Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Po uzávěrce objednávek — na možnost objednání tohoto kurzu se prosím informujte na uvedených kontaktech.

DPH v podmínkách ÚSC - aktuálně

Pátek 25. 09. 2020, Hradec Králové

Kurz se zaměřením na zvládnutí základů DPH v podmínkách obcí. Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky.

Lektor

Ing. Nejezchleb

Čas

09:00 - 14:00

Cena

1 750 Kč/osoba*

Akreditace

Ano viz níže

*Kurz je osvobozen od DPH dle § 51 zákona o dani z přidané hodnoty bez nároku na odpočet

Místo konání

Hotel Černigov, Sál Harmonie ve 14. patře
Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové Mapa

Doprava MHD

Trolejbus linky 1, 2, 3, 6 a 7 (zastávka Hlavní nádraží), autobus linky 10, 11, 12, 13, 15, 17 a 19 (zastávka Hlavní nádraží)

Komu je kurz určen

Úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC, účetním obcí, které jsou novými plátci DPH, případně se na plátcovství připravují.

Cíl kurzu

Úvod do problematiky daně z přidané hodnoty na obcích, vysvětlení základních pojmů, pomoc se zorientováním se v základních případech.

Pro bližší informace si prosím přečtěte Aktualitu pana Ing. Nejezchleba "Kurzy DPH v 1. pololetí 2020" ze 3.2.2020.

Program

Kurz se koná od 9.00-15.00, od 9.00-14.00 program akreditovaného kurzu, 14.00-15.00 řešení konkrétních dotazů, příklady z praxe, diskuze.

 • Legislativní východiska a novinky v oblasti DPH
 • Rozdělení činností z pohledu DPH u ÚSC (není předmětem DPH, je osvobozeno od daně, zdaňované činnosti)
 • Obrat pro DPH, registrace
 • Režim přenesené daňové povinnosti - základy
 • Daňová přiznání a hlášení - základy vyplnění
 • DPH u nájemních vztahů
 • DPH u převodů nemovitostí
 • V čase 14.00-15.00 (dle potřeby do 16.00) řešení konkrétních problémů účastníků, diskuze, případy z praxe

Lektor

Ing. Zdeněk Nejezchleb

 • auditor
 • lektor akreditovaných programů pro ÚSC
 • odborník ÚSC a daňová problematika ÚSC

Akreditace

Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-222/2018, AK/VE-130/2018.

Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.

"Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
 
Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

Podmínky účasti

Dobrý den vážení přihlášení na kurzy, měníme následovně podmínky účasti od 24.8.2020 do 31.12.2020

Upravené podmínky: Platbu za kurz prosím neprovádějte před konáním kurzu. Fa k úhradě za kurz vám bude předána na kurzu při prezenci. (Samozřejmě mimo těch, kteří již před 24.8.2020 kurz uhradili). 

Odhlásit se je možné i den před konáním kurzu.

Prosíme, abyste si na kurz vzali roušku. Kapacitu sálů nebudeme zcela naplňovat, abychom zajistili dostatečný prostor mezi účastníky.

 Moc prosíme, abyste se kurzu neúčastnili v případě podezření na nákazu chřipkou nebo Covidem 19 nebo pokud jste 10 dní před kurzem byli s někým nakaženým ve styku. Prosím neúčastněte se kurzu ani když budete mít teplotu. (Moc o toto prosíme kvůli ochraně ostatních účastníků). Při odhlášení i den předem nebude po vás vyžadována žádná úhrada za kurz. V případě dřívější  úhrady za kurz před 24.8.2020 vám bude z důvodu odhlášení platba vrácena.  Na druhou stranu moc prosíme, aby ti, co jsou přihlášení, nám neúčast sdělili mailem na iva@obecuctuje.cz. 

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že vaše neúčast bude oznámena před datem uzávěrky (4 pracovní dny před konáním semináře).

Prezence účastníků proběhne od 8:30-9:00 hodin.

Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni.

Těšíme se na setkání s vámi.

POZOR: Úpravy na stránkách  - texty na potvrzení objednávky a proforma fa nejsou ještě na tento nový systém připraveny, budou nastaveny až s vypsáním nových kurzů.  Tak si toho prosím nevšímejte a proformu nehraďte. Děkujeme za laskavé pochopení. 

Všechny termíny kurzů

Návrh a tvorba webu