Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Rozpočtová skladba v roce 2023

Rozpočtová skladba v roce 2023

Ing. Ivana Schneiderová

Aktualizace na poslední znění vyhlášky o rozpočtové skladbě a poslední znění pokynu MF k RS k 1.1.2023 - bude průběžně v roce 2023 aktualizováno a zasíláno opětovné vždy v posledním znění.

Vydání

Leden 2023

Typ

Elektronická

Cena

300 Kč

Objednat publikaci

Popis

Pozor - lze objednat vždy jakoby jen jeden kus - můžete si jednotlivým pracovníkům stažený soubor po úhradě  rozeslat, není potřeba objednávat více ks!

Jedná se o zapracování změn vyhlášky rozpočtové skladbě  a pokynu MF k RS, případně další drobné opravy a úpravy k roku 2023 do knihy Rozpočtová skladba. Změny jsou zvýrazněny šedým pozadím, ustanovení pro obce jsou zvýrazněna modře. Kniha je v podobě pdf, ale je možné ji i tisknout, případně jen vybrané části (nelekejte se některých prázdných stránek, v případě tisku je to nastaveno tak, aby se při čtení začínalo vpravo :o). V Pokynu MF k RS zůstaly chyby (např. u položky 1333, 1337 a dalších), pokud by MF pokyn v průběhu roku 2023 změnilo, vždy jej ihned zapracuji a pošlu Vám poslední verzi, takže byste měli pdf stále aktuální. 

Protože pro rok 2023 je změn málo a jsou i málo významné, tak neděláme tištěnou formu, i s ohledem na častější změny Pokynu bude pdf ke stažení pro rok 2023 vhodnější. 

Větší změny se čekají od 1.1.2024 z důvodu vazeb na nové účetní předpisy (od 2024 má být nový zákon o účetnictví i nové prováděcí předpisy pro ÚSC, očekávají se změny v hranicích dlouhodobého majetku i další). 

Okruh témat

  • Vyhláška č. 412/2021 o rozpočtové skladbě ve znění k 1.1.2023 - názvy položek, paragrafů a ostatní třídění s poznámkami od MF
  • Pokyn MF k RS ve znění k 1.1.2023 - náplně třídění
  • Aktualizované Komentáře autorky

Pozn. Znění vyhlášky a pokynu naleznete např. na tomto odkazu:
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/vyhlaska-c-412-2021-sb-43882/

Komu je kniha určena

Rozpočtářům a účetním na obci, zastupitelstvu

Elektronická publikace

Materiály jsou určeny pouze pro Vaši účetní jednotku - lze zakoupit jednou a je pro všechny účetní na obci nebo městě, ale je zakázáno je dále šířit. 

Jedná se o elektronickou verzi v podobě pdf, není potřeba mít čtečku! dokumenty obdržíte ihned po připsání úhrady na náš účet. Bude Vám zaslán odkaz na stažení knihy v pdf podobě a doplňkový materiál k rozočtové skladbě. 

Magistráty, MČ, města – důležité upozornění!

  • Při vyplnění objednávky zvolte mailovou adresu, kam bude možné zasílat i případná doplnění nebo aktualizace zakoupeného, aby byla zajištěna distribuce pro všechny pracovníky, kteří se rozpočtovou skladbou pracují. V rámci jedné účetní jednotky stačí rozeslat mail s odkazem na stažení. 
  • Pro účetní jednotku města nebo obce stačí zakoupit pouze jednu knihu, není však povoleno ji zakoupit i pro všechny městské části (Brno, Ostrava, Pardubice, Plzeň).

Návrh a tvorba webu