Účetní závěrka ÚSC

Obsazený termín! Tento kurz již není možné objednat.

8/11 2019 Ostrava

Pro rok 2019 - soustředěno na případy typových chyb v rámci účetní závěrky – s důrazem na řešení na konkrétních příkladech

Informace o případných legislativních změnách v účetnictví v průběhu roku 2019 a metodických materiálech MFČR

Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky.

Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů

 • Čas 9-14
 • Cena 1 750,00 Kč za osobu*
 • Akreditace AK/PV-73/2018, AK/VE-41/2018

* osvobozeno od DPH

Místo

Dům kultury Akord
nám. SNP 1, Ostrava - Zábřeh

Hudební sál ve 2. patře.

Doprava

Tram: č. 2 z O.-Přívozu, č.6 z O.-Výstaviště přes Vítkov. nádr., č.7 z O.-Poruby přes Svinovské mosty(nádr.), č. 11 z O.-centrum přes Vítkov. nádr., č. 13 z O.-Výstaviště. Vždy na zastávku Kotva v O.-Zábřehu, 600 m pěšky nebo 1 zast. busem č. 31, 41, 4

Kontakty

Michaela Tuháčková
Mobil: 725 571 504
E-mail: michaela@obecuctuje.cz

Daniela Maroušková
Mobil: 725 571 506
E-mail: daniela@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC, účetním obcí a finančních odborů měst a kontrolním pracovníkům úseku vnitřního kontrolního systému ÚSC. Určeno pro začínající účetní i pro pokročilé, dále i pro vedoucí pracovníky ekonomických a finančních odborů.

Cíl kurzu

Seznámení s případnými legislativními změnami v oblasti účetnictví. Harmonogram účetní závěrky.  Zpracování závěrky, účetní postupy, výkazy.

Program

Čas konání 9.00-14.00, přestávka 11.00-11.30

Příprava zpracování účetní závěrky

 • harmonogram účetní závěrky (úkoly pro ostatní zaměstnance a vedení obce, nedokončené investice, ověření stavu nemovitostí včetně nakládání s nemovitým majetkem, zařazování majetku, zmařené investice, likvidace majetku a zásob…)
 • zásady inventarizace majetku a závazků, výstupy u inventarizace

Zpracování účetní závěrky za rok 2019 - typické problémy

 • oceňování, odepisování …
 • zachycení pohledávek, závazků …
 • transfery (přijaté x poskytnuté), účet 403
 • dohadné položky, časové rozlišení, opravy nesprávností minulých let
 • vztahy k příspěvkovým organizacím

Kontrola výstupů účetní závěrky

 • povinné a logické vazby v účetních výkazech
 • vyplnění jednotlivých částí Přílohy

Diskuze - ve vazbě na jednotlivé části a na závěr semináře

Lektor

Ing. Zdeněk Nejezchleb

 • auditor
 • lektor akreditovaných programů pro ÚSC
 • odborník ÚSC a daňová problematika ÚSC

Podmínky účasti

Platbu prosím poukazujte na účet č. 2600160912/2010, k.s. 308, V.S. je číslo vaší objednávky - pokyny k platbě (proforma fakturu) obdržíte v Potvrzení vaší objednávky v e-mailové zprávě. Prosíme o úhradu nejpozději 4 pracovní dny před konáním kurzu.

Daňový doklad obdržíte e-mailem po připsání platby na náš účet. V případě nedoručení potvrzení či dokladu prosíme o kontrolu složky Nevyžádaná pošta ve vaší e-mailové schránce. (Registrovaní uživatelé si mohou po přihlášení na www.obecuctuje.cz daňový doklad stáhnout v záložce "Moje objednávky" v sekci "Můj účet").

Na kurzu obdrží účastníci pracovní materiál zpracovaný lektorem/lektorkou a malé občerstvení. Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci prosím vyplňte v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že vaše neúčast bude oznámena před datem uzávěrky (4 pracovní dny před konáním semináře).

Prezence účastníků proběhne od 8:30-9:00 hodin.

Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni.

Těšíme se na setkání s vámi.