Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Sazba DPH
  19. 10. 2020

  Mám vystavovat faktury za stočné a není mi jasná sazba DPH za období 2019. Fakturační období máme od října 2019 do září 2020. Sestavy odečtů vodoměrů nám předává společnost Vodovody a kanalizace. Na těchto sjetinách mám uvedený údaj období od 1.10.2019 do 31.12.2019 s uvedením spotřeby m3 a dále období od 1.1.2020 do 30.4. 2020 a od 1.5.2020 do data odečtu. Na rok 2019 máme schválenu cenu stočného v ceně Kč 58,- s 15% DPH. Jelikož faktury budu vystavovat až nyní, můžu fakturovat stočné za rok 2019 s 15% sazbou DPH? Nebo mám vycházet z ceny bez DPH a uplatnit sazbu daně 10%? V tomto případě by podnikatelé měli cenu stočného stejnou (budou si nárokovat DPH) a občané nižší, než jaká byla schválena. Děkuji za odpověď.

  Podle pravidel DPH musíte fakturovat vše v sazbě 10% - nemůžete dávat nyní část stočného v sazbě 15%. Takže máme dvě varianty:

  - buď to bude 58 Kč včetně DPH - nicméně to bude 10% (tedy podnikatelé - plátci, kteří si daň odečtou to budou mít "dražší")

  - nebo vyjdete z původního základu daně a dáte tam 10% - tedy občané to budou mít levnější.

  Jiné varianty nemáme. To se moc legislativně "nepovedlo" - ale prostě je to tak a musíte nějakou variantu zvolit.

 • úhrada výdajů PO od jiné obce
  15. 10. 2020

  Jsme obec, která je zřizovatelem PO Základní škola. Naše obec uzavřela v roce 2004 Smlouvu o spolupráci se sousední obcí. Touto smlouvou jsme začlenili mateřskou školu sousední obce pod právní subjektivitu naší PO Základní škola a zároveň tím zřídili odloučené pracoviště. Sousední obec se ve smlouvě zavázala hradit veškeré neinvestiční výdaje spojené s výchovně vzdělávací činností v odloučeném pracovišti a to na základě doložených dokladů. Do dnešního dne se po sousední obci žádné náhrady výdajů nepožadovaly. Situace se změnila a výdaje budeme chtít po sousední obci zaplatit. Bude se jednat o částku cca 50 tis. ročně. Částku bychom vyčíslili sousední obci jednou ročně, sousední obec by nám částku poslala na účet a my bychom o ni navýšili příspěvek naší PO. Účtovali bychom přijatou částku na položku 4121 účet 672 a pak příspěvek PO na položku 5331? Stačila by k provedení těchto operací jen ta Smlouva o spolupráci, nebo by bylo nutné schválit to jinak?

  Souhlasím s vaším návrhem - přijatou částku účtujte na pol. 4121, zasílající obec na pol. 5321. A u vás výnos 672, u zasílající obce 572. 

  Ohledně navýšení příspěvku PO máte 2 možnosti - buď navýšíte jakoby svůj příspěvek své PO přes položku 5331, ale je možné to brát i jako průtok - že obec posílá dotaci pro vaši PO . Pak poslat spíše s pol. 5336 - smlouva je uzavřena asi s vámi jako s obcí, ale jestli z ní vyplývá, že se mají peníze přeposlat PO, tak by byla vhodnější tato položka (v logice, že posílají peníze vaší PO přes váš rozpočet -  jako zřizovatele). 

 • Veřejné osvětlení
  15. 10. 2020

  V majetku máme veřejné osvětlení za cca 700.000,- Kč, nyní část asi 1/4 VO "rekonstruujeme" za cca 1.500.000,- Kč , protože ČEZ pokládá kabely do země a proto musíme tuto část vybudovat nově. Jak mám postupovat s účtováním?

  Pokud evidujete jen jedno inv. číslo VO na obci, pak by se jednalo o TZ VO. Budete účtovat na 042 MD , hradit s položkou 6121 a po dokončení navýšíte hodnotu vašeho VO. Toto asi nejvíce odpovídá vašemu obsahu účetního případu. Je to zároveň i nejjednodušší řešení, než nějak násilně VO rozdělovat. 

 • Nová jídelna ZŠ
  15. 10. 2020

  Mám dotaz ohledně dotace na výstavbu nové jídelny, tedy konkrétně ke gastro vybavení. Celou dobu jsem vedla faktury za 042/6122. Po ukončení akce jsem je převedla 022/042.Při zařazení do majetku jsem vybavení, které je kryto dotací evidovala samostatně a některé v souborech na 022 (věci, které byly nad 40 tis. jsem vedla samostatně a věci, které byly pod 40 tis. jsem vedla v souborech. Ale protože bude poté složité, když se něco bude vyřazovat z těch souborů, ostatní vybavení, které není kryto dotací jsem si chtěla radši zadat do majetku samostatně, proto jsem ostatní vybavení převedla 028/042 (pod 40 tis) a 558/088 (ty které nebyly kryty dotací). Nevím zda to takto mohu udělat a nebo je musím všechny dát na 022 v souborech? Ptám se z toho důvodu, že nevím jestli to má nějakou souvislost s tím, že sem je do teď vedla všechny na 042/6122,jestli je z ní můžu převést na 028? Děkuji

  Z hlediska souvstažnosti účtů je správnější to přeúčtovat zápisem 558 MD/042 minus MD a 028 MD/088 D. A je na to potřeba nahlížet jako na opravu chyby - mělo se při pořízení účtovat do nákladů, takže když to nebylo pořízeno letos, tak je to oprava nákladů minulých let - ve významné částce by se opravovalo přes účet 408 (408 MD/042 minus MD). Protože drobný majetek se má zaúčtovat při dodání, u něj nesledujeme dokončení a splnění předpisů pro užívání, to je výjimka ze zařazení. Ostatní dlouhodobý majtek zařazujeme, až když je dokončený a použitelný v souladu s příslušnými předpisy (stavební zákon, zapsání do registru vozidel, revize apod.). Takže i u těch ostatních věcí na účtu 022 se asi mělo provést zařazení již při pořízení a nečekat na dokončení stavby - když nejsou její součástí (nejsou s ní pevně spojeny) a není na ně třeba povinná revize, nebo jiné podklady pro "právní" možnost zahájení užívání.

  Pokud jde o vybavení kuchyně, je soubor bez obav obhajitelný a poskytovatele dotace nebudou zajímat ostatní věci, které nebyly způsobilým nákladem, takže můžete takto postupovat, jen pro příště si to ujasnit dopředu, ať se to nemusí řešit v režimu chyby.  

 • Vyúčtování plynu
  15. 10. 2020

  Obec obdržela vyúčtování spotřeby plynu. Na fa máme přeplatek. Účtuji 502/321, zúčtuji zálohu 321/314 ve výši spotřeby. Na fa máme 1 000,-bonus o který navýšili přeplatek. S tímto bonusem si nevím rady. Děkuji

  Bonus je v logice slevy a je součástí nákladu (sníží náklad na 502). Takže váš náklad je ve skutečnosti nižší o poskytnutý bonus (zaplatíte o to méně). Ještě jedna věc - vyúčtování se týká jen letošního roku? Při meziročních vyúčtováních se má vytvořit vždy k 31.12. dohadná položka a při vyúčtovací faktuře se zúčtovává.

  Pokud se vyúčtování týká letošní spotřeby plynu, pak zápis 502/321 zaúčtujte ve výši spotřeby minus bonus 1000 Kč, zálohy zápisem 321/314 zúčtujete v té samé výši (tedy snížení o bonus) a přeplatek navýšený o bonus přijmete 231/314. 

 • Společnost s r.o. založená obcí
  14. 10. 2020

  Město je 100% vlastníkem společnosti s r. o. , která provozuje skládku odpadů. Městu s.r.o. platí měsíčně poplatky za uložení odpadů. Společnost si pořídila kompaktor ve výši 1 100 tis.Kč bez DPH, který bude splácet po dobu 12 měsíců. Z důvodu nedostatku finančních prostředků požádala město o prominutí splátek za uložení odpadu po dobu splácení kompaktoru a zastupitelstvo odsouhlasilo. Dle mého názoru je tento postup nesprávný, město by s.r.o. mělo dát pravděpodobně dotaci nebo dar, případně navýšení účtu 061. Nemáme žádnou smlouvu, pouze usnesení zastupitelstva. Prosím o Vaše podrobné stanovisko, jak správně postupovat. Děkuji za odpověď

  Bylo by možné vyjasnit si prvotně, zda se bavíme o poplatku za uložení odpadu na skládku podle §45 Zákona o odpadech? Pokud ano tak v tom prominutí skutečně vidím dost problém - oni těch 500 Kč za tunu museli vybrat, pokud se jim to nyní promine, budou muset zúčtovat výnos ... (a zákon o odpadech ani nezná pokud vím institut prominutí v tomto případě - nicméně to jsou spíše dotazy na specialistu odpadáře). Navíc to splňuje charakteristiky veřejné podpory ....

  Pokud by to bylo nějaké nájemné, tak by se nám asi o tom bavilo jednodušeji - nicméně tam asi nebude moc důvod pro prominutí nájemného třeba kvůli omezení provozu. Přesně jak říkáte - hezky bych je peníze nechal zaplatit a dal jim třeba příplatek k vlastnímu kapitálu.

  Ale mohli bychom si tedy nejprve vyjasnit, zda se skutečně jedná o poplatek za uložení odpadu (500 Kč za tunu) podle zákona o odpadech? zdenek@obecuctuje.cz 

 • Vodoteč
  14. 10. 2020

  Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat. Po průtrži mračen jsme narychlo museli opravit vodoteč (propustek), protože se celý zbortil. jednalo se o opravu, dávala se nová železobetonová trubka 1000 x 2500 mm, pronajali jsme si jeřáb, doprava štěrku, odvoz bláta a čištění vodoteče. Faktury jsem zaúčtovala takto: a) Doprava štěrku 16.504,59 Kč 511/321; 321/2310 5171 b) Pronájem autojeřábu na položení trubek 15.899,- Kč 518/321; 2310 5169/321 c) Železob. trubka + poklop 144.307,- Kč 501/321; 2310 5139 (účtovala jsem materiál) d) Odvoz bláta + čištění vodoteče (PDP) 10800,- Kč + DPH 511/321 10800 Kč. 518/343 24 DPH 2.278,50 Kč; 2212 5171/321 10800 Kč e) Oprava havar. stavu vodoteče 118.507,40 Kč 511/321; 2212 5171/321. Budou ještě další faktury na dodělání prací, zpevnění. Nejsem si jistá, jestli má být vše na § 2310 (voda, potok) nebo § 2212 (silnice). Děkuji

  Propustek je stavba sloužící k vedení vody, takže odpa je asi přesnější 2333 (když není to v souvislosti s pitnou vodou, ale potokem). 

  K jednotlivým bodům:

  a) i když to souvisí s opravou, tak když je to fakturováno zvlášť, tak je to druhově služba, tedy účet 518 s pol. 5169 (analogicky jako materiál na opravu fakturovaný zvlášť se účtuje na účet 501, ne 511)

  b) souhlas, ale jestli to bylo sjednané jako nájem, pak je správně pol. 5164, 5169 v případě "půjčovného", tam je asi právně rozdíl

  c) souhlas

  d) částečný souhlas, to DPH z PDP patří  i na stejný účet jako základ daně , tj. účet 511 (ne 518) a pozor, jestli dáváte PDP na stejnou položku  jako základ daně (druhá možnost jej neúčtovat a až při zaúčtování přiznání k DPH  se dostane na položku 5362 - to také lze, tak pozor na RS - kdybyste ji dala k DPH, tak musí být na straně MD položka 8901 a při přiznání pak 343 MD/ 231 8901 D.  

  e) souhlas

  Jen závěrem poznámka - jestli by to celé nebylo  spíše na vyřazení původní stavby a zařazení nové, v logice kompletní obnovy, ale to jen takový nápad, nevím, jak to bylo realizováno. Oprava je uvedení do původního stavu. Ale jestli došlo k poškození v takovém rozsahu, že se v podstatě dělal celý nový, tak by to spíše měla být nová stavba. 

 • Věcné břemeno obec povinná
  14. 10. 2020

  Dobrý den, v 9. měsíci jsme obrdželi částku 40 tis. Kč dle smlouvy o zřízení věcného břemene od investora ŘSD za zřízení věcného břemene ke služebnímu pozemku (plynárenské zařízení). Jak mám tento příjem účtovat z hlediska účetního a RS. Podléhá tento příjem DPH, kdy nastává DUZ (daňový doklad není vystaven)? Děkuji za odpověď. Petr Štindl

  Příjem z věcného břemene DPH obecně podléhá - jedná se o plnění v sazbě 21% (jedinou výjimkou by byla situace, pokud by bylo věcné břemeno sjednáno tak široce, že by naplňovalo charakteristiku nájmu - tedy oprávněný z věcného břemene by pozemek užíval výhradně - to se ale prakticky nestává - většinou má jen právo uložit si tam například vedení nějaké sítě a pozemek dále můžete užívat - byť omezeně).

  Jedná se o službu - tedy daňový doklad máte vystavit ke dni přijetí peněz nebo DUZP a to ten den, který nastane dříve. Věcné břemeno považujeme za službu na "dlouhodobé bázi" - tedy podle §21 odst. 8 by DUZP mělo vzniknout někdy nejpozději do konce roku 2021 (pokud vzniklo v ráci katastru v roce 2020). Předpokládám, že to břemeno vzniklo někdy v letošním roce (měl byste mít k dispozici smlouvu ...) - tedy zdanil bych to při přijetí peněz. Pokud je věcné břemeno včetně DPH, vystavil bych tedy daňový doklad, kde těch 40 tis. kč oddaníte směrem dolů a odešlete jim daňový doklad.

  Zaúčtování příjmu - jestli věcné břemeno již vzniklo (zapsáno do katastru, tak účtujte na 602, případně 649. Položka je 2119.

  Ještě jedna poznámka - máte být chopni zajistit, aby v majetkové evidenci bylo vidět, že pozemek (pozemky) je zatížen věcným břemenem - jak to uděláte je na Vás - teoreticky analytikou, nějakým znakem na kartě majetku, orgem ....

 • Zařazení majetku - dýchací technika
  13. 10. 2020

  Dobrý den, prosím o kontrolu zaúčtování. Obec zakoupila pro JSDH plicní automatiku (dýchací technika) - 1 ks. Celková částka na faktuře 49 910 Kč s následujícím rozdělením: nosič = 11 005 Kč, plicní automatika (přetlak, krátká hadice) = 3 421 Kč, držák plicní automatiky = 497 Kč, FPS 7000 P-EPDM …… = 6 168 Kč, láhev carbon = 11 142 Kč, vývod pro 2. plicní automatiku = 3 507 Kč, brašna na masku = 713 Kč, potah na láhev = 929 Kč, FPS 7000 HUD ….. = 3 865 Kč. Zaúčtovala jsem jako soubor na 022 a pol. 6122. Vybavení JSDH je pořizováno z dotace kraje (podílová dotace), peníze budou obci poskytnuty po zaslání vyúčtování dotace, potom by se zde jednalo o investiční dotaci. Nebo by bylo lepší rozúčtovat na pol. 5139 a 5137. Děkuji.

  To zařazení na ten soubor to láká i dle popisu v dotazu, a opravdu to tak i působí - ty věci dle popisu  nemají  moc samostatnou funkci, takže na soubor to vypadá.

  Jen ale abych vás jen tak neodbyla:

  Nejsem schopna  poznat, zda tam není něco, co je jakoby zásoba nebo samostatný majetek.

  Např. lahev - zda se vyčerpá, pak vymění? 

  A  ty masky (FPS) - nevím, jestli jsou jen k napojení na kyslík, nebo zda mají i jinou funkci - Neporadí vám tam nějaký technik nebo zkušený člověk ohledně zdravotnického materiálu? Pak by k maskám šly do ocenění i ty tašky. 

  Zásoba by šla do spotřeby - berte to jako papír do kopírky nebo cartridge - stejná logika - pokud se to jen spotřebuje a pak vyhodí , nebo vymění, tak ne majetek. Osud lahve by pak následoval - ale nemusel - i ten potah. Jestli však je lahev stálá, a bude se jen plnit, tak by do souboru patřila. 

  A pokud má něco i plně samostatnou funkci, tak je lepší identifikovat jako samostatný majetek. 

 • Audit
  13. 10. 2020

  Dobrý den. Vzhledem k nastalé situaci ohledně COVID-19, nás audit žádá o zapůjčení originálů účetních a mzdových dokladů. Jen nás zajímá zda to není v rozporu s nějakým zákonem. Děkujeme za zodpovězení dotazu.

  No, já fakt nevím. Jen osobní zkušenost - města mě jako auditorovi při přezkumu nechtěli dávat k dispozici, když jsem argumentovala, že mám mlčenlivost ze zákona - to vlastně ani nevím jistě, jestli to kontroloři z kraje mají- snad ano, tak mi to donesli zapečetěné a zamkli mě v kanceláři, kde jsem kontrolovala. Nikdy nedali z ruky z budovy. Částo jsem to řešila tak, že jsem dala do zprávy omezení rozsahu z důvodu ochrany os. údajů. Spíše než vy, by toto měl rozhodnout tajemník, to bych si na sobě určitě nenechala. Je to spíše právní otázka. Chápu, že se vám do toho nechce. Poprosit je aspoň, ať tuto část kontroly udělají na jaře, aby se nemuselo posílat mimo budovu? Dotaz vám samozřejmě vracím - nechám zveřejněné, jestli nemá někdo z obcí vyjasněné, že by nám poradil? 

 • Dotace na zachování prodejen v malých obcích
  13. 10. 2020

  Obec dostala od kraje účelovou neinvestiční dotaci na zachování prodejny v obci ve výši 30 000,- Kč. Provozovatelem prodejny je FO. Podmínkou dotace je povinný podíl obce ve výši 5 000,- Kč. Provozovateli tedy budeme převádět částku v celkové výši 35 000,- Kč. Prosím o radu se zaúčtováním. Ve smlouvě s krajem je určen paragraf 2141. Děkuji.

  S tímto druhem dotace jsme se již setkali, pro jistotu jsem našla pravidla k dotaci, na tomto odkazu:

  https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/829/

  Píší tam, že buď dají dotaci obci, pokud má nějaké náklady s provozem, což asi není váš případ. Vy to celé budete přeposílat provozovateli obchodu, takže se jedná o tu druhou možnost, kdy dají dotaci na příspěvek provozovateli. V tomto případě bych to účtovala jako průtokovou dotaci - podmínkou krajské dotace je, že uzavřete s provozovatelem smlouvu o příspěvku, máte i stanovenou výši, kterou musíte poslat. Já bych příjem od kraje účtovala 231 MD pol. 4122/375 (případně ÚZ ze smlouvy) a přeposlání provozovateli 375/231 pol. 5222 (případně s ÚZ od kraje). Ale ověřte si prosím raději u kraje, jak požaduje o dotaci účtovat, ať nejste v rozporu třeba se smlouvou a když tak se prosím ozvěte, jestli chtějí účtovat u vás jako o nákladu a výnosu z titulu této dotace (ale splňuje to spíše definici průtokového transferu). Váš podíl 5000 Kč budete určitě účtovat na účet 572 s pol. 5222.

 • Odměňování
  12. 10. 2020

  Dobrý den, prosím o odpověď k odměňování. Uvolněný starosta obce byl v dlouhodobé pracovní neschopnosti nepřetržitě déle jak 4 týdny. Přestože dle zákona o obcích ho zastupuje neuvolněný místostarosta, nedošlo ze strany místostarosty k zastupování v plném rozsahu. V některých záležitostech zastupoval jiný zastupitel obce a některé záležitosti byly nadále řešeny nemocným starostou. Neuvolněný místostarosta má své zaměstnání, které vykonával osobně a nepřítomného starostu zastupoval pouze částečně. Pokud nebyly splněny obě podmínky nároku na zvýšenou odměnu pro místostarostu, tzn. nevykonával podle § 104 odst.1 zákona zastupování nepřetržitě a v plném rozsahu, náleží mu přesto dorovnání odměny na výši odměny nepřítomného starosty od pátého týdne dlouhodobé pracovní neschopnosti starosty? Děkuji

  Podívejte se prosím do metodiky MV č. 5.5. (od str. 45 dále), najdete jí na tomto odkazu:

  https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx

  Ale nic nového závratného tam asi nenajdete, MV tam v podstatě rozebírá to, co už asi víte - že když nezastupuje v plném rozsahu, nemá nárok na dorovnání odměny na tu starostovu. 

  Musel by vykonávat jeho pravomoci po celou dobu čtyř týdnů v plném rozsahu, nebo pokud by ZO určilo nějakého zastupitele, který by dočasně vykonával funkci starosty, jedině tehdy by mohla daná osoba pobírat odměnu starosty. 

 • Mail - Výplata mezd
  12. 10. 2020

  Dotaz: Příspěvková organizace zřízená městem má externího zpracovatele účetnictví, který ředitelce p.o. obsluhuje také účet (zadává příkazy a platí závazky). Tentýž účetní dodává služby ještě jiným organizacím. Za měsíc září omylem vyplatil mzdy zaměstnancům naší příspěvkové organizace z účtu jiného subjektu, kde má také on-line přístup . Zaměstnancům naší příspěvkové organizace tak přišla výplata z jiné společnosti. Aby napravil neoprávněnou výplatu peněz z účtu cizí společnosti, zaplatil jim z účtu z naší příspěvkové organizace jednou částkou schodek vzniklý nesprávnou výplatou mezd. 1. Je možné tuto transakci takto ponechat s tím, že účetní doloží bankovní výpis cizí organizace do účetnictví naší příspěvkové organizace jako doklad o vyplacených mzdách? Je potřeba provést nějaký zápis o této situaci – ředitelka má seznámit radu?, nebo „napomenout“ účetního? nebo není potřeba nic? Cizí organizace nemá problém naší příspěvkové organizaci dát výpis z účtu. 2. Zaměstnanci mají u mzdové podepsané prohlášení, že požadují mzdu na svůj účet. Je potřeba od zaměstnanců naší příspěvkové organizace nějaké prohlášení, že berou na vědomí, že za měsíc září jim byla vyplacena mzda z účtu cizího subjektu? V naší příspěvkové organizaci nebude na bankovním výpise – na účtu prokazatelně vyplacena mzda jednotlivým zaměstnancům. 3. Lze zaúčtovat převod jedné částky ve výši mezd na cizí účet jako výplatu mezd zaměstnancům? 4. Může tento postup nějaká instituce napadnout? (např. finanční úřad, auditor, OSSZ) Co byste nám poradila?

  1. Já bych z toho asi nedělala větší problém, než to je. Stala se chyba, rychle se na ní přišlo a napravilo. Vytvořila bych si k tomu podklady k opravě chyby (jako např. ten výpis z účtu cizí společnosti) a může se pro jistotu dát radě na vědomí, ať o pochybení (i napravení) ví, tím budete kryti, kdyby na to někdo narazil, ale vytknuto by vám to být nemělo, když jste to napravili. 

  2. Mzda na jejich účet byla zaslána, jestli to je požadavek, tak ten byl splněn. Jen nebylo zaplaceno z vašeho účtu. Mě přijde nesmyslně pracné, aby zaměstnanci peníze vrátili organizaci a ta jim to pak zaplatila z vašeho účtu. Možná jen nějakým interním pokynem dát jednotně všem na vědomí třeba s omluvou. To už není moc účetní dotaz. 

  3. Na vašem účtu se výplata fakticky projeví tedy až následně - nejprve tím rozdílem a zbytek tím, že si to firma převede z vašeho účtu na účet té společnosti, ze které se to omylem zaplatilo. Pokud to bude řešeno jednoduše takto, pak opravdu zaúčtujete výplatu zaměstnancům v této logice. 

  4. Tak toto opravdu nevíme, ale asi bude problém, že se odvody zaplatili z jiného, než vašeho účtu to si případně ověřte u jednotlivých institucí, aby měli platby dobře spárované. Toto byste pak případně vyřešili interně - že by odvody byly poslány z vašeho účtu, ale pak by finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovna apod. museli poslat ty odvody jako přeplatky té organizaci, z jejíhož účtu to bylo omylem zaplaceno a ona by to přeposlala na váš účet, abyste to zaplatili vy. To snad v praxi chtít nebudou, ale dejte jim o tom určitě vědět, snad bude stačit informace a sami si to třeba v systému opraví, za koho ta platba je, to by vám měla pomoci vyřešit externí firma, co chybu způsobila. 

 • DPH - spolupráce na opravě komunikace
  12. 10. 2020

  Mám dotaz ohledně možné úspory DPH. Provozovatel vodovodu a kanalizace chce vyměnit řad v naší komunikaci. Vodovod i kanalizace je ve vlastnictví SČVAKU (SVS)- severočeská vodárenská společnost. Město se domluvilo s vlastníkem zařízení, provozovatelem, že při té příležitosti přidá peníze a opraví s tím i povrch komunikací . Dohoda je taková, že řad si provozovatel (SVS) opraví na své náklady a městu pošle část finančních prostředků na obnovu povrchů (Tyto prostředky na rekonstrukci povrchu komunikace by stejně provozovatel (SVS)musel vynaložit, pokud by chtěl obnovit vodovod a kanalizaci bez dohody s městem) Teď ale nastává má otázka, provozovatel si při stavebních pracích uplatňuje nárok na odpočet DPH a nám jako městu chce tu finanční kompenzaci také poslat bez DPH. My však obnovu komunikací, jakožto veřejnou službu platíme s DPH. Tím vlastně přicházíme o peníze v hodnotě DPH. Je nějaké řešení, jak bychom DPH mohli ušetřit a rekonstrukci povrchů provádělo město? Předem děkuji za odpověď.

  Pokud se bavíme jen o rozsahu nezbytně nutném k provedení oprav kanalizace (tedy uvedení do původního stavu), tak by stav měl být dle mého názoru takový, že SVS uhradí také náklady za tyto opravy. Pokud se na nich budete případně finančně podílet, mělo by to mít charakter poskytnuté dotace na jejich akci, případně třeba vkladu peněžních prostředků (do základního kapitálu ...). Z hlediska DPH by to pro SVS mělo být DPH odečitatelné i z této nutné opravy komunikace po jejich zásahu.

  Je ale možné, že se jde nad rámec nutné opravy (třeba se vyleje komplet nový povrch) - tam je to již o tom, jaké riziko jste ochotni akceptovat - ve vzájemné dohodě. Stále by měly obhájit, že nějakou část nákladů ponesou ze svého, případně to, co by bylo nad nějaký běžný rámec by potom mohli vyfakturovat jako stavební práce pro Město nad rámec toho, co bylo nutné vynaložit v souvislosti s opravou kanalizace - a tam bystena této části) neodečetli DPH. Celé je to velice sporné téma a opakuji záleží na tom, do jaké úrovně rizika jste ve vzájemné dohodě ochotni jít ... 

 • Dohad transferu majetku předaného PO k hospodaření
  12. 10. 2020

  V roce 2019 jsme provedli technické zhodnocení budovy, kterou má ve správě příspěvková organizace. Na majetek byla poskytnuta dotace ExPost. V době zařazení TZ do majetku v 6/2020 jsme účtovali majetek 021/042 a dohad dotace 388/403 a zároveň předali toto technické zhodnocení příspěvkové organizaci k hospodaření 401/021, 403/401. V 10/2020 jsme obdrželi poslední část dotace, která byla ale krácena ve výši cca 1,6 mil.Kč. Město dotaci přijalo a opravilo dohadu 388 a 401. Příspěvkové organizaci jsme ve stejný moment sdělili informaci o krácení dotace a sdělili jí, že by si měla účetně snížit o tuto částku účet 672. Na kartě majetku se transfer nezmění a transferový podíl se také nezmění. Na příspěvkové organizaci nyní probíhá audit a auditorská firma nás tlačí k tomu, že úpravu účtu 672 máme provést my jako město, nikoliv PO. Můžete mi prosím poradit, jak tento případ vyřešit? Obdobný případ nás čeká během příštího roku. Moc děkuji za informace a přeji pěkný den

  No to je dost velký problém a hodně jsem se s ním u PO již natrápili - já bych byla pro zaúčtování dle 4.2.6. ČÚS 709 u vás - na obci. U PO to způsobí ztrátu a budete ji muset nějak řešit.  Vím, že to působí nesmyslně , ale je to jednodušší postup. 

  Pravdou však je, že větší logiku to má v případě, pokud by se to přeneslo do PO - aby to korigovalo jejich HV. Nicméně zároveň je možné, že sa nemovitost třeba za 5 let odejme ze správy a potom ta jednorázová MD 672 u PO také moc  nedává smysl.

  Naprosto nejvhodnější varianta je odchýlit se od definovaných účetních postupů a zkorigovat tu hodnotu 403 - asi v režimu "následného získání transferu", ale obráceně -zde se hodnota 403 následně sníží  - potom si to  majetek "ponese sebou" - ale museli byste se (zřizovatel a PO)  domluvit, že se PO odchýlí od účetních metod s cílem zachování zdravého rozumu :o).

  T

Návrh a tvorba webu