Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Obsazený termín — tento kurz již není možné objednat.

Rozpočtová skladba ÚSC, aktuální problematika

Čtvrtek 12. 05. 2022, Ostrava

Rozpočtová skladba pro rok 2022. Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky.

Lektor

Ing. Schneiderová

Čas

09:00 - 14:00

Cena

1 950 Kč/ÚSC
2 200 Kč/ostatní*

Akreditace

Ano viz níže

*
Kurz je osvobozen od DPH dle § 51 zákona o dani z přidané hodnoty bez nároku na odpočet pro ÚSC a DSO. U ostatních subjektů je cena včetně 21% DPH.

Místo konání

Dům kultury Akord, Hudební sál ve 2.patře
nám. SNP 1, Ostrava -Zábřeh Mapa

Doprava MHD

Doprava na místo dobře popsána zde: https://dk-akord.cz/kontakt/

Kontakty

Kateřina Hudečková
+420 721 927 966
katerina@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

  • úředníkům a vedoucím úředníkům vyšších ÚSC zaměřených na přezkoumání hospodaření ÚSC

(dále pracovníkům finančních a ekonomických úseků obecních a krajských samospráv, auditorům se zaměřením na přezkoumání obcí, starostům a náměstkům - ekonomům)

Cíl kurzu

Seznámení cílové skupiny úředníků s novou vyhláškou o rozpočtové skladbě a procvičení kódů třídění na příkladech z praxe.

Program

9.00-11:00 

Aktuality - Účelový znak u výdajů ve FIN 2-12 M za 8/22 problematika nové tabulky  

Fond obnovy - povinnost samostatného účtu?

Nové tabulky pro vykazování pomoci Ukrajině (možná součást FIN 2-12 M) - možné ruční značení? 

Povinné rozpočtové opatření - výklad stanovisek MF 

Nová Vyhláška č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě, obecně problematika rozpočtové skladby, aktuality k rozpočtovému procesu (pro rok 2022 soustředěno na změny v Pokynu MF od února 22, výklad pojmů a zásad RS, chybná ustanovení ke konsolidacím na vyšších úrovních, problematika vazeb na účetníctví - DM x položky běžných výdajů,  výklad změn)

11:00-11.30 přestávka

11.00-12.30 Obsahové vysvětlení a procvičení nejčastěji používaných položek rozpočtové skladby (druhové třídění)

12.30-13.15 Obsahové vysvětlení a procvičení ostatních třídění rozpočtové skladby

13.15-13.40  Výkaz o plnění rozpočtu, vazba na ostatní účetní a finanční výkazy

13.40-14.00 Řešení dotazů a diskuse, aktuální problematika souvisejících oblastí

 

Kontakt na organizátorku kurzů: Kateřina Hudečková, mail: katerina@obecuctuje.cz, tel. 721 927 966 (změny účastníků, přesuny termínů, rušení objednávek...) 

 

Lektor

Ing. Ivana Schneiderová

  • autorka odborných publíkací (Majetek ÚSC, Účetní reforma, Rozpočtová skladba)
  • auditorka
  • lektorka několika akreditovaných programů
  • specializace účetnictví a problematika obcí

Akreditace

Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-71/2018, AK/VE-39/2018.

Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.

"Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
 
Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

Podmínky účasti

Odhlásit se je možné 4 dny před konáním kurzu.  

Prezence účastníků proběhne od 8:30-9:00 hodin.

Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání, případně upravit podmínky protiepidemické při účasti na kurzu dle aktuální situace  a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni, platby vráceny.

Těšíme se na setkání s vámi.

Návrh a tvorba webu