Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Volný termín — na tento kurz se můžete přihlásit.

Dlouhodobý majetek ÚSC

Čtvrtek 24. 10. 2024, Pardubice

Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky. Kurz je vhodný i pro pracovníky PO.

Lektor

Ing. Nejezchleb

Čas

09:00 - 15:00

Cena

1 850 Kč/ÚSC
1 950 Kč/ostatní*

Akreditace

Ano viz níže

*
Kurz je osvobozen od DPH dle § 51 zákona o dani z přidané hodnoty bez nároku na odpočet pro ÚSC a DSO. U ostatních subjektů je cena včetně 21% DPH.
Objednat kurz

Místo konání

Saleziánské centrum, Velký sál
Zborovské náměstí 2018, 53002 Pardubice V - Zelené Předměstí Mapa

Doprava MHD

Autobusy ze směru Chrudim, Heřmanův Městec - zastávka Zborovské náměstí, MHD z vlakového nádraží - linka č. 6, případně č. 7 (směr A) - zastávka Zborovské náměstí, bezplatné parkování v blízkém okolí objektu možné

Kontakty

Kateřina Hudečková
+420 721 927 966
katerina@obecuctuje.cz

Komu je kurz určen

Vedoucím finančních a ekonomických odborů, interním auditorům, účetním obcí a dále pracovníkům územních samosprávných celků odpovědným za investiční činnost a správu majetku.

Cíl kurzu

Cílem programu je seznámit a prohloubit znalosti úředníků v oblasti účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku územních samosprávných celků. Pozornost bude věnována i aktuálním návrhům úpravy dlouhodobého maetku ve vazbě na připravovaný nový zákon o účetnictví a novelizaci zákona o dani z přímů.

Program

9:00 - 11:30

  • Kategorie hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
  • Technická zhodnocení a opravy dlouhodobého hmotného majetku (včetně rozboru judikatury soudů ČR) 

12:00-14:00

  • Oceňování dlouhodobého majetku (se zaměřením na nejčastější chyby při stanovování pořizovací hodnoty, dále okamžik zařazení do majetku)
  • Účetní odpisování dlouhodobého majetku 
  • Technická zhodnocení prováděná na cizím majetku, majetkoprávní vztahy k externím subjektům a jejich účetní souvislosti 

14:00 - 15:00

  • Aktuální problematika týkající se dlouhodobého majetku
  • Řešení dotazů účastníků ...

Pozn.: Program kurzu může být aktuálně upraven.

Lektor

Ing. Zdeněk Nejezchleb

  • lektor akreditovaných programů pro ÚSC
  • odborník ÚSC a daňová problematika ÚSC

Akreditace

Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-472/2019, AK/VE-296/2019.

Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu. Osvědčení i potvrzení obdržíte mailem na mail objednávajího do 3 dnů po skončení kurzu. 

"Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
 
Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

Podmínky účasti

Odhlásit se je možné 10 dní před konáním kurzu.  Úhrada za kurz musí být provedena 10 dní před konáním kurzu, jinak nebude s účastí objednávajícího počítáno. Odhlášení kurzu později, než 10 dní před konáním  kurzu je zpoplatněno částkou 500 Kč (z důvodu zajištěného občerstvení a materiálů pro přihlášené účastníky). Při odhlášení 4 dny před kurzem je storno poplatek 100%. 

Na prezeční kurzy není poskytována množstevní sleva. 

Prezence účastníků probíhá půl hodiny před začátkem kurzu.

Pořádající agentura si vyhrazuje právo možné změny data konání, případně upravit podmínky při účasti na kurzu dle aktuální situace (bezpečností, zdravotní) a eventuelní zrušení kurzu z organizačních důvodů. Všichni přihlášení zájemci by pak byli informováni, platby vráceny.

Těšíme se na setkání s vámi.

Návrh a tvorba webu