Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Obsazený termín — tento kurz již není možné objednat.

Účetní závěrka a inventarizace

Úterý - čtvrtek 12 - 14. 11. 2019, Turnov

Účetní závěrka včetně inventarizace - kompletní problematika pro ÚSC. Kurz akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky.

Lektor

Ing. Schneiderová

Čas

Cena

4 500 Kč/osoba*

Akreditace

Ano viz níže

*
cena zahrnuje 3500,- Kč za akredit.kurz (osvobozeno od DPH) a 1000,- Kč vedlejší náklady(včetně DPH 21%)

Místo konání


Komu je kurz určen

Úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC, účetním obcí a finančních odborů měst a kontrolním pracovníkům úseku vnitřního kontrolního systému ÚSC. Určeno pro začínající účetní i pro pokročilé, dále i pro vedoucí pracovníky ekonomických a finančních odborů.

Cíl kurzu

Zajištění řádné účetní závěrky v ÚSC v souvislostech - příprava, harmonogramy, realizace, inventury a inventarizace, kontroly. Seznámení s platnou legislativou.  Závěrečné rozpočtové práce, úhrady. Zpracování závěrky, účetní postupy, výkazy.

Program

1. Den

Příprava, inventury, inventarizace, realizace účetní závěrky po oblastech (DM, zúčtovací vztahy, finanční majetek, časové rozlišení...)

Příprava zpracování účetní závěrky

 • harmonogram účetní závěrky (úkoly pro ostatní zaměstnance a vedení obce, např. zprávy o rozpracovanosti k 042, dohled na ověření na LV nemovitostí, předání dokladů, zařazování majetku…)
 • zásady inventarizace majetku a závazků, požadavky na výstupy u inventarizace

Zpracování účetní závěrky

 • problematické oblasti rozpočtové části účetní závěrky (financující položky, převody a transfery, rozpočtová opatření, účetní případy mimo rozpočet - hospodářská činnost)
 • problematické oblasti akruální části závěrky – formulář povinností k účetní závěrce, práce k závěrce a ověření provedení prací

2. Den

Inventury a inventarizace

 • zásady inventarizace majetku a závazků, požadavky na výstupy u inventarizace

Směrnice, harmonogramy, soupisy a náležitosti, zprávy k inventarizaci, systém, podpisy...

3. Den

Kontrola výstupů účetní závěrky

 • povinné a logické vazby v účetních výkazech
 • uplatnění principu významnosti v souvislosti s účetní závěrkou
 • vyplnění jednotlivých částí Přílohy

Diskuze - ve vazbě na jednotlivé části a na závěr semináře

Lektor

Ing. Ivana Schneiderová

 • autorka odborných publíkací (Majetek ÚSC, Účetní reforma, Rozpočtová skladba)
 • auditorka
 • lektorka několika akreditovaných programů
 • specializace účetnictví a problematika obcí

Akreditace

Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-470/2019, AK/VE-294/2019.

Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.

"Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
 
Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

Ubytování

V rámci kurzu je možné ubytování přímo ve školicím středisku Výšinka . Cena za 1 noc 450,- Kč/osoba, snídaně+večeře 200,- Kč/osoba, Podrobné informace k podmínkám a cenám ubytování naleznete v dokumentu 2019 Kurzy Výšinka vícedenní v sekci Neplacené dokumenty. Požadavky na ubytování prosím vyplňte v přihlášce kurzu. Na tyto kurzy není možné brát s sebou rodinné účastníky.

Podmínky účasti

Dobrý den vážení přihlášení na kurzy, měníme následovně podmínky účasti od 24.8.2020 do 31.12.2020

Upravené podmínky: Platbu za kurz prosím neprovádějte před konáním kurzu. Fa k úhradě za kurz vám bude předána na kurzu při prezenci. (Samozřejmě mimo těch, kteří již před 24.8.2020 kurz uhradili). 

Odhlásit se je možné i den před konáním kurzu.

Prosíme, abyste si na kurz vzali roušku. Kapacitu sálů nebudeme zcela naplňovat, abychom zajistili dostatečný prostor mezi účastníky.

 Moc prosíme, abyste se kurzu neúčastnili v případě podezření na nákazu chřipkou nebo Covidem 19 nebo pokud jste 10 dní před kurzem byli s někým nakaženým ve styku. Prosím neúčastněte se kurzu ani když budete mít teplotu. (Moc o toto prosíme kvůli ochraně ostatních účastníků). Při odhlášení i den předem nebude po vás vyžadována žádná úhrada za kurz. V případě dřívější  úhrady za kurz před 24.8.2020 vám bude z důvodu odhlášení platba vrácena.  Na druhou stranu moc prosíme, aby ti, co jsou přihlášení, nám neúčast sdělili mailem na iva@obecuctuje.cz. 

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že vaše neúčast bude oznámena před datem uzávěrky (4 pracovní dny před konáním semináře).

Prezence účastníků proběhne od 8:30-9:00 hodin.

Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni.

Těšíme se na setkání s vámi.

POZOR: Úpravy na stránkách  - texty na potvrzení objednávky a proforma fa nejsou ještě na tento nový systém připraveny, budou nastaveny až s vypsáním nových kurzů.  Tak si toho prosím nevšímejte a proformu nehraďte. Děkujeme za laskavé pochopení. 

Všechny termíny kurzů

Návrh a tvorba webu