Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

11/6 2020 Nákup materiálu pro obec v povodni

Dobrý den, naše obec nakoupila materiál (čistící a dezinfekční prostředky,balenou vodu) pro obec, kterou zasáhla povodeň a bude jim toto darovat.Můžu toto účtovat na paragraf Rezerva na krizová opatření 5213, na účet materiál nebo dary? Děkuji za odpověd!

Když to není určeno pro vlastní spotřebu, tak je přesnější to brát jako dar, tzn. účet 543 s pol. 5194 (zde věcný, ne finanční). Do 20 tis. Kč stačí schválení radou, popř. starostou. Odpa 5213 lze.

8/6 2020 přístřešek

U multifunkčního hřiště (funguje dva roky) se udělal malý přístřešek s lavičkou. Jako podklady mám fakturu za materiál 31.000,-Kč. Práci provedli formou brigády bezplatně občané.

Asi to bude drobná stavba - upevněný do země, vznikl stavebně montážní technologií, nebude se přemisťovat.. Fakturu za materiál nechte na účtu 501 s pol. 5139, jestli jsou i nějaké další vlastní náklady, tak je také zaúčtujte podle svého druhu a do ceny majetku se pak zaktivují interním dokladem - zápis 042/506.  Pokud by byl jen materiál, lze jej případně rovnou zaúčtovat na účet 042 s pol. 6121, aktivace je přesnější a využívá se hlavně tehdy, když je více různorodých nákladů. Ohledně "darované" práce - tam záleží, jestli jste schopni jí nějak aspoň trochu věrně vyčíslit, účetně pak zápis 042/401. Nebo z principu opatrnosti můžete ocenit stavbu jen skutečně vynaloženými náklady. Zvažte významnost a jestli jste schopni práci aspoň trochu věrně ocenit. 

Lavička asi bude součástí přístřešku - zabudovaná, pak jí dejte do ceny stavby (případně jako samostatnou stavbu, to opravdu podle způsobu umístění vůči přístřešku). Kdyby byla umístěna volně, přemístitelná, pak by bylo správné jí účtovat jako DDHM (asi určitě bude do 40 tis. Kč) - pak byste museli příslušnou část materiálu zaktivovat zápisem 558/506, darovanou práci, která by se vázala k lavičce, pak případně zápisem 558/649 a zařadit 028/088. 

5/6 2020 Hydrogeologický průzkum vodárny, modernizace rozhlasu

1. Obec vlastní vodárnu v pořizovací hodnotě 420.000Kč, která slouží k zásobování pitnou vodou. Z důvodu malé výtěžnosti vody v období sucha rozhodl starosta objednat hydrogeologické průzkumné práce s cílem zvýšení výtěžnosti. Akce zahrnuje zpracování projektu hydrogeologických průzkumných prací, provedení hydrogeologického průzkumu – vrtné práce, čerpací zkoušky, laboratorní analýzy, práce geologické služby, dále provedení montáže zpevnění vrtu a montáž čerpací techniky a čerpacího souboru. Veškeré náklady činily 175.000 Kč. Výsledkem těchto činností není jen průzkum, který by pouze zjistil, zda se voda nachází v nižších polohách, ale umístění čerpací techniky, která ve výsledku přinese možnost čerpat větší množství pitné vody. Jedná se v tomto případě o technické zhodnocení stavby vodárny a výdaje mají být postupně účtovány na účet 042, odpa 2321 pol 6121 a po uzavření této akce zařadit na 021/042? 2. Starosta obce objednal modernizaci drátového obecního rozhlasu. Na účtu 028 je historická položka s onačením „rozhlasová ústředna, reproduktory“ v pořizovací hodnotě 39.000 Kč. Modernizace v celkové výši 45.000 Kč zahrnovala a) novou rozhlasovou ústřednu, reproduktor, mikrofon, spínání ústředny, montážní materiál, montáž ústředny za 38.000 Kč b) cestovné techniků za 3.000 Kč c) průzkum venkovní prvků, zaškolení obsluhy, nastavení systému a oživení za 4.000 Kč. Postup by měl být takový – vyřadit stávající ústřednu, zařadit novou na účet 028 (ústředna s příslušenstvím vč. montáže) a bod b) a c) zaúčtovat na služby?

1. Já moc nevím, jakou to má souvislost s vodárnou. Vrt je stavbou, čerpací techniku je vhodné evidovat zvlášť jako technologii - účty 028 (do 40 tis. Kč), 022 (nad 40 tis. Kč). Výdaje, co popisujete, lze zahrnout do ceny, když jste je pořizovali v souvislosti s vrtem. Takže zvážit, jestli to neevidovat spíše jako samostatnou stavbu. On bude možná nějak napojen na vodárnu - že ta voda z něj získaná zvýší objem vodárnou dodávané vody? I tak bych to ale klidně evidovala samostatně. Není to rozšíření samotné vodárny, jen zdroje vody, který ona shromažďuje. 

2. Do ceny má jít i instalace a cestovné, jen náklady na zaškolení ne. Takže b) do ceny ano, pak to bude DHM na účtu 022 a u toho c) bude asi převažující to ostatní, zaškolení je jen jedna položka, tak zkuste, jestli vám vyčíslí z toho zaškolení, protože zbytek byste do ceny také měli dát. Jinak souhlas, že starou ústřednu vyřadíte. Nevím, co je ten průzkum venkovních prvků, to zvažte, jestli to bylo v souvislosti s novou ústřednou. 

4/6 2020 Dar od nadace

Dobrý den,obdržíme dotaci od nadace Agrofert na zakoupení 2 ks dýchacích přístrojů pro hasiče ve výši 80.000,-Kč.Podmínka Nadace je,že fakturu jim zašleme a oni uhradí přímo dodavateli ve výši daru.Jakým způsobem zaúčtuji,když částka nám neprojde účetnictvím ,aby se mi vše promítlo i do majetku. Ještě prosím jeden dotaz, zda pojištění kooperativě dám na pol.5038.

Pomůžeme si "technickým" předpisem daru - 344/403,  fakturu předepíšete 042/321 a pak už jen započtete závazek s pohledávkou zápisem 321/344. Dar dáte na kartu majetku a budete jej klasicky rozpouštět proti odpisům. Jen pro doplnění - jestli jeden ks dých. přístroje bude za 40 tis. Kč, tak jsou DDHM, pak by předpis byl ne 042/321, ale 558/321. Zařazení 028/088, pokud vyjde jeden ks nad 40 tis. kč, tak na 022/042. 

K druhému - jestli se jedná o povinné úrazové pojištění zaměstnanců, tak je správně pol. 5038 a účet 525. 

3/6 2020 Dotace TJ

Dobrý den. Město mělo v úmysl podat žádost o dotaci na MŠMT na výstavbu nové tribuny a obslužné budovy na hřišti. Hřiště má v dlouhodobé výpůjčce TJ LOKO. Usnesením ZM bylo schváleno podání žádosti a spolufinancování dotace. Později město zjistilo, že dotaci mohou podat jen TJ a tak žádost podala s tím, že spoluúčast zaplatí město, protože TJ částkou 780 tis. nedisponuje. Na to již žádné usnesení neexistuje. Částka pro TJ byla schválena v rozpočtu na letošní rok. Nyní je třeba faktury proplatit, vše má být zaúčtováno do 30.6. a my začali řešit, jak peníze TJ poskytnout. Napadá mě pouze veřejnoprávní smlouva o dotaci na základě žádosti o dotaci. Je možné, aby ZM na zasedání města dne 17.6. schválilo dotaci i příslušnou smlouvu? Neexistuje nějaký jednodušší způsob? Např. dar? Tribuna i obslužný projekt musí být 10 let v majetku TJ, poté budou převedeny městu. Město také zaplatilo výdaj poradenské firmě na administraci dotace a organizaci výběrového řízení. Výdaje by měly být součástí pořizovací ceny majetku. Lze je nějak účetně převést?

To je dobře, že jste se zeptali - určitě jim nedávejte dotaci, je to váš majetek, takže by to právně nebylo správně. Kvůli dotaci bude muset provedené TZ evidovat v majetku vypůjčitel TJ LOKO, jako TZ cizího majetku, nejvhodnější by bylo s nimi uzavřít nějakou smlouvu o budoucím předání TZ (po uplynutí udržitelnosti dotace) s tím, že vy jim teď tedy platíte za budoucí odkup TZ - tedy zálohu na účet 052. Vysvětlujeme to podrobně v odpovědích na podobné otázky - např. z 15.11.2018 "Majetek města a pořízení spolkem z dotace MŠMT"

Druhá možnost je, že to budou nové stavby, evidované samostatně, nikoliv TZ současného areálu, pak by bylo možné poskytnout jim dotaci (případně dar, kdybyste nechtěli vyúčtování, ale tady je asi vhodnější ta dotace, ale to je na ZO, jak to schválí) s tím, že oni nové stavby pořídí do svého majetku. Pak je potřeba jen právně ošetřit, že budou mít své stavby na cizím - vašem pozemku (právo stavby apod). A je vhodné se případně už teď dohodnout, že jim poskytnete dotaci a na druhou stranu uzavřít budoucí smlouvu na bezúplatné předání (to by snad nemuselo ve vztahu k dotaci vadit).

2/6 2020 Finanční dar + opravná položka

Kolegyně na příjmech zaúčtovala minulý rok finanční dar 3x70 000,-Kč na 672 xxxx. Bude součástí(někdy) investiční akce. Jak napravit účtování letos?Můžu opravit nahozením MD 344 xxxx/403 xxxx D v částce 3x70 000,-Kč? K 31.12.2019 jsem (chytráček) opomněla snížit opravnou položku 192 xxxx k účtu 315 xxxx. 315 xxxx mi sedí s konečnými stavy správ bytů, ale opravdu to byla chyba v přemýšlení a já 192 xxxx D neponížila na stav skutečnosti. Ale dělá to celkem velkou částku. Můžu opravit zápisem 192 MD/408 D?

Musíte opravit, že to bylo zaúčtováno jednorázově do výnosů - správně se to mělo dostat na účet 403, to máte pravdu a do výnosů pak postupně proti odpisům, takže je to oprava výnosů (VH) minulého roku. Jestli je to více než 0,3 % vašich aktiv netto k 31.12.2019, tak to opravíte zápisem 408 MD/403 D a oprava s použitím účtu 408 se musí popsat do přílohy závěrky. Kdyby to tuto významnost nesplňovalo, pak se opravuje na stejných výsledkových účtech, tzn. zápisem 672 minus D/403 D.

U toho druhého se bavíme o situaci, že jste sice ponížila pohledávky (uhrazením, vyřazením apod.), ale nerozpustila jste proti nim opravné položky. Pak je to analogický případ, jako ten první - je potřeba provést opravu VH minulého roku a opět testujeme, jestli je to významná částka - více než 260 tis. Kč nebo 0,3 % aktiv. Významnou částku opravíte, jak navrhujete, tedy s použitím účtu 408, nevýznamnou opět na stejném účtu - 192 MD/556 D. 

29/5 2020 Bezúplatný převod na muzeum

Jsme ÚSC – město do 30 tis. obyvatel. V rámci realizace investiční akce „Obnova památníku…“ bylo obnaženo pod betonovým záklopem torzo původního sousoší – pískovcový díl základu. Tento díl není pro plánovanou obnovu upotřebitelný, avšak má svou historickou hodnotu, a proto byl předávacím protokolem předán muzeu – příspěvkové organizaci (není to naše příspěvková organizace). K předání došlo v březnu 2020 s tím, že bude dořešeno po skončení nouzového stavu. Jakou smlouvou máme předat – jedná se o bezúplatný převod na PO (jaký orgán má schválit)? Musí být součástí smlouvy i cena (hodnota pískovcového základu není součástí pořizovací ceny inventární karty stávajícího památníku, vlastně nikdo netušil, že se něco takového najde)? Je nutno zavést do majetku před předáním (je to pro nás vůbec majetek, nebo materiál)? Děkujeme

Hovoříte o tom, že ten díl základu má svou historickou hodnotu. Co jej tedy považovat za umělecký předmět a nabrat na účet 032 v hodnotě 1 Kč (036/401). Potom by se schválilo to darování té PO (oni by to měli mít odsouhlaseno svým zřizovatelem) - doporučoval bych toto nechat schválit Radu. A zase by bylo vyřazení MD 401/Dal 036 a oni by si to zařadili za tu 1 Kč.

25/5 2020 DPH a rozdíl v ceně dle znaleckého posudku a smluvní cenou

Dobrý den, prosím o Váš názor k DPH. ČSAD chtělo, abychom jim darovali most v majetku obce do jejich areálu. Bylo zadáno zpracování znaleckého posudku o obvyklé ceně a znalec stanovil ve svém znaleckém posudku obvyklou cenu mostu 3.740.140,- Kč bez DPH. Letos v dubnu jsme obdrželi od ČSAD žádost o prodej předmětného mostu za cenu "10.000,- Kč". Budeme-li prodávat za cenu pouze 10.000,- Kč, nebude následně obci doměřeno DPH z částky dle znaleckého posudku? Předem děkuji za odpověď.

Jsem přesvědčen, že nikoliv a to z několika důvodů:

a) vůbec si nemyslím, že by to měl být prodej v rámci ekonomické činnosti obce - toto budou historicky "místní komunikace" - tedy já bych to dával mimo DPH

b) i kdyby mne někdo přesvědčil, že to v a) neplatí, tak je to stále prodej stavby, která není novostavbou - tedy osvobozeno od DPH podle §56 - tedy zase není co doměřovat

c) i když by neplatilo a) ani b) - ale poznamenávám, že to b) je již na 99,9% jistotu, tak je to prodej mezi osobami, které nejsou spojené a na které nedopadá §36a

Takže skutečně Vám mohu garantovat, že s tímto nehrozí problém. 

21/5 2020 Majetek zřizovatele a majetek PO

Dobrý den, vzhledem k problematickému, nepřesnému a pozdnímu předávání podkladů a informací mezi školou a obcí bychom rádi nějakým způsobem zajistili, aby veškerý majetek umístěný ve škole, evidovala ve svém účetnictví pouze škola a aby si také sama dělala inventury. Prosím o radu, jak nejlépe postupovat. Šlo by například toto?: 1. Majetek, který má od nás škola ve výpůjčce, bychom škole bezúplatně převedli (darovali) - já bych vyřadila z rozvahy a neevidovala bych ho nikde. Účtování: 999/902 OE 088/028 DDHM 082/022 HM - hodnota, která už je odepsaná 401/022 HM - hodnota, která zbývá odepsat 2. Majetek, který jsme nakoupili z dotace, necháme v účetnictví obce po dobu udržitelnosti projektu a pak ho můžeme také bezúplatně převést (darovat) škole? 3. Majetek, který si škola nakoupila sama a eviduje ho ve svém účetnictví v rozvaze, jsme my jako obec kdysi na pokyn auditora začali evidovat na účtu 909. Zdůvodnil to tím, že škola nakupuje majetek do vlastnictví svého zřizovatele. Pročítala jsem si ostatní dotazy na Vašich stránkách a rozumím tomu tak, že když od nás škola nemá majetek svěřený, ale má ho ve výpůjčce, nemusím majetek (který si oni sami koupili ať už z příspěvku zřizovatele nebo z jejich dotací) vůbec evidovat a můžu z našeho účetnictví vyřadit zápisem 999/909 4. V majetku by nám tedy (krom majetku z dotací) zůstala jen budova školy, kterou evidujeme v rozvaze, a kterou jako jedinou bychom škole nechali ve výpůjčce, tak jak ji máme dosud, protože opravy budovy financujeme my. Byl by toto správný postup? Moc děkuji

1. Ano, takto lze. Darování se musí schválit, účetně to máte dobře. Další varianta by byla svěřit jim majetek na základě zřizovací listiny, tedy jejím dodatkem. Pak by majetek byl právně pořád váš, vy byste jej evidovali na účtu 909, PO v rozvaze, to by také šlo. Ale jestli se chcete vyhnout veškeré evidenci, pak jedině ten dar. 

2. Ano.

3. Přesně tak, právně je to majetek PO, vy jej z účtu 909 vyřaďte, tam opravdu patří jen majetek svěřený, ten ve výpůjčce se eviduje jen mimoúčetně - smlouvou. 

4. Ano, je možné nechat budovu ve výpůjčce a hmotné vybavení jim svěřit nebo darovat. 

21/5 2020 Finanční dar nemocnici

Obec obdržela žádost Fakultní nemocnice o poskytnutí finančního daru v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Byla přiložena darovací smlouva, kterou bude zastupitelstvo schvalovat. Jedná se o částku 25 000,- Kč. Jak prosím účtovat poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ? Děkuji.

Fakultní nemocnice jsou PO zřizované MZ, takže transfer bude s pol. 5339, odpa lze 5213. Předpokládám, že to bude vzhledem k účelu dar neinvestiční (investiční by byl na pol. 6359).  Poskytnutí daru po schválení jen zápisem 572/231. 

19/5 2020 oprava cesty, která není naše

Dobrý den, chtěli bychom opravit cestu ve spolupráci se sousední obcí. Cesta je ve vlastnictví sousední obce, která nemá tolik finančních prostředků na její opravu. Chtěli bychom zaplatit nějaký materiál a zemní práce ve výši cca 500.000,- Kč. Jak máme správně postupovat?

Když je to do majetku jiné obce, tak je nejlepší dát obci dotaci přes položku 5321 (účet 572), druhá obec přijme 4121 (672). To je nejjednodušší a je to i správně. Lze postupovat přes zákon 250/2000 Sb. jako individuální dotace, schválit rozpočet, dotaci i smlouvu, smlouvu i zveřejnit ( do 50 tis. není povinnost), pak nebude možné cokoliv vytknout. Lze dát i obci jako dar - ale pak bez sledování osudu peněz, jestli chcete účel, tak je potřeba jejich žádost - §10 a další zákona 250/2000 Sb. 

Jen proplacením některých fa nic nezměníte, obsahově to pořád bude dotace, protože peníze nejdou do vašeho majetku, tak je lepší to i jako dotaci jiné obci zadministrovat. 

19/5 2020 Mail - česko-německý fond budoucnosti - příspěvek

Dobrý den, měly bychom dotaz k překladu a tisku kroniky města. Kronika je v originále v německém jazyce a budeme ji překládat do českého jazyka a tisknout. Náklad bude cca 300 ks. Počítáme, že do prodeje půjde cca 250 ks. Celková cena za realizaci je 643 130,-. Dostaneme příspěvek od Česko-německého fondu budoucnosti (nadační fond) budoucnosti ve výši 250 000,- Kč. Jak máme účtovat tento příspěvek (3319/2329 + máme označeno ORG), pořízení překladu, grafiky a tisku – jako pořízení zboží? nebo služby a materiál? Faktury budou jedna na překlad, druhá na grafické zpracování a tisk a ostatní výdaje (korektura). Jsme plátci DPH – při prodeji budeme danit, co v případě darování kroniky? Musíme krátit DPH na vstupu?

Dar od nadace patří na pol. 2321, odpa máte dobře, účet 672 (ten pak na konci roku zkorigujeme, viz dále). Náklady na kroniku bych účtovala v režimu vlastního výrobku - tedy nejdříve druhově, kam patří - překlad, grafika i tisk na účet 518 s pol. 5169 a po dokončení to zaktivujete zápisem 123/508. Pokud byste kroniku do konce roku nedokončili, pak aktivujete jen ty letos vynaložené náklady k 31.12. zápisem 121/508. Také je pak možné provést převod 132/123.

Dar musíte na konci roku zaúčtovat 384 D/672 minus D ve výši daru na ty knihy, které vám k 31.12. zbydou na skladě - vychází, že vám dali dar ve výši cca 38,8 % na celkových nákladech, takže vám zbyde třeba 150 kronik, jedna kronika má PC cca 2143 Kč, tzn. zůstatek skladu bude 321 450 Kč a to je kryto darem ve výši 38.8 % z této částky, tedy ve výši 124 722 Kč zaúčtujete ten zápis 384 D/672 minus D - do výnosů se v souladu s ČÚS má dar na zásoby dostat v období jejich spotřeby. K 1.1.2021 zase dar vrátíte těch 124 722 Kč zpět do výnosů opačným zápisem (jestli účtujete zásoby způsobem B) a zase k 31.12.2021 "vyndáte" z výnosů na účet 384 "nespotřebovaný" dar - na ty knihy, které ještě zůstaly.  

K DPH - ohledně rozdělení darů a prodeje - zde máte možnost buď uplatnit celý odpočet ( s tím, že o darech zatím nic nevíme)  a dodanit dary nebo předem určit přesnou část na dary a odpočet poměrově rovnou krátit. Je pak potřeba od dubna 2019 předem deklarovat, že chceme vše na prodej, ty dary se časem jakoby vyvrbí - byly určité změny v textech dodání fikce - vysvětleno je to v manuálu k DPH č. 13 , myslím od strany 11 a dále - kdyby bylo něco nejasné, prosím napiště Ing. Nejezchlebovi na zdenek@obecuctuje.cz - on vám to vysvětlí...(omluva za změnu odpovědi). 

Kopíruji vám sem podobný dotaz a odpověď, najdete tam i účetní postupy: 

27/4 2016 PUBLIKACE OBCE

Obec na základě smlouvy o dílo vydává publikaci o obci. Platba je hrazena dílčími fakturami. Na konci r.2015 byla zaplacena 1.fa, po poradě s metodikem KÚ JMK byla zaúčtována 504/321,321/23110 3399 5138 59.400,- (54.000,- bez DPH,DPH 10% 5.400,-) a k 31.12. 132/504 59.400,- jako zboží na skladě.. V lednu 2.fa zaúčtována 504/321,321/23110 3399 5138 59.400,-, březnu 3.fa 504/321,321/23110 3399 5138 59.400,-, a dubnu 4.fa(doplatek) 504/321, 321/23110 3399 5138/ 176.770,-(160.700,- zákl., DPH 10% 16.070,-(jsme plátci DPH, ale DPH na vstupu se neuplatnila).Celkový náklad je 354.970,-( 322.700,-zákl.,10% DPH 32.270,-). Máme 700 ks a cena vychází za 1 ks na 507,10 Kč(461,- zákl.,10%DPH 46,10). Zastupitelé rozhodli prodejní cenu 330,- Kč včetně DPH. Potřebovala bych poradit, zda je nutné dodanit DPH na vstupu, jsem si vědoma,že při prodeji musím DPH odvádět. Teď ale nevím z jaké ceny,nevím kolik ks budou rozdávat darem a co vlastně udělat s DPH a jak to zaúčtovat v jaké ceně(náklady jsou vyšší a jak je potom odúčtovat ze skladové evidence). Mnohokrát prosím o pomoc mám hlavu prázdnou a jsem zralá na ten "šaškec". Veškeré podklady a rozhodnutí si musím vydupat a řekne se mi ať si poradím, že od toho jsem účetní. Ani nevím jak se to účtuje,když to dají darem(DPH jsem na vstupu neuplatnila),musím dodanit? Moc Vás prosím o radu, výtisky se mají od května již prodávat (přes pokladnu, to taky nevím jak to účtovat).

Nejprve bychom si měli vysvětlit zboží - kupujete za účelem prodeje v nezměněném stavu. Různými pořizovacími náklady jste nepořídili zboží, publikace je vaším výrobkem. Měla jste účtovat na 501 a po dokončení ( a ke konci roku ) přes aktivaci majetek navést na sklad zápisem 123 MD/ 508 D. Pak při předání výrobku do "vlastní prodejny" převést na zboží je možné zápisem  132 MD/ 123 D.

Pokud se týký DPH - tady je to následovně:

- pokud byste si neuplatnila odpočet DPH a následně to dávala bezplatně, potom nemusíte odvádět DPH, neboť nenastane "fikce dodání" - bylo by to ale škoda, protože tady obecně byste podmínky pro uplatnění nároku na odpočet splňovali

- pokud půjdete do odpočtu, tak máte dvě základní varianty:

a) podle mne jednodušší - půjdete do plného odpočtu - klidně to můžete odpočítat nyní v běžném přiznání, i když faktury již byly dříve - tedy zaúčtujetete třeba na MD.

504        s minusem celou částku

504        s plusem základ daně

343        s plusem daň

Jen kvůli kontrolnímu hlášení to tam musíte dostat po jednotlivých fakturách s čísly dokladů, DUZP a DIČ (třeba FENIX toto nyní umí doplňovat k takovým interňákům). Následně prodáváte a odvádíte DPH. Pokud by došlo k darování, tak uděláte tzv fikci dodání - odvedete z ceny obvyklé (dal bych na úrovni, za kolik běžně prodáváte) - někdo Vám připraví, že je to třeba 20 ks v daném zdaňovacím období a Vy zaúčtujete (bude k tomu "doklad o použití"):

MD 543/Dal 504 (převádíme to na dary z 504)

MD 543/Dal 343 (hodnota DPH je potom také darem)

Do kontrolního hlášení to jde potom do A.5 bez ohledu na částku. Tedy v tomto případě to chce evidenci, kam to šlo ... (ještě k tomu účtování - tam to záleží podle software, myslím u GORDICu si budete třeba muset pomoci prostřednictvím 734... b) hned na začátku odhadnout počet pro rozdání a počet pro prodej a uplatnit to v poměrné výši - tedy třeba si říci, že 80% je pro prodej a 20% na rozdání a potom na vstupu uplatnit jen z 80% - tedy to zaúčtování

504   celá částka

504  základ daně

343  daň

by se týkalo jen poměrné hodnoty z faktur - třeba jen těch 80%. Do kontrolního hlášení bychom to zase měli navázat na ty faktury s tím, že poměr ANO (jenže nastane problém, že první faktura je již ze 2015 - když jdu na částečný odpočet, tak bych správně měl podat dodatečné přiznání na 2015 - neměl bych do kontrolního hlášení dát fakturu, kde mohl být nárok na odpočet ve 2015 a mít částečný odpočet... - i když někdo by to potom dal třeba do B.3. - byť by faktura byla nad 10 tis. kč - aby se to nevidělo).

No když od tohoto odhlédnu, tak v tomto případě darované potom neřešíte s DPH (darování jste již zohlednili v rámci prvotního odpočtu) - tedy v tomto by to mohlo být lepší. Problém nastane, pokud podíl mezi darovanými a prodanými vybočí z toho původně předpokládaného 80% na 20% o více než 10 procentních bodů - potom bych měl správně na konci roku 2016 provést přepočet...  

Obecně toto je také důvod toho, proč někdo skutečně postupuje raději tím prvním způsobem - neboť nelze moc věřit prvotním odhadům, co s takovými knihami bude a co se následně s těmi knihami dělo. Stejně potřebujete u takto významného zboží (ty hodnoty jsou skutečně velké) vědět kvůli skladům ...

15/5 2020 Koronavirus - květiny jako poděkování za šití roušek

Naše obec zakoupila květiny - orchideje v celkové částce 7500,- Kč ( jedna květina za 270 Kč) jako poděkování pro ženy, které šily roušky zdarma pro obec, která je dále rozdávala našim občanům. Nevím, jestli účtovat na § 5213, kam účtujeme výdaje spojené s koronavirem a jestli účtovat na pol. 5139 nebo 5194 a účet 501 nebo 543.

Můžete na odpa 5213 a  jistější by byl účet 543 s pol. 5194 - pak je ale vhodné (i když ne nezbytné) schvalovat jako dar (zde vzhledem k výši radou). Lze i účet 501 s pol. 5139 s tím, že je to pro vás malý počet, to vy asi jako město obhájíte, podrobně to vysvětlujeme např. v dotazu z 10.4.2018 "Položka 5139 a 5194". Navíc květiny jako malá položka jsou u obsahové náplně položky 5194, odst. (5) přímo určeny na položku 5193 (sice řezané, ale toto je obdobné :o). 

15/5 2020 DPH společné budování vod. a kan.

Město vybudovalo část nové kanalizace a vodovodu . S majiteli budoucími stavebníky byla sepsána "Smlouva o finanční účasti na vybudování vodovodu a kanalizace" - budou se napojovat na vybudovaný vodovod a kanalizaci. Investorem je město - faktury byly vystaveny v režimu přenosu DPH. Město fa uhradilo a uplatnilo zároveň odpočet v plné výši, neboť provozuje vodovody a kanalizace. Občané se na předmětu smlouvy mají spolupodílet v poměru 2/3 nákladů. Máme jím jejich podíl fakturovat s DPH a provést odvod?

Toto bude asi hraniční situace - jde o to, k čemu budou na základě provedené platby oprávněni. Pokud by byl stav takový, že nebude možno identifikovat nějaké protiplnění, které by za to dostali, tak si myslím, že se jedná spíše o dar od občanů na vybudování majetku obce - mimo režim DPH.

Tím protiplněním myslím třeba to, že se na ně převedou třeba částečně vlastnická práva k vodovodu a kanalizace (tedy stali by se třeba spoluvlastníky), dostanou nějaká práva třeba v podobě "levnější vody" a rovnou dopředu říkám, že mám obavy dávat takovéto platby mimo režim DPH i v situaci, kdy je poskytnutí daru definována jako podmínka připojení (tedy fakticky se jedná o úplaty za připojení).

Jinak v těchto situacích budeme vždy na určité hraně - pokud chcete - pošlete mi nějakou smlouvu na zdenek@obecuctuje.cz - abych si udělal názor. Raději ale říkám - toto bude o názoru, nikoliv o jistotě. 

14/5 2020 Darovací smlouva-znalecký posudek

Dobrý den,darem od Římskokatolické farnosti jsme dostali pohřebiště, ohradní hřbitovní zeď a kamenné schodiště. Pohřebiště je součástí zapsané nemovité kulturní památky - kostel sv. Kateřiny. Z toho důvodu jsem zařadila pohřebiště, zeď a schodiště, každé zvlášť za 1,-Kč na 021/401. Na pozemek pod pohřebištěm jsme si nechali udělat znalecký posudek. V posudku je ale uvedeno, že cena pozemku se skládá z ceny pohřebiště, kamenného schodiště,ohradní zdi a zeleně, celkově 234 140,-Kč. Pro jakou cestu se mám rozhodnout? Nechat vše za 1,-Kč na 021/401 a pozemek za 234 140,-Kč na 031/401? Nebo zařadit pohřebiště, schodiště a zeď dle cen ve znaleckém posudku, ale pak by na pozemek zbylo cca 2 528,-Kč, což mi přijde hrozně málo. Děkuji předem za Váš názor.

No co na to říct - dáte si udělat ZP na pozemek a oni ocení stavby včetně pozemku, protože jsou nedílnou součástí pozemku. To ocenění staveb můžete v té 1 Kč nechat, při zadání ZP jste však měli jasně stanovit, co potřebujete - hodnotu pozemku bez staveb. Prosím zkuste odhadce požádat, aby se pokusil určit ze svého ZP jasně hodnotu pozemku bez staveb. To by bylo nejlepší. No a když se nepodaří, tak nechte stavby tak, jak máte za 1 Kč a ten pozemek za hodnotu, co vyplývá z vašeho ZP bez staveb. Omlouvám se, nemám jiný nápad, je to další přijatelná varianta. Není moc potřeba mít ve vysoké hodnotě pohřebiště, zeď a schody - není to zrovna produkční majetek, i když odpisy pro reprodukci nejsou od věci (zeď a schody), ale když je to zapsané jako památka, tak bych nechala ocenění tou 1 Kč a jen se snažila ocenit ten pozemek, ale bez staveb (nemyslím, že by bylo dobře ho dát za 234 140,- Kč - ale nejsem schopna odhadnout jeho cenu takto od stolu - spíše za ten zbytek).   Zkuste se přeci jen ještě s tím odhadcem poradit.