Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Pokud chcete přehrávat videa, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Investiční x neinvestiční transfer

Vysvětlení rozdílu mezi investicí a neinvesticí ve vazbě na transfery. Jedná se o základní výklad, co je investice a na co žádat investiční transfer, a co není investice - neinvestiční transfer. Video i výklad jsou vhodné i pro starosty, poskytovatelé dotací, manažery dotací apod. Jedná se o mírně zjednodušený výklad - základní rekapitulace. Jednotlivé aspekty k rozlišování jsou detailně popsány v různých dokumentech ke stažení, příp. v knize dlouhodobý majetek. (např. kdy zahrnujeme do ceny i zpracování ZVA, případně náklady na odstranění kolaudačních závad...).

Účetnictví Novinka

Návrh a tvorba webu