DPH v podmínkách ÚSC - nemovitý majetek

Po uzávěrce objednávek! Na možnost objednání tohoto kurzu se prosím informujte na níže uvedených telefonech/e-mailech.

6/6 2019 Hradec Králové

Aktuální informace k DPH u nakládání s nemovitým majetkem.

Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC.

Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů

 • Čas 9-14
 • Cena 1 750,00 Kč za osobu*
 • Akreditace AK/PV-221/2018, AK/VE-129/2018

* osvobozeno od DPH

Místo

Hotel Černigov
Riegrovo náměstí 1494.

Sál Harmonie ve 14. patře

Doprava

Hlavní vlakové nádraží (před hotelem)

Trolejbusová zastávka "Hlavní nádraží" - č. 1, 2, 3, 6, 7 (před hotelem)

Autobusová zastávka "Hlavní nádraží " - bus č. 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 (před hotelem)

Kontakty

Michaela Tuháčková
Mobil: 725 571 504
E-mail: michaela@obecuctuje.cz

Daniela Maroušková
Mobil: 725 571 506
E-mail: daniela@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

Úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC, účetním a ekonomům ÚSC, kteří mají na starosti problematiku DPH, pracovníkům ÚSC odpovědným za majetek a uzavírání smluvních vztahů v oblasti nemovitého majetku.

Program

Kurz se koná od 9.00-15.00. V čase 9.00-14.00 program akreditovaného kurzu, 14.00-15.00 řešení konkrétních dotazů, příklady z praxe, diskuze.

 • Aktuality v oblasti DPH
 • Převody nemovitostí a DPH (DUZP, základ daně, podmínky pro osvobození)
 • Nájemní vztahy a DPH (vymezení pojmu pronájem pro účely DPH, podmínky pro osvobození, daňový režim vedlejších plnění k nájmu)
 • Věcná břemena a DPH
 • Vypořádání technických zhodnocení na cizím nemovitém majetku a DPH
 • Sazby DPH u stavebních prací
 • Odpočty DPH ve vazbě na nemovitosti (základní pravidla, vyrovnání odpočtu daně)

Lektor

Ing. Zdeněk Nejezchleb

 • auditor
 • lektor akreditovaných programů pro ÚSC
 • odborník ÚSC a daňová problematika ÚSC

Podmínky účasti

Platbu prosím poukazujte na účet č. 2600160912/2010, k.s. 308, V.S. je číslo vaší objednávky - pokyny k platbě (proforma fakturu) obdržíte v Potvrzení vaší objednávky v e-mailové zprávě. Daňový doklad obdržíte e-mailem po připsání platby na náš účet. V případě nedoručení potvrzení či dokladu prosíme o kontrolu složky Nevyžádaná pošta ve vaší e-mailové schránce. (Registrovaní uživatelé si mohou po přihlášení na www.obecuctuje.cz daňový doklad stáhnout v záložce "Moje objednávky" v sekci "Můj účet").

Na kurzu obdrží účastníci pracovní materiál zpracovaný lektorem/lektorkou a malé občerstvení. Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci prosím vyplňte v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že vaše neúčast bude oznámena před datem uzávěrky (4 pracovní dny před konáním semináře).

Prezence účastníků proběhne od 8:30-9:00 hodin.

Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni.

Těšíme se na setkání s vámi.