Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Objednat e-learningový kurz

Krok 1 / 4
Účastníci kurzu
Typ organizace:

*Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci.

Vaše objednávka

E-learningový kurz Transfery, E-LEARNING
1 x
1 000 Kč
Celkem včetně DPH
1 000 Kč

Kurz je osvobozen od DPH dle § 51 zákona o dani z přidané hodnoty bez nároku na odpočet. Přístup do kurzu bude umožněn všem účastníkům ihned po přijetí úhrady na náš účet.

Návrh a tvorba webu