Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Volný termín — na tento kurz se můžete přihlásit.

DPH v podmínkách ÚSC - nemovitý majetek

Pátek 12. 05. 2023, Brno

Aktuální informace k DPH u nakládání s nemovitým majetkem. Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC.

Lektor

Ing. Nejezchleb

Čas

09:00 - 15:00

Cena

1 950 Kč/ÚSC
2 200 Kč/ostatní*

Akreditace

Ano viz níže

*
Kurz je osvobozen od DPH dle § 51 zákona o dani z přidané hodnoty bez nároku na odpočet pro ÚSC a DSO. U ostatních subjektů je cena včetně 21% DPH.
Objednat kurz

Místo konání

Hotel Avanti, Kongresový sál 1.patro
Střední 61, Brno Mapa

Doprava MHD

Bus č. 67 - zastávka Sportovní. Tramvaj č. 1,6 - zastávka Hrnčířská.

Kontakty

Kateřina Hudečková
+420 721 927 966
katerina@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

Úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC, účetním a ekonomům ÚSC, kteří mají na starosti problematiku DPH, pracovníkům ÚSC odpovědným za majetek a uzavírání smluvních vztahů v oblasti nemovitého majetku.

Cíl kurzu

Seznámení s problematikou DPH ve vazbě na nakládání s nemovitým majetkem USC a to zejména v následujících oblastech:

a) převody nemovitostí

b) nájemní vztahy

c) sazby DPH ve stavebnictví

Program

Kurz se koná od 9.00-15.00. V čase 9.00-14.00 program akreditovaného kurzu, 14.00-15.00 řešení konkrétních dotazů, příklady z praxe, diskuze.

 1. Aktuality v oblasti DPH
 2. Převody nemovitostí a DPH(převod nemovitostí a předmět daně, DUZP, základ daně, podmínky pro osvobození, směna nemovitostí)
 3. Nájemní vztahy a DPH(vymezení pojmu pronájem pro účely DPH, podmínky pro osvobození, daňový režim vedlejších plnění k nájmu)
 4. Sazby DPH u stavebních prací
 5. Odpočty DPH ve vazbě na nemovitosti (základní pravidla, vyrovnání odpočtu daně)

  Lektor

  Ing. Zdeněk Nejezchleb

  • auditor
  • lektor akreditovaných programů pro ÚSC
  • odborník ÚSC a daňová problematika ÚSC

  Akreditace

  Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-221/2018, AK/VE-129/2018.

  Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.

  "Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
   
  Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

  Podmínky účasti

  Odhlásit se je možné 4 dny před konáním kurzu.  

  Prezence účastníků proběhne od 8:30-9:00 hodin, pokud není výše určeno jinak!

  Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání, případně upravit podmínky protiepidemické při účasti na kurzu dle aktuální situace  a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni, platby vráceny.

  Těšíme se na setkání s vámi.

  Návrh a tvorba webu