Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Po uzávěrce objednávek — na možnost objednání tohoto kurzu se prosím informujte na uvedených kontaktech.

Rozpočtová skladba ÚSC, aktuální problematika

Úterý 18. 04. 2023, Hradec Králové

Rozpočtová skladba pro rok 2023. Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky.

Lektor

Ing. Schneiderová

Čas

09:00 - 14:00

Cena

1 950 Kč/ÚSC
2 200 Kč/ostatní*

Akreditace

Ano viz níže

*
Kurz je osvobozen od DPH dle § 51 zákona o dani z přidané hodnoty bez nároku na odpočet pro ÚSC a DSO. U ostatních subjektů je cena včetně 21% DPH.

Místo konání

Hotel Černigov, Kongresový sál v přízemí
Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové Mapa

Doprava MHD

Hlavní vlakové nádraží (před hotelem). Trolejbusová zastávka "Hlavní nádraží" - č. 1, 2, 3, 6, 7 (před hotelem). Autobusová zastávka "Hlavní nádraží " - bus č. 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 (před hotelem).

Kontakty

Kateřina Hudečková
+420 721 927 966
katerina@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

  • úředníkům a vedoucím úředníkům vyšších ÚSC zaměřených na přezkoumání hospodaření ÚSC

(dále pracovníkům finančních a ekonomických úseků obecních a krajských samospráv, auditorům se zaměřením na přezkoumání obcí, starostům a náměstkům - ekonomům)

Cíl kurzu

Seznámení cílové skupiny úředníků s  rozpočtovou skladbou a procvičení kódů třídění na příkladech z praxe. Určeno především pro začínající účetní. 

Program

9.00-11:00 

Vyhláška č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě, obecně problematika rozpočtové skladby, financování a řízení likvidity  

11:00-11.30 přestávka

11.00-12.30 Obsahové vysvětlení a procvičení nejčastěji používaných položek rozpočtové skladby (druhové třídění)

12.30-13.15 Obsahové vysvětlení a procvičení ostatních třídění rozpočtové skladby

13.15-13.40  Výkaz o plnění rozpočtu, vazba na ostatní účetní a finanční výkazy

13.40-14.00 Řešení dotazů a diskuse, aktuální problematika souvisejících oblastí

 Kurz je určen především pro začínající účetní na obcích. Protože se od roku 2024 očekávají větší změny, nebudeme fixovat ty oblasti, kde jsou změny očekávány, ale více se budeme soustředit na základy a nejčastější případy použití 

Kontakt na organizátorku kurzů: Kateřina Hudečková, mail: katerina@obecuctuje.cz, tel. 721 927 966 (změny účastníků, přesuny termínů, rušení objednávek...) 

 

Lektor

Ing. Ivana Schneiderová

  • autorka odborných publíkací (Majetek ÚSC, Účetní reforma, Rozpočtová skladba)
  • auditorka
  • lektorka několika akreditovaných programů
  • specializace účetnictví a problematika obcí

Akreditace

Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-71/2018, AK/VE-39/2018.

Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu.

"Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
 
Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

Podmínky účasti

Odhlásit se je možné 4 dny před konáním kurzu.  

Prezence účastníků probíhá půl hodiny před začátkem kurzu!

Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání, případně upravit podmínky protiepidemické při účasti na kurzu dle aktuální situace  a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni, platby vráceny.

Těšíme se na setkání s vámi.

Všechny termíny kurzů

Návrh a tvorba webu