posudek na odhadní cenu při převodu - nebylo nutné, šlo o převod mezi vybranými účetními jednotkami. Do majetku nabyvatele tj. MČ byl tento hasičský vůz naveden chybně s původní pořizovací cenou 8,5 mil. Kč. Následně začal být odepisován po dobu 12 let. Tudíž zcela odepsaný vůz byl znovu odepisován. Jak lze nyní situaci napravit? Lze vůz vést v majetku s nulovou hodnotou? Jak opravit účtování oprávek, které neměly být účtovány?

  Je v pořádku, že jste převzaly původní pořizovací cenu, ale když bylo auto plně dooprávkované, tak se měl převod zaúčtovat zápisem 022 MD/ 082 D v PC 8,5 mil. Kč a již neodpisovat. Nepřebraly se žádné oprávky, auto mělo ZC 0 Kč. Jestli se převod účtoval dobře, jen se chybně odpisovalo, tak by stačilo zrušit oprávky 551 minus MD/ 082 minus D, v celé výši, co byly zaúčtované od převzetí. Jestli byla ale doba odpisování nastavena na 12 let, tak roční odpis vychází na ca 700 tis. Kč, takže v součtu do roku 2022 bylo zaúčtováno do nákladů více než 260 tis. Kč, opravu bude nutné tedy provést s použitím účtu 408 (a popsat do přílohy), zápisem 082 MD/ 408 D. Odpisy za rok 2023 jen vyminusujte 551 minus MD/ 082 minus D, přes účet 408 řešte jen odpisy, které ovlivnily VH minulých let.

  Jinak je v pořádku evidovat majetek s nulovou ZC, v tomto případě to nemusíte ani nijak obhajovat, prostě jste to takto převzali od jiné VÚJ, u ní byl případně problém s chybným nastavením odpisů. 

 • Veřejná sbírka
  21. 03. 2023

  Obec organizuje veřejnou sbírku na podporu nezaopatřených dětí, které přišly o rodiče. Zároveň chce do této veřejné sbírky přispět. Lze použít na toto par. 5213 a pol. 5492? Dar do veřejné sbírky schválí zastupitelstvo a je nutné, když se jedná o veřejnou sbírku, mít ještě sepsanou darovací smlouvu? Děkuji za odpověď.

  Samotnou sbírku veďte v režimu cizích peněz, tzn. 245/378 příjem peněz na sbírkový účet, předání peněz 378/245. Přispění obce 572/231, položku máte dobře, paragraf není vhodny krizový, vhodnější je 3900 nebo 4359. Není nutná písemná darovací smlouva, jste navíc i organizátor, stačí potvrzení, že peníze na účet došly.

  Dar do 20 tis. Kč stačí schválit radou/starostou. 

 • Prodej lístků do tomboly na Městském plese.
  14. 03. 2023

  Dobrý den, měla bych dotaz týkají se prodeje lístků do tomboly na plese pořádaném městem. Dosud to probíhalo tak, že host měl v ceně vstupenky na ples 1 slosovatelný lístek do tomboly, tentokrát se poprvé lístky do tomboly prodávaly (10 Kč/ks) a celkový výtěžek za tento prodej je 20.000 Kč. Podléhá tato částka DPH? Dary to tomboly byly zčásti hrazeny z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, další část tvořily dary firem, některé s darovací smlouvou, jiné bez. Celková cena darů činí 49.800 Kč bez propagačních předmětů města. Předem děkuji za odpověď.

  Z hlediska účetnictví se nákup darů do tomboly účtuje na účet 543, pol. 5194. Výnos na pol. 2111, účet 602 (609). 

  Ať je tombola součástí vstupného, či vybíraná samostatně, mělo by to být od DPH osvobozeno, blíže viz odpověď na dotaz "Zdanění tomboly" z 2.2.2015. 

 • bezúplatný převod staveb
  14. 03. 2023

  Dobrý den, moc prosím, obec bude nabývat bezúplatným převodem stavby kabin od fotbalového klubu, mohu se zeptat, jak je to s platbou daně z příjmu a odpisem budov? Děkuji.

  DPPO dar nepodléhá (lze osvobodit), ocenění reprodukční pořizovací cenou (stačí určit kvalifikovaným odhadem) a odpisy zahájit od měsíce následujícího po zařazení, dobu životnosti pro odpisy zvolte s ohledem na stáří kabin. 

  Ještě pro úplnost doplňuju výklad ke zdanění darovaného majetku - z dokumentu k DPPO, co máme na stránkách, zdaňovat to opravdu nemusíte (nikam se neuvádí do přiznání), jen třeba pro jiné případy (a i pro ostatní, co to budou číst), že to pak blokuje možnost daňového odpisování, kdybyste takový majetek chtěli třeba pak vložit do DSO...):

  "Bezúplatné příjmy dlouhodobého majetku

  Obec má právo rozhodnout se, že tyto příjmy nezdaní (respektive osvobodí od zdanění). Nicméně pokud tak učiní, nebude možné daný majetek daňově účinně odepisovat, což je nepříjemné v případě jeho dalšího vkladu do nějaké obchodní společnosti nebo třeba svěření příspěvkové organizaci. Pokud zdaňuji v režimu „sám sobě“, bylo by efektivnější provést dodanění.

  Příklad:

  Obec v roce 2020 dostala od kraje bezúplatně objekt Domova mládeže – jeho pořizovací hodnota je 20 mil. Kč a oprávky 9 mil. Kč. Tedy obec zaúčtovala tento příjem následovně:

  021 MD   20

                                           081 D             9

                                          401 D              11

  Pokud se rozhodne tento příjem od daně osvobodit, nebude v přiznání dělat vůbec nic (bezúplatný příjem v hodnotě 11 mil. Kč není zahrnut na ř. 10 přiznání). To ale bude znamenat, že se budova nebude dát v budoucnu daňově účinně odepisovat. Proto by bylo efektivnější hodnotu 11 mil. Kč zahrnout to zdanění – konkrétně zvýšit základ daně – ř. 20 (případně ř. 30).

  Výše uvedené je na Vašem rozhodnutí – týká se všech bezúplatně nabytých majetků (darem, bezúplatný převod od státu či kraje)."

 • sbírka - kostel
  14. 03. 2023

  Máme zřízený účet na sbírku na opravu kostela. Občané tam zasílají dary. Účtuji 236 3322 2321 MD/ 384 D a současně 401/419. Jak budu účtovat bankovní poplatky za vedení účtu a za položky.

  Jedná se o kostel v majetku obce? Peněžní fond by měl být schválen zastupitelstvem a měl by být k němu statut fondu rovněž schválený zastupitelstvem, u schvalování fondů vždy doporučujeme řešit, že bankovní poplatky a případné úroky jsou součástí použití a tvorby fondu, tj. účtovaly by se stejně , poplatky např. 518 MD/ 231+ RS (63105163) a 419/401. 

  Pak je ještě problémek, jestli je to schválená sbírka krajem a opravu pak bude dělat někdo jiný, než obec, např. budete posílat církvi, tak není vhodné tvořit peněžní fond dle 250/2000 Sb., ale vést na cizích penězích, tj. jen 245/378 a 378/245.

 • vybavení učeben jako nezpůsobilé výdaje z dotace
  14. 03. 2023

  Jak postupovat, když v rámci dotace IROP (projekt nástavba ZŠ) pořizuje obec také vybavení odborných učeben (nábytek, učební pomůcky). Podle všeho by jednotlivosti neměli přesáhnout 40 tis Kč. V rozpočtu máme výdaje na projekt zatím na pol 6121, ale uvažuji, zda plánovaný 0,5 mil. Kč na tento DHM by neměl být na pol 5137 (je součástí projektu, ale v rámci nezpůsobilých výdajů)? Po dokončení projektu chceme DHM bezúplatně převést na ZŠ. Nevím, jak si s tím poradit. Jestli vybavení "střádat" na 042 s odpovídající ORG (org si stanovit a třídit podle pořizovací ceny) a vyřešit po dokončení projektu nebo rovnou po úhradě zaúčtovat věci do 3 tis. Kč na 501 + 902/999, věci v rozmezí 3-40 tis. Kč na 558 + 028/088? Ještě doplňující informace, budova školy je v majetku obce, příjemce dotace je také obec. Děkuji.

  Když je vybavení z hlediska dotace nezpůsobilý výdaj, tak nemusíme řešit, zda je správně nastavena dotace, ale pouze čistě účetní řešení. Movité věci se účtují jak navrhujete - pokud nemáte jiné vlastní spodní hranice, tak na účet 028 od 3 do 40 tis. Kč, pod 3 tis. Kč účet 902, jestli to tak máte nastaveno. Na účet 558 (501) by se mělo účtovat průběžně při fakturách a hned zařadit, ale umím si teoreticky představit, že pro usnadnění práce (pokud by to jinak bylo neefektivně pracné) to třeba provedete souhrnně dejme tomu max. do čtvrtletních závěrek - odúčtování z 042 do nákladů, zařazení do majetku a přeúčtování RS na pol. 5137 - ale nevím, tak nebo tak to musíte rozdělit, tak proč ne hned při faktuře, je to určitě u kontrol "průchodnější" postup. 

  Ale co může ušetřit práci je nezařazování věcí na účet 028, když je jich hodně a chcete je PO darovat, ale u delších časových úseků od pořízení do darování to moc možné není nemít majetkovou evidenci, tam jedině zkusit v praxi vymyslet nějaký postup, třeba dopředu schválit bezúplatný převod movitých věcí pořízených z dotace dle rozpočtu a následně nechávat schválit pro jistotu ještě v konečných částkách, kdyby se od rozpočtu lišilo a pak byste se vyhnuly zbytečné majetkové evidenci a jen byste to proúčtovávali - 558/321, 028/088 a rovnou 088/028... (jakoby rovnou převod na PO při pořízení). 

  Až bude schválen bezúplatný převod na PO, majetek vyřadíte 088/028 a 999/902, není problém jim to darovat, když to není pořízeno z dotace. 

  Pokud by nějaká věc byla nad 40 tis. Kč, pak účet 042 s pol. 6122 a zařazení 022/042.

  Bylo by třeba jednodušší ty věci pod 3 tis. Kč účtovat jen do spotřeby bez evidence na podrozvaze a PO je předat jen protokolárně, i to je možné, můžete si ve směrnici určit, že majetek pod hranicí účtu 028 považujete za krátkodobý třeba jen s nějakými výjimkami, viz naše vzorová směrnice k majetku z 12.12.2022. 

 • převod majetku, prodejna, eTrading
  10. 03. 2023

  1. Před 10 lety obec uzavřela kupní smlouvu a smlouvu o výpůjčce na plynovod s VČP Net, kdy nám předem zaplatili kupní cenu vč. DPH, které jsme v plné výši odvedli FÚ, ale vlastnické právo na ně přešlo až 1.1.2023. Do té doby byl plynovod zadarmo ve výpůjčce. Tehdy jsme účtovali dle vašich pokynů 231/455+343. Stačí nyní k 1.1. zaúčtovat 455/646 a majetek vyřadit, nebo ještě nějak proúčtovat DPH? 2. Pokud by obec chtěla provozovat prodejnu masa, může účtovat v hlavní činnosti (zisk předpokládáme minimální, mělo by to pouze pokrýt náklady) a všechny doklady účtovat jako ostatní běžné náklady a výnosy (s DPH)? Nebo jsou tam nějaká specifika, nějaká omezení? 3. A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli je něco nového ohledně eTradingu, který nabízí KB? V létě jste psala, že dáváte dotaz na MF panu Slukovi. Jde o pravidelný termínovaný vklad, který se každý den vrací na účet vč. úroku a zase odchází v počáteční částce. Jestli stačí účtovat 8117 a 8118 + úroky nebo jak jste doporučovala jednou za čas proúčtovat 244/244 (samostatný účet není založen). Moc Vám všem děkuji.

  1. Myslím, že to již stačí, není nyní důvod dělat daňový doklad, protože daňově (DÚZP) to bylo k předání ne k převodu vlastnického práva. Přesněji ale předpis prodeje 311/646 a 455/311 v ZD a k tomu jak píšete účtovat o vyřazení. 

  2. Je to pracné, pro obce velká starost - poslala jsem Vám k tomu mail - lze i do hlavní, ale obsahově je to opravdu spíše záležitost živnosti - i kvůli konkurenčnímu prostředí a také je to účetně ve VHČ jednodušší. 

  3. Prosím podívejte se na dokument ke stažení - TV a spořící účty z ledna 2023 , vytiskněte a účtujte podle něj a ten dokument si k tomu dejte jako argumentaci, pan Sluka z MF tento postup nerozporoval, bude mít i větší vypovídací schopnost. Když vám budou více vyhovovat i měsíční souhrnné zápisy na položky, není to problém, lze to tak dělat - zde by převody přes konsolidační položky byly OK, a to protočení 244/244 je jednou za měsíc také možné. 

 • Dar obci od Honebního společenstva
  10. 03. 2023

  Dobrý den, prosím jak bych měla zaúčtovat dar od Honebního společenstva. Máme sepsanou darovací smlouvu, kde nám Honební společenstvo zašle na účet 40 000, jako finanční dar. Děkuji

  Odhaduji, že bude stačit zaúčtovat příjem 231 MD/ 672 D nebo 403 D podle toho, zda je investiční či neinvestiční a to má vliv i na volbu položky - volíme pol. 2321 nebo 3121, paragraf podle účelu daru - to mi v dotazu chybí, na co Vám dar poskytli.

  Jestli je to obecný dar bez účelového určení (obecně na činnost obce), lze odpa 3639, pol. 2321, účet 672 (když není jasně určen účel, účtujeme to jako neinvestiční dar). 

  Asi to nepodléhá vyúčtování, tak nevolím účty záloh (374,472), ale rovnou volím účet 672 nebo 403. Kdyby to bylo ale účelově určeno na nějakou neinvestici a neprofinacovalo by se letos, měl by se dar časově rozlišit přes účet 384, to jen abystě měly kompletní informace o všech možných účetních postupech (investiční lze rovnou na účet 403, když není s vypořádáním). 

 • Veřejné osvětlení
  08. 03. 2023

  Dobrý den, obec bude realizovat výměnu světel(cca 20ks)a části stožárů (cca10ks). Na akci není stavební povolení. Je toto možné považovat jako TZ stávajícího osvětlení ? zatím má obec fakturu na materiál ve výši 206 000,-Kč, za práci bude faktura později. Jak máme tedy účtovat? Dále obec daruje kraji pozemek - je správně pouze účtování 401/031? děkuji

  Výměna světel a stožárů může být ve své podstatě oprava i TZ, nerozhoduje ani tolik, zda je na to stevební povolení či nikoliv. Záleží především, jaký je důvod výměny, jaké použijeme argumenty a co se reálně provedlo. Ve Vašem případě to není asi prvotně jasné TZ ve smyslu, že byste stávající VO nějak rozšiřovali. Jediný další možný argument pro TZ u VO bývá snížení energetické náročnosti, ale tam už jsme v posledních letech opatrnější, protože i vlivem energetického pokroku jsou nová svítidla logicky úspornější (nicméně to je tak trochu argument "na vodě", protože máme najít nejbližší dostupnou variantu, aby to byla oprava). 

  Když to shrnu, výměnu svítidel účtujte jako TZ, jestli je hlavním důvodem výměny úspora energie, a úspora je proti původním svítidlům významná, je čerpána třeba i investiční dotace z různých programů pro úsporu... Pokud se odstraňuje opotřebení, byť výměnou za úspornější světla, účtujte to jako opravu. U stožárů pak většinou postupujeme stejně, jako u svítidel - buď jsou vyměňovány jako součást investice, nebo je to celé oprava.

  Pokud to bude oprava, tak materiál patří na účet 501 s pol. 5139, když je fakturovaný odděleně od práce, faktura za práci na účet 511 s pol. 5171 (takto se účtuje i pokud je souhrrná faktura za práci i materiál). 

  Dar pozemku kraji - pozemek vyřaďte v účetní ceně jak navrhujete, kraji byste své ocenění pozemku měli sdělit, jsou vybranou účetní jednotkou, takže přebírají Vaší cenu. 

 • rezervní fond PO
  07. 03. 2023

  Dobrý den, dnes nám paní ředitelka ZŠ poslala: Věc: Oznámení o použití finančních prostředků z rezervního fondu V návaznosti na účetní závěrku bych ráda seznámila zastupitelstvo obce s finančním stavem. Rezervní fond za rok 2022 (405 007,43 Kč) a rezervní fond z roku 202I (78 691 Kč) byly použity na umoření ztráty z roku 202l ve výši 260.783,89 Kč, na vrácení části dotace Šablony II ve výši 74I58 Kč a na vrácení dotace NPO doučování ve výši 59 400 Kč. Zbylá částka 89 356,54 Kč byla použita k částečné úhradě doplatku za energie z roku 2022, který činí 25I 023,22 Kč. Chybějící částka na doplatek za energie (161 666,68 Kč) bude vzata z provozní dotace od zřizovatele. v Roce 2021 ZŠ měla výsledek hospodaření za hlavní činnost -260.783,89 a za hospodářskou činnost 78.391,-Kč. Nevíme jak je to s rezervním fondem PO. Zda si s ním může paní ředitelka hospodařit jak chce, nebo o něm rozhoduje zastupitelstvo . Chtěli by jsme paní ředitelce odepsat ,ať z rezervního fondu uhradí ztrátu 260.783,89Kč a částka 222.914,51Kč zůstane v rezervním fondu. Vše ostatní bude uhrazeno z provozního příspěvku pro rok 2023, který činní 5.300.000,-Kč

  Nerozumím úplně těm číslům, která uvádíte - nicméně dotaz směřuje k tomu, do jaké míry může zřizovatel zasahovat do hospodaření s rezervním fondem (na co se využije).

  Zákon č. 250/2000 Sb. o tom mlčí - tedy pokud není stanoveno něco dalšího (třeba ve zřizovací listině ZŠ), tak kompetenci k nakládání s rezervním fondem má statutár PO (jediná výslovná výjimka je převod z rezervního fondu do fondu investic - tam musí zřizovatel souhlasit ze zákona).

  Ale plně respektuji, pokud si zřizovatel do ZL výslovně vymíní, že třeba použití rezervního fondu je podmíněno souhlasem zřizovatele (většinou se v takových situacích vymezuje, v jakých případech - je nesmyslné, aby se schvalovalo každé čerpání finančního daru ...) - většinou to ale potom není schvalování zastupitelstvem, ale třeba radóu/starostou ....

  Je ještě jeden prostředek, jak donutit PO, že použití fondu je souhlasem zřizovatele - zřizovatel schvaluje PO rozpočet výnosů a nákladů. Použití fondu ve formě zúčtování do výnosů je tedy výnosem zahrnutým do rozpočtu. Tedy někde to mají nastaveno tak, že ve ZL se o tom mlčí, ale výsledkové zapojení fondu musí být buď již zahrnuto v původním rozpočtu nebo o něj musí PO žádat formou úpravy rozpočtu. To by mělo vyplývat z toho, jaká pravidla jste dali pro sestavování rozpočtu a povinnosti hospodařit podle schváleného rozpočtu ...

 • Muzeum
  03. 03. 2023

  Dobrý den, v památníku obce bude umístěn exemplář medvěda, jde o dermoplastický preparát na podstavci v hodnotě 55 tis. Kč. Muzeum bude postupně doplňováno i o další exempláře zvířat. Stálá výstava slouží pro návštěvy dětí ze škol, občanů a návštěvníků obce. Prosím o účtování.

  V dotazu mi chybí informace o způsobu pořízení. Každopádně volte účet 032. Jestli je 55 tis. Kč kupní cena, pak zaúčtujte pořízení 042 MD/ 321 D, RS odpa 3315, pol. 6127. Zařazení 032 MD/ 042 D. 

  Pokud byl pořízen bezúplatně, pak účetní zápis 032 MD/ 401 D a ocenění podle toho, kdo je převodce - když VÚJ, tak přebíráme jejich hodnotu ocenění, když někdo jiný, než vybraná účetní jednotka, tak oceňujeme RPC (a ta se nemusí rovnat hodnotě daru ze smlouvy, podle zákona o účetnictví, když neznáme cenu, tak sbírku muzejní povahy oceňujeme 1 Kč). 

  Bez bližších informací Vám tedy nemůžeme automaticky schválit ocenění na úrovni 55 tis. Kč, které uvádíte, když nevíme, jak se tato cena zjistila a kdo je převodce. 

  Pak už je na Vás, zda a jakým způsobem budete z jednotlivých exemplářů případně tvořit sbírky. 

 • DPH
  24. 02. 2023

  Dobrý den, město provozuje sběrný dvůr (výstavba byla s dotací). Nyní se bude uzavírat smlouva s obcemi v ORP - finanční příspěvek na provoz sběrného dvora. Přesné znění ještě není zpracované. Starostové se dohodli, že za loňský rok obce zaplatí dohodnutý paušál, (1 obec ve výši skutečných nákladů, 3 obce zaplatí méně). Dle mého názoru by finanční příspěvek v tomto případě neměl být předmětem DPH. V roce 2023 bude město obcím v ORP čtvrtletně "přefakturovávat" náklady za odstranění odpadu dle obdržené faktury od FCC. Přílohou této faktury je i dodací list = výzva k fakturaci za ocelový odpad (dříve i za papír). Na základě této výzvy město vystavuje fakturu v přenesené daňové povinnosti FCC. O tento příjem by měly být poníženy vystavené faktury obcím. Můžete mi prosím poradit jak to bude v tomto případě s DPH? Lze ve vystavené faktuře ponížit náklad o příjem? Údajně má být uzavřena jen jedna smlouva o finančních příspěvcích. Není lepší uzavřít dvě smlouvy, jednu na finanční příspěvek a druhou na přefakturaci? ( Je možné, že se bude fakturovat jen do určeného stropu, na kterém se starostové dohodnou.) Dosud jsme si žádné DPH nenárokovali, ani při výstavbě sběrného dvora - je určen pouze pro občany ORP, ne pro podnikatele. Občané platí pouze za stavební suť, jinak je vše zdarma. Ještě mám dotaz na DPH u pronájmu hrobu a služeb. Od 01.01.2023 účtujeme pronájem hrobu a služby s ním spojené jako osvobozené plnění dle §56a, i když nájem činí např. 300,- Kč a služby 1.300,- Kč. Pak máme jako samostatnou službu výkop hrobu za cca 1.500,- Kč. Lze i tuto službu účtovat jako osvobozené plnění? Děkuji předem za zpracování dotazu. S pozdravem a přáním pěkného víkendu Jana Panochová

  Začnu od toho jednoduššího - té otázky pohřebnictví.

  a) ano nájem a služby jspoené s nájmem klasifikujte jako plnění osvobozené od DPH - §56a (nájem). Vím, že to vyvolává u někoho otazníky ohledně proporce nájmu a služeb - nicméně je nezbytné pozorně vnímat, o jaké služby se jedná - není to jen třeba voda a odvoz odpadu na hřbitově, ale také údržba a opravy celkového prostoru - (zdi, cesty...) - tedy něco, co je integrálně nezbytné pro realizaci nájmu (je to stejné jako když u pronájmu bytu realizujeme třeba opravu střechy domu, opravu přístupového schodiště). Tedy z mého pohledu se jedná z relativně velké části o něco, co je faktickou složkou nájmu.

  Pokud se ale budeme bavit o dalších pracech, které nejsou úzce propojeny s nájmem (vykopání hrobu, uložení irny, rozptyl ...) - ty nemohou být chápány jako nájem a tedy je nemůžeme považovat za plnění osvbozené od DPH, ale je nezbytné jejich zdanění (zpravidla by tam mělo být 15%)

  b) teď to složitější a diskutabilnější - pokud správně chápu - budete inkasovat určitou částku od obcí za právo, aby občané dané obce uložili ve sběrném dvoře odpad. Teď řešme, zda existuje poskytnuté plnění (pro mne zde dochází k poskytnutí práva uložit odpad) za úplatu (byť bude finančním příspěvkem) a zda zde existuje úzká vazba. Neznám přesné znění smlouvy - nicméně pokud se platba bude odvíjet od nějakého předpokládaného množství uloženého odpadu, je naplněna "úzká vazba" mezi plněním a platbou. Dále řešíme, zda se nejedná o výkon veřejné správy - dle mého názoru nikoliv, neboť pozice Vašeho města není výhradní - naprosto stejnou službu může zajišťovat i jiná firma (třeba já znám konkrétní obec, kde toto zajiš´tuje spolenčost Recycling). Takže pokud bych to hodnotil já, přikloním se k tomu, že se jedná spíše o zdanitelné plnění a budu toto zdaňovat jako poskytnutou službu (samozřejmě na druhou stranu tím vznikne nárok na poměrné odpočty například z nákladů na likvidaci odpadů ... ). Za těchto okolností mi nedělá ani problém, že se při výpočtu odměny za provoz odečte dohodnutý podíl z fakturace za papír či kovy (tedy odměna se sníží - přijde mi to při současné situaci na trhu zejména u papíru i logické).  Prosím berte to jako názor - nechci ho nijak prosazovat. Nicméně za sebe mám problém odůvodnit, proč by se v těchto případech nemělo jednat o zdaňované plnění. Případně to můžeme ještě zkusit dále diskutovat (třeba e-mailem)

 • finanční dar - motivační
  23. 02. 2023

  Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar - motivační příspěvek na žáka navštěvujícího naší Základní školu. Chci se zeptat, jestli to můžu dát na položku 5909

  Pokud ho vyplácíte přímo žákům, tak je správně položka 5492, je možná i 5499. Účet je však transferem 572. 

  Jen malé upozornění - schválení daru do 20 tis. Kč je v kompetenci rady, pokud si ZO nevyhradí, tak jen formálně dotáhnout, aby bylo schváleno správně. 

 • Věcný dar-osobní automobil
  21. 02. 2023

  Mám dotaz ohledně darovací smlouvy na osobní automobil v hodnotě 170.000 korun (cena uvedená ve smlouvě na základě znaleckého posudku), tento věcný dar obdrží obec od právnické osoby. Mám dotaz, zda darovací smlouvu musí schvalovat zastupitelstvo obce nebo stačí schválit radou obce.

  Schválení přijetí daru je tzv. zbytkovou pravomocí rady, může jí případně přenést na starostu. Účetně auto zařadíte 022/401, ale dejte pozor na ocenění, když není předávající vybranou účetní jednotkou, má se darovaný majetek ocenit reprodukční pořizovací cenou. Takže ne automaticky cenou ze smlouvy, jestli je ale doložitelná znaleckým posudkem, tak jí použít můžete. 

 • obytná zóna a příspěvek na infrastrukturu
  20. 02. 2023

  Obec buduje infrastrukturu v obytné zóně (vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci, plynovod, místní komunikaci). Část infrastuktury (vodovod, dešťová a splašková kanalizace) je již vybudovaná, cena je mi známa, čekáme na kolaudaci, abych mohla zařadit do majetku. Zbylá infrastruktura (plynovod) by se měl budovat v letošním roce a místní komunikace až v r. 2024. V současné době není známa ani předběžná cena tohoto majetku. Vlastníci pozemků v obytné zóně při podpisu kupní smlouvy s obcí zároveň podepsali i smlouvu o poskytnutí příspěvku na technickou infrastrukturu. První splátka příspěvku byla splatná do 10ti dnů od podpisu smlouvy, druhá splátka příspěvku bude splatná po kolaudaci poslední infrastruktury (místní komunikace). Ve smlouvě je uvedeno, že pokud stavebník zkolauduje dům do 3 let od schválení prodeje pozemku zastupitelstvem, nebude obec druhou splátku požadovat. Ke každému majetku bych měla poměrem přiřadit příspěvek na infrastrukturu (jako investiční dotaci). Nevím v jaké výši, když v současné době, když budu muset již nějaký majetek zařadit, neznám cenu nevybudovaného majetku ani nevím, zda druhou část příspěvku stavebníci zaplatí či jim bude odpuštěna?

  Podle všeho se opravdu účetně jedná o investiční transfer (přispívají na majetek obce). Musíme vždy vycházet z dostupných informací - v prvé řadě určete poměr, jakým by se transfery rozpočítaly, tam bych vycházela u staveb, které se ještě nezačaly budovat z cen z rozpočtu. Pokud např. u komunikace nemáte zatím ani rozpočet, tak nějaký kvalifikovaný odhad předpokládané ceny bude pro tyto účely stačit. Na účet 403 bych zatím účtovala a k majetku rozpočítala jen ty první splátky, tedy skutečně přijaté transfery. Druhé splátky zatím ani nedohadujte, klidně je můžete na účet 403 dát opět až po přijetí, jako následné transfery, bude to tak lepší (i z principu opatrnosti), než odhadovat něco, co nejsme schopni dopředu vyčíslit. Když je to ale smluvně sjednané, je vhodná evidence (těch druhých splátek) na podrozvaze (955). 

  Trochu problematické je, že příspěvek je koncipován jako „dar“ na výstavbu komunikace a sítí. Z pohledu DPH budou vznikat spory, zda se jedná o plnění či nikoliv (protože i ze 403 můžeme odvést daň). Myslím si, že dojdeme k tomu tam v těchto případech daň nedat - ale je to rizikové. 

← Novější dotazy

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu