Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Volný termín — na tento kurz se můžete přihlásit.

Účetní závěrka ÚSC

Čtvrtek 08. 12. 2022, Liberec

Pro rok 2022 - přehled závěrkových prací, kontrola, závěrečné rozpočtové práce. Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky.

Lektor

Ing. Schneiderová

Čas

09:00 - 14:00

Cena

1 700 Kč/ÚSC
1 900 Kč/ostatní*

Akreditace

Ano viz níže

*
osvobozeno od DPH pro ÚSC, u ostatní subjektů se jedná o cenu včetně 21% DPH
Objednat kurz

Místo konání

Krajská vědecká knihovna Libereckého kraje, Velký konferenční sál v 1. patře
Rumjancevova 1362/1,Hlavní vchod do knihovny z ul. Rumjancevovy, za divadlem F.X.Šaldy, vjezd do parkingu z ul.Pastýřská

Doprava MHD

zastávka tramvaje č. 2 a 3 stanice Šaldovo náměstí nebo ul. 5. května (cca 300m) - zastávka autobusů MHD stanice Šaldovo náměstí, U radnice, U zdi (cca 100m)

Kontakty

Kateřina Hudečková
+420 721 927 966
katerina@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC (účetní, kontroloři, finanční pracovníci...)

Cíl kurzu

Přehledy prací ke zpracování závěrky, účetní postupy, výkazy. Důraz na věrný obraz.  

Program

Čas konání 9.00-14.00, přestávka 11.00-11.30

1. Příprava zpracování účetní závěrky

 • harmonogram účetní závěrky (úkoly pro ostatní zaměstnance a vedení obce, např. zprávy o rozpracovanosti k 042, dohled na ověření na LV nemovitostí, předání dokladů, zařazování majetku…)
 • zásady inventarizace majetku a závazků, požadavky na výstupy u inventarizace

2. Rekapitulace změn v účetních předpisech pro aktuální rok, problematické oblasti účetnictví ÚSC a DSO s dopadem do účetní závěrky

  3. Zpracování účetní závěrky

  • problematické oblasti rozpočtové části účetní závěrky (financující položky, převody a transfery, rozpočtová opatření, účetní případy mimo rozpočet - hospodářská činnost)
  • problematické oblasti akruální části závěrky – formulář povinností k účetní závěrce, práce k závěrce a ověření provedení prací
  • inventarizace 

  3. Kontrola výstupů účetní závěrky

   • povinné a logické vazby v účetních výkazech
   • vyplnění jednotlivých částí Přílohy

   Diskuze - ve vazbě na jednotlivé části a na závěr semináře

   Lektor

   Ing. Ivana Schneiderová

   • autorka odborných publíkací (Majetek ÚSC, Účetní reforma, Rozpočtová skladba)
   • auditorka
   • lektorka několika akreditovaných programů
   • specializace účetnictví a problematika obcí

   Akreditace

   Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-73/2018, AK/VE-41/2018.

   Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.

   "Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
    
   Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

   Podmínky účasti

   Odhlásit se je možné 4 dny před konáním kurzu.  

   Prezence účastníků proběhne od 8:30-9:00 hodin.

   Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání, případně upravit podmínky protiepidemické při účasti na kurzu dle aktuální situace  a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni, platby vráceny.

   Těšíme se na setkání s vámi.

   Návrh a tvorba webu