Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Pokud chcete přehrávat videa, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Názory týkající se omezení možnosti vypůjčovat či pronajímat majetek zřizovatele příspěvkovým organizacím

Vysvětlující video k části 4.1. dokumentu. Ukázky některých materiálů, které zpochybňují varianty výpůjček a pronájmů majetku zřizovatele příspěvkovým organizacím.

Návrh a tvorba webu