Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Volný termín — na tento kurz se můžete přihlásit.

Daňový speciál

Úterý - čtvrtek 24 - 26. 09. 2024, Turnov

Daňový speciál pro ÚSC - mírně až středně pokročilí (základní orientace v problematice vítána, není podmínkou).

Lektor

Ing. Nejezchleb

Čas

Cena

6 000 Kč/ÚSC
6 800 Kč/ostatní*

Akreditace

Ano viz níže

*
Kurz je osvobozen od DPH dle § 51 zákona o dani z přidané hodnoty bez nároku na odpočet pro ÚSC a DSO. U ostatních subjektů je cena včetně 21% DPH.
Objednat kurz

Místo konání

Školicí středisko Výšinka, Učebna 1.patro
Výšinka 719, 511 01 Turnov

Kontakty

Kateřina Hudečková
+420 721 927 966
katerina@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

Úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC,  zejména začínajícím a mírně pokročilým účetním, ekonomům a specialistům na DPH u  ÚSC.

Seminář je určen zejména pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC, a to pro úředníky finančních odborů a ekonomických úseků obecních a krajských samospráv a dále úředníky vyšších ÚSC zaměřených na přezkoumání hospodaření ÚSC.

Cíl kurzu

Poskytnutí uceleného výkladu k problematice DPH v podmínkách ÚSC s velkým prostorem pro diskutování jednotlivých problémů. 

Cílem programu je znalost problematiky DPH s důrazem na specifika v ÚSC u úředníků ÚSC. Jedná se o nutnou znalost pro zajištění správných výstupů ve výkaznictví a v přiznání DPH a pro optimalizaci finančního hospodaření ÚSC. Seminář má pevnou základní strukturu s prostorem pro seznámení s novelami předpisu a pro poznatky z praxe.

 

Program

Program kurzu je v rámci akreditovaných programů "Daňový speciál pro ÚSC" (16 vyučovacích hodin) a "Daň z přidané hodnoty v podmínkách ÚSC - odpočty" (6 vyučovacích hodin).

Program je soustředěn v rámci programů a nad jejich rámec na tato témata:

1.den: (9:00 až 17:30)

Dopolední program 

 • DPH – právní východiska
 • DPH – vztahy k zahraničí – základy
 • DPH – rozdělení činností v podmínkách USC (vymezení předmětu daně, zdanitelných plnění)

Odpolední program – DPH 

 • DPH – plnění osvobozená od DPH u USC
 • sledování obratu (měsíční x čtvrtletní plátcovství)
 • okamžik přiznání daně (DUZP, přijetí platby)

 2. den (8:15 - 13:30)

Dopolední program 

 • základ daně
 • sazby daně (odpady, stavebnictví, tiskoviny …)
 • pronájem nemovitostí (včetně účtování souvisejících služeb)

 Odpolední program (12:00-13:30)

 • převody nemovitostí a DPH
 • přenesená daňová povinnost ve stavebnictví

Celková délka semináře: dvoudenní seminář v délce 16 vyučovacích hodin

3. den (Odpočty) 8:15-13:30 

  1. Aktuality v oblasti DPH                  
  2. Základní pravidla pro odpočet DPH, druhy odpočtů DPH
  3. Odpočet DPH koeficientem, stanovení koeficientu  
  4. Odpočet DPH v poměrné výši, stanovení poměrného odpočtu         
  5. Následné korekce odpočtu DPH u dlouhodobého majetku               

   

  Na závěr každého dne, po skončení programu, možnost individuálních konzultací (cca 18.00 - 21.00). Časová dotace je cca o 2-3 vyučovací hodiny vyšší než akreditované programy. 

  Lektor

  Ing. Zdeněk Nejezchleb

  • lektor akreditovaných programů pro ÚSC
  • odborník ÚSC a daňová problematika ÚSC

  Akreditace

  Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-223/2018, AK/VE-131/2018, AK/PV-219/2018, AK/VE-127/2018.

  Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu. Osvědčení i potvrzení obdržíte mailem na mail objednávajího do 3 dnů po skončení kurzu. 

  "Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
   
  Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

  Ubytování

  V rámci kurzu je možné ubytování přímo ve školicím středisku Výšinka 719. Cena za 1 noc 550,- Kč/osoba + poplatek z pobytu 21 Kč/den, snídaně+večeře 220,- Kč/osoba (500 Kč 3 dny). Minimální počet nocí: 2.

  Oběd je zahrnut v ceně za kurz. Podrobné informace k podmínkám a cenám ubytování naleznete v dokumentu 2021 Kurzy Výšinka vícedenní v sekci Neplacené dokumenty. Požadavky na ubytování prosím vyplňte v přihlášce kurzu.

  Jednolůžkové pokoje nejsou na kurzech moc k dispozici (cca pouze jeden). Pokud na jednolůžkovém pokoji trváte, je možné si individuálně zajistit ubytování v okolí. 

  Kurz byl změněn na termín 24-26.9.2024 z důvodu konání voleb, původní termín byl 17-19.9.2024.  

  Podmínky účasti

  Odhlásit se je možné 10 dní před konáním kurzu.  Úhrada za kurz musí být provedena 10 dní před konáním kurzu, jinak nebude s účastí objednávajícího počítáno. Odhlášení kurzu později, než 10 dní před konáním  kurzu je zpoplatněno částkou 500 Kč (z důvodu zajištěného občerstvení a materiálů pro přihlášené účastníky). Při odhlášení 3 dny před kurzem je storno poplatek 100%. 

  Na prezeční kurzy není poskytována množstevní sleva. 

  Prezence účastníků probíhá půl hodiny před začátkem kurzu.

  Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání, případně upravit podmínky při účasti na kurzu dle aktuální situace (bezpečností, zdravotní) a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni, platby vráceny.

  Těšíme se na setkání s vámi.

  Návrh a tvorba webu