Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Pomník a studny
  03. 09. 2020

  Dobrý den, ještě se obracíme s dotazem ohledně pomníku padlých. Teno pomník není vůbec v účetnictví obce zaveden, přestože byl již od svého vybudování několikrát opravován, Dohledala jsem v kronice, že pomník byl 28.10.1929 slavnostně odhalen a cena kterou za něj obec v té době zaplatila byla 10 000 Kč. Můj dotaz zní, jak tento pomník ocenit a jak zařadit do majetku zda na stavby nebo 032? Dále v obci existuje několik studen o kterých se tvrdí, že jsou obecní, ale ani jedna studna není zařazena v majetku, jak prosím toto napravit? Zařadit a ocenit cenou reprodukční nebo nějaký odhad odborníka? Děkuji

  Pomníky padlým lze zařadit jako vícenález zápisem 021/401 a měl by se ocenit aktuální hodnotou - RPC, stačil by dohad nějakého kameníka. Třeba i na té ceně 10 tis. Kč plus minus skončíte, ale to je pořizovací cena z roku 1929, takže automaticky by neměla být považována za jeho aktuální hodnotu, navíc jestli se mezitím opravoval, tak je třeba v mnohem lepším stavu než při postavení a jeho hodnota může být o dost větší. Doporučujeme spíše na stavby, kontroloři to tak požadují kvůli obsahové náplni účtů 021 a 032, ze které vyplývá, že nemovité památky patří na účet 021, na účet 032 jen movité. 

  Studny by účetně nebyl problém zaevidovat do majetku obdobně jako pomník - zápisem 021/401 a ocenit RPC (aktuální hodnotou - např. ZP, kvalifikovaný odhad odpovědné osoby apod.). Tady bude spíše problém s nabývacím titulem - v KN zapsané nejsou, takže se snažit dohledat nějaké podklady, ze kterých by vaše vlastnictví vyplývalo, jsou asi na vašich pozemcích? (jinak předně oslovit vlastníka pozemku, zda se k nim nehlásí).  Každopádně podle nového OZ nabýváte věc (i nemovitou) po třech letech od vyhlášení nálezu...

 • Vodovodní přípojky
  03. 09. 2020

  Dobrý den, převzala jsem účetnictví obce, kde v majetku mám čtyři inventární karty s názvem - vodovodní přípojky- zařazeno v roce 2009. Kartu s pořizovací hodnotou 79 002 Kč, 638 547 Kč, 158 674,50 Kč jsme dohledali a jedná se o vodovodní přípojky k nemovitostem když se stavěl vodovod. Taktéž jsem dohledali uzavřenou smlouvu o dílo (odběratelé hradili částku 9 000 Kč) mezi vlastníky RD a obcí jako dodavatelem - jedná se o vybudování vodovodní přípojky od hlavního řadu k odběrnému místu (smlouvy jsou z roku 2004). Myslíme si, že tento majetek asi ani nikdy neměl být zaveden do majetku obce, takže bychom chtěli předložit ZO k vyřazení. Je toto možné takto provést? Poslední kartou je vodovodní přípojky ve výši 77 700 Kč kde není možné již dohledat o jaké přípojky se jedná, napadlo nás ponechat v majetku jako stavby k budovám obce? Neboť přípojky k vlastním budovám nemáme evidované, je toto možné, Nebo máme vyřadit majetek, který nebylo možné identifikovat a pak přípojky k vlastním stavbám zavést jako nález a ocenit RCP? Děkuji za zodpovězení dotazu

  To se někdy zpětně těžko posuzuje, proč bylo do majetku zařazeno. Ale máte pravdu, že pokud by se jednalo o přípojky k nemovitostem cizích vlastníků, tak se někdy sjednává, že budou majetkem těchto vlastníků, nikoliv obce, např. kvůli údržbě a také kvůli tomu, že nevedou po vašich pozemcích a nemusí se tak řešit smlouvy o umístění vaší stavby na cizím pozemku. Než bych to ale jako chybu vyřadila, tak bych ověřila, jak to bylo tehdy právně sjednané - jestli vám přispívali na přípojky, které budou vaším vlastnictvím nebo jestli obec financovala přípojky za občany a oni na to přispívali. V praxi mohou nastat obě varianty, nemusí být tedy vůbec špatně, že máte přípojky v majetku, je možné, že se tehdy sjednalo, že je bude budovat obec na své náklady s tím, že zůstanou ve vašem vlastnictví a občané na to jen přispějí, to by se asi mělo vědět, čí přípojky právně jsou - občané by měli vědět, jestli je mají ve vlastnictví, to asi najdete někoho, kdo si to bude pamatovat, případně třeba SVS, jestli bude vědět, s kým jedná jako s majitelem přípojky. Ze smlouvy o dílo to nevyplývá?

  K té poslední kartě - tady se těžko něco radí. Sítě se nezapisují do KN, tak těžko někde naleznete nabývací titul, opravdu to nelze dohledat? Rok 2009 není zas tak dávno. Nelze dohledat účetní doklady z roku 2009? (skartace bývá po 10 letech). Minulí pracovníci vám neposkytují součinnost v dohledání? Nebo přes minulé inventury, zda by v nich nebyla vodítka... Víc tady asi neporadím. Vyřazovat neidentifikovatelný majetek samozřejmě lze, ale vždy raději nejprve zkusit důkladně prověřit, protože když se nezjistí, že se jedná o chybu zařazení (že to nemělo být zařazeno), tak je tam pořád riziko, že vyřazujete něco, co vyřazovat nemáte. Lze např. jako méněnález (manko :o), ale to se využívá především tehdy, když víte, že jste opomněli vyřadit něco, co jste měli, tady by vyřazení měl předcházet nějaký podklad (zkusit opravdu zjistit). Přípojky k vašim budovám to být mohou, ale nemusí - mohly být zahrnuty do ceny staveb jako jejich TZ (ale správněji je evidovat je samostatně). Tak asi jedině zkuste zjistit, jestli nebyly přípojky k těm vašim budovám v roce 2009 zařazeny jako TZ vašich budov a jestli ne, tak se dá asi v dobré víře předpokládat, že se jedná o přípojky k vašim budovám - jestli se tedy všechny budovaly v roce 2009 - do té doby v obci asi nebyl vodovod? (je ale dost problematické, že je jich více na jedné majetkové kartě). 

  Ještě mě napadlo zkusit oslovit stavební úřad - jestli nemáte dokumentaci k vodovodu na obci, tam by měla být uložena, včetně původních rozpočtů, ze kterých by třeba jednotlivé přípojky byly lépe identifikovatelné a dalo by se třeba i zjistit, jaký byl záměr vlastnictví těch přípojek k domům občanům (kdyby měly být vaše, měli byste k nim mít zřízeny VB, nebo nějaké jiné oprávnění stavět na cizím pozemku - tato informace by také mohla pomoct). 

 • RH
  29. 06. 2020

  Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje chaty, kanalizace, opěrné zdi a st. pozemku. Pro oceňování majetku RH máme ve směrnici uvedenou významnou částku 260 tis., u odpisovaného majetku rozdíl 260 tis. od ZC. Znalecký posudek na pozemek je 100 tis. Kč, PC je 37 tis. Kč. Celková částka znal. posudku za ostatní uvedený odpisovaný majetek je 1 549 tis. Kč, ZC chaty je 24 tis.Kč, kanalizace 445 tis. Kč a opěrné zdi je 63 tis. Kč. Rozpočítám poměrem cenu znal. posudku na jednotlivé položky a pokud nesplní podmínku významné částky 260 tis. nemusím ocenit RH? Ocenit RH bych v daném případě měla pouze kanalizaci?

  Víceméně ano, v této logice to odpovídá směrnici, měl by se přecenit jen ten majetek, kde je větší rozdíl mezi ZC a prodejní cenou, tj. asi, jak píšete, je to jen u kanalizace. S ohledem na "mizivou" vypovídací schopnost RH v těchto případech se s tím více netrapte, pro město vaší velikosti bych však významnost doporučila stanovit mnohem vyšší - např. 0,5 až 1% bilanční sumy (dle počtu případů) - viz návrhy v dokumentech ke stažení.  Jak mám nastaveno na městech, tak se pohybujeme mezi 5-12 mil. významnosti, těch 260 tis. Kč je o ničem. :o) Jen o zbytečné práci se zavádějící vypovídací schopností. 

 • Směna pozemků s doplatkem
  26. 06. 2020

  Zastupitelstvo schválilo směnu pozemků s místním občanem - ubyde nám část silnice a na druhé straně přibyde pár metrů také silnice - jedná se o jeden pozemek v KN - komunikaci a ve výsledku nám podle GP 27 metrů ubyde. Těch 27 metrů zaplatí občan doplatek 50,- Kč za m2. Protože má obec důvod tuto směnu provést - aby vůbec byla komunikace průjezdná pro ostatní občany, dohodli jsme se, že obec zaplatí geometrický plán(cca 5-6 tis), smlouvu u právníka (cca 6 tis) a návrh na vklad (2tis.). Výměra pozemku je 4732 m2 a cena v majetku je 82689,- Kč. Jak mám zaúčtovat veškeré výdaje se směnou a upravit v majetku - vyřazení těch 27m2. A ještě jeden dotaz - bylo by možné dát občanovi těch 27 m2 i bez doplatku - když je to v zájmu občanů, aby byla komunikace vůbec průjezdná a on byl ochoten nám tuto část pozemku převést? Děkuji za odpověď.

  Předně je potřeba vědět, jestli máte ceny pozemků (hlavně toho nabývaného) uvedeny ve smlouvě. Pokud ano, tak se nabývaný pozemek oceňuje pořizovací cenou, pak výdaje, co popisujete - GP právník, návrh na vklad - účtujte ve výši jedné poloviny do ceny nabývaného pozemku, tedy na účet 042 s pol. 6130 a v druhé polovině do nákladů (jako náklad související s vyřazením vašeho pozemku) - GP na účet 518 s pol. 5169, návrh na vklad 538 s pol. 5362, právník 518 s pol. 5167. Tyto výdaje se totiž týkají obou směňovaných pozemků - toho, co vyřazujete i toho, co budete nabývat. Pokud byste neměli ceny uvedeny ve smlouvě, tak musíte nabytý pozemek ocenit reprodukční pořizovací cenou - znalecký posudek, kvalifikovaný odhad a související výdaje (ten vklad apod.) se v tomto případě účtují celé do nákladů (RPC se bere sama o sobě za cenu konečnou, k níž už nic nepřipočítáváme).

  V majetku byste to měli provést tak, že k datu návrhu na vklad vyřadíte majetkově pozemek (resp. tedy jeho část, co směnou pozbýváte) - počet m2, co směňujete (tedy ne jen to, co vám celkem z něj ubyde po směně, ale výměru, co z původního pozemku směňujete - ze smlouvy) x 17,47 (cena za 1 m2 pozemku - 82689/4732) - účetně 554/031 v té ceně a naopak přičíst m2, co směnou získáte a ty ocenit cenou, kterou mají - buď pořizovací cenou ze smlouvy nebo tou RPC. Já jsem to pochopila tak, že těch 27 m2 je už rozdíl, co vám celkem ubyde o směně, tady je ale o tom potřeba účtovat jako o dvou úkonech, nejprve vyřazení směnou pozbyté části pozemku v jeho účetní ceně a pak zařazení směnou nabyté části.

  K účtování směny vám blíže poradit nemohu, potřebuji k tomu vědět ocenění nabývaného pozemku, to se případně ještě ozvěte na e-mail klaravavrisinova@seznam.cz, když budete potřebovat. Výnos ze směny (311/647) je pro vás hodnota nabytého pozemku, případně zvýšená o doplatek občana. 

  A k tomu doplatku - pokud se to v ZO zdůvodní (je potřeba to uvést i do zápisu, popř. usnesení, proč není doplatek), tak můžete "prodávat" pod cenou, tzn. může to být i směna bez doplatku, zde je to určitě ve veřejném zájmu. 

 • majetek
  24. 06. 2020

  Dobrý den, 1/ Naše ZŠ a MŠ, má dle zřiz. listiny( majetek svěřený do správy, obec na podrozvaze ). V letošním roce technicky zhodnocujeme zahradu na Odpočinkovou a výukovou zahradu. Investice bude probíhat ve 2 etapách - 1 etapa bude hrazena ve výši 650 000,- z dotace Nadace K. Komárka a zbývající prostředky cca 360 000,- budou doplaceny z rozpočtu ZŠ. 2. etapa bude hrazená z rozpočtu města (cca 650 000,-) a zbývající prostředky z nadace cca 50 000,-Kč. Chceme se ujistit o správnosti účtování - fakturace bude probíhat na 3 instituce : na ZŠ, město a nadaci. Po ukončení investič. akce město zaúčtuje 042/021 401/021 a potom převedeme na 909 a škola zaúčtuje na 021/. Celé technické zhodnocení město zaúčtuje na podrozvahu a škola na maj. účty a bude odepisovat a dotaci rozpouštět. Děkuji 2/Město uzavřelo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, předmětem této smlouvy je garážové stání v polyfunkčním domu, prodávající a kupující se vzájemně zavazují uzavřít kupní smlouvu na výše uvedené gar. stání do 90 dnů od uplynutí 20 let od kolaudace domu (což bude v roce 2021). Nevím si rady, zda tento záměr prodeje garážového státní mám mít proúčtován na reálných cenách. Kupující zaplatil částku dle smlouvy do 15 dnů od uzavření smlouvy. Město má tuto budovu na účtu 021 v celkové cca 100 000 000,- tento majetek odepisuje a rozpouští dotaci a v roce 2021 uplyne 20 letá doba od kolaudace tohoto domu a na část bytů byly uzavřeny před 19 lety smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy - měla jsem mít zaúčtované i tyto smlouvy na reálných cenách ?

  1. Tady je důležité si stanovit, jak to bude a to vy máte celkem jasné - vy budete TZ pořizovat na účet 042 s tím, že ve výši, co jste vynaložili (650 tis. Kč) to pak na PO převedete 401/021 (PO nabere opačně). Není problém, aby PO své náklady (360 tis. Kč) hradila také rovnou přes účet 042 jako svou rozpořizovanou investici, nemusí vám to složitě převádět a vy zase zpátky jim, oni mohou mít také rozpořizovanou investici a pak si k ní přičtou to, co jim převedete, resp. pak je vhodné, abyste jim to případně převedli přes účet 042 (tedy zápisem 401/042) a oni si to zařadí na účet 021 (protože vy jim fakticky nebudete převádět dokončený majetek, ale jen část).

  Jestli to částečně proplatí nadace formou přímé úhrady faktur, tak tam proúčtujete předpis faktury 042/321, nadační příspěvek 344/403 a zúčtujete 321/344 (tento zápis může provést buď PO nebo obec s tím, že pak účet 403 PO předáte - tedy zápis 403 MD ve výši nadačního příspěvku, zbytek 401 MD/042 D). Ale jinak uvažujete správně - TZ je účetně i právně součástí majetku, takže jim to předáte jen protokolárně (není potřeba k tomu nic schvalovat) a hlavně účetně, aby to PO zavedla na kartu budovy včetně dotace. 

  Ještě si nejsem úplně jistá, kdo je právně příjemcem toho nadačního příspěvku, jestli PO, tak jí jen nezapomeňte schválit, že jako zřizovatel souhlasíte s tím, že na to přijme dar a pak může o příspěvku rovnou účtovat PO jako příjemce. 

  Vy si účet 909 nezapomeňte upravit i o podíl PO, tedy ne jen o to, co jim budete převádět, ale o celou hodnotu TZ, když jej realizujete takto společně.  

  2. Tady si úplně nejsem jistá, zda vím, o co vám konkrétně jde. O přecenění na RH? Pokud jste teď uzavřeli budoucí kupní smlouvu, tak by se teoreticky mohlo na RH přecenit, ale doporučujeme spíše počkat až na schválení samotného prodeje, nedávno jsme toto řešili - dotaz z 15.5.2020 "Reálná hodnota", tak se na to prosím podívejte, podrobně tam vysvětlujeme, jak je to s OUÚP u přecenění na RH. A určitě by nebylo dobře přecenit na RH 20 let před samotným prodejem, to by došlo k výraznému zkreslení, majetek by se po tu dobu neodpisoval, doporučujeme přeceňovat jen u prodejů v krátkém horizontu. Složené peníze teď účtujte jako zálohu na kupní cenu na účet 324., popř. 455 (jestli prodej za déle než rok od přijetí - nevím, jak vám to přesně vychází). 

  Správně měly být nastaveny odpisy tak, aby teď k prodeji zůstatková cena odpovídala "prodejní" - ale chápu, že teď se mi to radí v logice "po bitvě je...", tak toto berte jen jako poznámku. 

 • ubytovna
  23. 06. 2020

  Dobrý den, město odkoupilo likusovou budovu. Ta má dvě spojené a průchozí části. Jedna byla již dříve zkolaudována a využívána jako ubytovna. Ve druhé části je restaurace, ta je stále v provozu. Ubytovna je zavřená a zatím není rozhodnuto, zda bude její chod obnoven. Vše nasvědčuje tomu, že nebude. Máme tuto budovu vést v majetku na účtu 021 jako bytový nebo nebytový dům?

  Pravděpodobně vám jde o klasifikaci staveb pro účely přílohy účetní závěrky. V případě různorodého využití staveb bychom měli volit převažující účel. Když to v současnosti jako ubytovna neslouží, ale jediné využití je jako restaurace (byť není v celé budově, ale jen v části), tak bych budovu zatím vedla v G.3 - Jiné nebytové domy a nebytové jednotky. Budovy v G.1 i G.3 mají v podstatě stejný ekonomický potenciál, to je hlavní účel rozdělování do jednotlivých kategorií. Pokud se v budoucnu převažující  účel celé budovy změní, tak změníte i klasifikaci. Není to problém, mění se vlastně jen analytika (AU nebo ORJ, org...)

 • Odpisy - novostavba chodníků
  22. 06. 2020

  Dobrý den, ráda bych se poradila jak zařadit majetek (stavbu) chodník podél silnice. Jedná se o novostavbu v celkové částce 1.193.000,53 Kč.

  Chodník je podle zákona o pozemních komunikacích samostatnou místní komunikací nebo součástí jiné místní komunikace. Odpisová skupina VI, klasifikace 21.12.19, životnost lze např. 50 let. Je vhodné si stanovit obecný odpisový plán - můžete i dle vzoru na stránkách v dokumentech ke stažení  a dávat všechny chodníky stejně. 

 • Majetek svěřený
  20. 06. 2020

  Dobrý den, na podrozvaze máme evidován svěřený majetek MŠ a ZŠ. U MŠ skončila pětiletá lhůta udržitelnosti projektu (oprava MŠ a dodávka vybavení). Nyní bychom chtěli vybavení převést do majetku MŚ a podobně i některé vybavení, svěřené základní škole převést do majetku ZŠ. Je k tomu třeba souhlas zastupitelstva, je třeba sepisovat nějakou smlouvu nebo stačí předávací protokol? Eventuálně na co si dát pozor při převodu?

  Pokud jim to chcete převést do majetku, pak nestačí předávací protokol, je potřeba převod z majetku obce schválit. U movitých věcí stačí schválení radou a je pak vhodné to převést nějakou smlouvou (darovací, o bezúplatném převodu), ale pokud to schválí, tak pak stačí případně  jen předávací protokol, písemná smlouva u movitých věci není povinná. Pokud by se jednalo o předání nemovitých věcí, tak je potřeba schválit převod v ZO a sepsat písemnou smlouvu a také před schválením zveřejnit záměr. Jinak účetně se to řeší tak, že zaúčtujete nejprve ukončení svěření, tedy věci vyřadit z podrozvahy a dáte si k sobě do rozvahy a obratem ve stejném měsíci jim to darujete (vyřadíte z rozvahy) zápisem 088/028 a 401/022. U DDHM by to stačilo účetně jen vyřadit z podrozvahy, ten DHM je vhodné prohnat přes účet 022, aby se dar zobrazil na účtu 401.

  A případně zkontrolovat, zda jste v souladu se zřizovací listinou. Většinou doporučujeme předávat 028, 022 a nemovitosti svěřovat. 

 • Darování nemovitosti obci
  18. 06. 2020

  Dobrý den, prosila bych je o kontrolu mých myšlenkových a účetních pochodů v případě obdržení daru nemovitosti od soukromého investora. (Je to dodatek k mému předchozímu dotazu ze dne 11.9.2019). Obec obdržela 12.6. 2020 darovací smlouvou, v níž není vyčíslená cena, dokončenou stavbu kaple. Před kaplí byla ještě investorem- dárcem mimo plán vybudovaná zpevněná plocha ze žulových kostek. Kolaudace stavby byla v květnu 2020. Ocenění: ocením RPC ( neuplatním ocenění 1,- Kč dle zák. 563/1991 písm. k) ). Jako RPC použiji rozpočtovou cenu z projektové dokumentace (900 tis) , dárce nám přesnou cenu nesdělil – a ani moc nechce, stálo to asi víc. Zapíšu zápisem 021/401. K této ceně připočtu naše náklady (darované dřevo a práci našich zaměstnanců), které jsem aktivovala a eviduji na účtu 042 zápisem 021/042. Bude to kombinace ocenění. Zařadím k datu podpisu smlouvy 12.6. Dotaz: stavba kaple byla částečně i stavitelem financována z materiálních a finančních darů od lidí, popřípadě slevami na díle. Má se to nějak zohlednit jako dotace?? Finanční dary se dají zjistit z transparentního účtu, který byl ke stavbě zřízen a ještě je funkční. Dary byly poskytovány staviteli, ne obci. Osobně bych to v ocenění ani na 403 nezohledňovala. 2) Odpis bych měla stanovit na 80 let, ale zdá se mi to málo…Ve směrnici máme stanoveno, že odpisovou skupinu VII ( 12.72.11 – chrámy, kostely, synagogy) odepisujeme 80 let. Nemohla bych nějakou výjimkou dát alespoň 150-300 let ?? Tyto stavby jsou dlouhodobé. Odpis od 7/2020. 3) Plochu před kaplí ze žulových kostek nemáme v darovací smlouvě zmíněnou, ale bylo myšleno, že patří ke kapli- je na našem pozemku. Zařadila bych 021/401 v ceně rozpočtu 140 tis. ( VI – 21.12.23 – parkoviště a plochy char. pozemních komunikací). Nebo má být součástí IČ kaple?? 4)I když v darovací smlouvě není zmíněno, ale kapli jsme dostali vybavenou (lavice, socha, ambon -řečnická tribuna pro kněze, obraz). Vybavení kaple bych zaevidovala jako DDHM oceněný RPC. Jen nevím, jestli mám nějak řešit zvon umístěný ve věžičce kaple? Může být brán jako součást stavby? Nedostáváme kaple každý rok, tak se raději ptám.  Na e-mail zasílám foto, ať vidíte na co se ptám a jak je krásná  . Hezký den a děkuji.

  1. Tady se můžete rozhodnout. ZoÚ umožňuje, jak evidentně sama víte, ocenit církevní stavbu 1 Kč. Ve vašem případě ale můžete klidně ocenit i RPC, protože podklady k pořizovací ceně nějaké máte. Tu 1 Kč používáme spíše u "historických" církevních staveb, kde se opravdu težko dá pořizovací cena zjistit a náklady na vyčíslení hodnoty by byly neúměrně vysoké k přínosu této informace a navíc u historických věcí obecně se mohou u jednotlivých znalců odhady cen i lišit.  Sice nemáte přímo skutečné náklady, co to stálo (ty by u nové stavby byly jako RPC nejpřesnější), ale i z rozpočtu by se podle mě dalo vyjít. A pak souhlas, že k tomu přičtete ty své aktivované náklady, to jsme řešili již v minulých odpovědích.

  Zařadit by se kaple měla k datu zápisu do KN - bude to podle fotek pravděpodobně stavba zapisovaná do katastru nemovistostí. Z hlediska stavebních předpisů je to asi už dokončená stavba, to asi "papírově" zajistil investor, pak byste tedy měli kapli zařadit do majetku k datu, kdy vlastnictví přešlo na vás, ne tedy automaticky k podpisu smlouvy, ale k datu , kdy na vás dle smlouvy přešlo vlastnické právo (a u staveb zapisovaných do KN k datu podání návrhu na vklad - dle ČÚS č. 701). 

  Dotace se nepřebírají, to jen když je to bezúplatný převod mezi VÚJ (např. od jiné obce apod.), pak se přebírá jejich ocenění včetně případné dotace (v nerozpuštěné výši), co k danému majetku evidují. V tomto případě, kdy to máte od nějakého soukromého subjektu, nepřebíráte ocenění ani transfery, v tom je vaše úvaha také správná.

   2. Já bych se tím netrápila a nedělala výjimku z odpisového plánu. To byste museli nějak zdůvodnit, ale čím? Že zrovna u této jedné stavby dáte delší životnost než u jakékoliv jiné nové. Jedině, že máte obecně nízkou hranici, tak si stanovujete pro stavby v ÚOS VII vyšší, např. 100 let, ale to už je docela dost, to opravdu nemusíte, i v ČUS č. 708 bývala doporučená doba 80 let, tak to klidně nechte a dodržte svůj odpisový plán, není problém v průběhu odpisování dobu prodloužit, např. po nějaké výraznější opravě nebo TZ. První odpis souhlas, že od července, pokud bude kaple zařazena do majetku v červnu. 

  3. Jako součást kaple bych jí nedávala, zařadila bych jí jako oddělenou majetkovou položku - zpevněná plocha před kaplí, mj. kvůli rozdílné životnosti i oddělenému nakládání. 

  4. Rozklíčila bych jednotlivé věci z rozpočtu, takže ne vše nakonec půjde do ceny stavby na účet 021. Lavice - ty by měly být samostatnou věcí - do 40 tis. Kč zápis 558/649 a 028/088, nad 40 tis. Kč 022/401. Socha taktéž (jestli je zhotovení také v rozpočtu, kdyby nebyla nová, ale historická, někde získaná, pak jí lze ocenit 1 Kč a dát i na účet 032). Stejně jako sochu posuďte i obraz - samostatná věc, ale jestli je nově namalován. Tím ambonem myslíte asi ten kámen s deskou, ty byste mohli dát do ceny stavby. Zvon bych vedla jako samostatný majetek, nemusí být nedílnou součástí stavby, tzn. také pravděpodobně účet 022 a případně odděleně elektrické vyzvánění jako technologii - budete s tím tak mít v budoucnu jednodušší majetkové nakládání.

  Za fotky děkujeme, je opravdu nádherná, to jsem ráda, že se ještě i v dnešní době najde někdo, kdo podobné stavby buduje.

 • příplatek mimo základní kapitál
  15. 06. 2020

  Město koupilo v r.2014 zametací stroj za Kč 3 583 958,- z toho byla dotace Kč 3 129 729,30. K 1.5.2020 převedlo stroj formou příplatku mimo základní kapitál do majetku TS s.r.o., kde má 100 %. Doúčtovali jsme oprávky, vyřadili v PC, na 061 evidujeme v ZC Kč 1 991 062,-. Problém máme s dotací. Stalo se totiž to, že při zařazení jsme do karty majetku zapomněli dotaci zaznamenat a tím jsme ji ani nerozpouštěli do výnosů, protože právě sestava z majetku o transferech nám slouží jako podklad k účtování o rozpuštění. Chybu jsme opravili až v r. 2018., kdy jsme dotaci k majetku doplnili a začali rozpouštět. Tím máme ke dni převodu majetku zůstatek transferu vyšší (2 608 095,70), než je ZC evidovaná na 061 a nevíme co s tím. Děkuji

  Ta dotace zůstane k účtu 061 zafixovaná na 403 a již se nebude měnit ani rozpouštět. Ale správně by opravdu bylo opravit dorozpuštění tak, jak mělo být - tj. dopočítat a přes účet 408 (VH minulých let) doúčtovat 403/408. Pak by vám zůstal správný transferový podíl k účtu 061. Když si vydělíte po opravě 403 lomeno 061 (jen ten příplatek), tak by měl vyjít stejný poměr jako 3129...,- lomeno 3583...,-. Doporučuji raději to takto jednorázově provést a je to i dobře, než k tomu pak vést s různými kontrolami diskusi, co myslíte? 

 • zařazení auta
  10. 06. 2020

  Dobrý den, prosíme o radu se zařazením auta do majetku. Město pořídilo v dubnu 2016 auto dle kupní smlouvy ve výši 609.629,- Kč s úvěrovou smlouvou s ESSOXem s měsíčními splátkami ve výši 11.603,- Kč. V r.2016 jsme zaplatili zálohu 182.889,- Kč. Je k tomu ještě smlouva o výpůjčce k úvěrové smlouvě, kde je půjčitelem ESSOX na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva k úvěru (tu jsme v účtárně viděli až teď). V technickém průkazu bylo město napsáno jako provozovatel. V dubnu 2020 jsme doplatili splátky. V květnu 2020 bylo auto přepsáno v evidenci vozidel na město. Celou dobu jsme účtovali jako leasing přes pol. 5178, 5163 a náklady 518. Teď po přepisu jsme chtěli auto zařadit do majetku, ale žádnou konečnou fakturu s kupní cenou nemáme. Zaplatili jsme pouze poplatek za přepis v evidenci motorových vozidel 800,- Kč a kontrolní prohlídku 450,- Kč. V jaké hodnotě máme auto zařadit do majetku, jestli jako leasing na účet č. 028 nebo v původní kupní hodnotě 609.629,- Kč. Děkujeme.

  Správně to nemělo být účtováno jako leasing, ale koupě s tím zajištěním převodu práva - v tomto případě eviduje v souladu se zákonem majetek vypůjčitel. Takže nejsprávněji to teď opravit, tzn. celou původní kupní cenu (zálohu + splátky - celkem 609.629 Kč)  zaúčtovat 022 MD/408 D (opravu popsat do přílohy závěrky). Zároveň dopočítat a doúčtovat odpisy za dobu od předání auta dle kupní smlouvy - zápis 408 MD/082 D (účet 408 volím i když odpisy nebudou významné - v součtu jako souhrnnou chybu i se zařazením). A pokračujte klasicky v odpisování.

  Poplatek za přepis a kontrolní prohlídku už teď účtujte do nákladů - tak byste je účtovali, kdybyste správně auto zařadili do majetku už na začátku. Poplatek za přepis patří na účet 538 s pol. 5362, evidenční kontrola, tu musíte doložit při přepisu, ale platíte to STK, tak tam už spíše účet 518 s pol. 5169. 

 • Vydláždění dvora
  02. 06. 2020

  Obec měla neudržovaný dvůr, který se rozhodla vydláždit - toto bylo provedeno v částce 644 tisíc. Mám účtovat jako opravu nebo jako investici ?

  Je to opravdu spíše TZ - zpevnění je změna parametru, takže na 042 a případně do majetku jako zpevněná plocha - stavba na 021. 

 • Kolaudace
  01. 06. 2020

  Prosím, máme nově vybudované Komunitní centrum z dotace. Hotová stavba byla předána 30.3., kolaudace proběhla jen částečná 23.4.(pouze podkroví),celková kolaudace bude provedena až projektant zpětně dopracuje změny stavby před dokončením. Mám v květnu navýšit hodnotu stavby 021 x 042?Nebo až po celkové kolaudaci? Částečná kolaudace musela proběhnout z důvodu podmínek dotace. Děkuji

  Nejprve - píšete nově vybudovanou stavbu - takže byste museli zařadit jako novou stavbu jen tu zkolaudovanou část - tj. pouze podkroví - ono to je takové nelogické zařadit jako novou stavbu jen podkroví - kdyby to mohlo být TZ - jak naznačujete "navýšit hodnotu" stavby, tak bych to zařazení právě kvůli dotaci určitě doporučila. Možná však, že to zbytečně překombinovávám a šlo by zařadit i to podkroví jako novou část stavby, kvůli dotaci i správnosti VH (odpisy) to akceptovatelné je, i když se asi nebude využívat, dokud nebude zkolaudované celé, že ano? Závěrem - bezpečnější kvůli dotaci je zařadit k datu kolaudace (nabytí právní moci) i jen část stavby. (021/042). 

 • Pozemky mimo k.ú. obce
  29. 05. 2020

  Dobrý den, zjistila jsem, na základě doručeného platebního výměru na daň z nemovitých věcí, že obec vlastní pozemky mimo k.ú. obce, ale předchozí účetní je v majetku neevidovala. Prosím o radu, jak teď postupovat.

  Pokud se vám nepodaří dohledat nabývací tituly, resp. zjistit, jakým způsobem byly pořízeny a jejich historické ocenění, pak je zařadíte jedině jako vícenález zápisem 031/401 v jejich aktuální hodnotě - tzv. reprodukční pořizovací cena. Zjistit jí lze buď tak, že si necháte vypracovat znalecký posudek nebo sami cenu vypočtete podle oceňovací vyhlášky, to není u pozemků tak těžké, případně pokud Vám dá třeba starosta nebo nějaký zastupitel podepsaný kvalifikovaný (něčím podložený) odhad ceny. A opravdu musíte za nemovitosti mimo katastr vaší obce platit jiné obci daň z nemovitosti - resp. přes FÚ. Ověřte si vlastnictví na LV jiných obcí. 

 • Zakoupení budovy
  29. 05. 2020

  Obec bude kupovat od Jednoty budovu prodejny potravin. Máme vypracovaný znalecký posudek, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé ceny: za budovu, rampu, opěrnou zeď k rampě, zpevněnou betonovou plochu, vodovod. a kanalizační přípojku, septik, revizní šachtu a pozemky. Pozemky zaúčtuji na 031 (pol.6130) a ostatní na 021 (pol.6121). Nevím, jak postupovat při zařazení do inventur u účtu 021. Můžu všechno, co bude zaúčtováno na účtě 021 zařadit jednou cenou = jedno inventární číslo. Hodnota samotné budovy je přes 1 000 000 Kč, ostatní do 40 000 Kč za položku (vodovod. přípojka je např. za 819,- Kč). Ještě se chci zeptat, jak to bude s odpisováním. Jednota není VÚJ, tak by nás jejich odpisy neměly zajímat. Odepisovat by se mělo od následujícího měsíce po vkladu na katastr.

  Nejprve pozor na to, že pro vás nehraje roli ocenění ze ZP, když je pořizujete koupí, musíte je ocenit pořizovací cenou, tedy kupní cena plus případné související náklady. Pokud v kupní smlouvě nejsou ceny rozvrženy mezi pozemek a stavby, tak můžete použít poměr ocenění ze znaleckého posudku (cena jedné majetkové položky děleno celková cena - obě ze znaleckého posudku) a tímto poměrem pořizovací cenu rozpočíst. Budova je samostatná stavba, rampa podle způsobu umístění a používání - jestli je stavebně napojena na budovu a plní funkci vesměs jen pro ni, tak jí lze zahrnout do ceny budovy, jinak je možné ji vést i jako samostatnou stavbu. Obdobně bych vyhodnotila tu opěrnou zeď. Betonová plocha už by měla být určitě zařazena zvlášť, stejně tak přípojky, septik a šachta.

  Ohledně odpisování - tam musíte odhadnout zbývající životnost staveb a odpisovat, jak správně uvádíte, od měsíce následujícho po zařazení. Ne vše asi podléhá vkladu do KN - to jen asi pozemek a budova. Ty samostatné stavby, jako např. přípojka, které se do KN nezapisují, ty dejte do majetku ke dni dle smlouvy (kdy na vás přešlo vlastnictví) - tam nemusíte čekat na podání návrhu na vklad, ale asi budou ty dva okamžiky téměř totožné, tak je to vcelku jedno, když to bude v jednom měsíci.

Návrh a tvorba webu