Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Obsazený termín — tento kurz již není možné objednat.

Daňový speciál

Úterý - čtvrtek 15 - 17. 09. 2020, Turnov

Daňový speciál pro ÚSC 2020 - mírně až středně pokročilí (základní orientace v problematice vítána, není podmínkou).

Lektor

Ing. Nejezchleb

Čas

09:00 - 15:00

Cena

5 250 Kč/osoba*

Akreditace

Ano viz níže

*Cena zahrnuje 3 750 Kč za akreditovaný kurz (osvobozeno od DPH) a 1 500 Kč vedlejší náklady (včetně DPH 21%)

Místo konání

Školicí středisko Výšinka
Výšinka 719, Turnov Mapa

Komu je kurz určen

Úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC,  zejména začínajícím a mírně pokročilým účetním, ekonomům a specialistům na DPH u  ÚSC.

Cíl kurzu

Poskytnutí uceleného výkladu k problematice DPH v podmínkách ÚSC s velkým prostorem pro diskutování jednotlivých problémů. Rámcově se také dotkneme ostatních daní.

 

Program

Program kurzu je v rámci akreditovaných programů "Daňový speciál ÚSC" (16 vyučovacích hodin) a "DPH v podmínkách ÚSC, aktuální problematika" (6 vyučovacích hodin).

Program je soustředěn v rámci programů a nad jejich rámec na tato témata: 

1. den 

 • Daň z nabytí nemovitého majetku - informace o vývoji novely zákona, aplikace u ÚSC
 • Daň z příjmů - informace o novele zákona, zejména dopady týkající se možnosti daňového odpisování v PO u svěřeného majetku
 • DPH legislativní stav - rekapitulace základního vývoje novel v oblasti DPH, právní východiska
 • DPH předmět daně, ekonomická činnost - co je předmětem daně, výkon veřejné správy-chápání EU, koordinační výbory či vyjádření finanční správy k problematice (odpady, parkovací stání), osvobozená činnost od DPH v jednotlivých oblastech
 • Místo plnění, vztahy k zahraničí - rámcové seznámení s problematikou DPH ve vztahu k zahraničí (pořizování zboží, služeb)
 • DUZP u jednotlivých typů plnění a řešení specifických případů - stanovení DUZP v jednotlivých případech (poskytnutí služby, převody nemovitostí, diskuse věcná břemena)
 • Základ daně - hlavní x vedlejší plnění, slevy
 • Opravy základu daně, vystavování souvisejících dokladů

2. den

 • Sazby DPH - základní rekapitulace se zaměřením na odpady a stavební činnost
 • DPH a nájemní vztahy - účtování služeb v souvislosti s nájemními vztahy, podmínky pro osvobození od daně
 • DPH a převod nemovitostí - problematika osvobození podle §56, související dopady, vklady majetku (VaK), převody pozemků v podmínkách 2016
 • Odpočty DPH - obecné podmínky pro odpočet daně, druhy odpočtů, poměr, koeficient

3. den

 • Odpočty DPH - vyrovnání odpočtu DPH - §77 a §78
 • Optimalizační projekty ve vazbě na DPH (případně další daně) - typové ukázky největších daňových neefektivit na obcích podle zkušeností a praxe, provozování sportovišť a kulturních zařízení, vztahy k "městským společnostem", ukázky propočtu efektivity fungování Technických služeb, Mětských bytových podniků, nastavení adekvátnosti právní formy

 • Problematika evidence - aktuální situace kolem kontrolního hlášení, vybrané poznatky

Na závěr každého dne, po skončení programu, možnost individuálních konzultací (cca 18.00 - 21.00). Časová dotace je cca o 3 vyučovací hodiny vyšší než akreditované programy. 

Lektor

Ing. Zdeněk Nejezchleb

 • auditor
 • lektor akreditovaných programů pro ÚSC
 • odborník ÚSC a daňová problematika ÚSC

Akreditace

Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-222/2018, AK/VE-130/2018, AK/PV-223/2018, AK/VE-131/2018.

Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.

"Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
 
Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

Ubytování

V rámci kurzu je možné ubytování přímo ve školicím středisku Výšinka . Cena za 1 noc 550,- Kč/osoba + poplatek z pobytu 21 Kč/den, snídaně+večeře 200,- Kč/osoba. Minimální počet nocí: 2.

Oběd je zahrnut v ceně za kurz. Podrobné informace k podmínkám a cenám ubytování naleznete v dokumentu 2020 Kurzy Výšinka vícedenní v sekci Neplacené dokumenty. Požadavky na ubytování prosím vyplňte v přihlášce kurzu.

Podmínky účasti

Dobrý den vážení přihlášení na kurzy, měníme následovně podmínky účasti od 24.8.2020 do 31.12.2020

Upravené podmínky: Platbu za kurz prosím neprovádějte před konáním kurzu. Fa k úhradě za kurz vám bude předána na kurzu při prezenci. (Samozřejmě mimo těch, kteří již před 24.8.2020 kurz uhradili). 

Odhlásit se je možné i den před konáním kurzu.

Prosíme, abyste si na kurz vzali roušku. Kapacitu sálů nebudeme zcela naplňovat, abychom zajistili dostatečný prostor mezi účastníky.

 Moc prosíme, abyste se kurzu neúčastnili v případě podezření na nákazu chřipkou nebo Covidem 19 nebo pokud jste 10 dní před kurzem byli s někým nakaženým ve styku. Prosím neúčastněte se kurzu ani když budete mít teplotu. (Moc o toto prosíme kvůli ochraně ostatních účastníků). Při odhlášení i den předem nebude po vás vyžadována žádná úhrada za kurz. V případě dřívější  úhrady za kurz před 24.8.2020 vám bude z důvodu odhlášení platba vrácena.  Na druhou stranu moc prosíme, aby ti, co jsou přihlášení, nám neúčast sdělili mailem na iva@obecuctuje.cz. 

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že vaše neúčast bude oznámena před datem uzávěrky (4 pracovní dny před konáním semináře).

Prezence účastníků proběhne od 8:30-9:00 hodin.

Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni.

Těšíme se na setkání s vámi.

POZOR: Úpravy na stránkách  - texty na potvrzení objednávky a proforma fa nejsou ještě na tento nový systém připraveny, budou nastaveny až s vypsáním nových kurzů.  Tak si toho prosím nevšímejte a proformu nehraďte. Děkujeme za laskavé pochopení. 

Všechny termíny kurzů

Návrh a tvorba webu