Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Rozpočtové opatření
  20. 01. 2021

  Dobrý den, v minulé měsíci při schvalování rozpočtového opatření jsem se dostala s položkou 8115 do mínusu 400tis. Tzn. teď schvalujeme k 31.12 (měli jsme tam ještě nějaké položky) a mám tam pořád mínus. Neuskutečnily se nám plánované akce a já ty výdaje odmínusovala a tím se mi to stalo. Když budu posílat výkaz FIN, nemělo by to vadit, že? Myslím, že tím, že se nám snížilo financování ,tak nic neporušuju. Máme KEO4, Alis mi to kontroloval a měla bych mít vše správně. Děkuji za odpověď.

  Minusová pol. 8115 je naprosto v pořádku a často tak vychází. Znamená to, že vám za celý rok přibylo na účtech 400 tis. Kč, pro vyrovnanost rozpočtu je to s minusem. Ve vašem případě je to proto, že příjmy jsou o 400 tis. Kč vyšší, než výdaje, vychází tedy výsledek + 400 tis. Kč, vyrovnání financováním na pol. 8115 minus 400 tis. Kč a výsledek je 0, čímž je rozpočet matematicky  vyrovnaný (platí příjmy minus výdaje = financování buď s kladným nebo záporným znaménkem - vždy s opačným, než je rozdíl příjmy minus výdaje). 

 • odchodné městská policie
  20. 01. 2021

  Na jakou položku dát odchodné, které dle novely zákona dostanou strážníci starší 50 let, kteří sloužili u obecní policie déle než patnáct let. V nové rozpočtové skladbě ještě tento zákon u odchodného nevidíme. Na 5026? A odvádějí se z tohoto odchodného zdravotní a sociální pojištění? Děkuji

  Použila bych pol. 5024. V náplni se v poslední větě píše "Zahrnuje i případné jiné platby po skončení pracovního poměru povahy odstupného nebo odchodného.". Takže bych nebrala, že to tam musí být nutně vyjmenované. 

 • Dotace
  20. 01. 2021

  Dobrý den, prosím o radu ohledně účtování - rekonstrukce obecního úřadu - výměna oken. Pouze jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výměnu oken na obecním úřadě. Účtovala jsem předpis faktury 042 /321 , úhrada faktury 321/231 par. 6171 pol. 6121. Technické zhodnocení zavedeno na kartu majetku v 8/2020. Výše dotace nebyla na kartu zapsána, do dnešní doby není podepsaná veřejnoprávní smlouva s krajem. Zatím mám výdaje označené jen ORG. Dále fakturu za Zabezpečení vrtu a přenos vodoměru surové vody. Předpis faktury 518/321, úhrada faktury 321/231 par. 2310 pol. 5168 - částka 8 107,- Kč. V předávacím protokolu je instalace a montáž HW vybavení + elektroinstalační materiál (řídící software + licence REDISP - dálkový software - komunikační rozhraní). Dále je uvedeno, že cena neobsahuje zemní a stavební práce, datovou kartu pro modem (dodává provozovatel tj. ENERGIE AG). Před koncem roku přišla do rozpočtu částka ve výši 18,24 Kč - předčíslí 3690 - Převod odvodu z loterií a jiných podobných her - zaúčtovala jsem na položku 1382. Dotace ČOV - faktury : předpis 042 + org/321 + org, úhrada 321/231 par. 2321 položka 6121 + org, N106, Z5, UZ 15974 - 63,75% a par. 2321 položka 6121 + org, N 106, Z1 bez UZ - 36,25 %. Příjem dotace 231 položka 4216 N 106, Z5, UZ 15974, org /472 + org. V roce 2018,2019 jsem účtovala dohadu 388/403. Nyní k 31. 12. 2020 musím udělat dohadu dotace a nevím, zda uvažuji správně: zaúčtuji 388/403 ve výši nákladů v roce 2021 na par. 2321 pol. 6121 N 106,Z5, UZ15974. Jak vyúčtuji dotaci při ZVA v prosinci 2021. Předem děkuji Tvrdíková

  1. Dotaci předepíšete při podpisu smlouvy rovnou zápisem 348 MD/ 403 D a zanesete jí na kartu majetku nově, rozpouštět se  začne od měsíce po předpisu, příjem 231 MD/ 348 D. 

  2. Podívejte se prosím na dotaz z 9.12.2020 "HW vybavení + elektroinstalační materiál", tam najdete vysvětlení. Mělo by se to účtovat jako technologický SW - podlimitní TZ stavby na účet 549 a pol. 5123. Nevím ale, jakého charakteru je tady HW, tak to zvažte (viz vysvětlení v dotazu, na který vás odkazuju). 

  3. Položku máte správně, to jsme netušili, že stále ještě dobíhají úhrady s předčíslím 3690, pak pol. 1382 souhlas. 

  4. Značení máte dobře. Dohadu zaúčtujete ve výši výdajů vynásobených procentem dotace (63,75 %), tedy ve výši dotace, co vám mají poskytnout na vynaložené výdaje. Ne vždy je ale vazba na výdaje, u investiční dotace se má správně dělat dohada ve výši hodnoty na účtu 042, co přibyla v roce 2020 k dané akci, mohlo by se stát, že předepíšete v prosinci fakturu a zaplatíte až v lednu, ta by do dohady také měla jít. 

  Před vyúčtováním dotace asi bude ČOV zařazena - k datu zařazení musíte doúčtovat dohadu 388/403 tak, abyste na účtu 403 měli celou očekávanou výši dotace.

  Dotaci vyúčtujete zápisem 346 MD v konečné výši/ 388 D ve výši dohad, případný rozdíl na MD nebo D účtu 672 a zúčtujete zálohy 472 MD/ 346 D. Můžete mít k dotaci i zálohy na účtu 374, ty také nezapomenout zúčtovat. Podrozvahu byste měli snižovat o přijaté zálohy, při vyúčtování pak případný zbytek. 

 • Nákup pozemku- zastavení řízení
  20. 01. 2021

  Dobrý den, 7.10.2020byla uzavřena smlouva mezi obcí a místním fotbalovým klubem (SK), darovací smlouva o daru pozemku. Jelikož obec je iniciátorem - (pozemek v okolí místní komunikace potřebuje do svého vlastnictví vzhledem k možným budoucím žádostem o dotaci) dohodla se s SK, že rozměření a kolek na katastru ponese na své náklady. -Fa za geodetické rozměření - GP jsem účtovala: 042/321, platbu fa 321/231 par. 3639, pol. 6130. - Kolek na návrh na vklad 042//261/3639/6130 Návrh na vklad doručen 14.10.2020, poté (27.11.2020) dorazila výzva k doplnění Souhlasu Výroční členské schůze k dispozici s nemovitým majetkem ze strany SK. Výroční členská schůze sportovců se bohužel v důsledku koronavirové situace nemohla uskutečnit a byla dvakrát odložena. SK vydal stanovisko výkonného výboru k darování pozemku, nicméně katastrální úřad trvá na Souhlasu Výroční členské schůze. Jelikož souhlas výroční čl. schůze nebyl v požadované lhůtě dodán katastrální úřad vydal 8.1.2021 usnesení o zastavení řízení. Obec určitě bude letos usilovat o realizaci darování (pokud to situace s koronavirem dovolí). Mohu tedy ponechat zaúčtované náklady na 042, nebo případně co s tím. Děkuji

  V případě nabytí darem od jiného subjektu než VÚJ by se měl nabývaný majetek ocenit reprodukční pořizovací cenou (odhad aktuální hodnoty). Tato cena by měla být konečná, proto k ní nepřipočítáváme související náklady, ale účtujeme je jako provozní náklad. Ve vašem případě GP na účet 518 s pol. 5169, kolek na účet 538 a pol. 5361.

  Je pravda, že někdo i při darování připočítává související výdaje v logice kombinovaného ocenění. Předpisy přesně stanoven postup nemáme, ale reprodukční hodnota je "cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje." Což vykládáme ve smyslu i souvisejících nákladů na pořízení (celková hodnota, co by nás stálo pořízení). V § 55 vyhlášky se také uvádí, že máme při posuzování, zda se jedná o součást ocenění, zohlednit i způsob pořízení. Ze stran MF k tomu výklad zatím není, tak je opatrnější postup nenadhodnocovat aktiva, ocenit RPC a související náklady nebrát jako součást ocenění. 

  Zápisy o zařazení jste předpokádám zrušili, když nebyl vklad povolen. 

 • PŘÍJEM DO ROZPOČTU
  20. 01. 2021

  Před koncem roku přišla do rozpočtu částka ve výši 108,40 za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dala jsem na pol.1334/688 ,dále přišla částka 6,68 za loterie pol.1382/688. Můj dotaz je: musím dělat rozpočtové opatření-změnu rozpočtu ,když jsme v rozpočtu s tímto nepočítali a tudíž je výsledek ve výkazu Fin bez jakékoli změny?Co se týká rozpočtové skladby,je dobře? Děkuji Pešelová.

  Na pol. 1382 patřily po přechodné období jen dobíhající úhrady ze zrušeného odvodu, to už by teď nemělo nastat. Pokud je předčíslí účtu, ze kterého vám platbu posílají 9814, pak pol. 1381, pokud 9822, pak pol. 1385, viz zprávy MF, kde každý rok vychází tabulka:

  https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje/2020/zpravy-mf-cislo-1-2020-37350

  Rozpočtové opatření dělat nemusíte, jsou to drobné částky, které neohrozí rozpočet výdajů (že by byly třeba nutné ke krytí výdajů). Nerozpočtovaný příjem není ve vašem případě porušením rozpočtové kázně. 

  Doplnění: Jestli ale přišlo z účtu s předčíslím 3690, pak je správně pol. 1382, před chvíli z jiné obce psali, že jim to také přišlo, tak to ještě asi stálé dobíhá, to jsme nevěděli, omlouváme se za nepřesné vyjádření. 

 • účet 069
  19. 01. 2021

  obec měla na účtu 069-sporoinvest a majetkové podíly č, spořitelny, vše převedli na majetkový účet Konzervativní mix,jak to mám vyřadit z 069 a zaúčtovat na majetkový účet

  Nevím, proč byl sporoinvest veden na účtu 069, je to také otevřený podílový fond, asi byla dlouhodobá držba? Jestli se teď všechny prostředky převedly do otevřeného fondu Konzervativní mix a budou určeny k obchodování (ne dlouhodobé držbě), pak to přeúčtujete jen 251 MD/ 069 D. Při prodeji budete účtovat 561 MD/ 251 D a 377 MD/ 661 D, k 31.12. se má přeceňovat na RH,  zápisem dle ocenění dluhopisů 251/664 nebo ztrátu 564/251.  Úroky z dluhopisů zápisem 231 6310 2141 MD/ 662 D.

 • investiční dotace
  19. 01. 2021

  Dobrý den obdrželi jsme rozhodnutí o poskytnutí dotace z kraje na výstavbu dětského hřiště a z min. životního prostředí na hospodaření s dešťovou vodou. Rozhodnutí z MŽP jsme obdrželi v červenci a oznámení o poskytnutí dotace z kraje v srpnu. Účtovala jsem 915/999. Čerpání bylo na dětské hřiště ale dotaci obdržíme až v roce 2021 . U dotace z kraje mám čerpání. Mám u něj dávat UZ? Musím provést dohadu 388/403 na obě přislíbené dotace? Děkuji

  Dotaci máte přiznanou, takže výdaj ve výši dotace ozačte ÚZ - jestli byly vynaloženy všechny způsobilé náklady, tak v celé výši dotace, jestli jen část, tak výše výdajů na hřiště krát procento dotace. V té samé výši zaúčtujte dohadu zápisem 388/403. Jestli bylo hřiště již zařazeno do majetku, účtuje se dohada správně již k zařazení a dotace se hned začne rozpouštět do výnosů proti odpisům. 

  Dotaci z MŽP nechte zatím jen na podrozvaze, když nebyly vynaloženy žádné způsobilé náklady a neúčtujte ani dohadu (tou zobrazujeme krytí vynaložených nákladů). 

 • rezerva na plnění ze soudních sporů
  19. 01. 2021

  Dobrý den, po kontrole FÚ- investiční dotace nám byl uložen platební příkaz za porušení rozpočtové kázně a byl nám předepsán odvod i penále. Protože soudní spory probíhají již několik let a od FÚ máme rozhodnutí o posečkání úhrady daně, má předchůdkyně celou výši odvodu i penále zaúčtovala na podrozvahu 999/986. V roce 2021 hrozí (pokud neuspějeme u NSS) , že zmíněný odvod i penále budeme muset uhradit. Já se s dovolením ptám, zda v roce 2020 mám vytvořit rezervu na plnění ze soudních sporů 555/441 a odúčtovat z podrozvahy, i když rezerva by se měla tvořit v okamžiku zjištění budoucího rizika a to již bylo před několika lety a nebo mám účtování ponechat na podrozvaze. Osobně velmi tápu a proto za Vaši radu velmi děkuji.

  Je to opravdu k diskusi, zpravidla se kombinuje rezerva a podrozvaha dle toho, jak se spor vyvíjí, pokud je pravděpodnost vyšší, že se platit bude, tak je rezerva správně. Bylo by dobré k tomu mít nějaké vyjádření od právníka, jak je ta pravděpodobnost platby vysoká, a dle něj se rozhodnout. Bez podkladu, jen podle (to nemyslím zle) názoru účetní - já bych moc odvahu s tím jít do nákladů neměla, i když je to správně  účetně - princip opatrnosti. Nebo to nechat rozhodnout vedení obce? Je mi líto, že neumím lépe poradit. 

 • Odpisování majetku
  19. 01. 2021

  Dobrý den, prosím o radu: V účetnictví jsem vedla vodovodní přípojky na účtě 028. Při přezkumu mi bylo řečeno, že se jedná o dlouhodobý majetek (účet 021 stavby k vodovodu). Odúčtovala jsem tedy přípojky z účtu 028/088. Dále pak 021/082. Když jsem potom doúčtovala odpisy- 551/082, měla jsem špatnou zústatkovou cenu, protože účet 082 jsem použila 2x. Prosím o radu, jaký účet místo 082 mám použít? Děkuji.

  Tak nejprve - stavba má oprávky na účtu 081 (ne 082). Když chcete evidovat přípojky  jako plně odepsané stavby, je to možné, pak vám chybí spíše oprava 551/558, ale upřímně, ta mi připadá dost zbytečná (nedoporučuji účtovat). Nevím, jak jsou přípojky staré, ale pokud ano ( a asi nejsou v moc významné hodnotě, když byly na 028), tak stačí zápis k přeřazení majetku: 088/028 a 021/081. Pokud chcete vyjádřit, že ještě nejsou plně opotřebené a chcete je odpisovat, pak navíc zápis 081/558 (jako oprava min. let) ve výši odhadované zůstatkové ceny k dnešnímu datu a zahájíte odpisování od data převedení do staveb. 

  Pro vysvětlení: Jedná se o složený zápis pro zařazení: 021 MD / 081 oprávky kolik by měli být dle stáří a zbytek na 558 D (jako oprava nákladů min. let). A ktomu vyřazení z DDHM 088/028. 

 • Dotace 403
  19. 01. 2021

  V srpnu jsem na již existující kartu majetku zavedla technické zhodnocení včetně dotace. Byla to rozsáhlá nástavba základní školy a tak došlo k chybě zavedení dotace na kartu majetku - uvedla jsem částku 9 291 112,16 Kč a dnes jsem po chystání podkladů pro inventarizaci zjistila, že měla být částka vyšší o 3 544,23 Kč a to 9 294 656,39 Kč. V účetnictví je částka v pořádku. Ale došlo již za čtyři měsíce k odpisu z programu Majetku a k rozpuštění transferů z chybně nastavené výše transferů. Z tyto 4 měsíce bylo rozpuštěno měsíčně 9413,64 Kč, za 4 měsíce tedy 37 654,56 Kč. Majetek se mi po odpisu za 12 měsíc sice uzavřel, ale ještě se tam mohu vrátit a doopravit co bude potřeba. Předpokládám, že změním výši transferu na kartě majetku a musím vypočítat rozpuštěné transfery. Když podělím 9413,64 děleno 9 291 112,16 a vynásobím 3 544,23 - vyjde mi 3,59Kč - o to by mělo být rozpuštění transferů vyšší každý měsíc (září - prosinec) dle mého názoru, ale nejsem si jistá. Doufám, že odpisy se nezmění za ty čtyři měsíce, když se zvedne výše dotace ale celková cena majetku zůstává stejná, tam jsem chybu neudělala, 042 jsem dobře převedla? Děkuji předem za odpověď. Jolana Jakubová

  Můžete to ověřit tak, že zjistíte transferový podíl, ten vypočtete takto:

  dotace 9 294 656,39 Kč/ zůstatková cena  majetku v srpnu + TZ

  Tímto TP vynásobíte částku odpisu a zjistíte, kolik mělo být správně rozpouštěno, rozdíl doúčtujete. 

  Dá se vyjet i odpisový plán majetku a tam si také ověříte, jestli rozpouštění je nastaveno dobře, aby se dotace rozpustila do výnosů po dobu odpisování. 

 • Odpis pohledávky
  19. 01. 2021

  Obracím se na Vás s dotazem ohledně odpisu pohledávek z účetnictví. V roce 2004-2006 nám spravovala bytové hospodářství jiná firma. Po té, co se zde zjistili určité problémy, byla spolupráce s touto firmou ukončena a zmiňovaná firma předala městu do účetnictví pouze konečné stavy. Tyto stavy zadala bývalá paní účetní do účetnictví a více se po částkách nepátralo. 1) V roce 2016 bývalá kolegyně dala do zastupitelstva odepsat část pohledávky za touto firmou, která byla vykázána v hlavní činnosti, a to ve výši 178.17,-- Kč. Zastupitelstvo s odpisem pohledávky souhlasilo a v účetnictví bylo zaúčtováno zápisem 577//311. Měl být udělán ještě zápis 194/556 – ten ovšem nebyl udělán. Jelikož to bylo v roce 2016, domnívám se, že by tento zápis měl být účtován v roce 2020 přes účet 408, tedy 194/408 – 178.177,- Kč. 2) U vedlejší činnosti zůstala v účetnictví pohledávka za touto firmou na účtu 311. Jedná se o přefakturaci nákladů za teplo, elektřinu, vodného a stočného atd. a to ve výši 744.201,60 Kč. Z této částky jsme v archivech dohledali pouze částku 738.317,50 Kč. Jelikož tuto pohledávku vykazujeme léta v inventurách, audit zpochybnil průkaznost tohoto účtu a žádá převodu na podrozvahu. Zastupitelstvo s odpisem pohledávky a převodem na podrozvahu souhlasilo. 3) U vedlejší činnosti dále vykazujeme pohledávku na účtu 324 – přijaté zálohy a to ve výši 300.199,57 Kč. K tomuto účtu a částce jsme nedohledali vůbec žádné podklady. Opět i zde audit oprávněně zpochybňuje průkaznost účetnictví. Taktéž byl dán do zastupitelstva požadavek na odpis pohledávky a přesun na podrozvahu a zastupitelstvo opět vyhovělo. U bodu 2) a 3) vůbec netuším jakou mám použít protistranu. Mohu použít např. 401 ?. Předpokládám, že na podrozvahu zapíši 911/999. Výše popsané pohledávky nikdo po městu nevymáhá, nedožaduje jejich úhrady ani nejsou součástí žádného soudního sporu. Velice děkuji za pomoc a přeji Vám spoustu příjemných dní. Malá

  1. Zápis vyřazení pohledávky je 557/311, jen abychom ostatní nemátli, že máte v dotazu překlep. Nebylo potřeba schvalovat odpis pohledávky, ZO má pravovoc schvalovat prominutí pohledávky, odpis= tj. vyřazení  pohledávky nastává v okamžiku, kdy je nevymahatelná a to musíte pohledávku vyřadit i bez schválení. Rozpuštění opravné položky nemusí jít nutně přes účet 408, to jen pokud je částka 178 177 Kč více, než 0,3 % vašich aktiv netto za minulé účetní období, pak je to pro vás oprava VH minulých let ve významné částce. Nevýznamná částka se opravuje na účtu, na který mělo být účtováno, tedy přes 556.

  2. To je dost velká částka, bylo nějak vymáháno?  Když vám spravovali byty, tak je to asi myšleno, že jste předepsali vyúčtování za nájemní byty, které firma spravovala, na účet 311.

  3. Přijatá záloha je závazek, nikoliv pohledávka. Na mě ten bod 2 a 3 působí dohromady tak, že firma neprovedla poslední vyúčtování, popřípadě i provedla, když byla zaúčtována pohledávka na účet 311, jen se o tom neúčtovalo. Takže s největší pravděpodobností by se dal provést zápočet pohledávky na účtu 311 se závazkem na účtu 324 - zápis 324 MD/ 311 D ve výši  300 199,57 Kč. Tím vám na účtu 311 zůstane "už jen" 444 tis. Kč, jako přeplatek z vyúčtování. To byste měli vymáhat naopak vy po firmě. Pohledávka už ale asi vymahatelná není, pokud jí vymáhat ani nehodláte, tak bych jí vyřadila a neevidovala ani v podrozvaze. 

  Ale bylo by dobré, jak to vzniklo - jestli opravdu máte konečnou pohledávku za firmou 444 tis. Kč ve smyslu, že vám nevrátili přeplatky za nájemníky? Pak se mělo zkusit vymáhat. 

 • chyba v oprávkách v loňském roce a transfer pro spolek
  19. 01. 2021

  Dobrý den, poprosím o zodpovězení dvou dotazů: 1.) Na konci roku 2019 chybně zaúčtovaná oprávka rozpuštění transferu přijaté dotace . Investiční dotaci účtuji při ukončení akce 472 000/403 300. Oprávky pak za rok 403 500/672 300. Vloni byla oprávka zaúčtována na 403 300 místo 403 500. Na účtu přijatých dotací mi pak leze samozřejmě špatné číslo s haléři. Lze to opravit? Pokud ano, prosím o návod zaúčtování. 2.) Dotazem číslo 2 se ještě vracím k dotaci pro spolek TJ. Zastupitelstvo nakonec rozhodlo o transferu, nikoliv o půjčce, protože hřiště TJ bude během 2 let stejně převedeno na obec. Smlouva byla podepsána 21.12.2020 a peníze odeslány týž den. Účtovala jsem 231.... 3429/6322 a 572/300. Paragraf 3429 jsem volila protože dotace je pro spolek, ale hřiště bude víceúčelové i pro rekreační sporty a dětské soutěže. Podle smlouvy bude TJ dávat vyúčtování do 31.7.2021. A já nevím, zda dávat i na podrozvahu a jestli místo účtu 572 nedat raději jako zálohu na transfer a dát i do dohadných položek. Prosím poradíte se zaúčtováním? Moc děkuji, Hana Breiová, obec Všenice

  1. Investiční dotaci byste při vyúčtování měla předepsat přes pohledávku - např. za ústředím 346 MD/ 403 D a zúčtovat zálohy 472 MD (374)/ 346 D. To jen pro ujasnění, že toto jsou správné účetní zápisy. Dále je také potřeba, pokud je majetek zařazen před vyúčtováním dotace, zaúčtovat dotaci na účet 403 při zařazení majetku jako dohadu zápisem 388 MD/ 403 D, aby se mohla začít rozpouštět hned od měsíce po zařazení. Jestli ale účtujete odpisy a arozpouštění dotace ročně, tak lze rozpouštění dotace zajistit i bez dohady (je potřeba dostat dotaci na účet 403 alespoň v prosinci, ale dle ČÚS č. 703 by se měla účtovat dohada k datu zařazení majetku, pokud není dotace vyúčtovaná). 

  K vašemu dotazu - stačí prohodit AÚ. Zápis 403 300 minus MD/ 403 500 MD a mělo by to být vyřešeno. 

  2. Určitě to přeúčtujte na zálohu. Poskytli jste dotaci, když požadujete vyúčtování, takže musíte splnit náležitosti dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb. Přeúčtujte to z účtu 572 na účet 373. Dohadnou položku (572/389) byste zaúčtovali jen pokud by do 31.12. stihli část profinancovat, což asi ne. Na podrozvahu už nedávejte, resp. jen případný zbytek, jestli jim dle smlouvy máte ještě nějaké peníze doposlat. Na podrozvaze (zde účet 916) se eviduje podmíněný závazek (výše dotace, kterou máte dle smlouvy poskytnout) a odúčtovává se při záloze, případný zbytek při předpisu vyúčtování. Až předloží vyúčtování, zaúčtujete 572 MD/ 345 D a 345 MD/ 373 D. 

  Otázkou je, jestli to bylo právně sjednáno dobře, resp. s ohledem na úmysl.. - aby vám to za dva roky předali, právně jistější by bylo poskytnout to jako zálohu na budoucí prodej (účet 052) a podepsat třeba smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji. To jen poznámka, ale nebudeme malovat čerta na zeď :)

 • Zánik zástavního práva u nemovirosti
  19. 01. 2021

  V únoru 2020 zaniklo zástavní právo pro banku na nemovitost v majetku obce. Zástavy mám na účtu 934 a na 999 -vyrovnávací k podrozvaze. K datu změny jsem opravila takto : MD účet 934 ....mínus částka zástavy MD účet 999....plus částka zástavy Tím jsem se dostala na částku, kterou potřebuji (již jen 500 000) mít na obou účtech. Mám prosím účetně dobře?

  Majetek zatížený zástavním právem se neúčtuje na podrozvaze, jen se vede na oddělené analytice. Např. máte v zástavě budovu v účetní ceně 1 mil. Kč, pak u ní musíte nějak analyticky označit, že je v zástavě - ve výši její ceny v účetnictví jí na účtu 021 označíte odděleným org, orj, AÚ. Popřípadě to stačí zajistit i v majetkovém programu, aby uměl vyjet sestavy majetku v zástavě. Z podrozvahy to vše odúčtujte. 

  Zápisy odúčtování jsou správně dle ČÚS č. 701 obratově, tzn. zápis 999 MD/ 934 D (účet 934 je pohledávkový, má přírůstěk na MD, úbytek na D), ale je vcelku jedno, jestli to odminusujete nebo použijete obratový zápis, důležité je, aby tam nakonec bylo 0 Kč. Ani nebylo dobře vést to jako podmíněnou pohledávku, když už, tak závazek, ale opravdu se již v podrozvaze neeviduje, pouze se oddělí zatížený majetek analytikou.

  V podrozvaze se eviduje, pokud ručíme za závazky jiné osoby, pak ale účty 981 a 982.

 • Stravenkový paušál a příspěvek ze sociálního fondu
  19. 01. 2021

  Dobrý den, prosím Vás, zda nemáte další bližší informace ke stravenkovému paušálu v kombinaci s příspěvkem ze sociálního fondu. Jsem před zpracováním směrnice ohledně stravenek, nebo příspěvku na stravné na rok 2021. Děkuji

  Stav je takový, že pokud se půjde do stravenkového paušálu, tak ten je pro nezdaňování u zaměstnance striktně limitován 70% z horní hranice stravného - pro rok 2021 je to 75,60 Kč. Tedy do této částky můžete zaměstnancům toto proplácet s tím, že si můžete rozhodnout, jakou část pokryjete  ze sociálního fondu a jakou výši z nákladů Města. Nemůžete ale přispívat ze sociálního fondu nad tuto hranici (tedy vyplácet více) - respektive pokud se tak stane - že byste třeba řekli, že chcete dávat 90 Kč, tak to nad hranici 75,60 Kč bude u zamětsnace zdaněno (a budou z toho klasické odvody) - což předpokládám nechcete..

 • Zásoby
  19. 01. 2021

  Dobrý den, obec ve vlastním lese těží dřevo napadené kůrovcem. Těžba dřeva je prováděna dodavatelsky. Část dřeva (kulatiny) se prodává zájemcům o palivové dřevo, část je uskladněna pro potřeby obce (a již použita) a část se odváží na pilu, kde se z kulatiny nechávají řezat trámy. Něco z trámů ji bylo použito při různých opravách majetku obce , dále jsou trámy skladovány a počítá se s nimi při rekonstrukci budovy, která bude pravděpodobně probíhat letos. Podle posudku je cena trámů 3.600Kč/m3, kulatina za 600,-Kč/m3. Jak o tom účtovat, jak zaúčtovat fakturu za pořez dřeva (518/321??)? Děkuji.

  Měli byste evidovat jako vlatní výrobu - tj. výrobky, dle ocenění dejte na sklad zápisem 123/508, vstupní fa účtujete standardně, např. jak uvádíte 518/321. Až použijete výrobky např. pro vlastní potřebu, tak zaúčtujte 501/123, a v případě, že pro pořízení DM tak ještě 042/506. Podívejte se na aktivaci v knize Reforma 2012 - je k tomu výklad - samostatná kapitola. 

  Ještě k tomu máme jednu poznámku - pokud v lesním hospodářství uplatňujete plné odpočty DPH, tak se musíte vyrovnat nějak s DPH v případě spotřeby pro vlastní činnost (pokud se zrovna nejedná o ekonomickou zdaňovanou činnost - třeba použití zpět přímo do lesa ....). V dotazu o tomto nehovoříte - tak spíše je to jen upozornění (nevíme, jak si DPH v lesním hospodářství řešíte).

← Novější dotazy

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Návrh a tvorba webu