Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Volný termín — na tento kurz se můžete přihlásit.

DPH v podmínkách ÚSC (novela 2025) - akt. problematika

Čtvrtek 31. 10. 2024, Pardubice

Kurz se zaměřuje na připravovanou novelu Zákona o dani z přidané hodnoty, která by měla být ve své podstatné části účinná od 1. 1. 2025. Důraz bude kladen na dopady novely zákona do činnosti ÚSC a jimi zřízených příspěvkových organizací (plátců DPH).

Lektor

Ing. Nejezchleb

Čas

09:00 - 15:00

Cena

1 850 Kč/ÚSC
1 950 Kč/ostatní*

Akreditace

Ano viz níže

*
Kurz je osvobozen od DPH dle § 51 zákona o dani z přidané hodnoty bez nároku na odpočet pro ÚSC a DSO. U ostatních subjektů je cena včetně 21% DPH.
Objednat kurz

Místo konání

Saleziánské centrum, Velký sál
Zborovské náměstí 2018, 53002 Pardubice V - Zelené Předměstí Mapa

Doprava MHD

Autobusy ze směru Chrudim, Heřmanův Městec - zastávka Zborovské náměstí, MHD z vlakového nádraží - linka č. 6, případně č. 7 (směr A) - zastávka Zborovské náměstí, bezplatné parkování v blízkém okolí objektu možné

Kontakty

Kateřina Hudečková
+420 721 927 966
katerina@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

Zejména účetním obcí, případně účetním příspěvkových organizací. Dále i ostatním pracovníkům USC a PO, kteří jsou při své činnosti přímo dotčeni problematikou DPH (pracovníci majetkových oddělení, finančních odborů). 

Cíl kurzu

Předání informací týkající se jednotlivých novelizovaných ustanovení Zákona o dani z přidané hodnoty důležitých pro činnost ÚSC a jimi zřízených příspěvkových organizací. Důraz bude kladen na porovnání stavu před novelou a po novele a to na základě konkrétních praktických příkladů. Časový prostor bude také věnován dotazům účastníků k řešení aktuálních problémů v oblasti DPH.

Problematika DPH na obcích a PO, pojmy... 

Program

Kurz se koná v čase 9.00-15.00 (16):

Předpokládaný program: ve vztahu k novele DPH od 2025: 

 • Informace o stavu projednávání, účinnost jednotlivých novelizovaných ustanovení
 • Změny některých pojmů (úplata, zrušení kategorie majetku vytvořeného vlastní činností ...)
 • Nové nastavení povinností v oblasti registrace k DPH a zdaňovacích období
 • Změny v oblasti DUZP 
 • Změny v oblasti stanovení základu daně (fikce dodání, směny ...)
 • Nové nastavení režimu pro opravy základu daně (§42 ..)
 • Sazby daně ve výstavbě
 • Nové nastavení pravidel pro DPH v oblasti převodu nemovitostí
 • Změny v oblasti odpočtu DPH
 • Evidence, vedení obchodního majetku.

Zaměření témat může být upraveno s ohledem na aktuální legislativní vývoj.

Doplnění programu dle akreditace: Činnosti ve vztahu k DPH, PDP (ostatní probráno v rámci novely)

  V čase 14.30-15.00 (dle potřeby do 16.00) řešení konkrétních problémů účastníků, diskuze.

  Lektor

  Ing. Zdeněk Nejezchleb

  • lektor akreditovaných programů pro ÚSC
  • odborník ÚSC a daňová problematika ÚSC

  Akreditace

  Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-222/2018, AK/VE-130/2018.

  Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu. Osvědčení i potvrzení obdržíte mailem na mail objednávajího do 3 dnů po skončení kurzu. 

  "Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
   
  Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

  Podmínky účasti

  Odhlásit se je možné 10 dní před konáním kurzu.  Úhrada za kurz musí být provedena 10 dní před konáním kurzu, jinak nebude s účastí objednávajícího počítáno. Odhlášení kurzu později, než 10 dní před konáním  kurzu je zpoplatněno částkou 500 Kč (z důvodu zajištěného občerstvení a materiálů pro přihlášené účastníky). Při odhlášení 4 dny před kurzem je storno poplatek 100%. 

  Na prezeční kurzy není poskytována množstevní sleva. 

  Prezence účastníků probíhá půl hodiny před začátkem kurzu.

  Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání, případně upravit podmínky při účasti na kurzu dle aktuální situace (bezpečností, zdravotní) a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni, platby vráceny.

  Těšíme se na setkání s vámi.

  Návrh a tvorba webu