Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Volný termín — na tento kurz se můžete přihlásit.

Účetní závěrka ÚSC

Pátek 14. 01. 2022, Hradec Králové

Pro rok 2021 - přehled činností, inventarizace, příloha, kontrola, závěrečné rozpočtové práce. Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky.

Lektor

Ing. Schneiderová

Čas

09:00 - 14:00

Cena

1 850 Kč/osoba*

Akreditace

Ano viz níže

*
osvobozeno od DPH
Objednat kurz

Místo konání

Hotel Černigov, Kongresový sál v přízemí
Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové Mapa

Doprava MHD

Hlavní vlakové nádraží (před hotelem). Trolejbusová zastávka "Hlavní nádraží" - č. 1, 2, 3, 6, 7 (před hotelem). Autobusová zastávka "Hlavní nádraží " - bus č. 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 (před hotelem).

Komu je kurz určen

úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC (účetní, kontroloři, finanční pracovníci...)

Cíl kurzu

Přehledy prací ke zpracování závěrky, účetní postupy, výkazy. Důraz na věrný obraz.  

Program

Čas konání 9.00-14.00, přestávka 11.00-11.30

1. Příprava zpracování účetní závěrky

 • harmonogram účetní závěrky (úkoly pro ostatní zaměstnance a vedení obce, např. zprávy o rozpracovanosti k 042, dohled na ověření na LV nemovitostí, předání dokladů, zařazování majetku…)
 • zásady inventarizace majetku a závazků, požadavky na výstupy u inventarizace

2. Rekapitulace změn v účetních předpisech pro aktuální rok, problematické oblasti účetnictví ÚSC a DSO s dopadem do účetní závěrky

  3. Zpracování účetní závěrky

  • problematické oblasti rozpočtové části účetní závěrky (financující položky, převody a transfery, rozpočtová opatření, účetní případy mimo rozpočet - hospodářská činnost)
  • problematické oblasti akruální části závěrky – formulář povinností k účetní závěrce, práce k závěrce a ověření provedení prací
  • inventarizace 

  3. Kontrola výstupů účetní závěrky

   • povinné a logické vazby v účetních výkazech
   • vyplnění jednotlivých částí Přílohy

   Diskuze - ve vazbě na jednotlivé části a na závěr semináře

   Covid 
   Myslíme si, že je riziko nákazy malé. Pro jistotu si s sebou vezměte roušky, desinfekce bude všude připravená. Tak se to snad zvládne bez problémů. Prosím nejezděte (ale že nepřijedete nám dejte prosím vědět), pokud jste v nějaké riziku s covidem (natrasováni, necítíte se dobře, nemoc v blízkosti...). Ohledně covidu - účast na kurzu je  možná pro všechny, kdo budou mít antigenní (lze i ten on-line)  nebo PCR test (ne starší než 3dny), nebo 2 týdny a více  po druhém očkování.  

   Lektor

   Ing. Ivana Schneiderová

   • autorka odborných publíkací (Majetek ÚSC, Účetní reforma, Rozpočtová skladba)
   • auditorka
   • lektorka několika akreditovaných programů
   • specializace účetnictví a problematika obcí

   Akreditace

   Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-73/2018, AK/VE-41/2018.

   Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.

   "Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
    
   Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

   Podmínky účasti

   Odhlásit se je možné 4 dny před konáním kurzu.  

   Prezence účastníků proběhne od 8:30-9:00 hodin.

   Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání, případně upravit podmínky protiepidemické při účasti na kurzu dle aktuální situace  a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni, platby vráceny.

   Těšíme se na setkání s vámi.

   Návrh a tvorba webu