Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Obsazený termín — tento kurz již není možné objednat.

Rozpočtová skladba ÚSC, aktuální problematika

Čtvrtek 14. 03. 2024, Olomouc

Rozpočtová skladba pro rok 2024. Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky.

Lektor

Ing. Schneiderová

Čas

09:00 - 14:00

Cena

1 950 Kč/ÚSC
2 200 Kč/ostatní*

Akreditace

Ano viz níže

*
Kurz je osvobozen od DPH dle § 51 zákona o dani z přidané hodnoty bez nároku na odpočet pro ÚSC a DSO. U ostatních subjektů je cena včetně 21% DPH.

Místo konání

hotel Central Park Flora, sál Narcis v přízemí
Krapkova 439/34 Olomouc

Doprava MHD

Dobře popsané trasy včetně MHD zde: https://www.hotelflora.cz/kde-nas-najdete/

Kontakty

Kateřina Hudečková
+420 721 927 966
katerina@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

  • úředníkům a vedoucím úředníkům vyšších ÚSC zaměřených na přezkoumání hospodaření ÚSC

(dále pracovníkům finančních a ekonomických úseků obecních a krajských samospráv, auditorům se zaměřením na přezkoumání obcí, starostům a náměstkům - ekonomům)

Cíl kurzu

Seznámení cílové skupiny úředníků s  rozpočtovou skladbou a procvičení kódů třídění na příkladech z praxe. 

Program

9.00-11:00 

Vyhláška č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě včetně pokynu MF k RS, obecně    problematika rozpočtové skladby, změny pro rok 2024 Vyhlášky i Pokynu, Kontroly MF FIN 2-12 M (nevhodné položky, nepředání výkazy, minusové položky, aplikace UZ…) Rozpočet na rok 2024 a změny předpisů, Metodiky MF v roce 2025, předčíslí převodových účtů, zápočty.

11:00-11.30 přestávka

11:00-12:55 Obsahové vysvětlení a procvičení nejčastěji používaných položek rozpočtové skladby (druhové třídění)

12:55-13:40 Obsahové vysvětlení a procvičení ostatních třídění rozpočtové skladby

13:40-14:00 Řešení dotazů a diskuse, aktuální problematika souvisejících oblastí

Kontakt na organizátorku kurzů: Kateřina Hudečková, mail: katerina@obecuctuje.cz, tel. 721 927 966 (změny účastníků, přesuny termínů, rušení objednávek...) 

 Materiály dostanete při příchodu na kurz, doplňující budou zaslány účastníkům po skončení kurzu následující dny. Před kurzem si nic brát s sebou nemusíte, někdy se hodí kniha RS2024. 

Lektor

Ing. Ivana Schneiderová

  • autorka odborných publíkací (Majetek ÚSC, Účetní reforma, Rozpočtová skladba)
  • auditorka
  • lektorka několika akreditovaných programů
  • specializace účetnictví a problematika obcí

Akreditace

Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-71/2018, AK/VE-39/2018.

Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu. Osvědčení i potvrzení obdržíte mailem na mail objednávajího do 3 dnů po skončení kurzu. 

"Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
 
Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

Podmínky účasti

Odhlásit se je možné 10 dní před konáním kurzu.  Úhrada za kurz musí být provedena 10 dní před konáním kurzu, jinak nebude s účastí objednávajícího počítáno. Odhlášení kurzu později, než 10 dní před konáním  kurzu je zpoplatněno částkou 500 Kč (z důvodu zajištěného občerstvení a materiálů pro přihlášené účastníky). Při odhlášení 4 dny před kurzem je storno poplatek 100%. 

Na prezeční kurzy není poskytována množstevní sleva. 

Prezence účastníků probíhá půl hodiny před začátkem kurzu.

Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání, případně upravit podmínky při účasti na kurzu dle aktuální situace (bezpečností, zdravotní) a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni, platby vráceny.

Těšíme se na setkání s vámi.

Návrh a tvorba webu