Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Reálná hodnota
  19. 01. 2021

  Dobrý den, obec prodává pozemek k výstavbě. Účetní cena pozemku 5324,- Kč. Prodejní cena cena 1025000,- + DPH 215250,- Celkem tedy 1240250,- Kč. Prosím o radu v jaké ceně se bude účtovat u přecenění na RH. Jsme krátce plátci DPH a jsem v tom zamotaná.

  Reálná hodnota by měla být ve výši pořizovací ceny bez DPH, tj. na cenu 1025 tis. kč 

  Rozdíl 1025 tis. minus 5324 zaúčtujete 031/407, a převedete na 036 zápisem 036/031 - ve výsledku by tedy na 036 byla hodnota 1025 tis. Kč . Až prodáte - tak k datu návrhu na vklad zaúčtujete 311 MD/ 647 D a zúčtujete rozdíl z ocenění 407 MD/ 664 D (je potřeba si jej označit nějakým org stejným jako k 036, byste nezapomněli toto zúčtovat, byla by to pak velká chyba ve VH, kdyby se opomnělo. A dále vyřadíte pozemek zápisem 554/036. Kontrola správnosti po tomto zaúčtování: 554-664= původní účetní hodnotě pozemku 5324.  

 • Odprodej bytových jednotek vč. pozemku
  18. 01. 2021

  Dobrý den, s nájemníky bytového domu byla v roce 1999 uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Nyní byly v nájemníky uzavřeny kupní smlouvy o převodu bytové jednotky a pozemku za cenu 1 Kč. Ke konci roku 2020 se podařilo převést pouze 5 bytů ze 7. Jeden byt se bude ještě převádět, s posledním nájemníkem se město bude nejspíš soudit. Jednotky byly v KN vymezeny v květnu 2020. Vstupní cena domu je 13.516.468,06 Kč, oprávky 2.072.821 Kč, zůstatková cena tudíž 11.443.647,06 Kč. Z jiného dotazu jsem vyčetla, že bych měla vstupní a zůstatkovou cenu včetně oprávek rozdělit na 7 bytů. Asi to udělám podle podlahové plochy bytů, každý je jinak veliký a nikde nemám uvedenou podlahovou plochu společných prostor. Předpis kupní smlouvy mám 311/646 - nevím, jak rozdělit 1 Kč mezi 646 a výnos z prodeje pozemků 647. Ke dni provedení vkladu bych zaúčtovala 553/081 zůstatkovou cenu, 081/021 vyřazení bytů, 554/031 vyřazení pozemku. Prosím, poraďte mi, zda postupuji správně. Moc děkuji, Tereza Fenclová

  Kupní cenu nemusíte v tomto případě rozdělovat mezi kupní cenu domu a pozemků. tady je to celkem zbytečné, protože se jedná o symbolickou cenu. Jinak navrhujete vše správně. DPH neřešíme, jste sice plátci, ale tady se pravděpodobně jedná o osvobozený nájem. Cenu domu určitě rozpočítejte včetně oprávek na jednotlivé bytové jednotky, můžete podle podlahové plochy bytů, to se mělo rozdělit už v květnu, kdy došlo k rozdělení na jednotky v KN. A zároveň, když to bylo určeno k  prodeji, tak mělo dojít k přecenění na RH, protože rozdíl je tady hodně významný, je to v podstatě zastřený dar. Jestli jsem správně našla vaše aktiva 216 mil. Kč, tak významnost např. 1 % by byla přes dva miliony Kč, což je tady více, pokud to posoudíme jako hromadný prodej. Jestli jste nepřecenili, tak teď už to nemá cenu, ale možná pro klid s kontrolami raději přecenit před účtováním o prodeji, aby vám nebylo vytknuto, že jste nepřeceňovali (vypovídací schopnost nebude sice žádná, spíše zhoršená, ale z hlediska účetních předpisů by to bylo správnější jako opravu chyby provést před prodejem přecenění, pokud přeceněno být mělo). Určitě přeceňte na RH bytovou jednotku, která se bude prodávat, nemusíte tu, kde se budete soudit, tam je prodej zatím nejistý, to by nebylo vhodné. 

 • čerpadlo, přípojky
  14. 01. 2021

  1) Kdy zařadit do majetku veřejnou část kanal. přípojky pro nový RD - po kolaudaci RD, začátku užívání nebo při předání firmou? 2) Jak zaúčtovat výdaje spojené s opravou střechy - např. žádost o dotaci (518x511)? 3) Kam účtovat výdaje za zpracování žádosti o dotaci (investiční=výstavba hřiště), když ji neobdržíme a investici odložíme do dalšího roku, ve kterém žádáme o dotaci znovu? Mám nechat na 042, nebo přeúčtovat na 518? 4) Měníme čerpadlo, které je součástí 2 roky staré technologie ČOV (soubor). Je vhodné ho ze souboru vyřadit a nové zařadit již samostatně, protože se předpokládá, že se bude měnit častěji? Moc děkuji za odpovědi.

  1) Kdy zařadit do majetku veřejnou část kanal. přípojky pro nový RD - po kolaudaci RD, začátku užívání nebo při předání firmou? Ta přípojka je samostatný majetek - stavba, tam by měla být vazba na kolaudaci přípojky, či na její předání pro zařazení, není tam vazba na RD. 
  2) Jak zaúčtovat výdaje spojené s opravou střechy - např. žádost o dotaci (518x511)? Tady se názory liší, mně osobně to spíše připadá jako součást opravy, ale někteří kolegové vyžadují, aby na druhový náklad opravy se dával jen ten zásah výrobní povahy, takže ta žádost asi spíše na 518 s položkou 5169. Pozor na to, že např. projektové dokumentace k opravám jsou jasně vyhláškou k RS určeny na pol. 5169, pak většinou logicky volíme účet 518. 
  3) Kam účtovat výdaje za zpracování žádosti o dotaci (investiční=výstavba hřiště), když ji neobdržíme a investici odložíme do dalšího roku, ve kterém žádáme o dotaci znovu? Mám nechat na 042, nebo přeúčtovat na 518? Správně, pokud jste si určili, že náklad na administraci dotace dáváte na 042 (ČÚS 710, bod 7.1, písm.d), tak ponechat na 042 i jakoby variantní řešení. 
  4) Měníme čerpadlo, které je součástí 2 roky staré technologie ČOV (soubor). Je vhodné ho ze souboru vyřadit a nové zařadit již samostatně, protože se předpokládá, že se bude měnit častěji? Ano je to možné, bude to asi i lepší, že se často nebude měnit pořizovací cena souboru a potažmo i odpisy. 

 • Přístroj na odvlhčování zdiva
  14. 01. 2021

  Koupili jsme a nechali přidělat na zeď v knihovně přístroj na odvlhčování zdiva v hodnotě 44 999,90 Kč. Jak mám zaúčtovat prosím ? Dala jsem to na 022, ale nevím jak mám dát odpisy - kategorii, životnost .. Děkuji

  Můžete zvolit 27.90.11 v ÚOS II, životnost tady bude asi záviset i na četnosti použití, dala bych tak 5-8 let max. 

 • Oprava majetku
  14. 01. 2021

  Při inventurách bylo zjištěno, že máme pár drobných staveb (do 40 tis.) vedených na účtu 028, nevím, jak k tomu došlo. Jedná se o inventarizační rozdíl? Ve svém dokumentu výkladu vyhlášky píšete: „Zúčtovatelný rozdíl z vyhlášky: Zúčtovatelným rozdílem se rozumí rozdíl zjištěný při inventuře, který zahrnuje kromě případného manka, schodku a přebytku rozdíl zjištěný podle § 26 odst. 3, § 25 odst. 2 zákona a rozdíl, který se týká jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných na podrozvahových účtech, o kterých vybraná účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem. Zde si připomeneme, že §26, odst. 3 zákona řeší rezervy, odpisy a opravné položky. §25 odst. 2 řeší ocenění podrozvahových účtů.” Ačkoliv žádná z těchto staveb není vícenález, tak ale musím přeřadit na 021 a doúčtovat oprávky, proto se mi to jako zúčtovatelný inventarizační rozdíl jeví. K 31.12. bych dooprávkovala rozdíl dle ČÚS 708 a nastavila plán odpisů na zbývající dobu používání. Je to tak správně? Máme směrnici dle vašich vzorů, z "tabulky pro zjištění přenosu informací" se mi jeví jako nejlepší kód 3 – „Návrhy na změny odpisových plánů“. Předpokládám, že platí, že i zúčtovatelný rozdíl musí být uveden i s jeho řešením v soupisu prvotním i dodatečném, inv. zprávě a v příloze. Navíc k tomu všemu jedna z těchto drobných staveb nebyla správně vyřazena v roce 2017, kdy byla prodána. Jak toto opravit? Děkuji za odpověď.

  Tady se jedná spíše o opravu chyby. Problém je, že když jsou stavby vedeny na účtu 028, tak byly zúčtovány do nákladů při pořízení (účet 558) a rovnou i dooprávkovávy. Nejsprávněji opravu zaúčtujete tak, že odhadnete ZC staveb a v té zaúčtujete zápis 558 minus MD/088 MD, zbytek do PC 088 MD/ 081 D  a v PC 021 MD/ 028 D. Pokud by oprava byla ve významné částce (více, než 260 tis. Kč nebo 0,3 % vašich aktiv netto), pak místo účtu 558 účet 408 (088 MD/ 408 D a opravu popsat do přílohy). 

  U té prodané stavby postupujte stejně, proveďte nejprve přeřazení a v ZC jí pak vyřaďte 553/081 a 081/021v PC. 

 • Vyřazení částí pozemků z rozhodnutí soudu
  14. 01. 2021

  Okresní soud určil vlastnické právo k nemovitostem – pozemkům, které jsme dříve vlastnili a měli zařazeny v majetku celé. Nyní rozsudkem soudu jsme vlastníky pouze z jedné poloviny. Tudíž musím teď ½ dotčených pozemků vyřadit z majetku. Soud rozsudek na katastr nemovitostí zaslal, vlastnické podíly jsou již zapsány v KN. Prosím o kompletní zaúčtování situace. Děkuji, přeji hezký den. Tereza Fenclová

  Asi nejpřesněji by bylo ve výši 1/2 u každého pozemku v hodnotě 1/2 jak je u pozemku evidováno v účetnictví zaúčtovat jen 549/031 o zároveň si takto nastavit na kartě majetku - uvést, že jste vlastníkem jedné poloviny pozemku a snížit o tu 1/2 ocenění. 

  Možná by zde byl vhodnější účet 543, MF jej doporučuje ve své odpovědi 1/2019 pro případ vydržení. Nevím, na základě jakého právního titulu vám byla část pozemku odebrána, ale i když to nebude vydržení, tak se jedná o "jiné bezúplaté předání" (z názvu účtu 543), takže bych jej asi použila analogický k tomu, co volí MF. 

  Jinak by byla i varianta, že to soud odebral, protože to nemělo být již historicky vaším majetekem, pak by se mohl volit i účet 401. 

  Pokud máte více informací, jaký byl důvod změny na KN tak mi napište na iva@obecuctuje.cz a já vám pomohu rozhodnout ten účet na str. MD :o). 

 • přístavba provedená nájemcem
  07. 01. 2021

  Dobrý den, prosím o radu ohledně přístaby. V roce 2018 jsme zkolaudovali budovu, kterou pronajímame. Nájemce nyní potřebuje větší prostory a tak jsme se domluvili, že si přístavbu zafinancuje sám. Bude se jednat o rozšíření půdorysu stavby na našem pozemku. Původně jsme chtěli, že ho zplnomocníme a on bude vystupovat vůči SU jako stavebník. Hasiči ovšem v takovém případě chtějí samostatné požární úseky a to by byl problém. Domluvili jsme se tedy tak, že my tedy budeme vystupovat pro úřady jako stavebník a nájemce si zajistí stavbu (svépomocí), kterou nám před kolaudací daruje (abychom měli nějaký podklad) přičemž se udělá posudek abychom měli ocenění. Nájemci se zdvojnásobí nájem, z 5 tis na 10 tis. Ale zároveň se každý měsíc započte tzv. odbydlené 5 tis. které bude pomyslně snižovat zůstatkovou částku, kterou bychom měli vyplatit v případě, že dojde k ukončení nájmu. Tady mé znalosti pokulhávají a já přemyšlím o variantách ohledně odpisování. Zda by si přístavbu mohl v majetku ponechat a odepisovat si ji, ale asi je to nesmysl, jelikož dojde na KN ke změně půdorysu a výměry a já bych ji pak neměla jak odůvodnit... Ráda bych se zeptala, jak to vidíte a adši i pro jistotu, jak to účtovat. Děkuji

  Obecně máte dvě možnosti:

  1. TZ povede v majetku a bude odpisovat nájemce, což je dle zákona o účetnictví legální postup - ve smyslu evidence TZ cizího majetku. V tomto případě je potřeba především důkladně dohodnout způsob vypořádání při skončení nájmu (vypořádání zůstatkové ceny k datu ukončení). Vy o ničem neúčtujete, až o předání TZ při skončení nájmu. Je ale vhodné, aby vám nájemce po dokončení TZ jen administrativně vyčísli, abyste věděli, jaké zásahy a v jaké výši na vašem majetku provedl a nevznikaly spory o částky až při předání.

  2. Varianta, kterou máte prvotně teď sjednanou je, že TZ provede nájemce, vyčíslí vám jej a obci jej předá, nelze říci, že bezúplatně nebo daruje, když chcete započítávat na nájemné. Takže nájemce eviduje za obcí pohledávku z titulu provedeného TZ. Obec předepíše závazek 042 MD/ 459 D (bude vypořádáno za déle než rok), TZ zařadíte do majetku 021/042, budete odpisovat budovu včetně TZ. Nájemné budete předepisovat 311/603 a ve výši, co bude započítáváno budete účtovat zápis zápočtu 321 MD/ 459 D. Případný doplatek na konci nájmu 459/231 RS odpa 3612 pol. 6121. 

  Je jedno, jakou variantu zvolíte, záleží, jak se dohodnete s nájemcem. Je důležité to mít hlavně právně dobře ošetřené a účtovat podle toho, jak to bude právně sjednáno. Projednat hlavně, jakou částku do TZ od nájemce uznáte, jako svůj dluh vůči němu. 

 • Vyřazení majetku + nákup akcií
  05. 01. 2021

  Dobrý den. Nevím, v jakém okamžiku mám zaúčtovat oprávky v případě, že vodovod vkládáme jako nepeněžní vklad do majetku VHS. Smlouva o úpisu akcií podepsána 10/2020. V prohlášení vkladatele o vnesení nepeněžního vkladu ze dne 30.9.2020 je mimo jiné napsáno: "Společnost potvrzuje, že vkladatel předal společnosti předmět vkladu dne 1.1.2021" Vodovod v majetku k 31.12.2020 na 021 500 25.282.380,60 Kč Odpisy k 31.12.2020 na 081 500 4.600.588,72 Kč --------------------------------------------------------------------------------------- 20.681.791,88 Kč K 31.12.2020 jsem účtovala : 043 / 368 20.681.791,72 Kč (smlouva o převodu majetku) A teď nevím , jestli když bude majetek předán až 1.1.2021, mohu ještě do 31.12.2020 zaúčtovat: 368/ 081 20.681.791,88 (dodělání oprávek, aby se rovnaly vstupní ceně na 021) a po připsání akcií v lednu 2021 (po dotazu na akcie mi bylo z VHS řečeno, že do roku 2020 akcie připsány nebudou) budu účtovat 069/043 20.681.791,88 081/021 20.681.791,88 a nebo 368/081 (dodělání oprávek, aby se rovnaly vstupní ceně na 021) musím nebo mohu nechat také do roku 2021.

  Nechte v roce 2020 zaúčtován jen ten zápis 043 MD/ 368 D v ZC majetku 20 681 791,88 Kč., ten se má účtovat k datu rozhodnutí o vkladu. Majetek bude předán až 1.1.2021, takže k 31.12.2020 necháte majetek ještě zařazen a nebudete účtovat o o zúčtování oprávek, to až k datu předání majetku viz dále. 

  K 1.1.2020 zaúčtujete 368 MD/ 081 D v ZC 20 681 tis. Kč a vyřazení v PC 081 MD/021 D 25 282 tis. Kč. 

  K datu zápisu do OR budete pak účtovat 06x MD/ 043 D ve výši 20 681 tis. Kč. 

 • Cenné papíry
  04. 01. 2021

  Dobrý den, ZO schválilo nákup PF ve výši 20 mil. Kč. Banka vydala pokyn k nákupu 11.12.2020 a peníze byly z našeho účtu strženy. V přehledu portfolia k 31.12.2020 ale PF nebyly a banka mi sdělila, že budou vypořádány až v průběhu ledna 2021. Vlastně je nikde nemám. Nevím jak naúčtovat, snad 043/368, 368/ 231 pol. 8128, popl. banky 518/231 pol. 5163 a v lednu 069/043? Děkuji.

  Pokud by banka peníze neinvestovala, pak byste k 31.12. měli inventarizovat jen účet 043. Účtování, jak navrhujete, jen zvažte, asi nebudou drženy, ale určeny k obchodování, pak spíše účet 251 s pol. 8118. 

  V průběhu ledna, tedy do závěrky, se dozvíte, zda je to tak dobře, podle mě se ale vypořádáním z hlediska finanční terminologie myslí již zpětný odkup, tedy že již došlo k nákupu, což máte evidovat na účtu 251 a v lednu budete účtovat o prodeji. 

 • reálná hodnota
  22. 12. 2020

  Dobrý den, dne 21. 12. 2020 byl vyvěšen záměr na prodej lyžařského areálu za cenu 36 800 000 Kč. Ve směrnici máme uvedeno takto: 1. Při uplatňování metody přecenění na reálnou hodnotu organizace stanovuje hladinu významnosti. Metoda přecenění na reálnou hodnotu se použije v případech, kdy rozdíl mezi zůstatkovou účetní cenou a reálnou hodnotou přesáhne 0,1 % aktiv netto zaokrouhlené na 50 tis. Kč, nejméně částku 650 tis. Kč. V případě prodeje budov a staveb se metoda přecenění na reálnou hodnotu použije vždy. Reálná hodnota se určuje dle znaleckého posudku nebo odhadem. 2. Majetek určený k prodeji se přecení reálnou hodnotou ke dni prvního zveřejnění záměru na prodej majetku na úřední desce MěÚ a převede se na účet 036; rozdíly mezi pořizovací cenou a reálnou hodnotou se zúčtují na účet oceňovacích rozdílů. 3. U dlouhodobého odpisovaného majetku se zastaví odepisování majetku a zruší se dosud provedené oprávky. Prosím o zodpovězení jakým způsobem správně přecenit majetek na reálnou hodnotu. Prodejní cena dle znaleckého posudku je 36 800 000 Kč. Dále posudek obsahuje cenu objektivizovanou a cenu likvidační (tyto ceny jsou rozepsány na jednotlivé objekty určené k prodeji). Cena likvidační je v některých případech nulová. Jedná se přecenění velkého majetku, kde je několik samostatně evidovaných objektů a movitý majetek a pozemky. Cena prodejní vyvěšena na úřední desce je 36 800 000 Kč. Výsledná cena dle znaleckého posudku je rovněž 36 800 000 Kč. Objektivizovaná cena dle znaleckého posudku je 57 065 000 Kč a cena likvidační je 16 600 000 Kč. Kterou cenu máme pro přecenění použít? A které položky přecenit RH, zda-li vůbec, aby nedocházelo ke zkreslení výkazu. V této chvíli není vůbec jisté zda k prodeji areálu dojde. Děkuji za odpověď.

  Já bych ve vašem případě ocenila na cenu prodejní. Vyšla z tržní ceny (obyklé) za ZP, takže tady bude asi nepřesnější. Dle § 25 odst. 3 ZoÚ má být za RH považována právě tržní hodnota. Dívala jsem se na výklady ostatních typů ocenění - ta likvidační hodnota nepřipadá v úvahu, ta je spojena s rozprodáním majetku při likvidaci společnosti.  Objektivizovaná cena je možná někdy použitelná, ale vzhledem k tomu, že je vyšší než tržní, tak bych na ní nepřeceňovala, když to není vámi požadovaná kupní cena. Otázkou ale je, jaký máte popis dle ZP. Já našla, že někdy se v ZP objektivizují tržní ceny z důvodu nadhodocení či podnohocení reálných kupních cen v okolí, pak by to reálně asi byla nejpřesnější tržní cena vašeho majetku.

  Nicméně upřímně - raději bych nenavyšovala náklad/výnos z přecenění, který je nelogicky směřován do finančních výnosů. Metoda RH je bohužel stanovena natolik nesystémová, že pro vás bude asi nejméně poškozící přecenit na nižší tržní hodnotu, která ve vašem případě odpovídá tržní ceně ze ZP (ceně obvyklé) a v jejíž výši se bude majetek i prodávat.

  Pokud byste ale chtěli postupovat co nejpřesněji v souladu se špatně nastavenými předpisy, pak byste asi spíše přeceňovali na objektivivzovanou cenu, ale podotýkám, že to nemohu jistě posudit, protože nevím, co se touto hodnotou myslí ve vašem konkrétním znaleckém posudku (proč byla stanovena). Tedy pouze v případě, že je stanovena jako nejpřesnější tržní hodnota vámi prodávaného majetku. 

  Ale chcete-li co nejméně poškodit výkaz, přeceňte na prodejní cenu, která je v tomto případě jako tržní hodnota také obhajitelná, zvláště, když vycházela ze ZP. 

  Pokud nevíte, zda se bude prodávat, tak zvažte, že změníte OUÚP pro přecenění - můžete jej vázat klidně až na rozhodnutí o prodeji. Ono není dobře, aby byl majetek přeceněn dlouho předtím, než se bude prodávat, právě kvůli pozastavení odpisů, ale když je záměr, tak snad o prodeji bude rozhodováno v dohledné době...

  Jinak tady by bylo možná i dobré vědět, proč neprodáváte za tu objektivizovanou cenu - jestli neodpovídá tržní, tak by na ní nemělo být přeceňováno...

  Z hlediska výkazů je o něco méně poškozující, aby prodejní cena odpovídala tržní (RH), tedy přecenit na hodnotu 36,8 mil. Kč. Tím budete mít na účtu 564/664 rozdíl z přecenění (účty 553 a 646 budou ve stejné výši). Ve chvíli, kdy přeceníte na objektivizovanou cenu 57 mil. Kč a prodej bude realizován za 36,8 mil. Kč, tak pokud bude rozdíl z přecenění kladný (obdobně to platí pro záporný rozdíl), na účet 664 přesunete část z výnosu z účtu 646 (rozdíl mezi 553 a 646), tzn. v této variantě je rozdíl z přecenění ve finančních výnosech vykázán ve větší hodnotě (o rozdíl mezi RH a nakonec realizovanou prodejní cenou), než když je RH prodejní cena. Ale toto se v praxi bohužel děje...

 • Převod nedokončeného majetku
  17. 12. 2020

  Fotbalový klub, zapsaný spolek, obdržel dotaci na modernizaci městského stadionu, který je v majetku naší obce. Od obce obdržel souhlas s evidencí technického zhodnocení najaté věci a odpisováním pro daňové účely. Před zahájením pořizování tohoto TZH však v účetnictví obce na účtu 042 zůstaly některé položky výdajů, které má nést z.s. jako nájemce a investor dotace. Jako jediné řešení bylo navrženo, aby obec tyto výdaje na TZH najatého majetku přefakturovala zapsanému spolku. Můj dotaz zní - jak tuto fakturu správně zaúčtovat (jaké použít účtování), abychom výdaje evidované na účtu 042 vynulovaly? Předem děkuji za Vaší odpověď.

  Ten zápis vydané fa  z přefakturace nedok. investice by byl jen 311 MD/ 042 D. S čím si v tomto případě děláte starosti? 

  Pak prosím dejte pozor, kdybyste FK nějak přispívali na vlastní podíly k dotaci, tak by to nemělo být považováno za žádnou formu dotace, daru, příspěvku, protože dáváte peníze do svého majetku, takže např. jako pohledávka, nebo záloha na pořízení DM (až vám jednou TZ převedou, tak by se vypořádala). 

 • Broukoviště, řezy kamenů
  15. 12. 2020

  Firma nám vybudovala broukoviště, je to vlastně taková hromada větví, pod kterou by se měli brouci asi scházet. A ještě nám rozložila určité druhy kamenů, je to nazváno jako řez kamenů (mělo by to fungovat jako vzdělávací předměty) a ty kameny mají maličké cedulky, pravděpodobně popis o jaký kámen jde. Odborem, který toto pořizoval, bylo zaúčtováno na položku 5137. Jsem v koncích a vůbec nevím jak s tím naložit, asi bych to viděla spíš na službu.

  Prosím vás kolik to stálo? Já bych se dle popisu rovněž přiklonila ke službě,nebo i k pořízení jen materiálu 5139, možná i učební pomůcka 5136? Ale to jen třeba jako vzdělávací pomůcka, to asi nebude pro školy, (jen pro školy), že ano? Upřímně - mě to tedy jako dlouhodobý majetek opravdu nepřipadá. Ale mám radost, že se budou mít brouci kde scházet - jen, zda bude dobře označeno, aby měli rozestupy a roušky a dodržovali počty. Jestli jim uděláte sezení, tak jen 4 židle k jednomu stolu - to jen pro jistotu, aby vám to policie nerozprášila samopaly :o). Protože je to vážné nebezpečí - zničení zásahem policie, tak bych na dlouh. ani drobný nedávala. Hezký den všem přeje Iva Schn. 

 • směna pozemků
  14. 12. 2020

  Obec směňuje pozemky s druhou obcí, směna je bez doplatku, jen metry za metry. Ve smlouvě nejsou ceny uvedeny. Je možné nabývané pozemky ocenit v účetní ceně obce, která pozemky převádí, nebo na základě znaleckého posudku?

  Směna se považuje za úplatný převod, jen protihodnotou nejsou peníze ale jiná věc. Takže nelze převzít ocenění od převodce, byť se jedná o jinou VÚJ. Nabývané pozemky je potřeba ocenit RPC, což nemusí být nutně hodnota dle ZP, stačil by nějaký kvalifikovaný odhad aktuální hodnoty pozemků ("v době, kdy se o nich účtuje"). Např. dle cenové mapy, výpočtem z oceňovací vyhlášky apod. Všechny zápisy zaúčtujete k datu podání návrhu na vklad v hodnotě nabývaných pozemků: 042/321, 311/647, 321/311, 031/042 (a 554/031 v účetní ceně vašich pozemků). 

 • Prodej bytů za 1 Kč a prodej pozemku
  09. 12. 2020

  Dobrý den, nyní převádíme byty pořízené z dotace MMR, kde bylo stanoveno, že byty budou za splnění podmínek po 20-ti letech převedeny nájemcům za 1,- Kč Tato cena pro mě bude jako cena prodejní? Co se týká účtování, to už jste uváděla v jiném dotazu ze dne 8.9.2020. V tomtéž dotazu jste uvedla, že když není obec plátce DPH, tak se to daňově řešit nebude a RH se také dělat nebude, že se jedná o hodně dlouhodobý záměr. Znamená to tedy, že do sledovaného obratu DPH by šla 1Kč za byt? Společně s byty prodáváme majitelům předmětných bytů poměrnou část zastavěného pozemku. Ve smlouvě s nájemníky bylo uvedeno, že v případě, že obec získá do svého vlastnictví pozemek pod budovou a spoluvlastnický podíl na tomto pozemku bude taktéž předmětem uzavřené kupní smlouvy, bude kupní cena pozemku stanovena dle platných předpisů (znaleckého posudku) v době uzavření kupní smlouvy tj. 12/2020 Musím pozemek přeceňovat na reálnou hodnotu? V případě, že budu muset přeceňovat na RH, musím přecenit celý pozemek, nebo jen tu část, kterou budeme prodávat? Když koukám do směrnice na reálnou hodnotu, mám zde uvedeno, že účetní jednotka nebude přeceňovat v případě záměru prodeje části majetku. Z toho mi tedy vychází, že přeceňovat nebudeme. Půjde cena prodávaného pozemku do obratu DPH?

  Ta 1 Kč skutečně pro Vás bude cena prodejní - byť se fakticky bude jednat spíše o zastřený úkon v podobě "daru"

  Z hlediska DPH bych tu 1 Kč vůbec nehodnotil - podle mého názoru je to natolik symbolická hodnota, že nepředstavuje reálnou úplatu za plnění a podle mne bych ji z tohoto důvodu měl hodnotit úplně mimo režim DPH - tedy z transakce "prodej bytu" bych ve Vašem případě vůbec obrat neřešil.

  U nabyvatele (stávajících nájemců) bych se jen obával, aby se to nevyhodnotilo jako dar (1 Kč jako zastřený právní úkon) a tedy, že by to měli k dodanění podle §10 (bezúplatný příjem).

  U prodeje pozemku pod bytovým podílem (respektive podílu na něm) - v tomto případě se dle mého názoru jedná o prodej mimo obvyklou ekonomickou činnost (vysvětluji to vííce v manuálu k DPH č. 3) a do obratu toto dle mého názoru rozhodně vstupovat nebude.

  Ohledně toho přecenění pozemku na RH - tam je to trochu složitější - tou částí pozemku nebyl moc myšlen tento případ, vy ho prodáváte celý, ale v ideálních podílech. Majetek určený k prodeji lze přecenit na RH až když je identifikovaný, což by předpokládalo rozdělení pozemku na ideální díly s vlastním parcelním číslem. Pak by již přecenění bylo možné. Přesto je zde rozdělení pozemku na podíly  složitější a spíše bych doporučila nepřeceňovat na RH. Připadá mi to dost zbytečné - máte i významnost ve směrnici k RH? Myslím si, že by ten rozdíl nemusel být až tak významný. Otázkou je také zůstatková cena bytů, když se prodávají za 1 Kč, tak může být velký rozdíl mezi evidovanou a "prodejní" cenou, i tam by bylo potřeba ověřit na směrnici významnost pro přecenění na RH. Kdyžtak se prosím ještě ozvěte ohledně té RH na iva@obecuctuje.cz . 

 • Zadržovaný majetek
  09. 12. 2020

  Naše Město dostalo darem na základě darovací smlouvy ze dne 23.6.2020 historický kroj bývalého starosty sokola. Kroj měla Městu předat třetí osoba, která si ovšem kroj ponechala a nechce ho vydat. Celý případ byl předán právníkovi a bude podstoupen soudu. Prosím Vás, jak o celé záležitosti zatím účtovat. Kroj plánujeme ocenit 1 Kč. Máme předepsat nějakou pohledávku? A jak účetně postupovat v případě, že i přes soudní příkaz kroj nebude vydán?

  K plnění dle smlouvy nedošlo. Obecně právně není nárok na dar, nicméně darovací smlouva nějakým způsobem soudně vymahatelná asi bude, to už je věc právníka, v rozporu se zákonem by bylo to zadržení daru jinou osobou než dárcem. Pokud chcete evidovat, tak přichází v úvahu max. podrozvaha, je možné např, 948/999, ale ve výši jen té evidenční 1 Kč. Asi lze historický kroj považovat za kulturní předmět a ocenit 1 Kč, on má pro vás historickou hodnotu. Ve finančním účetnictví neúčtujeme o smlouvách, ale o plněních a vám zatím plněno nebylo (byť protiprávně). 

← Novější dotazy

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Návrh a tvorba webu