Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • ! úprava rozpočtu vztah k jinému rozpočtu
  12. 01. 2020

  Dobrý den, mohla byste mi prosím přiblížit, co je myšleno tím, že rozpočet má být ke vztahu k jinému rozpočtu v plnění na 100% ?? 1) Jako DSO přijímáme členské a investiční příspěvky od obcí. Musíme mít letos upravený rozpočet u položky 41XX, 42XX úplně stejně jako je plnění? Mám tam rozdíl jen ve stokorunách. 2) členská obec má na položce 6349 (nám zasílané investiční příspěvky) v rozpočtu 10 mil. a ve skutečnosti vyčerpáno 7mil. Může nebo má nebo i dokonce musí to obec rozpočtovým opatřením, které bude schvalovat rada obce v lednu upravit v rozpočtu podle skutečnosti? Je to také myšleno jako vztah k jinému rozpočtu? Je to velká částka - 3 mil. korun, rada sice nemá omezenou pravomoc co se týká výše rozpočtového opaření, ale hodně to hne rozpočtem. 3) opravdu se nemusí upravovat v rozpočtu přesuny peněz mezi vlastními účty (např. z ČNB a KB) ?? Máme tam letos několikamilionové přesuny a tím, že to nemám v upraveném ani schváleném rozpočtu loňského roku, vypadá do ve fince divně ( vysoké plnění a nižší rozpočet - i upravený). Moc děkuji.

  Ohledně plnění při vztahu rozpočtu na 100% - upřímně, to není požadavek předpisu, ale spíše požadavek kontrolorů, od kterého ale (trochu překvapivě) MF odstupuje. Tento požadavek vychází z ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., že rozpočtová opatření jsou povinná vždy ve vztahu k jinému rozpočtu. Letos MF dalo výklad, že tím, že je v textu písmeno "i", že toto ustanovení není rozšiřující, tj. že se dělá úprava ve vztahu k jinému rozpočtu jen v případě, kdy se mění objem (vyšší příjmy, vyšší výdaje) nebo nový výdaj.... Takže právě  v případě DSO jsme se vždy přikláněli k tomu, že když v rozpočtu má naplánovány členské příspěvky od obcí a některá obec nezaplatí, že není správně upravit na 100%, že by nenaplnění mělo být vidět a mělo by se o něm mluvit při vyhodnocování rozpočtu orgány DSO.  Dle posledních výkladů MF jsem přesvědčena, že nemusíte mít rozpočet a skutečnost na 100%. Ale nechci Vás přivést do problémů s kontrolory - tak se radši zeptejte jich, jak se na malé rozdíly budou dívat, což mě mrzí, ale toto odpovídám proto, abyste zvážila, zda se Vám nevyplatí to srovnat, pokud máte možnost přes usnesení orgánů obce a pak diskutovat s kontrolou nebo oprávněně a v souladu s předpisy to neřešit. 

  2. Toto je zajímavý příklad - právě zde by se opravdu nemuselo RO dělat - naopak zde by mě např. jako zastupitele zajímalo, proč se rozpočet nenaplnil - ale situace je stejná jako výše, může přijít kontrolor, kterému to vadit bude. Jinak všeobecně platí pravidlo - nižší výdaj nemusím rozpočtově řešit, vyšší příjem také ne. Ale u závazných ukazatelů - vztah k jiné osobě to může být vyhodnoceno jako neplnění závazného ukazatele. Ale zajímavější je tento případ u DSO - tam by se rozpočet pro nenaplnění příjmů v takto významné částe upravit měl. A ano, je to vztah k jinému rozpočtu, vztahy obcí a DSO jsou vztahy mezi veřejnými rozpočty. 

  3. Opravdu přesuny mezi vlastními účty (vyjma rozpočtu fondů) se rozpočtově vůbec neřeší - jsou na svém odpa 6330, není to příjem ani výdaj - nemá to s rozpočtem nic společného. 

 • Vstupenky
  10. 01. 2020

  Dobrý den, úřad MČ bude pořádat koncert pro důchodce (bude hrazen z rozpočtu MČ). Na akci budou prodávány vstupenky ve výši 30 Kč. Vstupenky budou ve vlastní režii - vytisknou se z počítače. Vybrané vstupné zařadíme do rozpočtu a následně z něj bude pokryto občerstvení na tuto akci. Vstupné chceme zařadit na pol. 2111. Následně bude provedeno rozpočtové opatření, kdy se z příjmu zařadí tyto prostředky do rozpočtu příslušného na úhradu občerstvení. Můžeme použít položku 2111 a jaký příslušný účet k tomu?

  K pol. 2111 je vhodný výnosový účet 602, bude to váš výnos z vámi pořádané akce. Proti tomu budete mít náklady na pohoštění na účtu 513 a pol. 5175. Není žádný problém mít akci takto v nákladech a výnosech, když jste pořadatel.

 • přijatá dotace a rozpočet
  09. 01. 2020

  V prosinci 2019 nám na účet přišla průtoková dotace (z krajského dotačního programu) pro naší příspěvkovou organizaci. Prostředky kraj poslal až na základě předloženého vyúčtování. My jako zřizovatel však tuto průtokovou dotaci organizaci nepřeposlali do konce roku, ale budeme posílat až v lednu 2020. Příjmová položka 4122 nebyla rozpočtována, máme ještě udělat rozpočtové patření zpětně do roku 2019 a zvýšit rozpočet pol. 4122? Dle nové metodiky se již rozpočet a skutečnost u dotací nemusí rovnat, ale zde se jedná o průtokovou dotaci a vztah mezi městem, krajem a obcí.

  Podle posledního vyjádřeni MF se opravdu dotace nemusí rozpočtovat, když k ní nejsou výdaje a vy tím, že jste to v prosinci neposlali, tak jste nezvýšili celkový objem rozpočtu, takže RO by zde povinné nemělo být. Pro tento případ lze navíc využít § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., podle kterého lze RO v tomto případě provést až po provedení výdaje, takže by nebyl problém i kdybyste jim to poslali hned v prosinci a RO provedli v lednu, jako výjimka by to asi obstálo i meziročně. Vy ale toto nemusíte řešit, když jste jim to poslali až v lednu,  RO lze ale každopádně provést u výdaje až následně, příjem už nedorozpočtujete, ale nic tím neporušíte. Letos by převedení PO mělo být na pol. 5336. 

 • Financování kotlíkových dotací 3. vlna
  02. 01. 2020

  Dobrý den, město se v letošním roce zapojilo již do 3. vlny kotlíkových dotací (změna oproti předešlým dvěma vlnám kotlíkových dotací) s předpokladem poskytnutí návratných finančních výpomocí občanům na výměnu stávajícího nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za nový zdroj. SFŽP poskytne v roce 2020 finanční prostředky na poskytnutí návratných finančních výpomocí pro občany a město tyto finanční prostředky, které zpětně obdrží, nebude vracet SFŽP, ale využije je na tzv. Cíl 2 – realizace energeticky úsporných projektů (zateplení ZŠ, MŠ). Návrh rozpočtu na rok 2020: Jelikož jsme neměli k dispozici ještě smlouvu se SFŽP, tak jsme do návrhu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovali: Příjmy pol. 2460 (splátky půjčených prostředků od obyvatel) 5.997.500,-- Kč Výdaje pol. 6460 (investiční půjčené prostředky obyvatelstvu) 5.600.000,-- Kč Rezerva ve výdajích pol. 5901 13.690.000,-- Kč Financování pol. 8123 (dlouhodobé přijaté půjčené prostředky) 13.292.500,-- Kč plusem (5.997.500-5.600.000=397.500 což je rozdíl mezi rezervou a položkou 8123. Předpokladem je, že do doby než budeme podávat žádost o poskytnutí dotace (Cíl 2) na SFŽP budeme tyto finanční prostředky rozpočtovat jako zápůjčku a tedy přes položku financování. Pokud by město z nějakého důvodu nerealizovalo projekty zahrnuté v Cíli 2, musí finanční prostředky vracet SFŽP. Nyní jsme obdrželi Smlouvu o podpoře od SFŽP k podpisu a v průvodním dopise SFŽP informuje, že o dotaci bude účtovat na SU 471. Zarazilo nás, že to SFŽP poskytuje a také se zmiňuje o účtování podpory formou dotace??? Město předfinancovalo již v letošním roce z vlastních zdrojů některé uznatelné výdaje (kotlíkoví specialisti, propagace, návratné finanční výpomoci). Jakým způsobem opravit rozpočet (předfinancování z vlastních zdrojů) roku 2019, když k načerpání finančních prostředků dojde v 01-02/2020?

  Oni to asi rovnou pojali jako dotaci, i když asi nemáte ještě splněny všechny podmínky, tak to ale tak berou s tím, že pokud by to následně dopadlo jinak, tak jim to vrátíte, ale smluvně to mají stanoveno jako dotaci pro vás, už jsem podobnou smlouvu od nich viděla - že vám dají peníze, vy přepošlete občanům NFV, oni vám budou splácet, ale vy to zpět nevracíte, ale použijete na svůj projekt. Takže bych to účtovala určitě analogicky jako oni, tedy jako přijatou zálohu na dotaci, pol. ne 8123, ale 4213, když je teď při přijetí peněz předpoklad, že to není zápůjčka, ale dotace na vlastní projekt. Půjčka občanům, tu budete účtovat jako NFV, RS máte správně, jen nezapomeňte, že pol. 2460 je bez odpa, k pol. 6460 už ale paragraf dané akce patří. Jestli smlouvu budete podepisovat až letos, tak loňské výdaje není potřeba značit ÚZ, stačí ho dopsat ručně na doklady - k datu vynaložení výdaje jste o dotaci neměli závazné info a pak do toho vstoupilo nové účetní období, tak není potřeba to řešit nějakou zpětnou úpravou rozpočtu. U pol. 2460 a 6460 se zde navíc nepoužívá - MF se vyjádřilo ve smyslu, že u zápůjčky máte značit ÚZ u příjmu na pol. 8123 a pak u vrácení u pol. 8124, vy navíc zápůjčku nemáte, peníze jim vracet nebudete, takže ÚZ patří k příjmu dotace letos na pol. 4213 (dotace je asi investiční?) a pak u vašich výdajů na ten cíl 2 (to zateplení), tedy budete značení používat jako u klasické dotace pro vás. 

 • Rozpočtové opatření na účtu 8115
  12. 12. 2019

  Zastupitelstvo obce schválilo schodkový rozpočet na rok 2019, ale příjmy byly vyšší a výdaje nižší, než se původně plánovalo, Je možné v rozpočtovém opatření snížit finanční prostředky z účtu 8115. Původně byl vyrovnaný schodek na účtu 1.466 tis. Kč, v současné době by měl být schodek pouze 600 tis. Kč.

  Možné to je, ale není to povinné a vcelku i zbytečné. Já se vždy snažím vysvětlovat, že rozpočet je plán a když je to pak ve skutečnosti jinak, tak je alespoň vidět rozdíl, že se z nějakého důvodu rozpočet neplnil, jak měl. Opravdu je zbytečně pracné snažit se rovnat jednotlivé položky rozpočtu na skutečnost a zrovna tak i celkové financování, je to jen o tom, že byste ve sloupci rozpočet po změnách měli stejnou částku jako ve sloupci skutečnost, klidně opravdu nechte v rozpočtu ten původně plánovaný schodek v rozpočtu. RO by bylo povinné, jen kdyby hrozily nekryté výdaje, vy jste ale naopak příjmy plnili více a výdaje méně, v tomto případě RO provádět nemusíte. Ale možné to samozřejmě je, jen to je prakticky k ničemu. 

 • Rezerva 8115 a zapojení do rozpočtu 2020
  10. 12. 2019

  Teď na konci roku jsme dostali příjmy z hazardu, které chceme zapojit do rozpočtu na příští rok (přes položku 8115), protože je používáme na účelové dotace spolkům. Návrh rozpočtu bude pozítří schvalovat zastupitelstvo, rada ale bude zasedat až příští týden. Jak máme postupovat? Může schválit zastupitelstvo rozpočet na příští rok s úpravou na položce 8115 a rada až následně schválí rozpočtové opatření, kterým v letošním rozpočtu zapojí příjem prostředků oproti 8115? Nebo to do zastupitelstva dávat nemusím, rada v příštím týdnu schválí přesun do rezervy na 8115 a v novém roce zase rada schválí přesun z 8115 na účelové dotace?

  Zastupitelstvo může schválit rozpočet na rok 2020 s úpravou na položce 8115a ve výdajích na dotace poskytované. Letos není potřeba rozpočtové opatření na zvýšení položky 8115 schvalovat, ta vyjde sama. Položka 8115 není vlastně rezerva , je to jen zůstatek penežních prostředků na účtech, tj. přebytek minulých let. Schvalovat vyšší příjem a proti němu vyšší přebytek není k ničemu. V rozpočtu na další rok se již s přebytkem pracuje, v návrhu rozpočtu s očekávaným, v rozpočtových opatřeních se skutečným, ale není potřeba pracovat s celou částkou, lze zapojit jen část. Přiznám se, že moc nerozumím pointě posledního řádku dotazu - přesun z 8115 na účelové dotace asi spíše bude záležitostí zastupitelstva v závazných ukazatelích - měnily by se výdaje i výše schodku, ale nevím, jak máte nastavena pravidla. Spíše bych doporučila  s vyšším zapojením úspor (8115) pracovat již při schvalování návrhu rozpočtu než následně přes RO schvalovaná radou.

 • Sáňkovací kopec
  09. 12. 2019

  Chtěla bych poradit, na jakou položku zaúčtovat veřejnou zakázku s názvem "Sáňkovací kopec". Jedná se o úpravu stávajících zpevněných ploch (stávající asfaltový chodník byl nově přebudován na dlážděný v menší výměře), zvýšení stávajícího kopce navozením zeminy o 1,5 m, dále bylo odstraněno pískoviště, betonové lavičky a zídky. Je možno celou akci zaúčtovat jako opravu nebo lze zaúčtovat jak stavbu na pol. 6121.

  Ten chodník, to je samostatná stavba, takže pol. 6121.  U něj bych to viděla na vyřazení původního, jeho ZC a náklady na jeho odstranění započítat do ceny nového - ten menší dlážděný bych zařadila jako novou stavbu. Je sice zhruba na místě původního, ale zmenšil se - z původního nic nezbylo, tak bych to pojala takto. Ty odstraněné věci musíte vyřadit z majetku podle toho, jak jste je evidovali - asi jako drobné stavby? Pak likvidace 551/081 v ZC a 081/021 v PC, DDHM případně jen 088/028.

  K tomu navezení zeminy - dalo by se to pojmout jako stavba na pol. 6121 - terénní úpravy p.č. xxx s tím, že pak by stálo za zvážení, že byste ZC těch drobných staveb dali do jeho ceny včetně nákladů na jejich odstranění, pokud jste je (ty zídky apod. ) odstranili v přímé souvislosti s budováním sáňkařského kopce, což zde asi ano. Ve vašem případě se asi vejdeme do definice terénních úprav podle stavebního zákona, proto volím stavbu, cituji vám z něj: " Terénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu.".

  Tady je jen případně na zvážení, jestli je to opravdu podstatná změna, když už tam kopec byl a jen se zvyšuje o 1,5 m... Já si myslím, že už to ale celkem podstatné je, ale to je asi dost indiviuální, takže by vám neměl být myslím vytknut ani provozní náklad. 

 • dotace ex post z MMR
  06. 12. 2019

  Obec získala k 29.11.2019 dotaci na školku z MMR. Dotace je ex post. Nejprve jsem zaúčtovala do podrozvahy 955/999 k datu 29.11.2019. Vzhledem k tomu, že v letošním roce se stavět nezačne, může být toto jediný krok v účetnictví v roce 2019? Nebo budeme dělat nějaké dohadné položky? Jde mi o účetní zápisy k 31.12.2019. V roce 2020/2021 bude pak probíhat stavba. Na každou žádost na MMR o platbu udělám pak předpis 346/403, úhrada od MMR 231 pol. 4216/346. Každou dílčí žádost odúčtuji z podrozvahy 999/955.

  Letos nic jiného neúčtujte, dohady dotace se účtují poměrem k vynaloženým výdajům, vy letos žádné mít nebudete. Jestli víte, že realizace bude částečně příští rok, tak to jen dejte do rozpočtu. Vámi navrhovaný postup není úplně špatně, jen není úplně přesný, protože dotace většinou podléhají nakonec ještě závěrečnému vyhodnocení, takže opatrnější postup a v souladu s ČÚS je účtovat o přijatých platbách jako o zálohách na účet 374 (popř. 472, pokud vyúčtování zálohy za déle než rok od poskytnutí - dle rozhodnutí). První dohadu vytvořte na konci příštího roku zápisem 388/403 (asi bude investiční). Po dokončení v r. 2021 budete k datu zařazení investice dohadovat zbytek dotace a začnete jí rozpouštět proti odpisům. Konečné vyúčtování po tom závěrečném vyúčtování pak teprve zaúčtujete 346/388 a 374(472)/346. Oni vám sice budou posílat peníze na základě nějakého dílčího vyúčtování, ale budou chtít pak i to konečné, proto se to účtuje takto formou záloh jako dotace s vyúčtováním, protože aby vám nakonec celou dotaci přiznali, musíte splnit nějaké podmínky - např. celou investici dokončit a to takto dopředu nevíte, co se může stát a jaká výše dotace nakonec bude. Ale máte pravdu, že při každé platbě v její výši odúčtujete podrozvahu. Postup účtování o dotaci s vypořádáním je však závazný dle ČÚS 703, tak opravdu účtujte přes ty zálohy.

 • položka 8115
  28. 11. 2019

  Musím rozpočtovým opatřením upravit příjmy, když máme plnění více než 100% a tím snížit položku 8115 a ve výdajích ponížit na 0 položky, které nemají plnění nebo nejsou na 100%.? Aby financování bylo co nejnižší.Děkuji

  Nemusíte ani jedno, i MF s tímto nemá problém. V příjmech určitě nemusíte narovnávat na 100 %, to je důležité jen u příjmů tř. 4, ale ani to není v některých případech podle posledního vyjádření MF potřeba - pokud zvýšenými příjmy z transferu nebudou kryty výdaje - dotace před nebo po vynaložení výdajů, kdy výdaje jsou v jiném rozpočtovém roce než příjmy. U výdajů to také povinné není, rovnat je na skutečnost a mě to přijde i více vypovídající, nechat narozpočtováno, co bylo v plánu udělat a pak je i vidět, co se ve skutečnosti neudělalo. Samozřejmě, pokud je situace, kdy potřebujete výdaje na nějakou novou akci, lze je v rozpočtu jen přehodit z jiné akce, která se z nějakého důvodu nakonec nerealizovala, ale minusovat v rozpočtu na konci roku výdaje, které se nerealizovaly, je opravdu vcelku zbytečná práce, to jen technicky rovnáte sloupec upravený rozpočet na sloupec skutečnost, podle mě je pak výkaz méně vypovídající.

  Obojí - u příjmů i výdajů samozřejmě za předpokladu, že to není nutné z důvodu krytí rozpočtu, ale to váš případ není, vy máte opačný problém - vyšší příjmy než v rozpočtu a naopak nižší výdaje. A položka 8115 kopíruje rozpočet, její hodnota ve sloupci upravený rozpočet nám říká, jaký byl plánovaný rozdíl příjmů a výdajů a ve sloupci skutečnost bude nakonec dosažený rozdíl, takže kvůli této položce to také není nutné, ta nám jen výše popsané interpretuje ve formě rozdílu příjmů a výdajů, ale opět je asi spíše více vypovídající nechat vidět, jak se změnila skutečnost proti plánu.

 • Náklady na provoz kotelny
  27. 11. 2019

  Součástí budovy obecního úřadu je kotelna, která zásobuje teplem nejen tuto budovu, ale i základní školu, kulturní dům, bytové jednotky a pronajaté prostory k podnikání. Chtěla bych se poradit, na který paragraf vykazovat náklady na otop (spotřebu paliva, mzdy topičů, opravu kotlů apod.), abychom tuto činnosti oddělili a nezatěžovali místní správu.

  V tomto případě můžete zvolit paragraf např. 3634.

 • ! nový místní poplatek - nová položka
  26. 11. 2019

  Novelou zákona o místních poplatcích byl zaveden nový místní poplatek z pobytu, který nahrazuje poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský a rekreační pobyt. V současné době připravujeme rozpočet a narazila jsem na problém, že nevím na jakou položku mám narozpočtovat příjem z nového místního poplatku z pobytu.

  Novela RS je zatím v připomínkovém řízení, v návrhu novely je položka 1342 "Poplatek z pobytu" .

 • sestavení návrhu rozpočtu
  25. 11. 2019

  Připravuji návrh rozpočtu - příjmy dle tříd, výdaje dle §. Jde mi o výdaje - pokud zahrnu členské příspěvky obcím celkově na §, tak až je budu proplácet, musím dělat RO na jedn. členské příspěvky? Dále mám jedn. žádosti spolků na dotace, když je dám celkově na §, musím až je budu vyplácet dělat RO dle spolků nebo stačí, že mám částku v rozpočtu a pak schválit jedn. veřejnoprávní smlouvy, stejně tak i dary celkem do rozpočtu a pak jedn. darovací smlouvy? Jde mi o to, že budu mít částky celkem na § a pak budu účtovat na položky 5222,5223,5492, tak jestli u těchto položek nemusí být RO.

  Pozor na to, že i u příjmů nelze rozpočtovat za třídu 4 celkem, ale je to vztah k jinému rozpočtu, takže na položky podle jednotlivých poskytovatelů, popř. i s použitím org, pokud je na jedné položce více poskytovatelů.

  Analogicky se pak postupuje u výdajů, závazný ukazatel je vztah ke každému jednotlivému subjektu, kterému transfer poskytujete. Když jsou na jedné položce, tak se to řeší tím vnitřním členěním, např. org podle jednotlivých příjemců. Určitě nemůžete mít u vztahu k jiným subjektům jako závazný ukazatel § celkem - tedy alespoň většinou to možné není až na výjimky, viz dokument, na který vás závěrem odkazuji, to by byly v praxi případy, kdy třeba narozpočtujete jen § s tím, že nevíte komu a jaký druh transferu z toho poskytnete, pak se upraví, až se ví při RO. Ale jestli víte, jaké transfery druhově poskytnete (půjčka, dar, dotace), pak to musíte uvést již do rozpočtu jako závazný ukazatel. A z hlediska zákona nejjistější postup je i tu položku ještě právě rozepsat podle jednotlivých příjemců, mělo by se jednat o závazné ukazatele - zákon požaduje, aby závazným ukazatelem byly jednotlivé finanční vztahy k jednotlivým příjemcům nebo po­skytovatelům. Takovými vztahy jsou transfery (dary, dotace, granty, příspěvky) přijaté i po­skytnuté, vratky a doplatky vyplývající z vypořádání transferů, odvody z odpisů a provozu příspěvkových organizací, půjčky na provoz nebo pořízení dlouhodobého majetku. Ale jsou možné z tohoto v praxi i výjimky, např. když koneční příjemci ještě nejsou při tvorbě rozpočtu známi, pak se dá jako závazný ukazatel jen položka a nerozepíše se zatím na org, to až pak v RO a nebo u hromadných transferů se také dá narozpočtovat jedna položka např. s tím org pro všechny s tím, že jednotliví příjemci se doloží pak sestavou. 

  Podívejte se kdyžtak i do dokumentu z 14.3.2017 "2017 RS - zpracování rozpočtu vzory a výklad", toto máme podrobně rozebráno na str. 14.

  Jen musíme přiznat, že toto je tradiční výklad - v poslední době jej MF zajímavě modifikuje, např. že se nemusí schvalovat vztahy k jednotlivým PO, ani dotace...ale tato odpověď je zatím pro vás právně jistější.

 • Fond obnovy vodovodu a kanalizace
  25. 11. 2019

  Vyvěsili jsme návrh rozpočtu obce na rok 2020. Příjmy tř.1 daňové příjmy ( celková suma za třídu ), tř.2 nedaňové ( celková suma za třídu), tř. 3 kapitálové ( celková suma za třídu ) a tř.4 dotace ( celkové suma za třídu ). Ve výdajích máme celkové položky na jednotlivých paragrafech, pouze u pol.5222,5229 a 5329 je uveden jak § tak i položka. Poprvé jsme letos do návrhu rozpočtu zahrnuli fond na opravu vodovodu a kanalizace . V příjmech jsem částku 240.000,- Kč dala na tř. 2 , ve výdajích pak na 6330 5349 také 240.000,- Kč . Teď nevím , zda je to správně nebo jsem v příjmech také měla uvést 6330 4134 ? Rozpočet u výdajů schvalujeme na paragrafy. Pravděpodobně tyto peníze budou mimo běžný účet na spořícím účtu obce ( ale to ještě není jisté ) .

  Pozor u příjmů třídy 4, tam se nesmí rozpočtovat za souhrn, ale musíte to rozepsat na položky podle jednotlivých poskytovatelů, je to vztah k jinému rozpočtu, to je samo o sobě samostatným závazným ukazatelem obdobně jako u výdajů. K tomu fondu, tam opravdu záleží, jak jej budete vést. Jestli na svém běžném účtu, tak není, co rozpočtovat, v tomto případě se tvorba fondu účtuje jen rozvahově zápisem 401/419 a případné použití pak 419/401 a k tomu klasické účtování podle druhu výdaje, např. použití fondu na opravu 511/321 s 321/231. Pokud byste vedli fond na odděleném účtu, pak je třeba rozpočtovat konsolidační položky pro převod prostředků, tzn. např. 5349 pro převod na účet fondu, pol. 4134 pro příjem z BÚ na účet fondu, obojí s odpa 6330 a takto jednotlivě po položkách by to mělo být i v rozpočtu jako závazný ukazatel. Moc nerozumím, proč máte fond v příjmech třídy 2, na jakou položku to uvedete v rozpisu rozpočtu? Tvorba fondu se nikdy nerozpočtuje na pol. 2xxx, to byste museli plánovat, že budete mít pro fond oddělený bankovní účet a na něj do fondu budete přijímat nějaké příjmy třídy 2, ale příjmy i výdaje fondu musíte mít specifikovány v pravidlech a to zatím podle toho, co jsem pochopila, nemáte, takže podle mě je tady předčasné něco rozpočtovat ve vztahu k fondu. 

  Podívejte se kdyžtak i do dokumentu z 14.3.2017 "2017 RS - zpracování rozpočtu vzory a výklad".

 • Provozní dotace PO
  21. 11. 2019

  Jaké možnosti jsou ohledně dofinancování mezd naší škole. Je možné dofinancovat chybějící mzdy (nestačí krajské prostředky) z rezervního fondu (fond odměn netvoříme) se souhlasem zastupitelstva obce? Nebo může PO použít provozní dotaci z roku 2019 na dofinancování mezd opět se souhlasem zastupitelstva obce? V rezervním fondu je nyní velmi vysoká částka. Je možné dát PO škole nižší provozní dotaci než žádají na rok 2020, aby se mohl čerpat rezervní fond vytvořením hospodářského výsledku - ztráty?

  V zásadě máte širokou škálu možností:

  - není problém, aby na platy byl použit příspěvek zřizovatele (nemusí k tomu být nějaký zvláštní souhlas - jde spíše jen o to, aby to podmínky příspěvku nevylučovaly)

  - může být i varianta zapojení rezervního fondu na dofinancování - tady jde o to, že ony pojmy "další rozvoj" či "překlenutí dočasného nesouladu mezi náklady a výnosy" jsou natolik široké, že i použití rezervního fondu na tyto účely je možné (tady poznamenávám, že situace v ČR je v této oblasti natolik nejasná  a MF se k tomuto odmítá vyjádřit a blíže to specifikovat, že doporučuji, aby pravidla pro čerpání RF případně specifikoval zřizovatel - v logice "nečiní stát, činí zřizovatel"). K tomu ještě poznamenávám, že zákon 250/2000 Sb. ani nepočítá s nutností souhlasu zřizovatele se zapojením rezervního fondu - nicméně někde si to vymiňují třeba ve ZL, případně prostřednictvím toho, že schvalují změnu rozpočtu PO na příslušný rok ... (berte to jako poznámku v tom směru, že zde není nezbytný souhlas s čerpáním - pokud jste si nenastavili přísnější podmínky než definuje zákon)

  - ano i to čerpání rezervního fondu vyvolané nižším příspěvek je standardně možné a děje se (nám by se samozřejmě účetně nejvíce líbilo, když by se vykázala ztráta a pokryla se z rezervního fondu, v praxi ale v takovéto situaci takřka všichni zúčtují rezervní fond do výnosů - což se samozřejmě podle legislativy může také).

 • Fondy
  20. 11. 2019

  Město má založen zvláštní účet, na který nám platí VHS nájem z infrastrukturního majetku - vodovod a kanalizaci. Město rozhodlo, že od roku 2020 zřídí peněžní fond na obnovu majetku - vodovod. vytvořili jsem pravidla tvorby fondu: a) převod nájmu - vodovod ve výši 2054 tis. Kč (jedná se o nájem za r. 2012-2019), který máme uložen na zvláštním účtu. b) každoroční příjem z nájmu majetku - vodovod, převodem vždy k 31.12. na peněžní fond. (je to cca 500 tis.) Do rozpočtu jsem dala -tvorba peněžního fondu : 6330 5349 2554 tis. Kč a 6330 4134 2 554 tis. Kč. A teď nastal problém na finančním výboru, kde projednávali rozpočet, tvrdí mi že částku 500 tis. mám v rozpočtu 2x, protože ho mám v příjmech na 2310 2133 a pak ještě jednou na 4134. Nechápou konsolidační položky a já už nevím jak jim to vysvětlit, můžete mi prosím jenom napsat, jestli mám pravdu já nebo oni, abychom se pak nedohadovali na zastupitelstvu při schvalování rozpočtu. Děkuji

  Samozřejmě, že máte pravdu Vy, ale chápu jejich laický pohled na věc, oni do toho ale zapomínají zahrnout i tu výdajovou položku 5349, když už se na to chtějí dívat takto. Zkuste jim vysvětlit, jak to ve skutečnosti rozpočtem proběhne, že on je to váš příjem na pol. nájmu, ale pak dojde k převodu peněz mezi účty a to se v rozpočtu i ve skutečnosti projeví tak, že provedete výdaj ze ZBÚ a přijmete to na účtu fondu. Takže ty peníze jsou v konečném důsledku dvakrát v příjmech a jednou ve výdajích, tzn. celkově jen jeden příjem z toho po konsolidaci vyjde. Ty konsolidační položky se navzájem vylučují, takže jste to nenarozpočtovala do příjmu dvakrát, vy jste narozpočtovala dvě skutečnosti - že přijmete nájem (příjem) a pak, že jej převedete na účet fondu (výdaj a příjem), no zkuste to, lépe to asi laicky nevysvětlím, každopádně na tom trvejte, že takto je to opravdu dobře, to byste pak podle nich nemohli vůbec provádět převody mezi svými účty, což je nesmyslný požadavek.

  Jen pozor na položku, sítě jsou podle nového OZ nemovitou věcí, takže pro příjem nájmu je správně pol. 2132. 

Návrh a tvorba webu