Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Kniha je již vytistěna, od 5.2. je rozesílána. Poznámka k ceně : DPH ve výši nula od 1.1.2024 ke knize i poštovnému. Plnění je osvobozeno od DPH podle § 71i zákona o dani z přidané hodnoty s nárokem na odpočet.

Rozpočtová skladba 2024

Rozpočtová skladba 2024

Ing. Ivana Schneiderová

Stav předpisů k 1.1.2024. Vyhláška k rozpočtové skladbě v aktuálním znění pro rok 2024 s pokynem MF a s komentářem. Nevhodné položky - kontrolní chody.

Vydání

Únor 2024

Typ

Tištěná

Cena

400 Kč

Objednat publikaci

Komu je kniha určena

Pro úředníky ÚSC na odborech finančních, ekonomických, pro rozpočtáře. Určeno i pro zastupitele (pro starosty a místostarosty).

Popis

Kniha obsahuje plné znění nové vyhlášky o  rozpočtové skladbě č. 412/2021. Vyhláška o RS od roku 2020 neobsahuje náplně položek, paragrafů a dalších třídění. Náplně však obsahuje Pokyn MF k postupu dle vyhlášky, který bude do knihy zapracován k jednotlivým položkám a paragrafům, i pokyn bude v posledním znění s poznámkami o očekávaných úpravách. 

Znění vyhlášky bude tedy v knize doplněno o znění pokynu MF k postupu podle vyhlášky a doplněno komentáři autora.  Opět budou  zvýrazněny názvy položek, paragrafů a texty legend, které si zaslouží pozornost pracovníků obcí. Rovněž budou zvýrazněny tzv. "nevhodné položky", s komentářem aplikací kontrolních chodů. 

Počet stran publikace cca 290. 

K ceně publikace bude připočteno poštovné, k 1 ks ve výši 40 Kč. U dvou a více ks dle platného ceníku České pošty a.s. od 1.1.2024. Při odběru nad 6 ks se poskytuje sleva na knihu ve výši 10%.

Návrh a tvorba webu