Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Účet 403 u PO v návaznosti na fond investic

Série je zaměřena na problematiku rozpouštění investičního transferu do výnosů v návaznosti na problematiku tvorby fondu investic. Řeší tedy problematiku účetnictví příspěvkových organizací. Pro USC je to spíše pro seznámení s problematikou (v pozici zřizovatelů PO).

Návrh a tvorba webu