Účetní závěrka a inventarizace

Obsazený termín! Tento kurz již není možné objednat.

12-14/11 2019 Turnov

Účetní závěrka včetně inventarizace - kompletní problematika pro ÚSC.

Kurz bude akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky.

Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů

 • Čas 9-14
 • Cena 4 500,00 Kč za osobu*
 • Akreditace AK/PV-470/2019, AK/VE-294/2019

* cena zahrnuje 3500,- Kč za akredit.kurz (osvobozeno od DPH) a 1000,- Kč vedlejší náklady(včetně DPH 21%)

Místo

Turnov , Výšinka 719

Doprava

Kontakty

Michaela Tuháčková
Mobil: 725 571 504
E-mail: michaela@obecuctuje.cz

Daniela Maroušková
Mobil: 725 571 506
E-mail: daniela@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

Účetním obcí a finančních odborů měst a kontrolním pracovníkům úseku vnitřního kontrolního systému ÚSC. Určeno pro začínající účetní i pro pokročilé, dále i pro vedoucí pracovníky ekonomických a finančních odborů.

Cíl kurzu

Zajištění řádné účetní závěrky v ÚSC v souvislostech - příprava, harmonogramy, realizace, inventury a inventarizace, kontroly Seznámení s platnou legislativou.  Závěrečné rozpočtové práce, úhrady. Zpracování závěrky, účetní postupy, výkazy.

Program

1. Den

Příprava, inventury, inventarizace, realizace účetní závěrky po oblastech (DM, zúčtovací vztahy, finanční majetek, časové rozlišení...)

Příprava zpracování účetní závěrky

 • harmonogram účetní závěrky (úkoly pro ostatní zaměstnance a vedení obce, např. zprávy o rozpracovanosti k 042, dohled na ověření na LV nemovitostí, předání dokladů, zařazování majetku…)
 • zásady inventarizace majetku a závazků, požadavky na výstupy u inventarizace

Zpracování účetní závěrky

 • problematické oblasti rozpočtové části účetní závěrky (financující položky, převody a transfery, rozpočtová opatření, účetní případy mimo rozpočet - hospodářská činnost)
 • problematické oblasti akruální části závěrky – formulář povinností k účetní závěrce, práce k závěrce a ověření provedení prací

2. Den

Inventury a inventarizace

 • zásady inventarizace majetku a závazků, požadavky na výstupy u inventarizace

Směrnice, harmonogramy, soupisy a náležitosti, zprávy k inventarizaci, systém, podpisy...

3. Den

Kontrola výstupů účetní závěrky

 • povinné a logické vazby v účetních výkazech
 • uplatnění principu významnosti v souvislosti s účetní závěrkou
 • vyplnění jednotlivých částí Přílohy

Diskuze - ve vazbě na jednotlivé části a na závěr semináře

Pozn. Program bude upraven dle schválené akreditace. Záměrem je podání problematiky závěrky komplexně a podrobně, včetně zaúčtování a inventurních a inventarizačních postupů, ukázka i praktické aplikace inventur (inventurní soupisy města s kontrolními vazbami). 

Lektor

Ing. Ivana Schneiderová

 • autorka odborných publíkací (Majetek ÚSC, Účetní reforma, Rozpočtová skladba)
 • auditorka
 • lektorka několika akreditovaných programů
 • specializace účetnictví a problematika obcí

Ubytování

V rámci kurzu je možné ubytování přímo ve školicím středisku Výšinka . Cena za 1 noc 450,- Kč/osoba, snídaně+večeře 200,- Kč/osoba, Podrobné informace k podmínkám a cenám ubytování naleznete v dokumentu 2019 Kurzy Výšinka vícedenní v sekci Neplacené dokumenty. Požadavky na ubytování prosím vyplňte v přihlášce kurzu. Na tyto kurzy není možné brát s sebou rodinné účastníky.

Podmínky účasti

Platbu prosím poukazujte na účet č. 2600160912/2010, k.s. 308, V.S. je číslo vaší objednávky - pokyny k platbě (proforma fakturu) obdržíte v Potvrzení vaší objednávky v e-mailové zprávě. Prosíme o úhradu nejpozději 4 pracovní dny před konáním kurzu.

Daňový doklad obdržíte e-mailem po připsání platby na náš účet. V případě nedoručení potvrzení či dokladu prosíme o kontrolu složky Nevyžádaná pošta ve vaší e-mailové schránce. (Registrovaní uživatelé si mohou po přihlášení na www.obecuctuje.cz daňový doklad stáhnout v záložce "Moje objednávky" v sekci "Můj účet").

Na kurzu obdrží účastníci pracovní materiál zpracovaný lektorem/lektorkou a malé občerstvení. Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci prosím vyplňte v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že vaše neúčast bude oznámena před datem uzávěrky (4 pracovní dny před konáním semináře).

Prezence účastníků proběhne od 8:30-9:00 hodin.

Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni.

Těšíme se na setkání s vámi.