Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 2241 dotazů:

 • Dotace TJ
  03. 06. 2020

  Dobrý den. Město mělo v úmysl podat žádost o dotaci na MŠMT na výstavbu nové tribuny a obslužné budovy na hřišti. Hřiště má v dlouhodobé výpůjčce TJ LOKO. Usnesením ZM bylo schváleno podání žádosti a spolufinancování dotace. Později město zjistilo, že dotaci mohou podat jen TJ a tak žádost podala s tím, že spoluúčast zaplatí město, protože TJ částkou 780 tis. nedisponuje. Na to již žádné usnesení neexistuje. Částka pro TJ byla schválena v rozpočtu na letošní rok. Nyní je třeba faktury proplatit, vše má být zaúčtováno do 30.6. a my začali řešit, jak peníze TJ poskytnout. Napadá mě pouze veřejnoprávní smlouva o dotaci na základě žádosti o dotaci. Je možné, aby ZM na zasedání města dne 17.6. schválilo dotaci i příslušnou smlouvu? Neexistuje nějaký jednodušší způsob? Např. dar? Tribuna i obslužný projekt musí být 10 let v majetku TJ, poté budou převedeny městu. Město také zaplatilo výdaj poradenské firmě na administraci dotace a organizaci výběrového řízení. Výdaje by měly být součástí pořizovací ceny majetku. Lze je nějak účetně převést?

  To je dobře, že jste se zeptali - určitě jim nedávejte dotaci, je to váš majetek, takže by to právně nebylo správně. Kvůli dotaci bude muset provedené TZ evidovat v majetku vypůjčitel TJ LOKO, jako TZ cizího majetku, nejvhodnější by bylo s nimi uzavřít nějakou smlouvu o budoucím předání TZ (po uplynutí udržitelnosti dotace) s tím, že vy jim teď tedy platíte za budoucí odkup TZ - tedy zálohu na účet 052. Vysvětlujeme to podrobně v odpovědích na podobné otázky - např. z 15.11.2018 "Majetek města a pořízení spolkem z dotace MŠMT"

  Druhá možnost je, že to budou nové stavby, evidované samostatně, nikoliv TZ současného areálu, pak by bylo možné poskytnout jim dotaci (případně dar, kdybyste nechtěli vyúčtování, ale tady je asi vhodnější ta dotace, ale to je na ZO, jak to schválí) s tím, že oni nové stavby pořídí do svého majetku. Pak je potřeba jen právně ošetřit, že budou mít své stavby na cizím - vašem pozemku (právo stavby apod). A je vhodné se případně už teď dohodnout, že jim poskytnete dotaci a na druhou stranu uzavřít budoucí smlouvu na bezúplatné předání (to by snad nemuselo ve vztahu k dotaci vadit).

 • Finanční dar + opravná položka
  02. 06. 2020

  Kolegyně na příjmech zaúčtovala minulý rok finanční dar 3x70 000,-Kč na 672 xxxx. Bude součástí(někdy) investiční akce. Jak napravit účtování letos?Můžu opravit nahozením MD 344 xxxx/403 xxxx D v částce 3x70 000,-Kč? K 31.12.2019 jsem (chytráček) opomněla snížit opravnou položku 192 xxxx k účtu 315 xxxx. 315 xxxx mi sedí s konečnými stavy správ bytů, ale opravdu to byla chyba v přemýšlení a já 192 xxxx D neponížila na stav skutečnosti. Ale dělá to celkem velkou částku. Můžu opravit zápisem 192 MD/408 D?

  Musíte opravit, že to bylo zaúčtováno jednorázově do výnosů - správně se to mělo dostat na účet 403, to máte pravdu a do výnosů pak postupně proti odpisům, takže je to oprava výnosů (VH) minulého roku. Jestli je to více než 0,3 % vašich aktiv netto k 31.12.2019, tak to opravíte zápisem 408 MD/403 D a oprava s použitím účtu 408 se musí popsat do přílohy závěrky. Kdyby to tuto významnost nesplňovalo, pak se opravuje na stejných výsledkových účtech, tzn. zápisem 672 minus D/403 D.

  U toho druhého se bavíme o situaci, že jste sice ponížila pohledávky (uhrazením, vyřazením apod.), ale nerozpustila jste proti nim opravné položky. Pak je to analogický případ, jako ten první - je potřeba provést opravu VH minulého roku a opět testujeme, jestli je to významná částka - více než 260 tis. Kč nebo 0,3 % aktiv. Významnou částku opravíte, jak navrhujete, tedy s použitím účtu 408, nevýznamnou opět na stejném účtu - 192 MD/556 D. 

 • Bezúplatný převod na muzeum
  29. 05. 2020

  Jsme ÚSC – město do 30 tis. obyvatel. V rámci realizace investiční akce „Obnova památníku…“ bylo obnaženo pod betonovým záklopem torzo původního sousoší – pískovcový díl základu. Tento díl není pro plánovanou obnovu upotřebitelný, avšak má svou historickou hodnotu, a proto byl předávacím protokolem předán muzeu – příspěvkové organizaci (není to naše příspěvková organizace). K předání došlo v březnu 2020 s tím, že bude dořešeno po skončení nouzového stavu. Jakou smlouvou máme předat – jedná se o bezúplatný převod na PO (jaký orgán má schválit)? Musí být součástí smlouvy i cena (hodnota pískovcového základu není součástí pořizovací ceny inventární karty stávajícího památníku, vlastně nikdo netušil, že se něco takového najde)? Je nutno zavést do majetku před předáním (je to pro nás vůbec majetek, nebo materiál)? Děkujeme

  Hovoříte o tom, že ten díl základu má svou historickou hodnotu. Co jej tedy považovat za umělecký předmět a nabrat na účet 032 v hodnotě 1 Kč (036/401). Potom by se schválilo to darování té PO (oni by to měli mít odsouhlaseno svým zřizovatelem) - doporučoval bych toto nechat schválit Radu. A zase by bylo vyřazení MD 401/Dal 036 a oni by si to zařadili za tu 1 Kč.

 • DPH a rozdíl v ceně dle znaleckého posudku a smluvní cenou
  25. 05. 2020

  Dobrý den, prosím o Váš názor k DPH. ČSAD chtělo, abychom jim darovali most v majetku obce do jejich areálu. Bylo zadáno zpracování znaleckého posudku o obvyklé ceně a znalec stanovil ve svém znaleckém posudku obvyklou cenu mostu 3.740.140,- Kč bez DPH. Letos v dubnu jsme obdrželi od ČSAD žádost o prodej předmětného mostu za cenu "10.000,- Kč". Budeme-li prodávat za cenu pouze 10.000,- Kč, nebude následně obci doměřeno DPH z částky dle znaleckého posudku? Předem děkuji za odpověď.

  Jsem přesvědčen, že nikoliv a to z několika důvodů:

  a) vůbec si nemyslím, že by to měl být prodej v rámci ekonomické činnosti obce - toto budou historicky "místní komunikace" - tedy já bych to dával mimo DPH

  b) i kdyby mne někdo přesvědčil, že to v a) neplatí, tak je to stále prodej stavby, která není novostavbou - tedy osvobozeno od DPH podle §56 - tedy zase není co doměřovat

  c) i když by neplatilo a) ani b) - ale poznamenávám, že to b) je již na 99,9% jistotu, tak je to prodej mezi osobami, které nejsou spojené a na které nedopadá §36a

  Takže skutečně Vám mohu garantovat, že s tímto nehrozí problém. 

 • Majetek zřizovatele a majetek PO
  21. 05. 2020

  Dobrý den, vzhledem k problematickému, nepřesnému a pozdnímu předávání podkladů a informací mezi školou a obcí bychom rádi nějakým způsobem zajistili, aby veškerý majetek umístěný ve škole, evidovala ve svém účetnictví pouze škola a aby si také sama dělala inventury. Prosím o radu, jak nejlépe postupovat. Šlo by například toto?: 1. Majetek, který má od nás škola ve výpůjčce, bychom škole bezúplatně převedli (darovali) - já bych vyřadila z rozvahy a neevidovala bych ho nikde. Účtování: 999/902 OE 088/028 DDHM 082/022 HM - hodnota, která už je odepsaná 401/022 HM - hodnota, která zbývá odepsat 2. Majetek, který jsme nakoupili z dotace, necháme v účetnictví obce po dobu udržitelnosti projektu a pak ho můžeme také bezúplatně převést (darovat) škole? 3. Majetek, který si škola nakoupila sama a eviduje ho ve svém účetnictví v rozvaze, jsme my jako obec kdysi na pokyn auditora začali evidovat na účtu 909. Zdůvodnil to tím, že škola nakupuje majetek do vlastnictví svého zřizovatele. Pročítala jsem si ostatní dotazy na Vašich stránkách a rozumím tomu tak, že když od nás škola nemá majetek svěřený, ale má ho ve výpůjčce, nemusím majetek (který si oni sami koupili ať už z příspěvku zřizovatele nebo z jejich dotací) vůbec evidovat a můžu z našeho účetnictví vyřadit zápisem 999/909 4. V majetku by nám tedy (krom majetku z dotací) zůstala jen budova školy, kterou evidujeme v rozvaze, a kterou jako jedinou bychom škole nechali ve výpůjčce, tak jak ji máme dosud, protože opravy budovy financujeme my. Byl by toto správný postup? Moc děkuji

  1. Ano, takto lze. Darování se musí schválit, účetně to máte dobře. Další varianta by byla svěřit jim majetek na základě zřizovací listiny, tedy jejím dodatkem. Pak by majetek byl právně pořád váš, vy byste jej evidovali na účtu 909, PO v rozvaze, to by také šlo. Ale jestli se chcete vyhnout veškeré evidenci, pak jedině ten dar. 

  2. Ano.

  3. Přesně tak, právně je to majetek PO, vy jej z účtu 909 vyřaďte, tam opravdu patří jen majetek svěřený, ten ve výpůjčce se eviduje jen mimoúčetně - smlouvou. 

  4. Ano, je možné nechat budovu ve výpůjčce a hmotné vybavení jim svěřit nebo darovat. 

 • Finanční dar nemocnici
  21. 05. 2020

  Obec obdržela žádost Fakultní nemocnice o poskytnutí finančního daru v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Byla přiložena darovací smlouva, kterou bude zastupitelstvo schvalovat. Jedná se o částku 25 000,- Kč. Jak prosím účtovat poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ? Děkuji.

  Fakultní nemocnice jsou PO zřizované MZ, takže transfer bude s pol. 5339, odpa lze 5213. Předpokládám, že to bude vzhledem k účelu dar neinvestiční (investiční by byl na pol. 6359).  Poskytnutí daru po schválení jen zápisem 572/231. 

 • oprava cesty, která není naše
  19. 05. 2020

  Dobrý den, chtěli bychom opravit cestu ve spolupráci se sousední obcí. Cesta je ve vlastnictví sousední obce, která nemá tolik finančních prostředků na její opravu. Chtěli bychom zaplatit nějaký materiál a zemní práce ve výši cca 500.000,- Kč. Jak máme správně postupovat?

  Když je to do majetku jiné obce, tak je nejlepší dát obci dotaci přes položku 5321 (účet 572), druhá obec přijme 4121 (672). To je nejjednodušší a je to i správně. Lze postupovat přes zákon 250/2000 Sb. jako individuální dotace, schválit rozpočet, dotaci i smlouvu, smlouvu i zveřejnit ( do 50 tis. není povinnost), pak nebude možné cokoliv vytknout. Lze dát i obci jako dar - ale pak bez sledování osudu peněz, jestli chcete účel, tak je potřeba jejich žádost - §10 a další zákona 250/2000 Sb. 

  Jen proplacením některých fa nic nezměníte, obsahově to pořád bude dotace, protože peníze nejdou do vašeho majetku, tak je lepší to i jako dotaci jiné obci zadministrovat. 

 • Mail - česko-německý fond budoucnosti - příspěvek
  19. 05. 2020

  Dobrý den, měly bychom dotaz k překladu a tisku kroniky města. Kronika je v originále v německém jazyce a budeme ji překládat do českého jazyka a tisknout. Náklad bude cca 300 ks. Počítáme, že do prodeje půjde cca 250 ks. Celková cena za realizaci je 643 130,-. Dostaneme příspěvek od Česko-německého fondu budoucnosti (nadační fond) budoucnosti ve výši 250 000,- Kč. Jak máme účtovat tento příspěvek (3319/2329 + máme označeno ORG), pořízení překladu, grafiky a tisku – jako pořízení zboží? nebo služby a materiál? Faktury budou jedna na překlad, druhá na grafické zpracování a tisk a ostatní výdaje (korektura). Jsme plátci DPH – při prodeji budeme danit, co v případě darování kroniky? Musíme krátit DPH na vstupu?

  Dar od nadace patří na pol. 2321, odpa máte dobře, účet 672 (ten pak na konci roku zkorigujeme, viz dále). Náklady na kroniku bych účtovala v režimu vlastního výrobku - tedy nejdříve druhově, kam patří - překlad, grafika i tisk na účet 518 s pol. 5169 a po dokončení to zaktivujete zápisem 123/508. Pokud byste kroniku do konce roku nedokončili, pak aktivujete jen ty letos vynaložené náklady k 31.12. zápisem 121/508. Také je pak možné provést převod 132/123.

  Dar musíte na konci roku zaúčtovat 384 D/672 minus D ve výši daru na ty knihy, které vám k 31.12. zbydou na skladě - vychází, že vám dali dar ve výši cca 38,8 % na celkových nákladech, takže vám zbyde třeba 150 kronik, jedna kronika má PC cca 2143 Kč, tzn. zůstatek skladu bude 321 450 Kč a to je kryto darem ve výši 38.8 % z této částky, tedy ve výši 124 722 Kč zaúčtujete ten zápis 384 D/672 minus D - do výnosů se v souladu s ČÚS má dar na zásoby dostat v období jejich spotřeby. K 1.1.2021 zase dar vrátíte těch 124 722 Kč zpět do výnosů opačným zápisem (jestli účtujete zásoby způsobem B) a zase k 31.12.2021 "vyndáte" z výnosů na účet 384 "nespotřebovaný" dar - na ty knihy, které ještě zůstaly.  

  K DPH - ohledně rozdělení darů a prodeje - zde máte možnost buď uplatnit celý odpočet ( s tím, že o darech zatím nic nevíme)  a dodanit dary nebo předem určit přesnou část na dary a odpočet poměrově rovnou krátit. Je pak potřeba od dubna 2019 předem deklarovat, že chceme vše na prodej, ty dary se časem jakoby vyvrbí - byly určité změny v textech dodání fikce - vysvětleno je to v manuálu k DPH č. 13 , myslím od strany 11 a dále - kdyby bylo něco nejasné, prosím napiště Ing. Nejezchlebovi na zdenek@obecuctuje.cz - on vám to vysvětlí...(omluva za změnu odpovědi). 

  Kopíruji vám sem podobný dotaz a odpověď, najdete tam i účetní postupy: 

  27/4 2016 PUBLIKACE OBCE

  Obec na základě smlouvy o dílo vydává publikaci o obci. Platba je hrazena dílčími fakturami. Na konci r.2015 byla zaplacena 1.fa, po poradě s metodikem KÚ JMK byla zaúčtována 504/321,321/23110 3399 5138 59.400,- (54.000,- bez DPH,DPH 10% 5.400,-) a k 31.12. 132/504 59.400,- jako zboží na skladě.. V lednu 2.fa zaúčtována 504/321,321/23110 3399 5138 59.400,-, březnu 3.fa 504/321,321/23110 3399 5138 59.400,-, a dubnu 4.fa(doplatek) 504/321, 321/23110 3399 5138/ 176.770,-(160.700,- zákl., DPH 10% 16.070,-(jsme plátci DPH, ale DPH na vstupu se neuplatnila).Celkový náklad je 354.970,-( 322.700,-zákl.,10% DPH 32.270,-). Máme 700 ks a cena vychází za 1 ks na 507,10 Kč(461,- zákl.,10%DPH 46,10). Zastupitelé rozhodli prodejní cenu 330,- Kč včetně DPH. Potřebovala bych poradit, zda je nutné dodanit DPH na vstupu, jsem si vědoma,že při prodeji musím DPH odvádět. Teď ale nevím z jaké ceny,nevím kolik ks budou rozdávat darem a co vlastně udělat s DPH a jak to zaúčtovat v jaké ceně(náklady jsou vyšší a jak je potom odúčtovat ze skladové evidence). Mnohokrát prosím o pomoc mám hlavu prázdnou a jsem zralá na ten "šaškec". Veškeré podklady a rozhodnutí si musím vydupat a řekne se mi ať si poradím, že od toho jsem účetní. Ani nevím jak se to účtuje,když to dají darem(DPH jsem na vstupu neuplatnila),musím dodanit? Moc Vás prosím o radu, výtisky se mají od května již prodávat (přes pokladnu, to taky nevím jak to účtovat).

  Nejprve bychom si měli vysvětlit zboží - kupujete za účelem prodeje v nezměněném stavu. Různými pořizovacími náklady jste nepořídili zboží, publikace je vaším výrobkem. Měla jste účtovat na 501 a po dokončení ( a ke konci roku ) přes aktivaci majetek navést na sklad zápisem 123 MD/ 508 D. Pak při předání výrobku do "vlastní prodejny" převést na zboží je možné zápisem  132 MD/ 123 D.

  Pokud se týký DPH - tady je to následovně:

  - pokud byste si neuplatnila odpočet DPH a následně to dávala bezplatně, potom nemusíte odvádět DPH, neboť nenastane "fikce dodání" - bylo by to ale škoda, protože tady obecně byste podmínky pro uplatnění nároku na odpočet splňovali

  - pokud půjdete do odpočtu, tak máte dvě základní varianty:

  a) podle mne jednodušší - půjdete do plného odpočtu - klidně to můžete odpočítat nyní v běžném přiznání, i když faktury již byly dříve - tedy zaúčtujetete třeba na MD.

  504        s minusem celou částku

  504        s plusem základ daně

  343        s plusem daň

  Jen kvůli kontrolnímu hlášení to tam musíte dostat po jednotlivých fakturách s čísly dokladů, DUZP a DIČ (třeba FENIX toto nyní umí doplňovat k takovým interňákům). Následně prodáváte a odvádíte DPH. Pokud by došlo k darování, tak uděláte tzv fikci dodání - odvedete z ceny obvyklé (dal bych na úrovni, za kolik běžně prodáváte) - někdo Vám připraví, že je to třeba 20 ks v daném zdaňovacím období a Vy zaúčtujete (bude k tomu "doklad o použití"):

  MD 543/Dal 504 (převádíme to na dary z 504)

  MD 543/Dal 343 (hodnota DPH je potom také darem)

  Do kontrolního hlášení to jde potom do A.5 bez ohledu na částku. Tedy v tomto případě to chce evidenci, kam to šlo ... (ještě k tomu účtování - tam to záleží podle software, myslím u GORDICu si budete třeba muset pomoci prostřednictvím 734... b) hned na začátku odhadnout počet pro rozdání a počet pro prodej a uplatnit to v poměrné výši - tedy třeba si říci, že 80% je pro prodej a 20% na rozdání a potom na vstupu uplatnit jen z 80% - tedy to zaúčtování

  504   celá částka

  504  základ daně

  343  daň

  by se týkalo jen poměrné hodnoty z faktur - třeba jen těch 80%. Do kontrolního hlášení bychom to zase měli navázat na ty faktury s tím, že poměr ANO (jenže nastane problém, že první faktura je již ze 2015 - když jdu na částečný odpočet, tak bych správně měl podat dodatečné přiznání na 2015 - neměl bych do kontrolního hlášení dát fakturu, kde mohl být nárok na odpočet ve 2015 a mít částečný odpočet... - i když někdo by to potom dal třeba do B.3. - byť by faktura byla nad 10 tis. kč - aby se to nevidělo).

  No když od tohoto odhlédnu, tak v tomto případě darované potom neřešíte s DPH (darování jste již zohlednili v rámci prvotního odpočtu) - tedy v tomto by to mohlo být lepší. Problém nastane, pokud podíl mezi darovanými a prodanými vybočí z toho původně předpokládaného 80% na 20% o více než 10 procentních bodů - potom bych měl správně na konci roku 2016 provést přepočet...  

  Obecně toto je také důvod toho, proč někdo skutečně postupuje raději tím prvním způsobem - neboť nelze moc věřit prvotním odhadům, co s takovými knihami bude a co se následně s těmi knihami dělo. Stejně potřebujete u takto významného zboží (ty hodnoty jsou skutečně velké) vědět kvůli skladům ...

 • Koronavirus - květiny jako poděkování za šití roušek
  15. 05. 2020

  Naše obec zakoupila květiny - orchideje v celkové částce 7500,- Kč ( jedna květina za 270 Kč) jako poděkování pro ženy, které šily roušky zdarma pro obec, která je dále rozdávala našim občanům. Nevím, jestli účtovat na § 5213, kam účtujeme výdaje spojené s koronavirem a jestli účtovat na pol. 5139 nebo 5194 a účet 501 nebo 543.

  Můžete na odpa 5213 a  jistější by byl účet 543 s pol. 5194 - pak je ale vhodné (i když ne nezbytné) schvalovat jako dar (zde vzhledem k výši radou). Lze i účet 501 s pol. 5139 s tím, že je to pro vás malý počet, to vy asi jako město obhájíte, podrobně to vysvětlujeme např. v dotazu z 10.4.2018 "Položka 5139 a 5194". Navíc květiny jako malá položka jsou u obsahové náplně položky 5194, odst. (5) přímo určeny na položku 5193 (sice řezané, ale toto je obdobné :o). 

 • DPH společné budování vod. a kan.
  15. 05. 2020

  Město vybudovalo část nové kanalizace a vodovodu . S majiteli budoucími stavebníky byla sepsána "Smlouva o finanční účasti na vybudování vodovodu a kanalizace" - budou se napojovat na vybudovaný vodovod a kanalizaci. Investorem je město - faktury byly vystaveny v režimu přenosu DPH. Město fa uhradilo a uplatnilo zároveň odpočet v plné výši, neboť provozuje vodovody a kanalizace. Občané se na předmětu smlouvy mají spolupodílet v poměru 2/3 nákladů. Máme jím jejich podíl fakturovat s DPH a provést odvod?

  Toto bude asi hraniční situace - jde o to, k čemu budou na základě provedené platby oprávněni. Pokud by byl stav takový, že nebude možno identifikovat nějaké protiplnění, které by za to dostali, tak si myslím, že se jedná spíše o dar od občanů na vybudování majetku obce - mimo režim DPH.

  Tím protiplněním myslím třeba to, že se na ně převedou třeba částečně vlastnická práva k vodovodu a kanalizace (tedy stali by se třeba spoluvlastníky), dostanou nějaká práva třeba v podobě "levnější vody" a rovnou dopředu říkám, že mám obavy dávat takovéto platby mimo režim DPH i v situaci, kdy je poskytnutí daru definována jako podmínka připojení (tedy fakticky se jedná o úplaty za připojení).

  Jinak v těchto situacích budeme vždy na určité hraně - pokud chcete - pošlete mi nějakou smlouvu na zdenek@obecuctuje.cz - abych si udělal názor. Raději ale říkám - toto bude o názoru, nikoliv o jistotě. 

 • Darovací smlouva-znalecký posudek
  14. 05. 2020

  Dobrý den,darem od Římskokatolické farnosti jsme dostali pohřebiště, ohradní hřbitovní zeď a kamenné schodiště. Pohřebiště je součástí zapsané nemovité kulturní památky - kostel sv. Kateřiny. Z toho důvodu jsem zařadila pohřebiště, zeď a schodiště, každé zvlášť za 1,-Kč na 021/401. Na pozemek pod pohřebištěm jsme si nechali udělat znalecký posudek. V posudku je ale uvedeno, že cena pozemku se skládá z ceny pohřebiště, kamenného schodiště,ohradní zdi a zeleně, celkově 234 140,-Kč. Pro jakou cestu se mám rozhodnout? Nechat vše za 1,-Kč na 021/401 a pozemek za 234 140,-Kč na 031/401? Nebo zařadit pohřebiště, schodiště a zeď dle cen ve znaleckém posudku, ale pak by na pozemek zbylo cca 2 528,-Kč, což mi přijde hrozně málo. Děkuji předem za Váš názor.

  No co na to říct - dáte si udělat ZP na pozemek a oni ocení stavby včetně pozemku, protože jsou nedílnou součástí pozemku. To ocenění staveb můžete v té 1 Kč nechat, při zadání ZP jste však měli jasně stanovit, co potřebujete - hodnotu pozemku bez staveb. Prosím zkuste odhadce požádat, aby se pokusil určit ze svého ZP jasně hodnotu pozemku bez staveb. To by bylo nejlepší. No a když se nepodaří, tak nechte stavby tak, jak máte za 1 Kč a ten pozemek za hodnotu, co vyplývá z vašeho ZP bez staveb. Omlouvám se, nemám jiný nápad, je to další přijatelná varianta. Není moc potřeba mít ve vysoké hodnotě pohřebiště, zeď a schody - není to zrovna produkční majetek, i když odpisy pro reprodukci nejsou od věci (zeď a schody), ale když je to zapsané jako památka, tak bych nechala ocenění tou 1 Kč a jen se snažila ocenit ten pozemek, ale bez staveb (nemyslím, že by bylo dobře ho dát za 234 140,- Kč - ale nejsem schopna odhadnout jeho cenu takto od stolu - spíše za ten zbytek).   Zkuste se přeci jen ještě s tím odhadcem poradit. 

 • Stavební pozemky
  14. 05. 2020

  Obec prodává zasíťované stavební pozemky. V kupní smlouvě má sjednanou kupní cenu ve výši 830,- Kč, vč. DPH za 1 m2. Dle smlouvy však bude kupní cena kupujícími uhrazena ve dvou splátkách. První splátka kupní ceny se sjednává ve výši 780,- Kč za 1 m2 a bude kupujícími uhrazena nejpozději do 60ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Druhá splátka se sjednává ve výši 50,- Kč. Splatnost této části kupní ceny se odkládá na dobu do vydání pravomocného stavebního povolení s tím, že bude-li stavební povolení vydáno do dvou let ode dne převodu vlastnických práv k pozemku na kupující a tato listina bude předložena v této lhůtě prodávajícímu, bude s kupujícími uzavřena darovací smlouva, jejímž předmětem bude částka 50,- Kč/m2 jako příspěvek prodávajícího na úpravu venkovních prostor u novostavby, druhá splátka kupní ceny pak bude vůči této platbě započtena, čímž dojde k úhradě celé kupní ceny. Tuto formulaci máme ve smlouvě ( sepsáno v právní kanceláři ). Předpokládáme, že všichni stavebníci budou do 2 let stavební povolení mít a těch zbývajících 50,- Kč/m2 platit nebudou. Můj dotaz zní, zda DPH odvedu v současné době pouze z částky 780,- Kč/m2 ( což je částka, která nám přijde na účet ) a nebo musím také nějak řešit i těch 50,- Kč/m2? Děkuji.

  To si myslím, že se to skutečně ne úplně domyslelo z hlediska daňových dopadů. Nicméně pokud zhodnotím daný stav - kupní cena je jednoznačně ve výši 830 tis. Kč - tedy nakonec musí být odvedena daň z této částky (tedy včetně daných 50 Kč za metr). Těch 50 Kč je konstruováno jako jiný právní akt - dar se zápočtem... (asi bych odpovídal jinak, když by smlouvou byla definována nějaká sleva při splnění určitých podmínek.. - ale prostě beru to tak, že to máte uzavřeno tak, jak uvádíte).

  Jedinou otázkou je pro mne okamžik, kdy se bude odvádět - tady připomínám, že DPH se má odvést při přijetí platby nebo DUZP (u pozemků máme DUZP jejich předáním nebo vkladem do katastru - co nastane dříve).

  Takže pokud se nyní hned pozemky předají - tak skončíme v odvodu DPH hned z celé částky. Pokud by se nyní jen zaplatila záloha, ale k předání (případně k přepisu v katastru - pokud by se stále nepředaly) by došlo až třeba ve 2021, tak by se těch 50 Kč mělo zdanit až v roce 2021

 • Stavební parcely a dar na vydání knihy
  13. 05. 2020

  Máme pozemky určené k výstavbě rodinných domů. Nyní je necháme zaměřit - rozdělit na jednotlivé stavební parcely a následně je nabídneme k prodeji. Je správné, když fakturu za toto rozdělení pozemků zaúčtuji na 3639 a na 5xxx? Zastupitelstvo se rozhodlo přispět naší občance na vydání její knihy dar ve výši 10 000,- Kč; na jaký paragraf a položku to mám dát?

  Faktura za rozdělení pozemků je normální běžný provozní náklad i výdaj, stačí zaúčtovat 518 MD/321 D a 321 MD/ 231 3639 a 5169 D. V tom není žádný problém. 

  A ano, ZO může rozhodnout o daru fyzické osobě, do 15 tis. fyzická osoba nemusí danit. Odpa můžete dát přesnější - vydavatelskou činnost 3316 nebo obecný 3900 a pol. je správně 5493 (5492,5499) - ta 5493 vypadá přesnější, protože dar účel má, ale když jako dar bez vypořádání, tak lze klidně i 5492 nebo 5499. Účet 572, není potřeba předpis (byl by 572/345). 

 • vratky
  12. 05. 2020

  Byl nám zdarma nabídnout na zkušební dobu rozšířený program od Adobe. Po zkušební době, kdybychom se rozhodli program zakoupit, mělo se strhávat cca 250 eur za rok. Ve zkušební době jsem licenci zrušila, jelikož se nám jevila pro nás zcela zbytečná. Ovšem společnost Adobe, aniž by počkala na ukončení zkušební doby, strhla nám licenční poplatek ihned první den, co nám svůj produkt nabídla. Toto jsem zjistila z výpisu a reklamovala u banky, že stržení proběhlo neoprávněně. Banka postupuje tak, že nám peníze za společnost Adobe vrátí a povede reklamační řízení. Když společnost Adobe svou chybu uzná, tak peníze nám zůstanou na účtu, když neuzná, tak budeme muset prostředky vrátit. Já teď nevím, jako co zaúčtovat ty peníze, které nám banka teď vrátila a pak může zase strhnout? Anebo, když Adobe uzná z toho pouze část a část budu muset vracet? Děkuji za odpověď.

  Tak si dejte příjem od banky  na závazek - 231/378 a nechte si i pohledávku za vratkou - nevím jak jste si zaúčtovala, ale pohledávka by byla  dobře (311).  Když nebudete muset nic doplácet, tak započtete 378/311, když ano, tak započtete např. část a zbytek dáte na náklad. Nebo si vyminusujte platbu Adobe a na náklad zaúčtujete, až jak to dopadne, není to zase až tak málo peněz, tak je možná lepší ten závazek podchytit, ale je to na vás - teď jste jakoby "na svém", jak to dopadne, lze i vyhodnotit jako další účetní případ. 

 • pojistné plnění
  07. 05. 2020

  Obci někdo rozbil radar, policie viníka nenašla. Radar nelze opravit. Poř.cena 76.200,-, oprávky 72.390,- zůstatková cena je 3.810,-. pojištěný majetek máme na 50.000,- se spoluúčastí 1.000,- Kč. Takže pojišťovna nám poslala 49.000,-. Jak prosím zaúčtovat příjem od pojišťovny a vyřazení majetku.

  Vyřazení zaúčtujte přes škodu, zápisem 547 MD/ 082 D v zůstatkové ceně a v pořizovací ceně 082 MD/ 022 D. 

  Náhradu od pojišťovny můžete dát přes pohledávku 315 MD/ 649 D a příjem 231 odpa asi 2223 a pol. 2322 MD/ 315 D.  

Návrh a tvorba webu