Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • pronájem nebytových prostor
  23. 06. 2020

  Dobrý den, stavíme novou budovu s nebytovými prostorami. Chceme pronajímat všechny nebytové prostory, jak plátcům DPH (Pošta), tak neplátcům (lékař, kadeřnice). Nebyl uplatněn odpočet na výstavbu, nájem bude osvobozen od DPH. Ale jak s energiemi? 1. Platím zálohy, po úhradě zálohy mi přijde daňový doklad (el.energie čtvrtletně, plyn měsíčně, vyúčtování pak bývá 1 x za rok např. od dubna do dubna). Nájemci nebudou platit zálohové platby, platba bude vždy až po zjištění skutečné spotřeby, to znamená po obdržení našeho vyúčtování. Jak tedy s DPH, já si budu uplatňovat celý rok ze záloh DPH na vstupu a po obdržení mého vyúčtování vystavím nájemníkům faktury (asi podle nějakých podružných měřičů) a odvedu DPH na výstupu? 2. Když nebudou všechny nebytové prostory pronajaté, krátím DPH na vstupu dle koeficientu? Nebo raději poměrem pronajatých a nepronajatých prostor této budovy. 3. V budově budou společné prostory, např. vstupní hala a chodby, mohu si tedy uplatnit celou zálohu, nebo musím nějak krátit? Děkuji.

  Na úvod mám malou poznámku – když bych stavěl takový dům, tak bych určitě uvažoval o tom, že se rozhodnu poště to pronajímat s DPH a snažil bych se uplatnit odpočet koeficientem (a snažil bych se pohlídat, aby koeficient byl co nejlepší – tedy třeba i další pronájmy plátcům k jejich ekonomické činnosti s DPH). Samozřejmě pokud by tam byla dotace, tak by to můj pohled mohlo změnit. Nicméně z těch prvních tří vět dotazu mi přišlo, že se tady může odehrávat dost významná neefektivita.

  Teď k těm dotazům:

  - ano – můžete to klidně udělat tak, že si průběžně uplatňujete odpočet DPH a na výstupu se to zdaní jednorázově až při vyúčtování (tím, že neplatí zálohy)

  - pokud by určité prostory nebyly pronajaty – tedy nenabíhala by na nich striktně vzato spotřeba, tak by to nemuselo ještě znamenat krácení odpočtu – ale souvisí to s tím, co budu odpovídat níže

  - když tam budou společné prostory, tak bych měl začít řešit, jak se budu chovat. Úplně standardní varianta by byla, že na nájemce rozúčtuji veškeré energie – i za společné prostory (je to stejná logika, jako když pronajímám například byty v bytovém domě a rozúčtuji i náklady na energie za chodby …). Pokud si tyto náklady nechám na obci, tak se najednou dostávám do režimu, že část spotřeby energií budu mít fakticky k tomu, abych tam zajistil nájem – tedy k osvobozenému plnění od daně – a skutečně by potom mohl někdo dovodit, že musí dojít ke krácení odpočtu DPH koeficientem. Tedy pokud byste měli tendenci tyto společné náklady nerozúčtovávat mezi nájemce, tak bych za sebe skoro doporučoval postavit se k tomu tak, že nebudete vůbec uplatňovat odpočet a nebudete ani zdaňovat energie na výstupu (je to postup řekněme mírně problémový, ale obecně v ČR zatím akceptovatelný).

  S tím bude souviset i to, jak se postavíte k náběhu nákladů za prázdné prostory. V nich by v zásadě neměla asi nabíhat voda a elektrika, nicméně rozumím tomu, že temperovat se tam bude – teď otazník zase stejný – v takovém případě rozúčtujete spotřebu plynu mezi nájemníky nebo plyn za prázdné prostory půjde na vrub obce? Pokud na vrub obce, tak jsme zase potenciálně v koeficientu (že to jsou náklady i na zajištění "nájmu osvobozeného od daně") - a zase potom platí, že bych to raději udělal v režimu "mimo DPH" (byť ho nemám rád, ale tady by to mohlo být praktičtější).

  Takže pokud zrekapituluji – být vámi, tak prvotně řeším, jak je dohodnuto to případné rozúčtování nákladů za společné prostory ... 

   

 • Silniční daň
  18. 06. 2020

  Dobrý den, v lednu jsme podali daňové přiznání a zaplatili jsme siniční daň za rok 2019 - 3 600,- Kč za vlastní auto, které využíváme jako provozovatel ČOV. Nyní nám došel platební výměr na úrok z prodlení 237,- Kč. Na dotaz FÚ mi bylo řečeno, že se má daň platit zálohově a že můžu tedy pro letošní rok zaplatit klidně i celou částku 3600,- Kč jako zálohu najednou. Silniční daň v lednu 2020 za rok 2019 jsem zaúčtovala: 531/231 6399-5362. Jak mám nyní zaúčtovat zaplacenou zálohu pro rok 2020 3600,- Kč a co pak udělat na konci roku, když budu v lednu zase platit normálně 3600,- Kč jako siniční daň při podání daň.přiznání?

  I když jste neplatili zálohy, tak by se ke konci roku měla účtovat dohada, resp. byste mohli i rovnou předpis do starého roku, když se přiznání podává v lednu a máte tedy do závěrky informaci o částce, kterou budete platit. Není to velká částka, možná to nesplňuje vaší hranici pro časové rozlišení, tak jen spíše pro informaci, že je potřeba dostat náklad do období, kterého se týká (případně vzít v úvahu významnost). 

  Úrok z prodlení byste měli dát na účet 542 odpa 2321, pol. 5363. 

  Zálohu na silniční daň účtujte 342/231. Na konci roku případně zaúčtujte tu dohadu 531/389 (vyúčtování pak následující rok 389/342) nebo rovnou předpis 531/342, když budete vědět v lednu celkovou částku, viz vysvětlení v úvodu. Tím se vám záloha na účtu 342 automaticky zúčtuje, nic jiného není potřeba účtovat. Případný rozdíl buď doplatíte nebo vám vrátí - obojí přes účet 342. 

 • Pozemky od občanů
  16. 06. 2020

  Chtěli bychom vybudovat chodník na ulici Záhumní ale potřebujeme nakoupit pozemky, které jsou ve fuknčním celku se stavbou. Jedná se o 4 bytové domy, ke kterým patří i pozemky před těmito budovami. Jelikož k jedné bytové jednotce je více vlastníku, kterým náleží i tyto pozemky před domem. Pozemek je veden jako ostatní plocha. My jako obec potřebuje kousek z těchto pozemků odkoupit, za účelem vybudování chodníku. Zajímá mě hlavně jestli tyto kupní smlouvy mají být včetně DPH?

  Já se přiznám, že nerozumím úplně pointě tohoto dotazu. Vy jste tady kupující - tedy daňový režim se bude prvotně odvíjet od pozice prodávajících - projel jsem si na mapách danou ulici - mám dojem, že to jsou vesměs RD a malé bytovky - tedy předpokládám, že pokud tady někdo bude prodávat pozemky, tak tak bude činit jako občan - tj. osoba nepovinná k dani). Ale nevím - třeba je to jinak - třeba je tam nějaké stavební družstvo - plátce DPH .... Případně se ještě ozvěte, abychom si vyjasnili, co vlastně zde řešíme. zdenek@obecuctuje.cz 

 • DPH -prodej pozemku
  12. 06. 2020

  Obec letos nakoupila pozemek od občana, fyzické osoby, neplátce DPH. Pozemek je obklopen pozemky, jež má v majetku obec více jak 15 let. Tyto pozemky včetně nakoupeného obec rozdělí na tři - nové geomet. rozdělením a ještě tento rok chce prodat. Každý ze tří pozemků bude tvořen historickým majetkem obce a částí nakoupeného pozemku. Bude prodej tří pozemku zatížen DPH jen poměrovou částí nakoupeného pozemku? Jak postupovat při výpočtu DPH na výstupu?

  Já se obávám, že z aktivit, které popisujete, se dá již dovodit aktivní pozice obce jako obchodníka (nákup části, začlenění do stávajících a následně prodej... - přitom součástí každého prodávaného je i ten, který byl kupován s účelem prodeje). Potom bych za sebe spíše u všech tří pozemků prováděl test na §56 (možná jsem srab - ale píši svůj názor, jak bych to viděl) a pokud to má charakter pozemků stavebních (třeba již nějaké územní rozhodnutí ....), tak bych tam dal DPH na výstupu na celek.

 • DPH pohlednice
  08. 06. 2020

  Prosím, jaká je sazba DPH u prodeje pohlednic. Jsme plátci DPH a prodáváme pohledy občanům. Máme letecké snímky města a rozhledny. Na školení o DPH kdysi, když jsem nastoupila na město bylo řečeno, pohled je kartografický výrobek a tedy snížená sazba. Tedˇkoukám do materiálů k DPH tady na stránkách od 1.5.2020 již kartografické výrobky 10%. (ale je tam pomlčka -mapy, jsou tedy pohledy také kartografické výrobky?) Pohledy nakupujeme od neplátce DPH, takže na vstupu si neuplatňujeme nic. Navíc se jedná o pár stovek za rok, spíš pár desítek korun ročně za prodej pohledů. Ale nerada bych kvůli pár korunám měla pokutu od FÚ. Moc děkuji za odpověď

  Já si myslím, že by tam měla být základní sazba DPH. Totiž, aby to bylo v sazbě 10%, tak by to muselo splňovat jak slovní popis, tak kód celní nomenklatury podle přílohy 3a zákona.

  V celním sazebníku jsem našel pohledy takto:

  4909 00 00 Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty
  s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně
  též s obálkami nebo ozdobami .......................................................................................

  Když se podíváte do přílohy k zákonu, tak zjistíte, že v příloze 3a kód 4909 není obsažen - tedy podle mne není možno aplikovat sazbu DPH 10%. Docházím tedy k sazbě DPH ve výši 21%.

 • SMS kanál obce
  07. 06. 2020

  Jako obec rozesíláme občanům SMS s infem např.vývoz odpadu atd.. Ale také je možné, že si občan může zaplatit to, že rozešleme občanům SMS, že přijede například s pojízdnou prodejnou, to bych jednoznačně řekla, že spadá jako reklama do DPH, kterou musíme odvést. Ale jak je to například, pokud přijde občan, že se mu ztratil pes a chce rozeslat SMS ohledně nalezení? Také spadá do DPH? Předem děkuji.

  Já bych to zkusil "rozklíčovat" přes logiku rozdělení aktivit tak, jak to popisuji v manuálu č. 2 k DPH:

  a) prvotně řeším, zda se jedná o poskytnutí služby/dodání zboží za úplatu - v tomto případě se dle mého názoru jedná o poskytnutí služby - rozeslání SMS, a je to spojeno s úhradou od člověka ...

  b) potom řeším druhou věc - zda by se jednalo o výkon veřejné správy - pokud se jedná o SMS v souvislosti s tím, že se občanovi ztratil pes, tak jsem přesvědčen, že nenaplním charakteristiku výkonu veřejné správy. Zejména mi bude chybět nějaké pověření k této činnosti obce nějakým právním předpisem (který by znamenal, že obec jedná v nějakém speciálním postavení ...). Teoreticky  by takovouto službu mohl poskytovat i jiný subjekt ...Takže za mne toto není výkon veřejné správy.

  c) osvobození od DPH - toto nespadá do činností vymezených v §51

  Takže skončím v režimu "zdanit".

 • Sazba DPH
  01. 06. 2020

  Dobrý den, prosím o určení sazby DPH. Od ČEVAKu jsme obdrželi dvě faktury, DUZP 27.5.2020 za výměnu vodovodního potrubí (účet 511) a výměnu ocelového potrubí (účet 042). Přenesli na nás daňovou povinnost, jakou sazbu použijeme a proč? Asi 21 %, protože jsou to stavební práce a nespadá do CPA 37.00? Naše technické služby jako službu občanům provozují fekál. Od 1.5.2020 použijeme sazbu 10% - druhá snížená?

  Za mne toto jsou již stavební práce - jedná se přímo o opravy potrubí - proto PDP a sazba 21%. To, co je v 37.00.11, by měly být pokud vím třeba proplachy kanalizací (čištění od usazenin ...). 

  Fekál -  od 1. 5. 2020 skutečně v sazbě 10% - to je 37.00.12. a tam se vejdeme do přílohy 2a Zákona.

 • DPH - vodovod a kanalizace
  29. 05. 2020

  Prosíme o vyjasnění možnosti odpočtu DPH na následujícím modelovém případě: Faktura zní na částku xxx,-Kč a 21% DPH, jde o Zpracování dokumentace pro provedení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro místní část. Do účetnictví budeme rozúčtovávat na 1/2 vodovod a 1/2 kanalizace, kanalizaci máme v majetku obce a firma, která ji spravuje nám platí nájemné s 21%, vodovod je vložen do Svazku, máme jej evidovaný na podrozvaze, nejsme tedy ani správci, ani nám nejdou příjmy za pronájem. Jak se bude chovat DPH v tomto a tomuto podobném případě? Můžeme uplatnit pouze 1/2 DPH,která se týká kanalizace? Děkujeme.

  Odpočet DPH skutečně můžete uplatnit pouze z té části, kterou máte ke zdaňované ekonomické činnosti. Takže pokud tu část, která se týká kanalizací, nepřeúčtujete na svazek, tak skutečně skončíme v režimu uplatnění odpočtu DPH v poměrné výši podle §75.

  Pokud budu třeba uvažovat, že celková faktura je na 100 tis. Kč + 21% DPH a vyhodnotilo by se to jako služby na 518, tak bych při poměru 50% účtoval:

  MD 518                60 500 Kč (50 % včetně DPH)

  MD 518                50 000 Kč (50% základ daně)

  MD 343                10 500 Kč (50% daň)

                                                        Dal 321                            121 000 Kč

 • Inženýrské sítě a DPH
  27. 05. 2020

  Obec koupila pozemky, u nákupu jsme si uplatnili DPH. Vybudujeme inženýrské sítě a budeme pozemky prodávat jako stavební pozemky fyzickým osobám. Budeme budovat příjezdovou cestu, kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení, plyn, elektřinu atd.. Vím, že toto téma je na několik stránek. Ale nyní mám na stole například faktury za výškopis a polohopis a fakturu za územní studii. Můžeme si uplatnit DPH u těchto faktur? Dále - faktury za jednotlivá díla budou všechny v PDP ? a můžeme si uplatnit DPH? Stavební pozemky při prodeji - jak to bude s DPH? Jak nejlépe účtovat, aby v tom nebyl zmatek - existuje třeba nějaký Váš materiál k tomuto tématu? Moc Vám děkuji.

  Prodej stavebních parcel, u kterých budujete sítě - za mne je toto jednoznačně situace, kdy z prodejní ceny budete muset odvádět DPH 21%. Otázkou jen bude, v jakém okamžiku budete daň odvádět - podle zákona o DPH to bude buď při přijetí platby nebo při DUZP (tím je předání nemovitosti - tedy pozemku) a to ten den, který nastane dříve. Asi nemá cenu toto nyní řešit z hlediska účtování - je zde spousta variant, které mohou vzniknout. K účtování o prodeji pozemků a DPH (pokud je třeba platba nebo DUZP jindy, než se uskuteční vlastní prodej) je uvedeno hodně v dokumentu z 30. 3. 2016.

  Teď k výdajům - ty byste měli dle mého názoru rozdělit na dvě kupičky.

  a) výdaje, které se váží výhradně k pozemkům - třeba geometrické rozdělení (asi tam bude i ten polohopis)..., mohlo by se také třeba jednat o náklady na přeložku, kterou by se pozemky uvolňovaly k prodeji - u nich bych uplatńoval plný odpočet DPH, měly by se také hradit z provozu - ne jako investice na 042. Do této kategorie budou vstupovat i náklady na zajištění příkonu pro budoucí RD - také by neměly jít na 042.

  b) výdaje, které souvisí s budováním staveb - komunikace, kanalizace ...  - tady asi víte ze stránek, že GFŘ soustavně odmítá možnost odpočtu u těchto položek z důvodu prodeje parcel. Například u budování místní komunikace poukazuje na to, že provozování místních komunikací je výkonem veřejné správy a skutečně musím připustit to, že se nám zde střetávají dvě záležitosti (na jednu stranu jsou to náklady nutné k dosažení zdanitelných plnění, na stranu druhou ale místní komunikace skutečně v režimu výkonu veřejné správy jsou). Takže to si již musíte zvážit, jak k tomuto konfliktu přistoupíte. Samozřejmě nic nebrání odpočtu DPH u těch staveb, které jsou používány ke zdaňované ekonomické činnosti - takže pokud plynovod následně budete pronajímat  s DPH nebo prodáte s DPH jako novostavbu, potom zde bude plný odpočet DPH.  Nevím jak to máte s kanalizací - pokud byste ji sami provozovali nebo třeba pronajímali s DPH, potom i tady by byl nárok na odpočet DPH (podobně vodovod). Ale u silnice a VO se k odpočtu podle GFŘ nedostaneme.

  Ještě tam mohou být stavby, které budete přímo prodávat jako součást pozemku (třeba pilířky na elektriku - u nich plný nárok na odpočet).

  U společných prací - odpočet DPH v poměrné výši - podle §75.

  Teď k fakturaci - předpokládám, že celé dílo bude fakturovat jeden dodavatel - potom bych na celek aplikoval režim PDP (tedy dodavatel fakturuje bez daně - vy vše prodaníte a u části faktur uplatníte odpočet daně)..

 • DPH a rozdíl v ceně dle znaleckého posudku a smluvní cenou
  25. 05. 2020

  Dobrý den, prosím o Váš názor k DPH. ČSAD chtělo, abychom jim darovali most v majetku obce do jejich areálu. Bylo zadáno zpracování znaleckého posudku o obvyklé ceně a znalec stanovil ve svém znaleckém posudku obvyklou cenu mostu 3.740.140,- Kč bez DPH. Letos v dubnu jsme obdrželi od ČSAD žádost o prodej předmětného mostu za cenu "10.000,- Kč". Budeme-li prodávat za cenu pouze 10.000,- Kč, nebude následně obci doměřeno DPH z částky dle znaleckého posudku? Předem děkuji za odpověď.

  Jsem přesvědčen, že nikoliv a to z několika důvodů:

  a) vůbec si nemyslím, že by to měl být prodej v rámci ekonomické činnosti obce - toto budou historicky "místní komunikace" - tedy já bych to dával mimo DPH

  b) i kdyby mne někdo přesvědčil, že to v a) neplatí, tak je to stále prodej stavby, která není novostavbou - tedy osvobozeno od DPH podle §56 - tedy zase není co doměřovat

  c) i když by neplatilo a) ani b) - ale poznamenávám, že to b) je již na 99,9% jistotu, tak je to prodej mezi osobami, které nejsou spojené a na které nedopadá §36a

  Takže skutečně Vám mohu garantovat, že s tímto nehrozí problém. 

 • Nákup pozemků a DPH
  20. 05. 2020

  Prosím Vás o pomoc s tímto: 1. Dne 8.4.2020: Nákup pozemků, plný nárok na odpočet ( navazuji na můj předchozí dotaz ze dne 29.4., nárok na odpočet jsme řešili), dle smlouvy zaplaceno ihned po podpisu: 052 /231 3639 6130 4 148 640,-Kč (ZD 3 428 628,10 a DPH 720 011,90 Kč ) 2. Dne 9.4.2020: Návrh na vklad: 031/ 042 částka 3 428 628,10 Kč (základ daně na účet 031) 042/389 částka 5653,72 Kč (doh. pol. základ daně – platba za sepsání kup.smlouvy a návrh na vklad) 031/042 částka 5653,72 Kč 3. Agrodružstvo, od kterého jsme pozemky koupili, vystavilo Daňový doklad s DUZP 9.4.2020, datum vystavení 30.4. - nevím, jak správně tento doklad zaúčtovat, mám to na řádcích 40 a 41 DaP (máme KEO). Tam se mi to dostalo jen zadáním kódů 112 a 052 (vím, že kódy neřešíte), ale nemám zaúčtováno na účtu 343. Proti čemu zúčtuju 052 – tam je částka včetně DPH a na účet 042 a 031 „jde“ jen základ daně. Můžeme si uplatnit DPH také za sepsání kupní smlouvy – jak mám v bodě č.2? Moc Vám děkuji.

  Takže v tom zaúčtování Vám podle mne chybí následující:

  - můžete zaúčtovat podle daňového dokladu vystaveného Agrodružstvem:

  MD 042         3 428 628,10 Kč (ř. 40 přiznání - první sloupec) - zároveň by to mělo jít na ř. 47

  MD 343             720 011,90 Kč (ř. 40 přiznání - druhý sloupec)

                                                         Dal 321               4 148 640 Kč

  Kódy si musíte u tohoto dokladu zvolit tak, aby se Vám to tam dostalo - skutečně neznám číselník KEO.

  Určitě si můžete také uplatnit nárok na odpočet DPH za sepsání smlouvy - tedy na 042 půjde jen základ daně - zbytek zase na MD 343.

  Do hodnoty na 031 by pak měl vstupovat součet za pořízení pozemku bez DPH + náklady na sepsání smlouvy bez DPH (případně + další vedlejší náklady - třeba poplatek na katastr nemovitostí) - tedy v zásadě tak, jak to tam máte uvedeno (pokud těch 5653,72 Kč je základ daně k sepisu smluv).

  No a potom by již mělo dojít ke zúčtování zálohy a závazku MD 321/Dal 052.

 • SOCIÁLNÍ FOND
  20. 05. 2020

  Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o radu v oblasti čerpání sociálního fondu. Město má schválenou radou města směrnici SF, kterou jsme v letošním roce rozšířili o poskytnutí příspěvků zaměstnancům na dentální hygienu a jinou zubní péči, dioptrické brýle, kontaktní čočky, apod. Součástí směrnice SF je příloha - Žádost o proplacení příspěvku na...............z osobního konta zaměstnance ze SF města, kde žadatel uvádí dle přiloženého dokladu výši příspěvku a číslo bankovního účtu. Pokud zaměstnanec požádá o příspěvek na tyto služby a předloží k žádosti potvrzení o zaplacení ze zubní ordinace popř. z optiky, je možné mu tento příspěvek uhradit na jeho účet? A v případě, kdy si zaměstnanec zaplatil rekreační pobyt, má doklad o zaplacení a tímto způsobem požádá o příspěvek, je možné vyplatit na jeho účet? Ve většině případů některé ordinace či jiné služby požadují okamžitou úhradu za poskytnuté služby a nejsou ochotny vystavit doklad na úhradu převodem. Dle potřeby Vám mohu přílohou zaslat i celé znění naší směrnice SF. Předem Vám děkuji za odpověď.

  Možné to je, pravidla si můžete nastavit, jak chcete, resp. jak to ZO schválí, ale když to nebude nepeněžní plnění, ale budete to takto proplácet zaměstnanci, tak to musíte prohnat přes mzdy a odvést z toho klasicky odvody, toť jediná nevýhoda. Aby to bylo pro zaměstnance nepeněžní plnění, museli byste to zaplatit přímo pokytovateli služeb, popř. pokud někteří nechtějí fakturou, tak nákupem poukázek -to by asi bylo průchodné celkem dobře u té rekreace a brýlí, abyste to zaměstnanci zbytečně nezdaňovali, u zubařů už dejme tomu, že to jinak v praxi moc nelze. 

  Já jen doplním, že si osobně myslím , že je to nesmyslné - když zaměstnanec jde něco nakoupit na obec , tak má také paragon, nevím jaký je v tom rozdíl - mělo by stačit si ohlídat, aby tam nebylo jeho jméno na toho, komu je služba dána, jen jeho jméno jako uhraditele. Pravda je, že některé kontroly  (OSSZ) to "nepeněžní"  hlídají a pak dodaňují, takže se musíte rozmyslet, do jakého rizika jste ochotni jít. 

 • prodej pozemku - DPH
  18. 05. 2020

  Obec prodává pozemek a stavební parcelu umístěnou uprostřed tohoto pozemku. Na stavební parcele je stavba jiného vlastníka - základová deska k rodinnému domu, kterou zde v roce 2007 postavil nájemce, který si následně požádal o úvěr a na stavbu bylo v témže roce bankou zřízeno zástavní právo. Od té doby výstavba domu nepokračovala. Je nutné při prodeji pozemků zdanit jak stavební parcelu tak pozemek, který ji obklopuje ? Děkuji

  Děkuji moc za doplnění - zrekapituluji - obec to tedy prodává nově někomu jinému než té osobě, která na tom prováděla stavbu. Díval jsem se do katastru nemovitostí - za sebe bych to z pohledu DPH považoval za jediný pozemek - historicky to byla jediná parcela s tím, že se na části začalo stavět - nicméně celé to tvoří jeden funkční celek. Pro kupujícího to má význam užívat jen jako celek...

  Pokud vím, tak snahy o to rozdělování pozemků byly, aby se zdanění týkalo pouze části (viz například judikát NSS 9 Afs 253/2018) - nicméně nebyly moc úspěšné a například ve výše zmíněném judikátu bylo takovéto dělení vyhodnoceno jako chybné. 

  Takže za mne se k tomu chovat jednotně - nicméně pokud to zdaníme, tak je pro mne je diskutabilní, v jaké sazbě. Díval jsem se na fotky a je tam nějen základová deska, ale i také obvodové zdi v 1. NP (dle obrázků již asi ne v úplně dobrém technickém stavu). Stavba je rozestavěná - rozhodně nemůžeme uvažovat o tom, že by to byl prodej pozemku se stavbou starší 5-ti let od kolaudace (a uvažovat o nějakém osvobození od daně). 

     Cituji z dokumentu zveřejněného na stránkách 5. 12. 2016 (Odpověď GFŘ na dotazy SMO) - jedná se o dotaz č. 14 na konci:

  Příklad č. 14 svazu
  Obec prodává pozemek pod rozestavěným rodinným domem, přitom ze stavebního povolení (ohlášení stavby) vyplývá, že RD má splňovat charakteristiku stavby pro sociální bydlení. K tomuto pozemku bylo zřízeno právo stavby, na základě kterého se RD staví. Nyní je realizován prodej pozemku osobě, v jejíž prospěch bylo právo stavby zřízeno. Právní součástí pozemku je stavba rozestavěného RD a pokud splňuje charakteristiku stavby pro sociální bydlení, měla by být dle Vašeho postoje aplikována sazba 15 %. Tážete se, zda by měl na tuto skutečnost vliv stupeň rozestavěnosti RD (například varianty - základová deska, hrubá stavba). .

  Ad příklad č. 14
  Ve Vámi zmíněném případě by bylo možné aplikovat první sníženou sazbu daně dle § 49 odst. 3 písm. b) zákona o DPH za předpokladu, že rodinný dům bude již stavbou. Stavbou se rodinný dům v zásadě stane, je-li v souladu s rozsudkem SDEU C-400/98 Brigitte Breitsohl část stavby pevně spojena se zemí tj. zpravidla zhotovením základové desky rodinného domu.

  V tomto případě bychom se tedy vešli do požadavku "minimálně základová deska" - otázka je ale ta, zda je z hlediska stavebního řízení (ohlášení stavby, stavební povolení) stále patrné, že zde bude stát RD pro sociální bydlení (tedy do 350 metrů čtverečních ...). Pokud bych toto dokázal, tak bych osobně uvažoval o to, že to jako celek prodám v sazbě 15%. Jestliže ne, asi sklouzneme do sazby 21%.

  Jinak ještě poznamenávám - odpovídám tak, že s ohledem na charakter lokality byla asi situace taková, že zde obec prováděla ekonomickou činnost (tedy obhajoba varianty "mimo režim DPH" by asi v tomto případě byla naprosto nereálná). 

  Takže raději zrekapituluji - myslím, že výsledkem bude zdanit jako celek - otázkou je, zda by se nám nepodařilo toto vyřešit v sazbě 15%.

 • DPH společné budování vod. a kan.
  15. 05. 2020

  Město vybudovalo část nové kanalizace a vodovodu . S majiteli budoucími stavebníky byla sepsána "Smlouva o finanční účasti na vybudování vodovodu a kanalizace" - budou se napojovat na vybudovaný vodovod a kanalizaci. Investorem je město - faktury byly vystaveny v režimu přenosu DPH. Město fa uhradilo a uplatnilo zároveň odpočet v plné výši, neboť provozuje vodovody a kanalizace. Občané se na předmětu smlouvy mají spolupodílet v poměru 2/3 nákladů. Máme jím jejich podíl fakturovat s DPH a provést odvod?

  Toto bude asi hraniční situace - jde o to, k čemu budou na základě provedené platby oprávněni. Pokud by byl stav takový, že nebude možno identifikovat nějaké protiplnění, které by za to dostali, tak si myslím, že se jedná spíše o dar od občanů na vybudování majetku obce - mimo režim DPH.

  Tím protiplněním myslím třeba to, že se na ně převedou třeba částečně vlastnická práva k vodovodu a kanalizace (tedy stali by se třeba spoluvlastníky), dostanou nějaká práva třeba v podobě "levnější vody" a rovnou dopředu říkám, že mám obavy dávat takovéto platby mimo režim DPH i v situaci, kdy je poskytnutí daru definována jako podmínka připojení (tedy fakticky se jedná o úplaty za připojení).

  Jinak v těchto situacích budeme vždy na určité hraně - pokud chcete - pošlete mi nějakou smlouvu na zdenek@obecuctuje.cz - abych si udělal názor. Raději ale říkám - toto bude o názoru, nikoliv o jistotě. 

 • DPH voda, šachty, komunikace
  11. 05. 2020

  Na základě koncesní smlouvy pronajímáme splaškovou kanalizaci a ČOV Vodovodům a kanalizacím, a.s. a díky tomu jsme se stali plátci DPH. Budeme muset zajistit opravu revizních šachet na místních komunikacích a na komunikaci ve vlastnictví kraje. Oprava bude spočívat ve výměně vadných poklopů, v některých případech i stavební opravu šachet a rozkopání a následná oprava vozovky v okolí šachet. Chci se zeptat jestli můžeme plně uplatnit DPH na vstupu, i když bude opravována komunikace. Předpokládám, že dodávka bude probíhat v režimu PDP. Prosím o radu, jak účtovat předpis a úhradu faktur.

  Pokud správně chápu, tak cílem je oprava revizních šachet - tedy něčeho, co slouží kanalizaci - nikoliv komunikaci. Pokud tu komunikaci budu jen uvádět v potřebné míře do původního stavu, tak jsem přesvědčen, že byste měli mít plný nárok na odpočet DPH. Je to obdobná situace, jako když potřebujete opravit kanalizaci a ta vede pod komunikací a vy říznete komunikaci, opravíte kanalizaci a potom zase zasypete a komunikaci "zazáplatujete". Potom za těchto okolností také uplatníte plný odpočet DPH. To, že zasáhnete i do cizí komunikace, není rozhodující - jsou to práce, které musíte nutně vynaložit k opravě vlastní kanalizace.

  Fakturace by určitě měla být v režimu PDP. Zaúčtování je MD 511/Dal 321 a potom MD 343/Dal 343 dodanění (no a do programu se to dostává různě podle jednotlivých software ...). Úhrada faktury potom bude MD 321/Dal 231 - par 2310, pol 5171.

Návrh a tvorba webu