Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Obsazený termín — tento kurz již není možné objednat.

DPH v podmínkách ÚSC - nemovitý majetek

Pátek 12. 05. 2023, Brno

Aktuální informace k DPH u nakládání s nemovitým majetkem. Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC.

Lektor

Ing. Nejezchleb

Čas

09:00 - 15:00

Cena

1 950 Kč/ÚSC
2 200 Kč/ostatní*

Akreditace

Ano viz níže

*
Kurz je osvobozen od DPH dle § 51 zákona o dani z přidané hodnoty bez nároku na odpočet pro ÚSC a DSO. U ostatních subjektů je cena včetně 21% DPH.

Místo konání

Hotel Avanti, Kongresový sál 1.patro
Střední 61, Brno Mapa

Doprava MHD

Bus č. 67 - zastávka Sportovní. Tramvaj č. 1,6 - zastávka Hrnčířská.

Kontakty

Kateřina Hudečková
+420 721 927 966
katerina@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

Úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC, účetním a ekonomům ÚSC, kteří mají na starosti problematiku DPH, pracovníkům ÚSC odpovědným za majetek a uzavírání smluvních vztahů v oblasti nemovitého majetku.

Cíl kurzu

Seznámení s problematikou DPH ve vazbě na nakládání s nemovitým majetkem USC a to zejména v následujících oblastech:

a) převody nemovitostí

b) nájemní vztahy

c) sazby DPH ve stavebnictví

Program

Kurz se koná od 9.00-15.00. V čase 9.00-14.00 program akreditovaného kurzu, 14.00-15.00 řešení konkrétních dotazů, příklady z praxe, diskuze.

 1. Aktuality v oblasti DPH
 2. Převody nemovitostí a DPH(převod nemovitostí a předmět daně, DUZP, základ daně, podmínky pro osvobození, směna nemovitostí)
 3. Nájemní vztahy a DPH(vymezení pojmu pronájem pro účely DPH, podmínky pro osvobození, daňový režim vedlejších plnění k nájmu)
 4. Sazby DPH u stavebních prací
 5. Odpočty DPH ve vazbě na nemovitosti (základní pravidla, vyrovnání odpočtu daně)

  Lektor

  Ing. Zdeněk Nejezchleb

  • lektor akreditovaných programů pro ÚSC
  • odborník ÚSC a daňová problematika ÚSC

  Akreditace

  Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-221/2018, AK/VE-129/2018.

  Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.

  "Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
   
  Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

  Podmínky účasti

  Odhlásit se je možné 4 dny před konáním kurzu.  

  Prezence účastníků probíhá půl hodiny před začátkem kurzu!

  Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání, případně upravit podmínky protiepidemické při účasti na kurzu dle aktuální situace  a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni, platby vráceny.

  Těšíme se na setkání s vámi.

  Všechny termíny kurzů

  Návrh a tvorba webu