Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Zapojení a čerpání úvěru
  26. 01. 2021

  Dobrý den, náš městský obvod bude v tomto roce zapojovat do rozpočtu prostředky z úvěru (smlouva o úvěru již byla schválena zastupitelstvem a uzavřena). Zajímalo by nás, jaký je správný postup ohledně čerpání úvěru. Musí být finanční prostředky z úvěru fakticky na běžném účtu před projednáváním rozpočtového opatření v zastupitelstvu městského obvodu nebo se mohou uvolňovat z úvěrového účtu – na kterém nemá klient právo obsluhy – (převodem na běžný účet) postupně podle potřeb, byť bude rozpočtovým opatřením schváleno zapojení celé výše úvěru? Jinak řečeno, je nutné mít prostředky „fyzicky“ na běžném účtu v době, kdy o jejich zapojení rozhoduje zastupitelstvo nebo je možné je mít stále vedeny na úvěrovém účtu (uvolnění prostředků na běžný účet probíhá na základě podané žádosti zpravidla do 2-3 dnů) a na běžný účet je převádět dle potřeby?

  Není nutné mít peníze z úvěru fyzicky na běžném účtu, často je technika i taková, že se platí fa přímo z úvěrového účtu a účtuje se přímo k účtu 451 + rozpočtová skladba ( 321 MD/ 451 + např. účel a pol. 6121 apod.) . Lze však i peníze z úvěru postupně převádět na běžný účet a platit z něho, to také není problém. Vlasntě z praxe není moc případů, kdy se rovnou celá hodnota úvěru převede na ZBÚ a určitě to není potřeba, ani není vyžadováno. 

 • nástroj a zdroj u rozpočtu
  15. 01. 2021

  Dobrý den, prosím o konzultaci ohledně používání N a Z. Je nutné dávat nástroj a zdroj u dotačních akcí (kde je podíl i EU) i k rozpočtu? U jednoho projektu účtujeme skutečné výdaje vždy vč. N a Z, ale k rozpočtu tyto znaky neuvádíme. Může to tak být? Děkuji.

  Měly byste značené doplnit i do rozpočtu, vstupuje i do výkazu FIN 2-12 M (část XI pro příjem a XII pro výdaj), takže pokud byste to nenarozpočtovali, vstupovalo by to do výkazu špatně, jako nekrytý výdaj (byť reálně je krytý výdajem bez značení). Značení je povinné dle vyhlášky k RS, takže jej doporučuji doplnit i do rozpočtu. Nejvhodnější je přenést pravomoci ke schvalování změny rozpistu rozpočtu v tomto na účetní (a určitě není vhodné, aby značení bylo součást schváleného rozpočtu a muselo se kvůli němu dělat rozpočtové opatření). Je to sice spíše formální požadavek, ale mělo by to tak být. 

 • Náklady roku 2019 zaúčtované v roce 2020
  12. 01. 2021

  Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkající se nákladů daného roku. Předchozí účetní na začátku roku 2020 zaúčtovala do roku 2020 (leden) fakturu za provoz a údržbu plynáren. zařízení za rok 2019 ve výši 68 tis., datum vystavení dokladu, DUZP 31.12.2019. V rozpočtu taktéž na pol. 5169, par. 3633 částka 68 tis. Kč. Mně nyní přišla faktura za provoz a údržbu plynáren.zařízení za rok 2020 ve výši 68 tis. Kč. Nevím, co s tím, když v rozpočtu na to už nemám krytý výdaj a faktura z ledna 2020 měla být zaúčtována na rok 2019 (s tím rokem výdaj souvisí).

  Když stihla faktura přijít teď před uzavřením účetnictví, a má DUZP roku 2020, tak jí zařaďte ještě do roku 2020 (k 31.12.) klasickým zápisem 518 MD/ 321 D. Úhrada bude stejně až letos, tak nechápu poznámku, že nemáte kryt výdaj, že na to nemáte letos prostředky? Vloni jste na to prostředky vyčerpali, ale na letošek by mělo být v rozpočtu. Měli byste s tím takto počítat - náklad do starého roku, výdaj v novém roce, to se běžně stává, že v lednu chodí faktury s DUZP 31.12. předchozího roku a postupuje se takto. Z hlediska schválení, je možné schválit fa, co patří do běžného roku a je kryta až rozpočtem následujícího roku, to je v pořádku. 

 • Rozpočtové opatření na konci období.
  04. 01. 2021

  Chci se zeptat, zda je nutné provést na konci roku RO, když v jednotlivých paragrafech třídy 5 a 6 nejsou překročeny celkové výdaje jednotlivých paragrafů, ale jednotlivých položek ano? Rozpočet byl schválen v této podobě viz příloha (zasílám e-mail na iva@obecuctuje.cz). Má předchůdkyně dorovnala na konci roku každou položku RO na 1 Kč.

  Určitě je to práce zbytečná. Nedočerpaný výdaj nemůže být vytknut. Na Kč se rozpočet narovnáná na skutečnost jen u transferů, to bývá kontrolamu požadováno, byť to také úplně nevyplývá z předpisů. Pokud nehrozí nekrytý rozpočet - např. musíte snížit výdaje, protože jsou nižší příjmy, tak se to dělat nemusí. MF se také vyjádřilo v tomto smyslu, že snížit výdaj jen tehdy, je-li to nutné. Když se ale peníze prostě jen neutratili, tak se to dělat nemusí a naopak je to asi i více vypovídající, že je v rozpočtu vidět, jako výdaje se plánovaly vynaložit a ve skutečnosti, kolik se nakonec vynaložilo. 

  Závazné ukazatele vyplývají ze SR. Pokud je rozpočet schválen na paragrafy (koukala jsem na zaslané podklad a ano, je schválený na odpa), tak překročení položky na paragrafu není porušením rozpočtové kázně, pokud není překročen paragraf jako celek (závazný ukazatel). Některé položky jsou ale samy o sobě závazné ukazatele, konkrétně ty, ve vztahu k transferům, např. 52xx apod., tam překročení doporučujeme hlídat a případně narovnat na Kč (v příjmech pol. 4xxx). 

 • Kauce
  30. 12. 2020

  Mohu se prosím zeptat zda-li je třeba provést rozpočtové opatření v tomto případě: - v roce 2020 jsme vypsali výběrové řízení. Přihlášené firmy složily kauci (každá 300 tis.Kč) s tím, že po ukončení VŘ budeme prostředky vracet firmám zpět (ještě v roce 2020). Nyní však došlo ke zrušení VŘ, běží lhůta pro námitky a my se s výplatou těchto kaucí dostáváme do roku 2021. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2021 nemáme tyto prostředky určené. Prostředky nám vlastně zůstaly ve financování v rámci zůstatku k 31.12.2020. Nyní nevím, jestli před vlastní výplatou kaucí firmám v roce 2021 musíme provést rozpočtové opatření a ponížit 8115 nebo zda-li můžeme prostředky pouze odeslat a ony se do financování dostanou přes 8115 automaticky. Příjem prostředků jsme zachytili 231 / 378, pol. 8901.

  Správně jste kauci přijaly s položkou 8901 - jako cizí peníze, a rovněž tak ji i s položkou 8901 (378/231) vrátíte zpět, jedná se o tzv. cizí prostředky, které nepodlehájí rozpočtu, tudíž není potřeba je rozpočtovat a ani není potřeba přijímat rozpočtové opatření, jen při zapojení "úspory", tj. položky 8115 do rozpočtu na rok 2021 s tím, že se sníží o tyto cizí peníze musíte počítat, tj. měli byste zapojit částku o kauce, co budete muset vracet nižší - pokud byste chtěli úspory 8115 zapojit do rozpočtu plně (v max. možné výši). 

 • Rozpočtové opatření pol.4211x4216
  28. 12. 2020

  Dobrý den, v rozpočtu mám dotaci Kč 20 mil. rozpočtovanou na pol. 4216. Byla nám připsána s ÚZ 98858 a patří tedy na pol. 4211. Je nutné dělat rozpočtové opatření nebo stačí změnit rozpisem? Závazným ukazatelem schváleného rozpočtu máme paragrafy. Děkuji za odpověď

  Nahlížela bych na to jako na formální chybu - schválen příjem v rozpočtu máte, jen se vybrala chybná položka. Pro podobné případy by bylo dobré svěřit pravomoci pro starostu či rovnou pro účetní. Nevím, v jaké podobě máte schváleny závazné ukazatele v příjmech - u pol. 4xxx se nepoužívá paragraf. Každopádně podle tradičního výkladu zákona o rozpočtové odpovědnosti je závazným ukazatelem vztah k jinému rozpočtu (tedy např. pol. 4216 a pokud bychom šly do důsledku, tak každá konkrétní dotace na této položce). Obsahově to ale ve vašem případě RO není, spíše jen formální úprava. Provedla bych to ale jako RO, ne ve smyslu nového, ale ve smyslu opravy RO, kterým byla zavedena pol. 4216 (popř. v logice opravy SR) - z pol. 4216 na 4211 s popisem a dala to schválit na nejbližším ZO (popř. stačí vzít na vědomí), to bude pro vás nejjistější postup.

 • Vratka dotace SK a úprava rozpočtu
  21. 12. 2020

  Obec vyplatila zálohově dotaci na provoz SK. Spolek dotaci nevyčerpal celou a zaslal vratku. V rozpočtu je na položce 3419-5222 celková částka, skutečnost je po zaúčtování vratky nižší. Je nutno v tomto případě udělat rozpočtové opatření ? Zastupitelstvo se s největší pravděpodobností sejde až v únoru. Nemáme stanoveny žádné kompetence např. pro starostu pro schvalování mimořádných rozpočtových opatření.

  Není v tomto případě povinné RO. Sice mohla být dotace považována za závazný ukazatel, ale váže se k podmínkám, když nebyly dodrženy a došlo k vratce, tak by se měl závazný ukazatel změnit, ale obsah je jasný, a nedodržení je v souladu s případem, výdaje nebyly překročeny, nejde o žádné riziko, úprava rozpočtu by vlastně byla jen formální. Jsem přesvědčena, že v tomto případě není RO nezbytně nutné. Případně lze doschválit pro vaši větší právní jistotu v tom únoru. 

 • Obecní kronika
  17. 12. 2020

  Jsme městský obvod bez právní subjektivity. Právní subjektivitu má statutární město Ostrava. Podle OZV Statut města Ostravy je nám svěřeno vedení Obvodní kroniky. Dle uzavřené dodavatelské smlouvy rozpočtujeme úplatu za tuto službu na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků. Upřesňujeme, že se nejedná o vedení obecní kroniky dle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí. Obecní kroniku vede statutární město. Máme dotaz, je použití § 3349 správné?

  Ano, je to možné, ale asi nejpřesnější, co je k dispozici pro tuto činnost z odvětvového třídění možné, je stejně ten paragrar 3319. Oba jsou však možné. 

 • rozpočet
  14. 12. 2020

  Může být schválen obecní rozpočet dříve než bude schválený státní rozpočet.

  Ohledně otázky ke schválení rozpočtu - když bych chtěla být militantní, tak řeknu, že dle zákona 250/2000 Sb. §11 to nejde, protože se rozpočet sestavuje ve vazbě na státní rozpočet (příp. na rozpočtové provizorium státu)  a též na rozpočet kraje. Ale v praxi se to často děje, je to spíše právní otázka - mně připadá, že schválení rozpočtu je věc samosprávy dle zákona o obcích. Nechce se mi vám to přímo zamítnout, ale raději bych vám doporučila se zeptat svého příslušného kraje, aby nebyl při přezkumu nějaký problém. Omluva za alibistickou odpověď. 

 • Závazný ukazatel rozpočtu
  14. 12. 2020

  Pokud zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na výdajové straně v podobě odvětvového třídění dle skupin, např. 2xxx, 3xxx (dále jsou pak u skupin vyjádřeny třídy 5 nebo 6), lze považovat skupinu odvětvového třídění za závazný ukazatel? Při auditu bylo posouzeno jako chyba, že byly překročeny jednotlivé paragrafy v rámci skupiny (nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola). Při argumentaci, že rozpočet je schválen na skupiny a ne na paragrafy bylo sděleno, že by to u schváleného rozpočtu muselo být vyjádřeno i textem, že závaznými ukazateli jsou skupiny. Prosím o Váš názor, myslím, že nikde v zákoně není definováno, že závazným ukazatelem je automaticky paragraf.

  Tady asi vznikl problém tím, že jste u jednotlivých skupin paragrafů uvedli i třídy položek 5 a 6. Pak musíte dodržet daný řádek rozpočtu jako závazný ukazatel. Když napíšete do rozpočtu řádek paragraf skupina 2xxx a vedle toho položka 5xxx a pod to k němu pol. 6xxx, tak to znamená že máte pod danou skupinou dva závazné ukazatele - objem dané skupiny pod pol. 5xxx a pod položkami 6xxx, jestli mi rozumíte. Textově to být uvedeno nemusí, bere se za to, že závazné ukazatele vyplývají z rozpočtu v takové podobě, v jaké byl schválen, jsou to zjednodušeně řešeno jednotlivé řádky rozpočtu.

  Ale to, co popisujete by vytýkáno být nemělo - překročení např. paragrafu 2310, pokud nebyla překročena skupina 2xxx (a zároveň nedošlo k překročení par. 2xxx s pol. 5xxx). 

 • Dotace od kraje
  11. 12. 2020

  Máme schválenou dotaci na vybudování kanalizačního řadu od kraje (sděleno od krajského úřadu pouze dopisem). Do konce roku nebude podepsána veřejnoprávní smlouva na dotaci a dotace nebude v letošním roce poskytnuta. Náklady na tuto stavbu vznikly v letošním roce a tato stavba již je zkoulaudována. Na dotaci udělám dohadnou položku. Nevím, jestli vzniklé investiční výdaje na tuto stavbu mám již v letošním roce označit účelovým znakem ve výši dotace, když dotaci obdržíme až v roce 2021.

  O příslibu se neúčtuje, není to ještě považováno za závazné přiznání dotace. A protože je to následná dotace (po zařazení majetku), tak smlouvu, až se příští rok podepíše, předepíšete zápisem 348/403, dotaci přijmete 231/348, ÚZ, pol. 4222 . Účet 403 začnete rozpouštět nově po podpisu smlouvy - v měsíci podpisu smlouvy dotaci dáte nově na kartu kanalizace. Takže letos ani dohada, ani podrozvaha a ani neznačte ÚZ, ten doplníte pak jen ručně na doklady. Ale je vhodné výdaje dooznačit nějakým zvoleným  org. - zajištění odděleného sledování akce. 

 • Vrácení investičního příspěvku Mateřskou školou
  27. 11. 2020

  Dobrý den, v lednu 2020 jsme zaslali MŠ investiční příspěvek v částce 100 000,- Kč na výstavbu učebny v přírodě. Bylo účtováno jako 572/345. V rozpočtu bylo plánováno na 3111/6351. Zastupitelstvo rozhodlo v září, že se tato investiční akce nebude konat. Peníze budou využity u jiného školského zařízení. Rozpočtovou změnou jsme převedli těchto plánovaných 100 000,-Kč na 3113/6351. MŠ nám investiční příspěvek zaslala zpět a náš dotaz zní jak zaúčtovat popřípadě upravit rozpočet. Předem děkuji.

  Nejprve závazek vůči PO je závazek vůči VUJ, zde se správně volí účet 349. Při zaslání příspěvku na pořízení DM je zase správně účet 401, ten nepatří na náklad 572. 

  Vrácení by mělo být formou rozpočtového opatření a správně je příjem zápis stornem, tj. -572/-231 3111 6351. Ten druhý příspěvek by měl být zaúčtován 401  MD/ 349 D a 349 MD/ 231 3113 6351 D a PO předepíše 348 MD/ 401 D; přijme 241/348 a dá do investičního fondu 401/416. 

 • Položka 5362 se záporným znaménkem
  26. 11. 2020

  Lze při sestavování rozpočtu narozpočtovat pol. 5362 se záporným znaménkem? Doposud jsme neměli příliš faktur s PDP, takže úhrady faktur účtujeme pomocí pol. 8901. (Viz. strana 6 Vašeho materiálu – Zaúčtování platby DPH dle přiznání k DPH přes rozpočtovou skladbu). Letos jsme zahájili velkou akci – rekonstrukci úpravny vody a rozšíření V a K. U přijatých faktur máme plný nárok na odpočet DPH. Při zachování metody s pomocí 8901 nám tak bude vycházet pol. 5362 záporně. Měnit metodu se mi moc nechce, neumím si představit, jak bych vysvětlovala případné kontrole a zastupitelstvu ☹

  Ano, položka 5362 může být v rozpočtu s minusem. Ale přesto zvažte - u velké akce, kde máte nárok na odpočet je jednodušší narozpočtovat jen základ daně na 6121 a nic jiného již není potřeba řešit, k platbě  DPH nedochází, jen se 343 vlastně proúčtuje bez vlivu na tok hotovosti. Kapitálové výdaje jsou pak vyšší o 21% než hodnota pořizovaného majetku - ale z hlediska předpisů je i tento  způsob ( 6121 včetně DPH a -5362 ve výši DPH) nadále také možný. 

 • střednědobý rozpočtový výhled
  24. 11. 2020

  Připravuji rozpočtový výhled na roky 2021 - 2025. Obec v letošním roce žádá o dotaci na stavební úpravy budovy. Celkové náklady na přestavbu jsou odhadnuty na 5 mil. Kč, z toho 20% má být kryto z vlastních zdrojů. V případě zamítnutí dotace se přestavba neuskuteční. Přidělení dotace není jisté, domnívám se tedy, že bych ji neměla do výhledu zapojit a případě, že ji příští rok dostaneme, zapojím ji do rozpočtu rozpočtovým opatřením. Střednědobý výhled v daném roce se už ale podle mě nemění.

  Já s vámi souhlasím. Rozpočet se sestavuje koncem roku na další rok a SVR se sestavuje zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Takže do SVR byste to zahrnula jen pokud by se to týkalo i roků 2022 a dále, např. v případě víceleté realizace. Během roku je možné SVR aktualizovat, ale vždy se bavíme o aktualizaci vůči budoucím rokům, aktuální rozpočtový rok je řešen v rámci rozpočtu. Při sestavování rozpočtu teď máte vyjít ze SVR, který byl určen pro rok 2021, když je ale plánovaná skutečnost v rozpočtu jiná, SVR už se v tomto nemění, SVR na rok 2021 ztrácí svou funkci ve chvíli, kdy je na daný rok schválen rozpočet, takže změny v SVR na rok 2021 pak už nemají smysl (SVR plní funkci rozpočtového plánu na ty roky, na který není sestaven rozpočet, jako nástroj střednědobého rozpočtového plánování). 

 • snížení příspěvku PO X odvod na účet zřitovatele
  24. 11. 2020

  Příspěvek zřizovatele byl schválen včetně nároku na plat uklizečky. Změnou financování regionálního školství v roce 2020 nastala změna, kdy i tento celý úvazek je pokryt finančními prostředky od MŠMT a nemusí být tedy hrazen z prostředků zřizovatele. Zároveň do listopadu nepředložila MŠ návrh na jiné efektivní využití příspěvku. Pokud by finanční prostředky nebyly vyčerpány, bude MŠ vykazovat zlepšený výsledek hospodaření a v návaznosti na její výkony a potřeby nebude tento výsledek hospodaření odpovídající. V souladu s § 28 odst. 7 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků se původní schválený rozpočet ve výši 650 tis. Kč snižuje o 200 tis. Kč na částku 450 tis. Kč. Vrácené prostředky v rozpočtu zřizovatele budou v roce 2021 použity na opravu stávající budovy MŠ. Zastupitelstvo bude schvalovat v prosinci tohoto roku. Je tento postup správný? Mám zaúčtovat 401/pol 2122 a nechat tento závazný ukazatel 200.000,- schválit ještě letos? Na druhé straně ve výdajích by zůstal 5331 v původní výši? A na základě jakého §? Ještě jedna maličkost. Zastupitelstvo obce zrušilo obecně závaznou vyhlášku na komun.odpady pro letošní rok. Bylo účtováno 606/pol 1340. prosím o radu jak přeúčtovat na smluvní úhrady, které byly uzavřeny s občany? Děkuji moc za radu

  Dobrý den, 

  v případě příspěvku bychom doporučili nenařizovat odvod, ale schválit změnu výši příspěvku na rok 2020, s tím, že vrácení části přispěvku zaúčtujeme -572 MD a minus položku 5331. V běžném roce toto považovat za běžnou změnu rozpočtu vůči PO. - Změnilo se "kriterium potřeb". Jen poznámka - na účet 401 se účtuje vrácení v případě příspěvku na pořízení DM, ne provozního, to je potřeba řešit přes náklady nebo výnosy. 

  Ohledně toho dotazu na zrušení vyhlášky - vy jste vybírali peníze dle zrušené vyhlášky, nebo se zrušila až po výběru? 

  Smluvní úhrady budou na položku 2111, výnos 602. Určitě by se doplatky dle vyhlášky na 1340 a 606 měly nechat, co již nebylo vybráno dle vyhlášky, tak je potřeba položkově a výnosově opravit. -606 D/ 602 D a -1340 MD/2111 MD.  

← Novější dotazy

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Návrh a tvorba webu